Mediaopvoeding – Regels geven structuur aan de mediaconsumptie van je kind.

Mediaopvoeding – Regels en tips voor de mediaconsumptie van je kind

Kinderen moeten het grootste gedeelte van de dag ver weg van monitors doorbrengen en andere vrijetijdsactiviteiten ondernemen. Spelen met leeftijdsgenootjes, hobby’s en creatieve activiteiten zouden de hoofdactiviteiten moeten zijn in het dagelijkse leven. Hoe ouder je kind wordt, des te meer zal het zich gaan interesseren voor digitale media. Om een goed balans te vinden tussen zinvolle mediaconsumptie en andere vrijetijdsactiviteiten, geven wij je enkele tips over welke regels nuttig kunnen zijn voor de mediaopvoeding van jouw kind.

Regels voor het mediagebruik van je kind

Of het mediagebruik van je kind beperkt moet worden, hangt ervan af hoe vaak je kind het beschikbare medium gebruikt. Enkele kinderen vermaken zich op eigen initiatief liever sportiever of beoefenen een creatieve hobby uit, terwijl andere zich door de mediawereld sterker aangetrokken voelen. Elk kind heeft een ander karakter en interessegebied. Daarom moet je de mediaconsumptie van je kind goed observeren en afwegen, hoe vaak en waarvoor het een medium mag gebruiken. Informatieve programma’s en andere leerrijke inhoud net als de creatieve omgang met media (fotografie, online tekenen/design etc.) zijn pedagogisch waardevoller dan tv-series, websites en veel games.

Wanneer je het gevoel hebt dat er voor het mediagebruik van je kind regels nodig zijn, wordt het aanbevolen, om deze regels samen met je kind vast te leggen. Hierdoor begrijpt je kind beter waarom regels belangrijk zijn. Ook heeft je kind hierdoor een bepaald stemrecht in het bepalen van de regels en begrijpt sneller en beter, waarom juist deze regels nageleefd dienen te worden. Praat er open over met je kind, als je voor bepaalde regels een conflictpotentiaal ziet. Betrek hierbij ook het standpunt van je kind en vraag naar zijn/haar wensen en gedachtes over een bepaald thema. Leg samen vast, wat er gebeurt, als je kind zich niet houdt aan de door jullie opgestelde regels.

Zorg er echter wel voor dat er enige flexibiliteit aanwezig is in jullie regelement. Op een regenachtige dag mag je kind misschien nog wat langer voor de tv zitten en de volgende dag volgt er dan bijvoorbeeld een mediapauze. Probeer over het algemeen media-vrije dagen in te stellen, zodat er voldoende tijd is voor vrijetijdsactiviteiten buiten de media om.

Het makkelijkste kun je de vastgelegde regels in de praktijk omzetten, als je het dagelijkse leven goed structureert en er routine in aanbrengt. Je kind kan zich hier aan vaste tijden oriënteren en leert de hoeveelheid tijd, die het gebruikt voor het mediagebruik, beter in te schatten. Tips voor zinvolle routines in deze samenhang zijn:

 • 1-2 uur voor het slapengaan geen beeldscherm media
 • geen smartphones aan de eettafel of bij het maken van huiswerk
 • smartphone na schooltijd of tijdens het naar bed gaan aan de kant leggen
 • mediavrije dagen en tijden vastleggen
 • vaste tijden voor het mediagebruik van je kind inplannen

voorzichtigheidVermijd dat je kind non-stop invloeden van media binnen krijgt. Zet de TV uit, als deze niet gebruikt wordt en let erop, of je kind actief media consumeert of dat de media alleen als achtergrondgeluid wordt waargenomen. Zet deze in het laatste geval liever uit.

voorzichtigheidVermijd dat je kind non-stop invloeden van media binnen krijgt. Zet de TV uit, als deze niet gebruikt wordt en let erop, of je kind actief media consumeert of dat de media alleen als achtergrondgeluid wordt waargenomen. Zet deze in het laatste geval liever uit.

