Mediawijsheid en mediaopvoeding in het gezin

Mediawijsheid en mediaopvoeding in het gezin

Digitale media worden in het alledaagse gezinsleven en op school steeds belangrijker, technische apparaten krachtiger, geavanceerder en goedkoper. Inmiddels is het mogelijk, onafhankelijk van de plaats en tijd, altijd en overal met elkaar te communiceren – ook kinderen komen daarmee steeds jonger in aanraking. De omgang met digitale media hoort bij de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Zodat jouw kind verantwoordingsbewust, kritisch en creatief met media om kan gaan, heeft het een goede begeleiding nodig in de mediaopvoeding. Kinderen leren daarbij de praktische omgang met de apparaten en trainen hun technische competenties. Hiermee kunnen ze zelfstandig en verantwoordingsbewust op het internet surfen en gamen.

Wat kunnen digitale media precies en hoe leer je je kind met smartphones, laptops etc. om te gaan? We informeren je hier over de elektronische media en over de risico’s. Bovendien vind je hier ook tips, hoe je doelgericht de mediawijsheid van je kind kunt bevorderen. Een downloadbaar pdf-document vat de belangrijkste informatie uit alle artikelen voor je samen.

Wat wordt er precies bedoeld met Mediawijsheid?

De term "mediawijsheid" verwijst naar het vermogen om media en mediainhoud op een zelfstandige en verantwoordelijke manier te gebruiken volgens de eigen behoeften. Grofweg hebben kinderen een getrainde mediacompetentie nodig om op een veilige en betekenisvolle manier met media om te kunnen gaan. Over het algemeen geldt:

  • Mediacompetentie is onder te verdelen in de bereiken mediakunde, mediagebruik, mediakritiek en mediaontwerpen.
  • Mediacompetentie is de voorwaarde voor deelname aan de informatie- en kennismaatschappij en zal al vroeg aangeleerd moeten worden.

Waarom is mediaopvoeding zo belangrijk?

Doordat ook kinderen in het alledaagse leven al veel geconfronteerd worden met informatiebronnen, moeten ze vroeg worden geschoold voor een bewuste omgang met media. De mediaopvoeding zorgt ervoor dat kinderen op een zelfbepaalde en verantwoordingsbewuste manier met media omgaan.

  • Mediaopvoeding zorgt voor een bepaald bewustzijnsvermogen bij het kind en ook voor een gevoel voor verschillende mediainhoud: Het leert, bepaalde inhouden te categoriseren en deze aangepast te verwerken.
  • Mediaopvoeding versterkt de vaardigheid, om speciale inhoud uit het ruime aanbod aan media uit te kunnen zoeken, die het kind persoonlijk interessant en nuttig vindt. Het consumeren van media gebeurt dus niet willekeurig.
  • Het creatieve gebruik van media en de mogelijkheid, met anderen in een veilige omgeving te communiceren en dingen te delen, wordt kinderen in de mediaopvoeding bijgebracht.

In de mediaopvoeding moeten ouders hun kinderen er enerzijds bij helpen, om in de digitale wereld wegwijs te worden en anderzijds moeten ze hun kinderen voor bepaalde risico’s beschermen. Het leerproces verloopt in kleine stapjes en samen – daardoor verbeteren ook de ouders hun mediawijsheid.

Alle artikelen

Kinder-app – Via apps kunnen je kinderen podcasts horen en ontspannen.

Mogelijkheden digitale media

Kinderwebsites en-zoekmachines, apps en websites voor het online-leren: Op het internet vind je ondertussen een ruim aanbod aan leeftijdsgeschikte materialen voor kinderen en jeugdigen. Muziek, luisterboekjes en podcasts spelen daarbij een net zo grote rol als de televisie, YouTube en allerlei apps. Vele daarvan zijn gratis en bevorderen de fantasie van je kind. De juiste media bevorderen zowel de spraakontwikkeling als ook de concentratie van jouw kind. Ze zijn makkelijk te begrijpen, brengen het kind spelenderwijs met leerrijke inhouden in aanraking en bevorderen de zelfstandigheid. Zodat je bij de vele mogelijkheden toch nog een overzicht behoudt, geven we je een overzicht over pedagogisch waardevolle media voor kinderen.

Kinder-app – Via apps kunnen je kinderen podcasts horen en ontspannen.

ideeOndersteun je kind bij het mediagebruik en bepaal samen welke websites je kind kan en mag bezoeken. Zo heb je garantie, dat het mediagebruik passend voor de leeftijd en gereflecteerd verloopt.

ideeOndersteun je kind bij het mediagebruik en bepaal samen welke websites je kind kan en mag bezoeken. Zo heb je garantie, dat het mediagebruik passend voor de leeftijd en gereflecteerd verloopt.

Mediagebruik kind – Bespreek samen, welke regels je wilt opstellen.

