Hledání přátel v důchodu: Setkání seniorů v kavárně.

Společenské aktivity pro seniory: Navazování přátelství po odchodu do důchodu

V důchodu mají senioři příležitost vyzkoušet si různé činnosti, získat nové zkušenosti a prohloubit dlouholeté koníčky. Prostřednictvím aktivit v rámci setkávání seniorů, spolků nebo univerzity třetího věku můžete navázat kontakty a najít nové přátele s různorodými zájmy. Často během takových aktivit vznikají intenzivní přátelství, protože společné zájmy a zážitky vytvářejí silné pouto. Nezáleží na tom, zda chcete cestovat, věnovat se svým koníčkům nebo vyzkoušet něco zcela nového: S podobně smýšlejícími lidmi si při společných volnočasových aktivitách důchod užijete.

Hledání přátel v pokročilém věku: Společenské aktivity při setkávání seniorů v klubu seniorů

Setkání seniorů a centra pro seniory jsou pro lidi v důchodu často důležitým kontaktním místem. Provozují je sociální sdružení a další iniciativy, které sdružují starší lidi kolem různých aktivit. V prostorech setkávání seniorů najdete místo, které nabízí starším lidem z dané oblasti příležitosti ke společným aktivitám. Můžete zde s ostatními seniory tvořit, vařit, učit se, sportovat, dokonce i společně cestovat – a přitom se především bavit. Nabídky bývají pestré a pokrývají různorodé zájmy a potřeby. Může jít např. o:

  • Pravidelné schůzky

  • Tvůrčí dílny

  • Společné stolování

  • Výlety do okolí

  • Jazykové a sportovní kurzy

Schůzky seniorů se obvykle pořádají týdně. Zejména při pravidelných aktivitách se rychle a lépe seznámíte s ostatními seniory ve skupině a můžete prohloubit přátelství společným povídáním, účastí na kurzech nebo výlety. Pokud byste se chtěli setkání seniorů zúčastnit, můžete se obrátit na centrum pro seniory ve vašem okolí.

Hledání přátel v důchodu na sousedských setkáních

Z mnoha dlouholetých sousedských vztahů vznikají dobrá přátelství. Vzájemná blízkost umožňuje například spontánní setkávání u kávy. Mnozí sousedé se také vzájemně podporují a využívají svých schopností k tomu, aby si pomáhali v každodenním životě, například při jednoduchých opravách nebo při hlídání dětí. I všední činnosti, jako je týdenní nákup, jsou díky přátelům ze sousedství příjemnou činností.

Sousedská shromáždění vám poskytnou příležitost lépe se seznámit s lidmi z vašeho sousedství. Tato setkání pořádají mimo jiné bytová družstva a dobrovolnické iniciativy. Společně s lidmi různých generací se můžete věnovat sportovním nebo tvůrčím aktivitám, vařit nebo si jen tak povídat. Prostřednictvím těchto aktivit se snadno zapojíte do konverzace a najdete ve svém okolí lidi s podobnými zájmy. Při sousedských setkáních však často vznikají i blízká přátelství napříč generacemi. Můžete například navázat kontakt s rodinami ve vašem sousedství, které jsou rády za společnost a zkušenosti staršího člověka.

Za účast na volnočasových aktivitách většinou nemusíte nic platit. Obvykle si účastníci sami hradí pouze náklady na výlety nebo použitý materiál.

Důchodci na společné túře v přírodě.

Hledání přátel v klubu seniorů

V důchodu máte spoustu času věnovat se svým koníčkům a zájmům. V klubech seniorů potkáte lidi, které baví stejné aktivity. Máte možnost sdílet své zkušenosti a učit se od ostatních. Společné aktivity jsou zábavné a mnohdy sbližují všechny členy skupiny. Můžete tak trávit čas s přáteli během týdne i o víkendech a zároveň se věnovat svým zálibám. Přehled vhodných klubů nebo sdružení najdete například na webových stránkách své obce. Mohou být zaměřeny na různé činnosti, například:

  • Sportovní kluby

  • Hudební kluby

  • Sdružení na ochranu životního prostředí a přírody

  • Umělecká a kulturní sdružení

  • Různá další centra pro seniory

Důchodci mají na výběr z různých center pro seniory. Volnočasové aktivity jsou přizpůsobeny potřebám a přáním starších lidí. Mnohé spolky seniorů například nabízejí trénování paměti nebo základy práce s počítačem. Za účast v nich se obvykle platí pouze roční členský příspěvek nebo jsou bez poplatku. V závislosti na aktivitě můžete samozřejmě potřebovat určité vybavení, například sportovní oblečení nebo turistické hole.

