Zaštita podataka

Izjava o zaštiti privatnosti
Download

Opće informacije o obradi osobnih podataka
Download

Izjava o transparentnosti i privatnosti
C&A subjekt: C&A moda trgovina d.o.o.
Download

Prilog za podnositelja prijave za posao
C&A subjekt: C&A moda trgovina d.o.o.
Download

Prilog za kupce
C&A subjekt: C&A moda trgovina d.o.o.
Download

Prilog za zaposlenika
C&A subjekt: C&A moda trgovina d.o.o
Download

Prilog za samostalne djelatnike
C&A subjekt:C&A moda trgovina
Download


Prilog za partnere
C&A subjekt:C&A moda trgovina
Download


Prilog za umirovljenike
C&A subjekt: C&A moda trgovina d.o.o.
Download