De juiste hobby zoeken – sporten voor kinderen.

Zinvolle hobby’s voor kinderen

Regelmatige vrijetijdsbestedingen hebben in veel opzichten een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderen ontwikkelen meestal al op jonge leeftijd interesse voor bepaalde hobby’s. In ons artikel ervaar je hoe de juiste hobby positief aan de ontwikkeling van jouw kind kan bijdragen. Hobby’s voor kinderen kunnen onverwachte talenten op laten bloeien, vaardigheden uitbouwen en helpen bij de persoonlijke ontwikkeling.

Re­de­nen voor een hobby – kin­de­ren ge­richt on­der­steu­nen

Bij de juiste hobby heeft jouw kind er plezier in. Bovendien moet de hobby met de interesses en voorkeuren van jouw kind overeenkomen, maar kan het kind ook een beetje worden uitgedaagd. Een hobby kan kinderen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Bovendien wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jouw kind door een hobby ondersteunt.

Veel kinderen identificeren zich sterk met hun hobby’s: successen bij buitenschoolse activiteiten zorgen voor een beter zelfbewustzijn. Regelmatige oefeningen verbeteren het geduld en het doorzettingsvermogen van de kinderen, wat bij andere bezigheden in het leven van voordeel kan zijn. Wanneer kinderen een nieuwe uitdaging aangaan, waarbij ze zich geestelijk of lichamelijk inspannen, kan het zelfs de hersenfunctie verbeteren.[1]

Hobby’s kunnen een balans tussen de lange schooldag en de vrije tijd vormen. De lichamelijke beweging kan helpen om de stress af te bouwen. Bovendien kan sport goed met een artistieke hobby of met muziek worden gecombineerd wanneer je kind verschillende interesses heeft. Drummers doen bijvoorbeeld ook vaak aan sport, omdat ze tijdens het spelen zich continue moeten bewegen en ze door te sporten hun coördinatie en conditie kunnen trainen.

__________

Zeker weten dat...

Let erop dat je kind door de schoolverplichtingen en daarnaast ook de vrijetijdsactiviteiten niet overbelast wordt.

__________

Veel kinderen hebben meer dan één buitenschoolse verplichting. Denk er daarbij wel aan dat meerdere activiteiten zoals bijles, sporttraining, muziekles en taalcursussen snel te veel van jouw kind kunnen vragen. Wanneer je kind door de buitenschoolse activiteiten gestrest raakt, verliezen de hobby’s hun vele voordelen. Kinderen moeten naast hun actieve vrijetijdsbestedingen ook regelmatig rust in bouwen, zodat ze tijd hebben om zich te ontspannen. Daarom wordt aangeraden er wel goed over na te denken, hoeveel hobby’s je kind, maar ook jij als ouder – halen, brengen, kijken, eventuele vrijwilligersactiviteiten die van de club worden verwacht – aankan.[2]

Hoe vind ik de juis­te hobby voor mijn kind?

Sporten en een muziekinstrument bespelen behoren tot de populairste hobby’s onder de kinderen. Om de juiste vrijetijdsbesteding voor jouw kind te vinden, moet je op de volgende dingen letten: Toont mijn kind al interesse in verschillende activiteiten? Welke vaardigheden wil het graag uitbouwen en verbeteren? Hoeveel tijd moet het voor een hobby in beslag nemen? Voor elk kind kun je de juiste hobby vinden:

  • Kinderen die een hoge bewegingsdrang hebben en die lichamelijke beweging leuk vinden, kunnen het best een sport gaan doen

  • Wanneer je een instrument wilt spelen moet je vaak gedisciplineerd en regelmatig oefenen. Daarom is deze hobby geschikt voor kinderen die zich graag op een speciale hobby willen concentreren

  • Sociale kinderen die graag contact met leeftijdsgenootjes hebben vinden het meestal leuk om aan groepsactiviteiten deel te nemen

  • De meer terughoudende kinderen kunnen nieuwe vormen van expressie vinden door middel van kunst- en handwerk.

Kleine kinderen hebben vaak al voorkeuren voor bepaalde activiteiten. Voordat je je kind echter voor een muziekles of sportgroep aanmeldt, kun je het best nog even afwachten hoe sterk de wens naar een bepaalde hobby zich uit. Kinderen veranderen vaak van mening over wat ze leuk vinden. Zo kunnen ze de ene middag iets helemaal geweldig vinden, terwijl ze het een dag later al niet meer interessant vinden. Wanneer je kind het nog niet zo goed weet, kun je het beste verschillende proeflessen aanvragen. Zo kan je kind zien wat er nu bij die sport- of muziekles werkelijk gebeurd en een indruk krijgen van een hobby en hierdoor een betere keus maken. Wanneer je kind een hobby gekozen heeft, moet je het ondersteunen en motiveren. Plezier aan de hobby is belangrijk, maar ook uithoudingsvermogen en discipline zijn voor een langdurig succes van belang. Ook wanneer de les een keer wat vermoeiender is moet je je kind motiveren, om niet op te geven.

