Trénink paměti – Malování je vhodná kreativní činnost, která vás udrží v duševní kondici.

Koníčky pro trénování paměti – Nápady na volnočasové aktivity pro seniory

Záliby přispívají k obohacení života nejen po kreativní a sportovní stránce, ale jsou také přínosem pro společenský život. Prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit můžete navázat nové kontakty a zůstat mentálně fit. Zejména ve vyšším věku je důležité zaměstnávat mozek, a zůstat tak duševně zdravý a zdatný. Pokud máte nějaký vhodný koníček, můžete denně trénovat mozek a zároveň se věnovat činnosti, která vás bude bavit a naplňovat. Mnoho koníčků je pro vás výzvou nejen po fyzické, ale i po psychické stránce, a proto jsou pro duševní kondici ideální.

Jak si najít vhodný koníček a trénovat paměť

I v pokročilém věku je mozek schopen zpracovávat nové informace a učit se novým skutečnostem, procesům a souvislostem. Mozek roste a regeneruje se po celý život, a proto je možné se i ve stáří naučit nový jazyk nebo se věnovat novému hobby.

Zejména starší lidé se v určitých oblastech často učí snáze, protože mají bohaté životní zkušenosti, a mohou tak lépe porozumět složitým tématům. V tomto ohledu mají tedy dokonce náskok před mladšími lidmi. Fluidní inteligence, tj. schopnost rychlého propojování a mentální obratnost, však s věkem klesá. Správným tréninkem ale můžete tento projev zmírnit. Různé záliby napomáhají rozvíjet rychlé asociace a zabezpečují kontinuální učení, a tím udržují mozek v činnosti.

Pokud se chcete ve vyšším věku naučit něco nového, je důležité vytvořit pro to vhodné podmínky. K dosažení úspěchu při učení a k tomu, abyste se při učení bavili, pomáhá vytvořit si příjemné učební prostředí a vyhradit si dostatek času. Dbejte na to, abyste při učení nebyli rušeni a aby ve skupině panovala uvolněná atmosféra.

Tip

Úspěchy v učení nejen rozšiřují vaše obzory a trénují paměťové schopnosti, ale také zvyšují vaše sebevědomí. Díky tomu můžete překonávat osobní překážky, uplatňovat získané poznatky v každodenním životě a navazovat nové kontakty.

Učení se novým věcem bude pro vás snazší, pokud vám bude od začátku jasný kontext a budete moci pochopit význam informací. Proto je důležité, aby vámi vybrané učební materiály byly naplněny smysluplným a relevantním učebním obsahem. Ve specializovaných obchodech jsou k dispozici učebnice a odpovídající CD přizpůsobené potřebám starších studentů. Pro učení ve vyšším věku můžete využít i další tipy:

 • Stanovte si dosažitelné cíle.

 • Nepřetěžujte se.

 • Vždy se snažte najít spojitosti se skutečným životem.

 • Hovořte o obsahu výuky ve vzdělávacích skupinách a řešte případné problémy.

 • Složité předměty se snažte rozdělit na části a zabývejte se jimi jednotlivě.

 • Propojujte naučené s vlastní představivostí a vytvářejte si tzv. oslí můstky (mnemotechnické pomůcky).

Učení lidí všech věkových kategorií je nejefektivnější, když o tom, co se naučili, intenzivně a soustředěně přemýšlejí. Informace si tedy lépe zapamatujete, když je mozek cíleně aktivován. Proto se při učení nového obsahu vždy ptejte sami sebe: Co s touto informací mohu udělat? Kde ji mohu použít? Jaké informace již znám a mohu je propojit s novou problematikou? Tímto způsobem si naučené informace udržíte déle v paměti a objevíte souvislosti, které by vám jinak zůstaly skryty.

Proto se nebojte hledat nové výzvy a objevovat nové koníčky i v pokročilém věku. Vhodným koníčkem trénujete své tělo i mysl a zároveň často navazujete nové, obohacující známosti. V následující části vám představíme sportovní i kreativní činnosti, které mohou trénovat paměť a zároveň zpestřit společenský život.

Tanec pro seniory – Tančící pár v důchodu.

Tanec pro seniory – Radost z pohybu a potěšení z učení tance

Tanec pro seniory se zaměřuje na radost z pohybu a zlepšení fyzického a duševního zdraví. Cílem těchto tanečních kurzů je poznávání různých tanečních stylů a navazování nových kontaktů bez tlaku a se spoustou zábavy. Rytmické pohyby posilují svaly a rozhýbávají kardiovaskulární systém. Trénujete také rovnováhu, koordinaci, koncentraci a paměť. Při učení tanečních kroků se zlepšuje a trénuje krátkodobá paměť a reakční doba. Díky tanci lze dokonce snížit riziko demence.

Tanec pro seniory je rovněž společenský sport. V tanečních skupinách se můžete seznámit s mnoha novými lidmi a být společně čiperní. Můžete vzít svého partnera nebo přátele na taneční kurzy pro seniory a společně si vyzkoušet nový koníček. Mimochodem, radost z pohybu uvolňuje v těle hormony štěstí, které zlepšují vaši celkovou pohodu.

Do tanečních kurzů je možné chodit i s fyzickým omezením. Existují speciální taneční kurzy pro seniory vsedě, které rovněž aktivují svaly a trénují paměť.

 • Co potřebujete: Dobré boty a pohodlné oblečení.

 • Výhody: Komplexní svalový trénink, zlepšení koordinace, koncentrace a paměti.

 • Poskytovatel: Sportovní kluby a kluby seniorů, taneční školy.

