Kinderen lezen boeken in de bibliotheek.

Waarom is lezen belangrijk voor kinderen?


Lezen is een onmisbare vaardigheid die in alle levenssituaties nodig is - of het nu op school, op het werk of in het dagelijks leven is. Lezen helpt onder meer bij het begrijpen van tekstopdrachten op school, het lezen van straatnaambordjes, het invullen van formulieren of het opnemen en verwerken van informatie uit de media. De vaardigheid om te lezen stelt kinderen en volwassenen in staat actief deel te nemen aan het maatschappelijk en cultureel leven. Daarom moet u de leesmotivatie van uw kind al op jonge leeftijd stimuleren en leesvaardigheid met hem of haar oefenen. Op die manier leert uw kind belangrijke vaardigheden en competenties die veel verder gaan dan het lezen zelf en die zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd van pas zullen komen. We leggen uit hoe lezen van invloed kan zijn op de geest en het lichaam van uw kind.

Lezen bevordert creativiteit en concentratie

Om verhalen en personages uit boeken beter te kunnen voorstellen, moeten kinderen de woorden die ze lezen omzetten in beelden in hun hoofd. Regelmatig lezen of voorlezen bevordert dus de verbeelding en stimuleert de fantasie. Uw kind kan een kleurrijke wereld van verbeelding ontwikkelen. Er zijn geen grenzen en vaak ontstaan er veel nieuwe ideeën. Deze creativiteit en diversiteit van ideeën helpen ook op andere gebieden en in de volwassenheid: bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten op het werk.

Bij het lezen moeten kinderen langere tijd de aandacht erbij houden om de verhalen te kunnen volgen en ze in hun geheel te begrijpen. Zij mogen niet worden afgeleid door andere media of mensen. Dit traint het concentratievermogen Een verhoogde concentratie die in de kindertijd wordt verworven, kan vervolgens van nut zijn bij het leren op school. Zo zal uw kind leren om zich bij het maken van huiswerk minder te laten afleiden door andere invloeden en om taken nauwgezet af te werken. Bovendien kan de verhoogde concentratie uw kind later in het leven van pas komen bij het werken aan projecten.

Tip

Begin op jonge leeftijd met lezen om de hersentraining en -prestaties van uw kind te stimuleren


Verhoogde intelligentie door lezen

Door boeken te lezen doen kinderen voortdurend nieuwe kennis op en verbreden zo hun horizon. Zij leren over nieuwe werelden, levenswijzen, opvattingen en gewoonten en ontwikkelen nieuwsgierigheid naar een breed scala aan verschillende onderwerpen. Al deze informatie verhoogt de intelligentie van uw kind op verschillende manieren, wat nog een reden is waarom lezen zo belangrijk is.

Lezen stimuleert de hersenen om voortdurend nieuwe synapsen te vormen en nieuwe verbindingen te maken. Dit maakt het voor kinderen gemakkelijker om verbanden in teksten te begrijpen. Bovendien helpt het verbeterde netwerk van de hersenen om taken en vragen gemakkelijker aan te kunnen. Kinderen die veel lezen presteren vaak beter op schoolvanwege deze vaardigheid - niet alleen in talen zoals Nederlands, maar ook in andere vakken zoals wiskunde.

Over het algemeen helpt het lezen de kinderen om zich met teksten bezig te houden en zelfstandig te denken. In de verdere loop van het leven is uw kind dus beter in staat feiten, meningen of bronnen kritisch te bekijken en zich een mening te vormen. Dit is een belangrijke basis voor de onafhankelijkheid van uw kind. Een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen is ook nuttig in de omgang met de media en de schat aan informatie die daarmee gepaard gaat.

Jongen leert schrijven in de klas.

Tijdens het lezen komen kinderen veel nieuwe termen tegen. Hoe vaker zij deze woorden horen, voorgelezen krijgen of zelf lezen, des te groter is de kans dat zij de nieuwe woorden onthouden. Dit gebeurt vaak onbewust. Hierdoor groeit de woordenschat van uw kind en krijgt hij of zij inzicht in zins- en tekststructuren.Zo kunnen zij zich beter uitdrukken en dingen uitleggen. Lezen helpt uw kind ook om te leren schrijven. Uw kind leert over spelling en leestekens en kan de opgedane kennis gemakkelijk toepassen bij het schrijven. Dit is een waardevol voordeel, want schrijven is immers een onmisbare basisvaardigheid, zowel op school als in het latere beroepsleven.

Tip

In boeken komen verschillende schrijfstijlen en verteltechnieken voor. Afhankelijk van welke boeken een kind leest, kan dit ook van invloed zijn op de eigen schrijfstijl.

Effecten van lezen op persoonlijkheid en sociaal gedrag

Leesvaardigheid gaat vaak ook hand in hand met verschillende sociale vaardigheden. Ten eerste vergroot lezen het inlevingsvermogen van uw kind doordat het zich verplaatst in de gedachten en gevoelens van de personages die in een boek worden beschreven. Dit is hoe kinderen leren empathisch te zijn. Zij kunnen het gedrag van anderen, zoals dat van schoolvrienden, beter begrijpen en er begrip voor opbrengen.