Hoe lang mag mijn kind tv kijken? – Regels voor de mediaconsumptie van je kind

Hoe lang je kind de verschillende media mag gebruiken, hangt ervan af, welk medium het precies gebruikt en waarvoor. Als je kind een medium zinvol en doelgericht gebruikt, hoeft de mediaconsumptie niet per se begrenst te worden. Ook gemeenschappelijke mediaconsumptie in het gezin kan af en toe zorgen voor aangepaste tijden wat betreft het mediagebruik van je kind. Wordt de computer voor huiswerk of voor het leren gebruikt, zal ook hier een uitzondering moeten gelden. We geven je hieronder een paar richtlijnen en aanbevelingen, hoe lang je kind de verschillende media thuis dagelijks mag gebruiken[1]:

Leeftijd Luistermedia Beeldscherm media
0 - 3 jaar Tot 30 Minuten Helemaal niet
3 - 6 jaar Tot 45 Minuten Gemeenschappelijk tot 30 minuten
6 - 10 jaar Tot 60 Minuten Gemeenschappelijk tot 45 minuten
Vanaf 10 jaar Voor alle media: een uurtje per levensjaar in de week.[2]

Vanaf het tiende levensjaar, zal je jouw kind zijn/haar dag, meer en meer zelfstandig moeten laten indelen. Zo wordt je kind langzaam zelfstandiger en leert het om beter met tijd om te gaan. Om een overzicht te krijgen, van hoeveel en hoelang je kind media consumeert per dag, zijn er verschillende mogelijkheden. Jullie kunnen samen je creativiteit de vrije loop laten gaan. Bijvoorbeeld kunnen jullie een media-vrijetijd-planning ontwerpen en de tijden afvinken of met kleurrijke stickers “gebruikt“ markeren. Verder kunnen jullie ook samen medium-tegoedbonnen ontwerpen, die je kind dan kan inleveren. Of je behoudt het overzicht met een symbolisch “budget“, in de vorm van knikkers. Je kind krijgt voor elke knikker een half uur tijd, die het kan gebruiken voor media. Als er geen knikkers meer over zijn. Is de mediatijd voor die week opgebruikt.

Ook technische apparatuur en apps kunnen je helpen, om een overzicht van het mediagebruik van je kind te verkrijgen. Vele computers en smartphones bieden speciale instellingen aan, waarmee je de tijd voor het gebruik kan begrenzen. Ook op de WLAN-Router zijn er instellingen te vinden, die de toegang begrenzen of de gebruikersduur instellen. Een eenvoudige en zeer effectief middel is een tijdschakelaar. Met deze schakelaar kun je de stroomtoevoer voor alle apparaten betrouwbaar begrenzen.

Mediaconsumptie kinderen – Gemeenschappelijke mediaconsumptie versterkt de band in het gezin

Wanneer je kind ouder wordt, wenst het misschien wel een eigen digitaal apparaat, om zijn/haar lievelingsmedia te gebruiken. Ook hier zijn er enkele aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de 3-6-9-12-Regel[3]:

 • onder 3 jaar: geen beeldscherm media
 • onder 6 jaar: geen eigen gameconsole
 • onder 9 jaar: geen eigen telefoon of smartphone
 • onder 12 jaar: alleen media gebruiken onder toezicht

Deze leeftijdsgrenzen zijn richtlijnen. Beslis aan de hand van jullie situatie en het mediagedrag van je kind, hoe jullie dit willen bepalen.

Hoeveel mediaconsumptie van je kind daadwerkelijk te veel is, hangt van het karakter en de interesses van je kind af. Observeer je kind goed en probeer voor afwisseling te zorgen naast het gebruik van de media. Je kunt overmatige mediaconsumptie herkennen aan de volgende signalen:

 • Het verzuimen van schoolplichten
 • Desinteresse aan andere activiteiten en het verzuimen van hobby’s
 • Stemmingswisselingen en sneller geïrriteerd zijn
 • Concentratieproblemen
 • Overspannenheid
 • Mediagebruik van het kind is een veelvoorkomend conflict in het gezin

In dit geval zal je snel moeten handelen en regels voor het mediagebruik moeten opstellen om je kind te helpen. Zo kan het een gezonde mediaconsumptie aanleren.

ideeBeeldschermmedia zoals computer, smartphone en televisie in de kinderkamer werken verlokkend om deze vaker te gebruiken[4]. Als je dit verhindert kun je het mediagebruik van je kind reduceren.

ideeBeeldschermmedia zoals computer, smartphone en televisie in de kinderkamer werken verlokkend om deze vaker te gebruiken[4]. Als je dit verhindert kun je het mediagebruik van je kind reduceren.