Hobby’s voor kinderen – sport versterkt het teamgevoel.

Hobby’s voor kinderen: voordelen en positieve effecten

Kinderen groeien vandaag de dag in een digitale wereld op. Ze kunnen snel met de moderne techniek overweg en vaak zelfs beter dan hun ouders – echter kan dat ook negatieve gevolgen hebben. De vrijetijdsbestedingen van vele kinderen worden door het vele gebruik van de verschillende media gekenmerkt. Een gebrek aan beweging en beperkte sociale contacten kunnen in het ergste geval het gevolg zijn. Hobby’s kunnen erbij helpen om zulke negatieve consequenties te vermijden. Of een kind een sport beoefend of regelmatig naar muziekles gaat – de positieve effecten zijn snel merkbaar: de kinderen verlaten het huis regelmatig, hebben ook buiten de school om een regelmatige dagbesteding en leren voor een deel om zelfstandig te zijn. Maar de voordelen houden daarmee niet op.

__________

Wist je dat...

Hobby’s voor kinderen hebben een positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, scholen zelfdiscipline, geheugen en concentratie en verbeteren het zelfbewustzijn.

__________

De juiste hobby helpt bij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling. Hobby’s zorgen dus niet alleen voor plezier, maar jouw kind profiteert er ook op de lange termijn van, wanneer het een hobby heeft. De hersenen van kinderen ontwikkelen zich nog. Daardoor is het voor kinderen makkelijker om wat nieuws te leren. Hoe eerder een kind zijn talent ontdekt en vaardigheden traint, hoe beter.

Spor­tie­ve hobby's voor kin­de­ren

Voor kinderen is het heel erg gezond buiten de school om te sporten. Sportieve bezigheden in de vrije tijd kunnen overgewicht voorkomen en de lichaamshouding en motoriek verbeteren. Als lid van een sportvereniging of een sportgroep raakt je kind in contact met leeftijdsgenootjes met dezelfde interesses. Op deze manier kan jouw kind nieuwe vrienden maken en zijn tussenmenselijke communicatievaardigheden verbeteren en een respectvolle omgang met andere mensen eigen maken.

Bij de atletiektraining kunnen de kinderen hun bewegingsdrang uiten en hun overschot aan energie gebruiken. Bij balsport zijn een goede coördinatie en samenwerking met het team belangrijk. Sporten met zelfverdediging verbeteren het lichaamsgevoel en vergroten het zelfvertrouwen en zelfdiscipline. Bij de keus van de juiste sport is het belangrijk hoeveel kracht en uithoudingsvermogen jouw kind op wil brengen en trainen. Bovendien beïnvloedt het karakter van de kinderen ook bij welke sport ze zich het beste voelen. Wanneer jouw kind heel sociaal is, graag en makkelijk met andere kinderen in contact komt en het leuk vindt om in een groep te spelen, zijn teamsporten erg geschikt. Wanneer jouw kind liever onafhankelijker van de anderen wil zijn en doelgericht de eigen vaardigheden wil verbeteren, zijn sporten die je ook in je eentje kunt trainen geschikt.

__________

Vergeet niet...

Moedig je kind ook aan om boven zichzelf uit te stijgen. Eventueel kan een training bij een teamsport terughoudende kinderen helpen om hun verlegenheid naast zich neer te leggen. Bij zo’n keuze helpen proeflessen vaak.

__________

Sport is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de cognitieve ontwikkeling van jouw kind. Lichamelijke beweging kan het prestatievermogen van de hersenen bevorderen: door de verbetering van de doorbloeding krijgen de hersenen meer dan genoeg zuurstof. Daardoor worden nieuwe zenuwcellen ontwikkeld, wat de concentratie en oplettendheid verbeterd.[3] Zo zorgt een regelmatige deelname aan sportlessen er niet alleen voor dat jouw kind gezond blijft, maar ook dat de prestaties op school er eventueel van kunnen profiteren.

Mu­zi­ka­le hobby's voor kin­de­ren

Ook het leren bespelen van een instrument heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van jouw kind. Door het spelen van een instrument worden de coördinatie en de fijne motoriek ontwikkeld, omdat bij elk instrument de juiste omgang ermee doorslaggevend is. Het leren van muziekstukken draagt bovendien aan de verbetering van het geheugen bij. Daarnaast leert je kind om geduldig te zijn en door te zetten, omdat het regelmatig moet oefenen, voordat je kind succes boekt. Bij het bespelen van een instrument is het belangrijk om de juiste tonen te bereiken en om in het ritme te blijven. Daardoor wordt je kind ook oplettender. Het concentratievermogen wordt verbeterd.

Hobby’s voor kinderen – samen muziek spelen.

