Ochrona danych

Polityka prywatności
Download

Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych
Download

Oświadczenie w sprawie przejrzystości i prywatności
C&A Polska Sp. z o.o.
Download

Załącznik dla Kandydata
C&A Polska Sp. z o.o.
Download

Załącznik dla Kontrahenta
C&A Polska Sp. z o.o.
Download

Załącznik dla pracownika
C&A Polska Sp. z o.o
Download

Załącznik dla Freelancera
C&A Polska Sp. z o.o.
Download

Załącznik dla Partnera
C&A Polska Sp. z o.o.
Download

Załącznik dla emeryta
C&A Polska Sp. z.o.o
Download