Zelfverdedigingsport voor kinderen – Foto van een trainingsgroep bij de vechtsport training

Zelfverdediging voor kinderen

Vechtkunsten zoals judo, karate en Kung-Fu worden als hobby ook bij kinderen steeds populairder. Zelfverdedigingssport voor kinderen heeft niet als doel om kinderen daadwerkelijk te laten vechten. De vechtsporttraining concentreert zich vooral op het verbeteren van het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en ook op de verbetering van de lichaamsbeheersing.

Ons artikel bespreekt de voordelen van zelfverdedigingssport voor kinderen en geeft aan de hand van de voorbeelden judo en kung-fu uitleg, over hoe de trainingen er ongeveer uit kunnen gaan zien. In onze sporttassen-checklist vind je een handig overzicht, zo weet je precies welke speciale uitrusting jouw kind voor de vechtsport-training nodig heeft.

Zelfverdediging voor kinderen – voordelen

Judo kinderen – Twee Judoka’s buigen

Spelenderwijs elkaars kracht meten door te stoeien is heel normaal voor kinderen. Natuurlijk moet het vriendelijk vechten onder de kinderen niet escaleren. Vele ouders hebben twijfels of vechtsporttraining geen agressief gedrag veroorzaakt of versterkt bij kinderen. Het tegendeel is echter het geval: verschillende sporten gericht op de zelfverdediging leren kinderen om hun krachten beter te beheersen. Conflicten zullen wel zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Het beheersen van een vechtsport verlangt veel zelfdiscipline, concentratie en uithoudingsvermogen. Ook het respectvol met elkaar omgaan tijdens de les is een centraal onderdeel van de vechtsporttraining. Ouders hoeven daarom ook niet bezorgd te zijn dat vechtsporttraining gewelddadig gedrag uitlokt. Zelfverdedigingssport voor kinderen heeft vele voordelen voor de lichamelijke fitness en ontwikkeling van het karakter:

 • Verbetering van de motorische vaardigheden: lenigheid en coördinatie
 • Verbetering van de cognitieve vaardigheden: aandacht en concentratie
 • Positieve beïnvloeding van de persoonlijkheidsontwikkeling: zelfbewustzijn, lichaamscontrole, zelfdiscipline

Zelfverdedigingssport voor kinderen zorgt voor een gebalanceerde spieropbouw, waardoor onder andere de belangrijke rompspieren worden getraind. Dit voorkomt lichamelijke problemen op latere leeftijd. Kinderen moeten hun lichaam beter leren beheersen. Doordat een goede lichaamsbalans en spieropbouw onmisbaar zijn voor de vechtsport, verbeterd zich ook de houding en de lenigheid van je kind. De coördinatievaardigheden en het ruimtelijk lichamelijk inschattingsvermogen worden ook getraind.[1]

idee

Het doel van een judowedstrijd is het uit balans brengen van je tegenstander, zonder daarbij je eigen balans te verliezen. Daarom functioneert judo volgens het volgende principe: ‘’winnen door af te weren’’.

Serieuze vechtsport-training hecht een grote waarde aan strenge gedragscodes: de trainer brengt kinderen discipline, bescheidenheid, respect en vriendelijkheid bij.[2] Training in zelfverdediging zorgt ervoor dat kinderen zekerder en bedachtzamer op onverwachte situaties kunnen reageren. Onzekere kinderen verbeteren hierdoor hun zelfvertrouwen en zelfwaardigheidsgevoel. Kinderen leren zelfbewuster op te treden en kunnen zich zo ook geweldloos tegen onrechtvaardigheid verdedigen. Het beoefenen van een vechtsport leert kinderen ook dat geweld altijd consequenties heeft. Daarbij is zelfverdedigingssport voor kinderen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Judo voor kinderen

Onder de verschillende vechtsporten wordt judo als ‘’vriendelijk’’ aangezien. Doel is het, de tegenstander te verslaan zonder hem/haar daarbij te verwonden. Slaan of schoppen zijn geen onderdeel van de judo-training. Daardoor ontstaan tijdens de judo-les voor kinderen geen gewelddadige situaties. De kinderen leren verschillende judo technieken, waarmee ze aanvallen leren afweren.

 • Geschikt vanaf de leeftijd: 5-7 jaar
 • Tijdsduur: 1-2 keer per week (45-60 minuten)[3]
 • Inhoud judo-training[4]: Lichaamsbeheersing, valoefeningen, grepen, worpen, balans training, spieropbouw
 • Kosten: Contributie is ongeveer 25-40 euro per maand
 • Kosten voor sportkleding: Judo pak vanaf 30-50 euro
 • Populariteit: In België zijn er ongeveer 13.048 actieve leden

Een respectvolle omgang met elkaar staat in het middelpunt van deze vechtsport. Daarbij wordt de kinderen bijgebracht dat ze hun trainer maar ook de tegenstander met respect moeten behandelen. Om dat te kunnen bereiken moeten ze ook een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Tijdens de les is het belangrijk dat kinderen goed met elkaar om kunnen gaan en elkaar wederzijds helpen. Eerlijkheid, concentratie, zelfbeheersing en moed zijn dan ook centrale eigenschappen, die de judoka’s worden bijgebracht. Onder de kinderen wordt eerder vriendschap aangemoedigd dan denken in concurrentie of rivaliteit. De kinderen worden aangespoord over hun eigen gedrag na te denken en in een conflictsituatie bedachtzaam te reageren.