Verhalen en vooral sprookjes gaan vaak over probleem- of conflictsituaties. Hierdoor leert uw kind hoe dergelijke situaties ontstaan, maar ook hoe ze weer kunnen worden opgelost. Zij kunnen bijvoorbeeld leren van het wangedrag van een personage in een verhaal. Het rechtvaardigheidsgevoel wordt versterkt en de ontwikkeling van de moraal wordt aangemoedigd. Overgebracht naar het dagelijks leven, kunnen kinderen het omgaan met conflicten, geleerd door het lezen, toepassen. Het is voor hen dan ook gemakkelijker om problemen op te lossen. Om dit nog meer te bevorderen kunt u de gebeurtenissen in het verhaal ook met uw kind bespreken en uw kind vragen wat het ervan vindt. Op deze manier wakkert u aan dat ze bewust over de omgang met conflicten gaan nadenken.

Bovendien vergroot lezen de communicatievaardigheden van het kind. Hij of zij kan verhalen en favoriete personages delen met vriendjes. Naarmate ze ouder worden, neemt door het lezen hun kennis van steeds meer onderwerpen toe. Met een hogere algemene kennis is uw kind dus beter voorbereid op gesprekssituaties. In het latere beroepsleven kan dit nuttig zijn, bijvoorbeeld bij ontmoetingen met zakenpartners.

Verhoogde intelligentie door lezen

Door boeken te lezen doen kinderen voortdurend nieuwe kennis op en verbreden zo hun horizon. Zij leren over nieuwe werelden, levenswijzen, opvattingen en gewoonten en ontwikkelen nieuwsgierigheid naar een breed scala aan verschillende onderwerpen. Al deze informatie verhoogt de intelligentie van uw kind op verschillende manieren, wat nog een reden is waarom lezen zo belangrijk is.

Lezen stimuleert de hersenen om voortdurend nieuwe synapsen te vormen en nieuwe verbindingen te maken. Dit maakt het voor kinderen gemakkelijker om verbanden in teksten te begrijpen. Bovendien helpt het verbeterde netwerk van de hersenen om taken en vragen gemakkelijker aan te kunnen. Kinderen die veel lezen presteren vaak beter op schoolvanwege deze vaardigheid - niet alleen in talen zoals Nederlands, maar ook in andere vakken zoals wiskunde.

Over het algemeen helpt het lezen de kinderen om zich met teksten bezig te houden en zelfstandig te denken. In de verdere loop van het leven is uw kind dus beter in staat feiten, meningen of bronnen kritisch te bekijken en zich een mening te vormen. Dit is een belangrijke basis voor de onafhankelijkheid van uw kind. Een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen is ook nuttig in de omgang met de media en de schat aan informatie die daarmee gepaard gaat.

Tip

Ook voor volwassenen geldt: gebruik geen digitale media om te lezen voor u gaat slapen, want het licht van het scherm kan u wakker houden. Blader in plaats daarvan eens door een boek of tijdschrift in papieren vorm.

Bovendien blijkt uit studies dat lezen de hersenen langer fit houdt naarmate we ouder worden. De hersenen nemen voortdurend nieuwe informatie op en moeten die verwerken, wat betekent dat ze voortdurend worden uitgedaagd. Dit traint het geheugen en zou zelfs de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen. Regelmatig lezen loont zich dus ook op latere leeftijd.

Conclusie

Er zijn vele redenen waarom lezen belangrijk is. Het is een belangrijke vaardigheid om met verschillende levenssituaties om te gaan. Kinderen die vaak lezen zijn creatiever en kunnen zich beter concentreren. Zij kunnen zich gemakkelijker uitdrukken en contexten begrijpen en evalueren. Bovendien vergroot lezen de sociale vaardigheden, zoals empathie en conflictoplossing. Last but not least, kunnen zowel kinderen als volwassenen rust en ontspanning vinden tijdens het lezen. Al deze vaardigheden maken het dagelijks leven gemakkelijker. Daarom moeten kinderen al op jonge leeftijd met lezen beginnen, omdat de meesten van hen dan ook op volwassen leeftijd enthousiaste lezers zullen zijn.

Ont­dek meer ar­ti­ke­len:

______________________________________________

Bronnen:

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/waarom-lezen-goed-voor-ons

(geraadpleegd op 13-7-2021)

https://www.karaton.be/waarom-lezen-goed-is-voor-uw-kind

(geraadpleegd op 13-7-2021)

https://www.hln.be/amilie/waarom-experts-het-een-goed-idee-vinden-om-kinderen-voor-te-lezen-in-moedertaal~a8df818c/

(geraadpleegd op 13-7-2021)

https://www.expoo.be/waarom-is-voorlezen-belangrijk

(geraadpleegd op 13-7-2021)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/StockPlanets

iStock.com/svetikd

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/Kerkez

Wil je 10% welkomstbonus*? Word member!

Word member van C&A for you, ons gratis klantprogramma, en ontvang bovendien speciale memberaanbiedingen en extra korting tijdens SALE.

Nu member worden

*Je ontvangt jouw 10% welkomstbonus na registratie als member van C&A for you en aanmelding voor gepersonaliseerde e-mails. Wanneer je aan deze twee voorwaarden voldoet, kan de welkomstbonus eenmalig worden gebruikt, zowel in de winkels van C&A als in onze onlineshop. Niet geldig in combinatie met afgeprijsde artikelen en andere kortingen. Ga voor informatie over de voorwaarden van het klantprogramma naar www.c-and-a.com/nl/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypaliDealPostNL C&A Filiaal