Videogames voor kinderen – Vader en zoon spelen samen.

Een overzicht van geschikte computerspelletjes voor kinderen en van de leeftijdsclassificaties

Jonge kinderen hebben vaak al een sterke fascinatie voor computer- en videospellen. Daarom kun je zelfs bij de kleinste kinderen enthousiasme voor het elektronische speelplezier opwekken. Het eerste contact met de wereld van videogames moet geschikte inhoud voor kinderen bevatten. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet te veel vraagt van de jonge kinderen of ze met ongepaste inhoud confronteert. Echter is het ook voor de ouders van oudere kinderen en jongeren belangrijk om op de leeftijdsadviezen en inhoudswaarschuwingen op de games te letten. Hierdoor draag je aan een gezonde omgang met videogames bij.

Leeftijdsgeschikte videogames en een begeleidende mediaopvoeding zorgen ervoor dat de toegang tot computerspellen op een veilige manier mogelijk kan worden gemaakt. In dit artikel verzamelen we daarom de belangrijkste informatie over de leeftijdsbeperkingen en over de keus van leeftijdsgeschikte videogames.

Leeftijdsclassificatie van PEGI – Leeftijdsbeperkingen voor videogames begrijpen

Voor de controle en leeftijdsvrijgave van videogames wordt in Nederland en meer dan 35 andere landen het classificatiesysteem van PEGI – Pan European Game Information – gebruikt. De leeftijdsclassificaties geven aan of een spel voor kinderen en jongeren van een bepaalde leeftijd ongeschikt is of hen kunnen benadelen. Hierdoor worden kinderen beschermd tegen ongeschikte inhoud. De leeftijdsclassificaties bieden een leidraad voor ouders om ze te helpen bij de keus om een bepaald spel wel of niet aan te schaffen voor hun kind. Daarnaast mogen kinderen onder de zestien volgens artikel 240a van de wet geen games kopen die geschikt zijn vanaf zestien jaar of ouder. In Nederland mogen jongeren vanaf zestien jaar wel alle games kopen of huren, ook als ze met een PEGI-18 logo zijn voorzien.[1]

Overzicht van de leeftijdsclassificaties van PEGI

PEGI heeft vijf verschillende leeftijdsadviezen:[2]

 • Logo PEGI-3 leeftijdsclassificatie

  © © Pan European Game Information (PEGI), www.pegi.info

  Vanaf 3 jaar:

  • Geschikt voor alle leeftijdsgroepen
  • Bevat hooguit een uiterst milde vorm van geweld (in een kinderlijke omgeving of met humor)
  • Bevat geen grof taalgebruik
  • Bevat geen beelden of geluiden die kinderen bang kunnen maken
 • Logo PEGI-7 leeftijdsclassificatie

  © © Pan European Game Information (PEGI), www.pegi.info

  Vanaf 7 jaar:

  • Geen seksuele inhoud
  • Bevatten beelden of geluiden die jonge kinderen eventueel bang kunnen maken
  • Kan beperkt geweld bevatten, wat op een niet-gedetailleerde of onrealistische manier wordt getoond.
 • Logo PEGI-12 leeftijdsclassificatie

  © Pan European Game Information (PEGI), www.pegi.info

  Vanaf 12 jaar:

  • Bevatten een iets explicietere vorm van geweld, maar nog altijd op een fantasievolle manier
  • Licht grof taalgebruik komt voor
  • Eventueel hints naar seksuele situaties
  • Kansspel kan voorkomen
 • Logo PEGI-16 leeftijdsclassificatie

  © Pan European Game Information (PEGI), www.pegi.info

  Vanaf 16 jaar:

  • Geweld is realistisch en vergelijkbaar met de echte wereld
  • Grover taalgebruik kan aanwezig zijn
  • Kan toespelingen op gebruik van alcohol, tabak of illegale drugs bevatten
 • Logo PEGI-18 leeftijdsclassificatie

  © Pan European Game Information (PEGI), www.pegi.info

  Vanaf 18 jaar:

  • Wordt alleen voor volwassenen aanbevolen
  • Kan grof geweld bevatten zoals moord of geweld tegen onschuldige personages
  • Illegaal drugsgebruik wordt aangeprezen
  • Seksuele activiteiten kunnen expliciet worden getoond