Členové klubu spolu tráví volný čas a vzájemně si poskytují rady a podporu. V mnoha běžných klubech existují také skupiny, které jsou primárně zaměřeny na seniory a jejich potřeby. Například ve většině sportovních center a klubů můžete navštěvovat kurzy, které jsou určeny pro seniory. Tímto způsobem nejenže navážete kontakt s dalšími seniory, kteří jsou nadšeni pro sport, ale také podpoříte své zdraví prostřednictvím sportovních aktivit přizpůsobených právě pro starší lidi.

Tip

O místa v kurzech je často velký zájem. Máte-li zájem o konkrétní kurz, doporučujeme vám proto včasnou registraci.

Univerzita třetího věku: Senioři, kteří se vzdělávají.

Hledání přátel ve stáří na univerzitě třetího veku

Díky návštěvě univerzity třetího věku můžete získat nové zkušenosti a vědomosti. Přitom se obvykle setkáte s dalšími vrstevníky, kteří se chtějí naučit něco nového, což vás udrží v duševní kondici. V průběhu kurzu se z vás stanou partneři ve vzdělávání, a můžete tak společně získávat nové poznatky. Nejoblíbenější formou vzdělávání pro starší lidi je návštěva univerzity třetího věku.

Mnohá centra pro seniory poskytuju možnost navštěvovat různé kurzy na nejrůznější témata. Máte například možnost naučit se nové jazyky, postoupit v osobním rozvoji nebo se kreativně vyjádřit. Najdete zde mnoho podobně smýšlejících seniorů: více než 40 % účastníků kurzů v centrech vzdělávání dospělých je starších 50 let. Většina kurzů probíhá jednou týdně po dobu několika týdnů. Snadno se seznámíte s ostatními účastníky kurzů, a můžete tak i ve vyšším věku získat nové přátele.

Tip

Ke studiu na univerzitě pro seniory zpravidla nepotřebujete vysokoškolský titul.

Studium na univerzitě třetího věku vám také otevírá zajímavé možnosti, jak získat nové znalosti. Při tomto typu studia můžete navštěvovat přednášky z oblastí, které vás zajímají. Při studiu pro seniory je kladen důraz na to, abyste se při učení bavili, protože jako senior obvykle nedostanete diplom. Studium vás zbytečně nestresuje a můžete při něm uvolněně sledovat přednášky. Také se seznámíte s podobně smýšlejícími lidmi, se kterými si můžete užívat studentský život i ve vyšším věku. Jakožto studenti chodíte na přednášky společně a po nich můžete diskutovat o tom, co jste se naučili, například při procházce po univerzitním kampusu. Na většině univerzit platíte za studium ve vyšším věku semestrální poplatek. Přehled vhodných vysokých škol najdete na internetových stránkách Asociace univerzit třetího věku.

Tip

Ke studiu na univerzitě pro seniory zpravidla nepotřebujete vysokoškolský titul.

Hledání přátel mezi seniory: Jak spolu konat dobro

Mnoho starších lidí využívá svůj volný čas v důchodu také k dobrovolnické činnosti. Dobrovolnou činností děláte radost druhým. Dobrovolnictví je často velmi obohacující i pro ty, kteří pomáhají, protože tímto způsobem můžete zlepšit život lidí ve svém regionu a zároveň předat své životní zkušenosti druhým lidem. Přitom se také seznámíte s dalšími angažovanými seniory. Pro dobrovolnickou práci ve stáří je vhodných mnoho oblastí. Můžete například oživovat příběhy jako mentor čtení v mateřských školách nebo využít své profesní zkušenosti k poradenství mladým podnikatelům.

Závěr: Hledání nových přátel ve stáří prostřednictvím společenských aktivit a dalšího vzdělávání

Přátelství je důležité zejména ve stáří. Výměna názorů s vrstevníky o společných přáních, snech a potřebách je pro mnoho seniorů nesmírně cenná. Můžete si povídat o zážitcích, sdílet vzpomínky a společně zažívat nové věci. Seniory sdružují různé iniciativy a organizace. Pořádají setkání a výlety a umožňují navázání nových přátelství. Nová přátelství mohou vznikat také prostřednictvím klubů seniorů, protože společné zájmy, koníčky a cíle podněcují živé rozhovory. V rámci dalšího vzdělávání, např. na univerzitě třetího věku, získáváte vy i vaši vrstevníci nové znalosti a zkušenosti. V důchodu se nabízí mnoho nových příležitostí k navázání přátelství a k plnohodnotnému užívání života při společenských aktivitách.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.au3v.cz/index.php

(cit. 19.06.2023)

Zdroje obrázků

Foto na titulce: iStock/SeventyFour

1. foto: iStock/Geber86

2. foto: iStock/Cecilie_Arcurs

3. foto: iStock/jacoblund

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.