Dobrovolnictví: Muž v důchodovém věku si hraje s dětmi na zahradě.

Dobrovolnictví pro seniory: Rozdávání radosti a sdílení zážitků

Odchodem do důchodu začíná nová životní etapa. To ale neznamená, že se po odchodu z profesního života musíte nudit. Mnoho starších lidí využívá svůj nově získaný volný čas k dobrovolné práci. Jako dobrovolník máte možnost předávat své životní zkušenosti a pomáhat při tom druhým lidem. Tímto způsobem také získáváte nové zkušenosti a navazujete řadu kontaktů.

Chcete-li se podílet na dobrovolnické činnosti, najdete řadu možností, jak se do ní zapojit. Některé dobrovolnické pozice jsou dokonce speciálně zaměřeny na starší generaci. Představíme vám některé oblasti, ve kterých se senioři mohou jako dobrovolníci obzvlášť dobře uplatnit.

Tip

Dobrovolnictví je skvělý způsob jak zůstat aktivní i v důchodu.

Dobrovolnictví v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Dobrovolnictví v klubu pro seniory je jednou z nejběžnějších dobrovolnických činností. Mnoho dobrovolníků působí ve spolcích již dlouhou dobu. Dobrovolnictví vám nabízí příležitost prožívat svou vášeň a sdílet ji s ostatními. Můžete se také aktivně podílet na utváření svého spolku. Vhodný spolek existuje téměř pro každou zálibu. Zapojit se můžete například do:

 • Sportovní kluby

 • Pěvecké kluby

 • Taneční kluby

 • Divadelní skupiny

 • Rybářské kluby

Jako dobrovolník přispíváte k udržení spolku, protože bez dobrovolníků se jejich činnost často neobejde. Nabízí se různé možnosti, jak se zapojit.

Vedoucí kurzu: Pokud již máte s nějakým koníčkem nebo sportem bohaté zkušenosti, můžete své znalosti předávat dál jako vedoucí. Školíte účastníky kurzů a také je připravujete na akce a soutěže. Můžete dohlížet na skupiny vrstevníků, ale také dětí a mladých lidí. Samozřejmě to přináší i různé další výhody. Například díky pohybové aktivitě se udržujete v kondici a posilujete kardiovaskulární systém.

Oblast organizace, administrativy a marketingu: Důležitým úkolem ve spolcích je také práce člena představenstva. Pozice v představenstvu je vhodná zejména tehdy, pokud jste ve spolku aktivní již delší dobu a znáte jeho procesy. Mezi vaše úkoly pak patří mj.:

 • Správa spolku (např. členové, finance, daně)

 • Zastupování spolku navenek (také v právních záležitostech)

 • Organizace spolku (např. plánování kurzů a akcí)

O tyto úkoly se zpravidla dělíte s několika dalšími členy. I jako řádný člen se můžete dobrovolně podílet na organizaci a administrativě. Spolky potřebují mnoho pomocníků, kteří se starají o stánky na akcích, zajišťují dopravu a další podpůrné činnosti.

Kolik času vám práce ve sdružení zabere, závisí na vašich úkolech. Jako instruktor cvičení si obvykle sami určujete čas a délku trvání svých kurzů. Jako člen představenstva se často zapojujete více.

Dobrovolnická činnost pro seniory: Důchodkyně čte dětem.

Dobrovolnická práce s dětmi, mládeží a rodinami: Hlídání dětí a mentor čtení

Mnoho starších lidí si najde své místo také v práci s dětmi, mládeží a rodinami. Díky svým životním zkušenostem můžete stát při svých svěřencích v různých situacích a být jim oporou. Dobrovolnictví v této oblasti je možné v mnoha institucích. Patří mezi ně mj.:

 • Mateřské školy

 • Školy

 • Střediska mládeže

 • Vícegenerační domy

Mentor pro čtení

Čtení podporuje dětskou představivost a porozumění jazyku již v předškolním věku. Jako mentor čtení přiblížíte dětem svět knih, a zprostředkujete jim tak radost ze čtení. Svým hlasem oživíte příběhy, přičemž malí posluchači budou okouzleni. Tímto způsobem podporujete jejich pozdější čtenářské dovednosti. K tomu, abyste se mohli stát mentorem čtení, v zásadě nepotřebujete žádné zvláštní předchozí znalosti. Mnohé iniciativy zaměřené na čtení však nabízejí základní semináře, které vám usnadní zahájení dobrovolnické činnosti. Tyto iniciativy také zájemce odkazují na vhodné instituce. Obvykle se předčítá jednu až dvě hodiny týdně.

Náhradní babička a dědeček

Dětem je vlastní velká zvědavost a silná touha objevovat. Chtějí si hrát, dovádět a zkoušet. Při jejich objevování je potřebná podpora rodiče a prarodiče. Prarodiče však často nežijí na stejném místě jako jejich vnoučata. Náhradní prarodiče proto pomáhají jako podpora rodičům. Jako náhradní prarodiče se stáváte dětem společníkem a ochráncem.