Regels voor het gebruik van digitale media

Afhankelijk van de leeftijd van je kind en het doel waarvoor de digitale media gebruikt worden, vind je verschillende tips voor een gestructureerd gebruik van de media. Stel samen met je kind regels op voor het mediagebruik en verklaar je kind, waarom het zo belangrijk is, deze regels op te volgen. Met hulp van een media-vrijetijd-planning of media-coupon kunnen jullie samen een overzicht van het mediagebruik van je kind bijhouden en daarbij overmatig mediagebruik verhinderen. We hebben hier zinvolle regels voor het mediagebruik en informatie over het consumeren van media voor je opgesteld, die je bij de mediaopvoeding van je kind helpen. Daarbij geven we je tips, hoe je negatieve conflicten met je kind kunt vermijden en toch de mening van je kind erbij betrekt.

voorzichtigheidOm te zien of een bepaald media-aanbod geschikt is voor je kind, kun je op de website internetmatters.org/nl/ kijken. Daar vind je tips en trucs hoe je passende websites voor je kind kunt uitzoeken en filters aan en uit kunt zetten.

voorzichtigheidOm te zien of een bepaald media-aanbod geschikt is voor je kind, kun je op de website internetmatters.org/nl/ kijken. Daar vind je tips en trucs hoe je passende websites voor je kind kunt uitzoeken en filters aan en uit kunt zetten.

Mediagebruik – Een creatieve omgang met media-inhoud schoolt de mediawijsheid.

Gezinsleven en digitale media

Het gemeenschappelijke gebruik van media schoolt de mediawijsheid, bevordert de creativiteit en versterkt de familieband. Ondersteun jouw kind met het ouder worden ook bij het mediagebruik en leer je kind om verantwoordingsbewust om te gaan met de wereld van media. Hier vindt je vele tips en trucs, om gemeenschappelijk en spelenderwijs de digitale media te ontdekken. We verklaren, waarom een gemeenschappelijke media-ervaring de ontwikkeling en de speelse nieuwsgierigheid van je kind bevordert. In dit artikel vind je ook informatie, welke media op welke leeftijd hoelang gebruikt mogen worden en hoe je deze de mediawijsheid kunt scholen. De aanbevelingen geven we daarbij van kleine kinderen tot de pubertijd leeftijd. Het doel hiervan is, dat de kinderen een zelfbewuste omgang met de media leren.

Mediagebruik – Een creatieve omgang met media-inhoud schoolt de mediawijsheid.
Kind chat – Leer het internet en sociale netwerken uit het zicht van je kind kennen.

Respectvolle omgang online

Van Instagram tot Snapchat en WhatsApp – een respectvolle omgang met het communiceren op het internet is belangrijk. Begeleid je kind bij het begin van het gebruik van internet: zo kun je je kind respectvol gedrag op het internet bij brengen en in moeilijke situaties bijstaan. Hoofdzakelijk gelden er op het internet dezelfde gedragsregels, die ook in het dagelijkse leven een vriendelijke omgang mogelijk maken. In dit artikel vind je basisinformatie voor een “Nettiquette“, die je kind de gedragsregels voor het mediagebruik bijbrengt. Daarbij verraden we niet alleen, hoe een gedragscodex eruit kan zien, maar ook hoe je samen met conflictsituaties of ongewenste commentaren kunt omgaan.

voorzichtigheidOm privé foto’s privé te houden, zul je je kind erover moeten informeren, hoe het openbaar maken van foto’s begrenst kan worden, zodat alleen vrienden toegang hebben.

voorzichtigheidOm privé foto’s privé te houden, zul je je kind erover moeten informeren, hoe het openbaar maken van foto’s begrenst kan worden, zodat alleen vrienden toegang hebben.

Veilig mediagebruik van kinderen – Gezin zit voor de laptop en surft op het internet

Internetveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens

Digitale communicatie is vandaag de dag niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. De rode lijn voor een veilige-online-omgang helpt je gezin om privéinformatie te beschermen en zonder problemen op het internet te surfen. Je krijgt hier tips voor de inrichting van een basis-bescherming op sociale netwerken en de berichten apps. Verder ervaar je, hoe je een kinderbescherming instelt en welke websites en bereiken op het internet veilig zijn voor kinderen. Daarbij krijg je ook tips voor de omgang met reclame en zoekmachines. Om je te beschermen, heb je een veilig wachtwoord nodig. Hoe je deze wachtwoorden vormgeeft en waarop je moet letten, en hoe je wachtwoorden op veiligheid test, ervaar je ook in dit artikel.

Veilig mediagebruik van kinderen – Gezin zit voor de laptop en surft op het internet

Conclusie

Mediaopvoeding zal eraan bijdragen, dat je kind met de nieuwe mogelijkheden in de moderne mediawereld zelfstandig en neutraal kan omgaan. Met name in dit digitaal tijdperk is het erg belangrijk om de mediaopvoeding van jouw kind te bevorderen. Tot het consumeren van de media hoort ook de kennis, dat het kind zijn/haar mediagedrag en de gebruikte mediainhoud kan reflecteren. Met onze tips ondersteun je je kind om zelfstandig en verantwoordingsbewust met digitale media om te gaan.

Bronnen:

https://www.internetmatters.org/nl/
(laatst opgeroepen op 25-05-2020)

https://www.mediawijsheid.nl/
(laatst opgeroepen op 25-05-2020)

https://www.mamaliefde.nl/blog/luisterboeken-en-podcasts-voor-kinderen/
(laatst opgeroepen op 25-05-2020)

https://www.jmouders.nl/leuke-apps-voor-kinderen-
(laatst opgeroepen op 25-05-2020)

leerzaam/?utm_source=google&utm_medium=organic
(laatst opgeroepen op 25-05-2020)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/PeopleImages

iStock.com/lovro77

iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

iStock.com/skynesher

iStock.com/Deagreez

iStock.com/PeopleImages