PEGI-symboolwaarschuwingen

Symbool Inhoudscriteria
© Pan European
Game Information (PEGI),
www.pegi.info
PEGI-inhoudswaarschuwing Violence (nl. geweld) Geweld
PEGI 7: niet realistisch
PEGI 12: geweld in een Fantasy-omgeving
of niet realistisch tegen menselijke figuren
PEGI 16/18: realistisch of extreem
PEGI-inhoudswaarschuwing Bad Language (nl. grof taalgebruik) Vulgair taalgebruik
PEGI 12: beperkt grof met bijv. beledigingen
PEGI 16/18: bijv. seksueel getinte scheldwoorden of godslastering
PEGI-inhoudswaarschuwing Fear (nl. angst) PEGI 7: beangstigende inhoud
PEGI 12: bang makende geluiden of niet-gewelddadige horrorelementen
PEGI-inhoudswaarschuwing Sex Seksuele inhoud:
PEGI 12: seksuele toespelingen of poses
PEGI 16: erotische weergaven
PEGI 18: expliciete seksuele handelingen
PEGI-inhoudswaarschuwing Drugs Drugs worden gethematiseerd of gebruik van drugs, alcohol of tabak wordt getoond Rangschikking: minimaal PEGI 16/18
PEGI-inhoudswaarschuwing Gambling (nl. gokken) Gokspelsimulaties (van bijv. gokspellen die in casino’s of speelhallen worden aangeboden)
Rangschikking: minimaal PEGI 12/16/18
PEGI-inhoudswaarschuwing Discrimination (nl. discriminatie) Discriminatie of stereotypen worden getoond of gestimuleerd
Rangschikking: minimaal PEGI 18

AanwijzingVideogames met een leeftijdsclassificatie vanaf 3 jaar zijn niet altijd makkelijke games en kunnen soms voor een driejarige te moeilijk zijn. De leeftijdsadviezen zeggen namelijk niets over bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van het spel.[3]

AanwijzingVideogames met een leeftijdsclassificatie vanaf 3 jaar zijn niet altijd makkelijke games en kunnen soms voor een driejarige te moeilijk zijn. De leeftijdsadviezen zeggen namelijk niets over bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van het spel.[3]

Hoe moeten ouders met de PEGI-leeftijdsclassificaties omgaan?

De leeftijdsclassificaties van PEGI beoordelen niet de pedagogische waarde van een videogame voor een bepaalde leeftijdsgroep of de moeilijkheidsgraad. Dat betekent dus dat het voor kan komen dat het spel weliswaar voor een driejarige geschikt is, het kind echter nog niet in staat is het spel te spelen. Een spel met een PEGI-3 advies bevat weliswaar geen gevaarlijke inhoud voor de kinderen, maar kan wel te complex zijn, bijvoorbeeld omdat ze veel moeten lezen.

Besluit daarom altijd zelf welke spellen voor jouw kind het meest geschikt zijn. Daarbij kan het voorkomen dat je van de leeftijdsadviezen afwijkt, wanneer je rekening houdt met de ontwikkelingsstand van jouw kind en je jouw opvoedplicht niet verzuimt.[4] Bijvoorbeeld: Een elfjarig kind kan al heel rijp voor zijn leeftijd zijn, waardoor het mogelijk is om games met een PEGI-12 classificatie toe te staan. In zulke gevallen is het belangrijk dat je vertrouwd bent met de inhoud van het spel en je jouw kind eventueel bij het spelen kunt begeleiden.

Leeftijdsclassificatie – Vader en zoon spelen samen een geschikte videogame voor kinderen.

Bedenk wel dat de leeftijdsclassificaties er niet voor niets zijn en ze jouw kind voor bepaalde gevaren/risico’s wil beschermen. Wanneer je jouw kind het spelen van een bepaald spel niet toestaat, is het belangrijk om duidelijk te communiceren waarom je het niet goedvindt. Het is belangrijk dat jouw kind begrijpt, voor welke ongepaste inhoud je hem probeert te beschermen en waarom je denkt dat het voor een bepaald spel nog niet klaar is.