Mediaopvoeding ook voor de ouders

Als ouders ben je het belangrijkste voorbeeld voor je kind. Jij bent de hoofdopvoeder en van jou leert je kind het meeste. Daarom is het belangrijk, dat je je kind een verantwoordelijkheidsbewustzijn voor de omgang met digitale media aanleert en zo een positieve invloed hebt op de mediaopvoeding. Vaak merken we niet, hoe vaak we digitale media consumeren of onbemerkt toch gebruiken. Observeer je eigen gedrag eens goed en wees je bewust, wanneer, waar en hoe vaak je digitale media gebruikt. Hier zijn een paar steunpunten, die je bij je overwegingen kunt observeren:

 • Hoe vaak gebruik je je telefoon/smartphone en in welke situaties?
 • Hoe vaak staan de TV en de radio aan bij jullie?
 • Hoe goed ken je de verschillende digitale media?
 • Kun je met de nieuwe mediatrends iets beginnen?
 • Publiceer je foto’s van jezelf/of je kind op het internet? Hoe ga je daarmee om? Let je op de privacywetgeving?
 • Welke informatie publiceer je op het internet en wie kan je posts zien?
Mediaopvoeding kinderen – Let op je eigen mediagedrag.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, kun je over je eigen gedrag nadenken. En je eventueel voornemen om aan bepaalde aspecten te werken. Een uitgebreide kennis over de mediaprocessen en procedures maken het je mogelijk, concrete antwoorden op vragen van je kind te kunnen geven en het zo goed mogelijk bij de mediaopvoeding te begeleiden. Valt je op, dat je zelf te veel tijd op je smartphone doorbrengt, dan helpt het bijvoorbeeld, om een smartphone-vrije-dag in te plannen of de screen time met een App te tracken.

Zodat elk familielid zich ervan bewust wordt, hoeveel tijd het met digitale media doorbrengt, kunnen jullie ook een simpele regel opstellen: iedereen mag een ander familielid erop aanwijzen, dat hij/zij teveel tijd voor het beeldscherm doorbrengt. Doe dit tijdens het eten, of in een gesprek etc. Meer over het juiste gedrag met een smartphone is sociale situaties vind je in dit artikel. Als jullie het gedrag van andere familieleden observeren, worden jullie automatisch oplettender en hierdoor observeer je bewuster, hoe en waarvoor jullie de verschillende media gebruiken.

checkVerzeker je kind, dat het met alle problemen en vragen rondom het thema media en internet naar je toe kan komen. Zo word je de contactpersoon van je kind en hierdoor kunnen jullie samen op en top fit worden voor het onderwerp internetveiligheid.

checkVerzeker je kind, dat het met alle problemen en vragen rondom het thema media en internet naar je toe kan komen. Zo word je de contactpersoon van je kind en hierdoor kunnen jullie samen op en top fit worden voor het onderwerp internetveiligheid.

Conclusie

Een geslaagde mediaopvoeding verlangt van beide ouders een grote hoeveelheid aan toezicht, in de steeds sneller veranderende mediawereld. Wees een voorbeeld voor je kind wat betreft het doelgericht gebruik van digitale media, en animeer het, zoveel tijd als mogelijk buiten de mediawereld door te brengen. Bepaalde richtlijnen helpen je beter in te schatten, hoelang je kind media mag consumeren. Dit is wel afhankelijk van het karakter van je kind en waarvoor de media gebruikt worden. In onze samenvattende PDF hebben we nogmaals alle belangrijke informatie over het thema mediaopvoeding en mediawijsheid voor je samengevat.

Bronnen:

[1]https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/
(laatst opgeroepen op 18-05-2020)

[2]https://www.frankwatching.com/archive/2012/05/02/iene-miene-media-onderzoek-mediagebruik-door-kleine-kinderen/
(laatst opgeroepen op 18-05-2020)

[3]https://www.opvoeden.nl/adviezen-mediagebruik-kinderen-5828/medienerziehung/
(laatst opgeroepen op 18-05-2020)

[4]https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf
(laatst opgeroepen op 18-05-2020)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

iStock.com/skynesher

iStock.com/Sneksy

iStock.com/DragonImages