Tip

Tanec má mnoho příznivých účinků na vaše fyzické zdraví a duševní pohodu. Mnohé zdravotní pojišťovny vám poskytnou i příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Učení cizích jazyků – I ve vyšším věku se lze učit nové jazyky.

Učení cizích jazyků – Otevírání dveří novým příležitostem a poznávání kultur

Jazyk se můžete učit nejen v mládí, ale kdykoli během života. Pro mnoho lidí je odchod do důchodu vhodnou dobou k rozšíření jazykových dovedností. Díky nasbíraným životním zkušenostem starší lidé často snáze vyvozují jednoduché souvislosti a vytvářejí si při učení jazyka oslí můstky. Zda budete postupovat systematicky, nebo dáte přednost hravému učení, záleží pouze na vašich preferovaných strategiích a stylu učení.

Existuje jen málo tak složitých kognitivních dovedností, jako je učení se jazykům. Spojení mezi mozkem a smyslovými orgány, jako jsou oči a uši, se posilují, protože nové podněty, jako jsou zvuky a psané znaky, musí mozek vnímat a zpracovat. Kromě toho se řečový aparát učí novým pohybům a dlouhodobá paměť se plní novými informacemi, jako jsou gramatická pravidla a slovní zásoba. Cizí jazyk navíc otevírá zcela nové dveře do světa a umožňuje objevovat jiné země a kultury způsobem, který byl dříve nepřístupný. Můžete také navázat nové kontakty v učebních a konverzačních skupinách, nebo dokonce navázat mezikulturní přátelství.

 • Co potřebujete:Výukové materiály pro jazykové kurzy, knihy a výukové CD pro samostudium, cizojazyčné knihy, filmy a hudbu.

 • Výhody: Trénink dlouhodobé paměti, soustředění a konverzačních dovedností.

 • Poskytovatel: Jazykové kurzy, kluby senioru, univerzita třetího veku.

Tip

Učte se vlastním tempem a neklaďte na sebe příliš vysoké nároky. Učení cizích jazyků by vám mělo přinášet radost. Pokud budete mít při učení otázky nebo problémy, můžete se obrátit na přátele a příbuzné nebo na účastníky jazykových kurzů, kteří vám rádi pomohou.

Kreativní činnost – Kreativní koníčky podněcují manuální zručnost a jsou výzvou pro mozek.

Kreativní činnost pro seniory – Trénink představivosti a prostorového myšlení

Pokud máte rádi kreativitu, design a ruční práce, najdete zde mnoho kreativních činností, které trénují paměť a zlepšují zručnost. Při tvůrčí činnosti se aktivují spoje mezi pravou a levou mozkovou hemisférou – jinými slovy dochází k propojení mysli a pocitů. Prostřednictvím kreativních zálib můžeme vyjádřit své pocity a zároveň vytvořit něco hmotného. Tyto aktivity vám mohou pomoci lépe poznat sami sebe a objevit nové stránky své osobnosti.

Soustředěnou prací stimulujete svou představivost, trénujete koordinaci ruka oko i jemnou motoriku a podporujete své prostorové myšlení. Kromě toho vás tvůrčí činnost naplní pocitem štěstí.

 • Připravili jsme pro vás přehled kreativních činností a koníčků:

 • Malování/kreslení

 • Ruční práce (např. řezbářství, výroba šperků, origami, výroba dekorací)

 • Tvorba modelů / modelové železnice

 • Hrnčířství

 • Vaření/pečení

 • Zahradničení / domácí práce

 • Divadlo

 • Šití/pletení

 • Fotografování

Všechny tyto činnosti samozřejmě nemusíte dělat sami doma. V klubech a kurzech se můžete věnovat svým oblíbeným činnostem společně s ostatními, učit se od sebe navzájem a předávat si poznatky.

 • Výhody: Podpora kreativity, představivosti a prostorového myšlení.

 • Poskytovatel: Zájmové kroužky a kurzy, centrum pro seniory.

Tip

Pokud se nějakému koníčku věnujete již dlouho a rádi byste se o své znalosti podělili, můžete se stát navíc dobrovolníkem a pomáhat ostatním.

Závěr: Trénink paměti: Tyto koníčky vás udrží v duševní kondici

Vhodný koníček vás udrží v psychické i fyzické kondici a umožní vám zůstat dlouho mladými. Podle vašich zájmů si můžete vyzkoušet například tanec, fotografování, malování, ruční práce nebo zahradničení. Učení cizího jazyka může být také velmi zábavné a podpoří vaše kognitivní schopnosti. Ve skupině můžete sdílet své zájmy a pokroky s podobně smýšlejícími lidmi a rozšířit si obzory.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.seniorzone.cz/33/ukazkovy-trenink-kognitivnich-funkci-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4ErIHWTr4_CGKv0pheFok2O8/

(cit. 07.06.2023)

https://senecura.cz/2019/05/16/10-praktickych-tipu-na-trenovani-pameti-ktere-nedovoli-mozku-zakrnet/

(cit. 07.06.2023)

https://is.muni.cz/th/ta2qf/DP_k_odevzdani_-_pdf.pdf

(cit. 07.06.2023)

https://www.techportal.cz/oncczp2/onb/33/neurobni-cviceni-nebo-radeji-mozkovy-jogging-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EgQ6eGTzCSvZUiSrgnE-yXSQoSHbEMcrLw/

(cit. 07.06.2023)

Zdroje obrázků

Foto na titulce: iStock/laflor
1. foto: iStock/izusek
2. foto: iStock/wundervisuals
3. foto: iStock/jacoblund
4. foto: iStock/alvarez

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.