AanwijzingDe leeftijdsclassificatie van online spellen en apps wordt met behulp van de International Age Rating Coalition (IARC) gedaan. De wereldwijde samenwerking tussen verschillende leeftijdsbeoordelingsinstanties heeft een systeem ontwikkeld, waarmee aanbieders hun eigen product met behulp van een vragenlijst beoordelen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen ze meteen een licentie met de juiste leeftijdsclassificatie.[5]

AanwijzingDe leeftijdsclassificatie van online spellen en apps wordt met behulp van de International Age Rating Coalition (IARC) gedaan. De wereldwijde samenwerking tussen verschillende leeftijdsbeoordelingsinstanties heeft een systeem ontwikkeld, waarmee aanbieders hun eigen product met behulp van een vragenlijst beoordelen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen ze meteen een licentie met de juiste leeftijdsclassificatie.[5]

Videogames voor kinderen als gezinsactiviteit.

Videogames voor kinderen – Keus van leeftijdsgeschikte videospellen

Voordat je een spel voor jouw kind koopt, moet je hierover voldoende informatie inwinnen. Bekijk de trailer en reviews op YouTube, lees recensies in online-game-magazines of download een demo, zodat je het spel eens zelf kunt proberen. Uiteindelijk kun jij het beste beoordelen, welke spelelementen jouw kind het beste zullen bevallen en of hij/zij al rijp genoeg is voor bepaalde inhoud.

Leeftijdsgeschikte toegang tot videogames

Hoe je binnen het gezin met het gebruik van videogames omgaat, hangt van verschillende factoren af: bijvoorbeeld van hoeveel interesse jouw kind voor computerspellen heeft of hoeveel mediatijd jullie als gezin toch al inplannen. Ook tussen broers en zussen kunnen hier grote verschillen zitten. Toch zijn er enkele algemene gedragstips, waaraan je je kunt oriënteren, om jouw kinderen een veilige toegang tot games mogelijk te maken:

Laat jouw kind alleen games spelen, die voor zijn leeftijdsgroep en ontwikkelingsstand geschikt zijn.

 • Let erop dat jongere kinderen geen toegang tot de spellen van de oudere broers en zussen hebben.
 • Ook pedagogisch waardevolle spellen zijn pas voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd geschikt, dus ongeveer vanaf een jaar of 4 à 5. Jongere kinderen raken al snel overprikkeld, waardoor de videogames vaak te veel van ze vragen.
 • Zorg dat je vertrouwd raakt met de mogelijke veiligheidsinstellingen van de verschillende videogameplatformen. Veel diensten bieden de mogelijkheid om de speelduur te beperken of om online-aankopen te deactiveren.
 • Spreek samen met jouw kind regels voor het videogamegebruik af, bijvoorbeeld dagelijkse speeltijden. Pas deze afspraken naarmate het kind ouder wordt eventueel aan.
 • Sluit contact met andere ouders, want dan kunnen jullie samen informatie uitwisselen over welke spellen jullie kinderen het leukst vinden. Ook kunnen jullie eventueel samen afspraken maken over de keus van passende spellen.

Criteria voor geschikte videogames voor kinderen

Op zoek naar een geschikt videospel voor jouw kinderen kom je waarschijnlijk vele verschillende spellen in uiteenlopende genres tegen. Wanneer je op de juiste leeftijdsadviezen let, wordt de keuzemogelijkheid alvast op een veilige manier beperkt. Beoordeel daarnaast echter ook de individuele inhoud en spelmechanismen van een game, want uiteindelijk wil je een spel vinden, dat jouw kinderen met veel plezier spelen en aan hun interesses aansluit.

Bij de keus van een geschikte videogame kunnen ouders daarom op de volgende criteria[6] letten:

 • Intuïtieve en begrijpelijke bediening en navigatie
 • Handige hulp-opties op concrete punten
 • Verschillende of groeiende moeilijkheidsinstellingen
 • Afwisselende opgaven of levels die je vaak opnieuw kunt doen, zonder dat verveling of irritatie optreedt.
 • De speelomgeving moet aantrekkelijk zijn, met passende kleuren en een kindvriendelijke atmosfeer.