Tijdens de muziekles op school hebben de kinderen dan het voordeel dat ze de noten al kunnen lezen en dat ze een uitgesproken begrip voor muziek hebben. Het leren van een instrument heeft bovendien een positieve uitwerking op het talencentrum: Muzikale kinderen hebben meestal een beter uitdrukkingsvermogen en kunnen eenvoudiger nieuwe talen leren.[4] Bovendien bestaat er een verbinding tussen wiskunde en muziek. Wanneer je je veel en intensief bezighoudt met de schrijfwijze van noten (tonen, pauzes, etc.) kan dit ervoor zorgen dat het wiskundige grondbegrip wordt verbeterd. Op deze manier bevorderd muziek het logisch denken.[5]

Daarnaast draagt het bespelen van een muziekinstrument bij aan de fijngevoeligheid van kinderen en aan de vermindering van de agressie. De muziek biedt een andere uitdrukkingsvorm dan taal. Op deze manier kunnen kinderen hun gevoelens op een andere manier tot uiting brengen. Muziek kan erbij helpen om met stressvolle situaties om te gaan. Het muziekspelen in een groep kan eraan bijdragen, dat de sociale competenties van jouw kind verbeterd worden. In de muziek leert jouw kind het harmonische samenspel met andere kinderen op een muzikale en sociale manier.

Am­bach­te­lij­ke hobby’s voor kin­de­ren

Ambachtelijke en creatieve hobby’s voor kinderen bieden een ideale balans voor sportieve activiteiten omdat je kind hierbij tot rust kan komen. Het omgaan met verschillende materialen tijdens het knutselen of schilderen met verschillende kleuren en technieken heeft een rustgevend effect op kinderen en bevordert hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Tijdens het creatief bezig zijn, leert je kind zich ook volledig te concentreren op de activiteit. Dit vermogen is niet alleen belangrijk op school, maar ook later in het beroepsleven. Daarnaast bevordert het gebruik van schrijfinstrumenten de fijne motoriek. Dit maakt het makkelijker voor uw kind om bijvoorbeeld te leren schrijven.Kinderen die zich bezighouden met creatieve activiteiten leren zichzelf en hun eigen gedachtewereld beter kennen. Ze kunnen hun rijkdom aan ideeën ten volle benutten en hun creativiteit de vrije loop laten. Daarnaast helpen creatieve processen om de eigen gedachten en belevenissen te verwerken. Kunst geeft je kind dus de mogelijkheid om zich op nieuwe manieren uit te drukken. Dit geeft je kind meer inzicht in zijn of haar eigen emoties en stemmingen.Elk stukje zelfgemaakte kunst kan het zelfbewustzijn en de zelfverzekerdheid van uw kind bevorderen. Aan de andere kant lopen kinderen tegen grenzen aan in de realisatie van hun creatieve ideeën en staan ze voor kleine uitdagingen die ze zelf moeten oplossen: zo ontbreekt er soms een bepaalde kleur of zijn er niet genoeg materialen beschikbaar. Kinderen leren daarom ‘out of the box’ te denken en oplossingen te vinden voor problemen. Dit versterkt het improvisatietalent en bevordert creatief en probleemoplossend vermogen - een vaardigheid waar je je leven lang wat aan hebt.

Con­clu­sie

Een regelmatige buitenschoolse activiteit heeft talrijke positieve effecten op de ontwikkeling van een kind. Sporten compenseert het gebrek aan beweging en verbeterd de sociale vaardigheden. Muzikale hobby’s verbeteren het geheugen, de concentratie en de coördinatie. Buitenschoolse activiteiten hebben een duidelijke invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling van jouw kind. Belangrijke eigenschappen zoals geduld, uithoudingsvermogen, zelfdiscipline en een gezond zelfbewustzijn kunnen door hobby’s worden opgebouwd. Op deze manier wordt jouw kind lichamelijk en geestelijk uitgedaagd en wordt het karakter versterkt. Vaardigheden en interesses die door hobby’s worden overgebracht, hebben invloeden op de lange termijn voor jouw kind. Wanneer je geconcentreerd naar een bepaald doel toewerkt zal ook het doorzettingsvermogen en de motivatie van kinderen verbeteren. Door de ondersteuning van de ouders kunnen ze leren met eventuele tegenvallers en hordes om te gaan en om niet op te geven.

Ont­dek meer ar­ti­ke­len:

______________________________________________

Bronnen:

[1]https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/122664-hersenen-functioneren-beter-door-te-sporten.html

(laatst opgeroepen op 25-08-2020)

[2]https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/hobby-zoeken/

(laatst opgeroepen op 25-08-2020)

[3]https://www.allesoversport.nl/artikel/bewegen-voor-je-brein/

(laatst opgeroepen op 25-08-2020)

[4]https://www.mpi.nl/vragen-en-antwoorden

(laatst opgeroepen op 25-08-2020)

[5]https://www.mieras.nl/schrijven/wat-muziek-doet-met-kinderhersenen/

(laatst opgeroepen op 25-08-2020)

Bronnen van afbeeldingen:

iStock/FatCamera

iStock/Imgorthand

iStock/SolStock

iStock/South_agency

10% voucher*
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende aankoop.

warningVul een geldig e-mailadres in.