Obvykle s náhradním vnoučetem něco podnikáte několik hodin týdně. Aktivity závisí na zájmech dětí: od pečení sušenek po malé výlety, fantazii se meze nekladou. Jako náhradní babička nebo dědeček si s dítětem obvykle vybudujete blízký vztah. Proto je tato činnost obzvláště vhodná, pokud byste se chtěli dobrovolnictví věnovat dlouhodobě. Pokud se chcete stát dobrovolníkem jako náhradní babička nebo dědeček, místní organizace vám zprostředkují kontakt s rodinami.

Tip: Nejdůležitější je, abyste se s dítětem cítili dobře. Proto vaše práce náhradní babičky nebo dědečka obvykle začíná obdobím vzájemného poznávání. Poté si s rodiči vyjasněte vzájemná očekávání a pravidla pro jednání s dítětem. Zeptejte se také na případné zvláštní potřeby, které mohou vzniknout například kvůli alergiím.

Tip

Pro práci dobrovolného pěstouna nebo prarodiče často potřebujete potvrzení o bezúhonnosti vydané policií.

Podpora ve škole a vzdělávání

Nejen malé děti ale i školáci často potřebují velkou podporu, aby úspěšně překonali překážky každodenního školního života. Proto jsou zapotřebí dobrovolníci, kteří by rodičům a učitelům pomáhali s různými úkoly. Jednou z možných činností je například pomoc žákům s domácími úkoly nebo s učením.

Senioři můžou také zastávat důležitou funkci školních mediátorů. Podporují dospívající v obtížných situacích a pomáhají jim najít řešení. Díky svým dlouholetým profesním zkušenostem jsou důchodci také ideálními společníky při přechodu mezi školou a prací. Jako mentor můžete studentům pomoci s výběrem povolání a také podpořit svého svěřence při hledání vhodného oboru.

Jako dobrovolník můžete dohlížet na děti a mládež i v odpoledních hodinách. Jako vedoucí pracovních skupin nebo jako vedoucí v centru mládeže pomáháte žákům zkoušet a realizovat jejich koníčky.

Dobrovolnictví pro seniory: Jako senior v důchodu můžete také podporovat firmy.

Dobrovolnictví pro seniory v podnikání

Během svého profesního života máte za sebou mnoho profesních zkušeností. Firmy mohou z těchto zkušeností těžit. Různé iniciativy proto umisťují seniory do malých a středních podniků, začínajících podniků nebo jiných organizací. V nich můžete působit jako poradce svých mladých kolegů – ať už při zakládání podniku, nebo při změnách ve firmě. Poptávaní jsou odborníci ze všech odvětví a oborů.

Dobrovolnictví: Pomoc druhým lidem

Senioři mají přehled o zájmech, potřebách a problémech své věkové skupiny. Proto je práce s ostatními staršími lidmi vhodnou dobrovolnickou činností i pro seniory. Na mnoha místech tak existují iniciativy pomoci seniorů pro seniory. Dobrovolnickou pomoc uvítají také organizace pro seniory. Úkoly zde zahrnují:

 • Organizování akcí

 • Vedení kurzů

 • Poradenství seniorům v různých oblastech

 • Doprovod seniorů na výlety

Zvláštní výhodou této dobrovolné práce je výměna zkušeností s lidmi stejného věku a radost ze společných aktivit.

Hledání dobrovolnické činnosti: Jak se stát dobrovolníkem

Kromě představených aktivit vám různé organizace nabízejí mnoho dalších příležitostí k dobrovolnické činnosti. Pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem, můžete se organizací ve vašem okolí zeptat, zda nepotřebují pomoc. Některé organizace poskytují přehled aktivit ve vašem okolí. Informace naleznete například na stránkách:

 • https://www.totemplzen.cz/

 • https://www.hest.cz/

Která dobrovolnická činnost je pro vás vhodná, závisí především na vašich osobních potřebách a zájmech. Pokud jste například aktivní ve sportovním klubu, je pro vás dobrovolnictví v této oblasti dobrým nápadem. Důležité je určit si, kolik času týdně chcete dobrovolnické činnosti věnovat.

Dobrovolnické spolky často nabízí školení, rady a informace o své činnosti. Díky tomu se na své úkoly můžete dobře připravit.

Závěr: Dobrovolnictví pro seniory –⁠ zapojte se a buďte přínosem

Starší lidé nasbírali v průběhu let mnoho životních a pracovních zkušeností. Díky nim jsou cennými dobrovolníky. Z jejich znalostí těží zejména děti a mladí lidé, ale také sdružení a firmy. Kromě toho existuje mnoho příležitostí zapojení se do mnoha jiných aktivit. S nalezením vhodného dobrovolnického místa vám pomohou místní organizace.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Manual_volnocasovych_aktivit_senioru.pdf/3340c823-455a-27f3-25af-2f0bae900f62

(cit. 29.06.2023)

https://www.totemplzen.cz/

(cit. 29.06.2023)

https://www.hest.cz/

(cit. 29.06.2023)

https://www.dobrovolnik.cz/pozvanky-na-akce/jste-v-duchodu-nemate-co-delat-stante-se-dobrovolnikem

(cit. 29.06.2023)

Zdroje obrázků

Titulní obrázek: iStock/RgStudior

1. foto: iStock/SDI Productions

2. foto: iStock/portishead1

3. foto: iStock/Sanja Radin

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.