Vooral bij Apps of online games moet je er bovendien op letten dat de gegevens en privésfeer van jouw kind beschermd blijven. Het online-aanbod, dat geschikt is voor kinderen, moet bijvoorbeeld geen reclame bevatten of tot online-aankopen aanmoedigen. Wanneer je in de game een Multiplayer-modus hebt moet je je ervan bewust zijn, dat de mogelijkheid bestaat, dat jouw kind onbedoeld met vreemden in contact kan komen.

CheckDe PEGI-classificatie bevat naast de leeftijdsaanbevelingen ook symbolen die aangeven waarom het voor een bepaalde leeftijd wel of niet geschikt is. Bijvoorbeeld van geweld, angst, grof taalgebruik, gokken of in-game-aankopen.

CheckDe PEGI-classificatie bevat naast de leeftijdsaanbevelingen ook symbolen die aangeven waarom het voor een bepaalde leeftijd wel of niet geschikt is. Bijvoorbeeld van geweld, angst, grof taalgebruik, gokken of in-game-aankopen.

Pedagogisch waardevolle games – Bronnen voor de ouders

Veel games zorgen voor een ontspannend tijdverdrijf, maar gamen en de verwerving van nieuwe kennis sluiten zich geenszins uit. Met behulp van pedagogisch waardevolle games of zogenaamde Serious Games kunnen kinderen zelfs met gecompliceerdere of serieuzere thema’s zoals de natuurwetenschap of gebeurtenissen uit de geschiedenis bekend worden.

Door een speelse aanpak kan de kennis worden verdiept of naast de lessen op school worden opgedaan. Het plezier bij het spelen sluit diepgaande reflecties over een bepaalde spelinhoud in geen geval uit. In tegendeel: De uiteenzetting met de spelwereld kan voor spannende discussies zorgen, die het wereldbeeld van jouw kind vergroten of ervoor zorgen dat ze kritisch over dingen gaan nadenken.

Wanneer je op zoek bent naar videogames, die geschikt zijn voor jouw kind of een duidelijke educatieve waarde bezitten, kun je de volgende bronnen eens bekijken:

 • Game Mania

https://www.gamemania.nl/Articles/koop-de-juiste-games-voor-je-kind-dankzij-pegi

Tips voor de aanschaf van de juiste games voor jouw kind

Zoekfunctie naar genre, platform, leeftijdsinschatting met PEGI

 • Internet Matters

https://www.internetmatters.org/nl/advice/

Advies per leeftijd, hulp voor speladvies, handleiding voor ouders voor het gebruik van apps

 • Consumentenbond

https://www.consumentenbond.nl/tablet/apps-voor-kinderen

Tips voor Apps voor kinderen per leeftijdscategorie

Conclusie

Videogames spelen in het leven van veel kinderen een belangrijke rol. Zodat de kinderen hier zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen en gezond met de spellen omgaan, moet je ervoor zorgen dat de games die ze spelen passend zijn bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Educatieve videogames zorgen ervoor dat de mediawijsheid wordt geschoold en kinderen kennis in verschillende bereiken kunnen opdoen. Er is echter ook niets in te brengen tegen gezinsvriendelijke en vermakelijke games, ook deze kunnen voor veel spelplezier zorgen. Zolang de ouders de computergames zorgvuldig en reflecterend uitzoeken, beschermen ze de kinderen en jongeren voor spellen die een negatieve invloed kunnen hebben. Op deze manier staat niets een veilig spelplezier nog in de weg!

Literatuurverwijzingen:

[1] https://www.kijkwijzer.nl/pegi
(laatst opgeroepen op 24-06-2020)

[2] https://pegi.info/nl
(laatst opgeroepen op 09-07-2020)

[3] https://pegi.info/nl/node/19
(laatst opgeroepen op 24-06-2020)

[4] https://www.gamemania.nl/Articles/koop-de-juiste-games-voor-je-kind-dankzij-pegi
(laatst opgeroepen op 24-06-2020)

[5] https://pegi.info/nl/node/47
(laatst opgeroepen op 24-06-2020)

[6] https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Next_level_dossier_online_spelletjes.pdf
(laatst opgeroepen op 24-06-2020)

Bron van de afbeelding:

iStock.com/Rowan Jordan

iStock.com/blackCAT

iStock.com/monkeybusinessimages

iStock.com/Ivanko_Brnjakovic