Judo voor kinderen – Jongens bij de judo-training

Vanzelfsprekend heeft judo een positieve invloed op de lichamelijke ontwikkeling van een kind. Bij judo worden kracht, flexibiliteit en balans getraind. Voor kinderen zorgen oefeningen zoals het juist afrollen en vallen voor een goed balansgevoel. Tijdens de judo-training wordt de lichaamsbeheersing van je kind dan ook sterk bevordert. Bovendien verbeteren zich door deze verdedigingssport ook de concentratie en het observeringsvermogen van je kind.

check

Kinderen zullen de les in een vechtsport gedisciplineerd moeten gaan volgen. De training wordt wel spelenderwijs opgebouwd, zodat het lichaamsgevoel van je kind zich natuurlijk ontwikkeld. Daarnaast worden de technieken bijgebracht.

Kung-fu voor kinderen

Over het algemeen wordt Kung-fu vaak gebruikt als een verzamelterm voor de Chinese vechtsporten. Het soort Kung-fu dat puur uit zelfverdediging bestaat, wordt Wing Chun genoemd. Al voor peuters is er een aangepaste Kung-fu-training die eraan bijdraagt, kinderen uit hun slachtofferrol te bevrijden. De kinderen worden zelfverzekerder, herkennen gevaren eerder en leren grenzen stellen. Het omgaan met conflicten en het vermijden van geweld zijn belangrijke onderdelen van zelfverdedigingslessen. Het startpunt om te beginnen met serieuze Kung-fu training voor kinderen is vanaf de leeftijd van zes tot acht jaar, zoals ook het geval is bij vele andere vechtsporten. Bij peuters worden de basis-motorische vaardigheden eerst getraind.

 • Geschikt vanaf de leeftijd: 6 tot 8 jaar
 • Tijdsduur: 1-2 keer per week (60 minuten)
 • Inhoud kung-fu-training[5]: Gymnastiekoefeningen, kung-fu basistechnieken, hand en voet technieken, coördinatie- en reactietraining, krachtopbouw, ademhalingsoefeningen en meditatieoefeningen
 • Kosten: Contributie is ongeveer 25-40 euro per maand
 • Kosten voor sportkleding: Kung-fu uniform vanaf 30-50 euro

Kung-fu is technisch gezien veeleisend, daarom wordt de Kung-Fu training aan de leeftijd van de kinderen aangepast. Vloeiende bewegingen worden geoefend, de reactiesnelheid wordt getraind en de (fijne) motoriek wordt verbeterd. Het lichaamsbewustzijn en de cognitieve vaardigheden van je kind kunnen profiteren van Kung Fu-lessen. Kruisende bewegingen van handen en armen stimuleren de samenwerking tussen de linker en rechterhersenhelft.[6] De les van geroutineerde bewegingspatronen en krachttraining dragen bij aan een betere flexibiliteit en houding van je kind. Ook bij Kung-Fu zijn er gedragsregels waaraan kinderen zich moeten houden. Waarden als rechtvaardigheid, loyaliteit en wederzijds respect worden geleerd.

Kung-Fu voor kinderen– Kinderen bij vechtsport-training
aanwijzing

Vechtsport training zorgt ervoor dat kinderen zelfverzekerder met conflictsituaties om kunnen gaan. Kinderen kunnen zich pas eerst echt verdedigen tegen een volwassen persoon rond de leeftijd van 15 jaar.

Conclusie

Hoewel vechtsport steeds populairder wordt als hobby voor kinderen, zijn vele ouders toch terughoudend om hun kinderen in te schrijven voor zelfverdedigingstraining. Vechtsporten zijn niet gevaarlijker voor kinderen dan andere sporten. Diepgaande technische training leert kinderen de nodige kennis over de te beoefenen vechtsporten. Een leeftijdsgeschikte benadering van de sport houdt ook het risico op blessures of verwondingen laag. Kinderen trainen hun kracht, vaardigheden en uithoudingsvermogen in judo of kung-fu. Het verhoogt ook hun zelfbeeld en zelfrespect. Ze leren veilig en verstandig te handelen in conflictsituaties. Een centrale les van vechtsporten is het vermijden van geweld. Zelfverdediging voor kinderen is een buitengewone hobby die niet alleen je kind gezond en fit houdt, maar ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het karakter.

[1] https://www.sport.vlaanderen/media/3852/ws-65-uitdagingen-vechtsport.pdf

[2] https://www.vjf.be/nl/judoka/judoheldenbe/start-2-judo/waarom-judo-goed-voor-kinderen

[3] https://www.vjf.be/nl/jeugd

[4] https://www.beterjudo.nl/waarom-judo-goed-is-voor-kinderen/

[5] https://wingchunpai.com/kids-kung-fu-2/