Jak se učit číst v předškolním věku: Malé děti si prohlíží obrázkovou knížku.

Jak se naučit číst v předškolním věku – říkanky a hry

Již ve školce se děti začínají učit číst. Objevují svoje okolí a přirozeně projevují zájem o písmenka a symboly. Mezi 5. a 6. rokem života dochází k dokončení řečového vývoje dítěte a dítě získá tzv. fonologické (fonematické) uvědomění, což je schopnost rozeznat jednotlivé hlásky, vybudovat si smysl pro rytmus řeči a rozdělovat slova na slabiky či chápat jednoduché rýmy. Správné fonologické uvědomění je důležitým předpokladem pro čtení. Krátkými jazykovými hrami pro děti můžete podpořit jejich jazykový vývoj. Ukážeme vám jednoduchá cvičení, hry a říkadla pro děti, s jejichž pomocí se vám podaří zábavnou formou vaše dítě přivést ke čtení.

Jak se hravě naučit číst: Poznáváme hlásky a písmenka

Než se vaše dítě začne učit číst, musí se v prvé řadě seznámit s hláskami a písmeny. S největší pravděpodobností se vás již v předškolním věku začne na písmenka ptát. V takovém případě je důležité jeho zvědavost podporovat a rozvíjet lehkými jazykovými hrami a hrami s písmeny, a nedlít jen u obrázkového čtení.

Vidím něco, co ty nevidíš

Hra „Vidím něco, co ty nevidíš“ se skvěle hodí jako zábavné cvičení k učení a pochopení hlásek. Spojte jednoduše nějaký předmět s odpovídající hláskou, např. „Vidím něco, co ty nevidíš a začíná to na N“. Aby hledaný předmět vaše dítě našlo, musí hlásku rozpoznat a spojit se slovem.

Tip

Dbejte na foneticky správnou výslovnost daných hlásek a vyslovujte např. „B“ místo „Bé“ nebo „F“ místo „eF“. Dítě si tak hrou rozvíjí sluchové vnímání a schopnost rozlišovat hlásky.

Názorné hry pro spojení hlásek s písmeny

Pro upevnění hlásek můžete s vaším dítětem hravou formou znázornit odpovídající písmena. Nápadům se meze nekladou: Zkuste společně vytvarovat písmenko z plastelíny nebo dítěti předkreslete obrysy písmenka na papír a nechte je písmeno vymalovat. Dítě si tak přirozeně spojí tvar se zvukem. Pomoci vám může také předčítání.

Spojujeme písmena a obrázky pomocí pexesa

Také pexeso je oblíbená hra malých dětí, kterou lze zároveň skvěle využít k hravému nácviku čtení. Existují různé možnosti, jak ho upravit jako jazykovou hru pro děti.

Varianta 1 – hledání dvojic:

Vytvořte si vlastní pexeso: nalepte na malé kartičky dvojice písmen – malá a velká – nebo písmen a obrázků, které k sobě patří, a rozmístěte je na stole rubovou stranou navrch. Vaše dítě obrací současně vždy dvě kartičky a snaží se nalézt dvojice písmen nebo písmen a odpovídajících obrázků.

Varianta 2 – zapamatování si předmětů:

Posbírejte několik předmětů a rozložte je na stůl. Vaše dítě má nyní krátký čas na to, aby si zapamatovalo co nejvíce předmětů. Poté předměty zakryjte šátkem nebo jiným kusem látky. Vyzvěte vaše dítě, aby se pokusilo popsat předměty na stole, které mu utkvěly v paměti. K jejich popisu však musí použít nějaké písmenko (hlásku), které jste předtím určili. Například rozhodnete, že všechny předměty musí popsat slovy, která začínají na „M“. Z krabičky tak bude třeba „modrá krabička“ nebo „malá krabička“.

Tipy na nácvik složitých hlásek

Některé hlásky mohou představovat větší výzvy než jiné. Například výslovnost, resp. rozlišení hlásek „B“ a „P“ jsou někdy pro děti obtížné. Chcete-li vašemu dítěti pomoci při nácviku těchto hlásek, vyzkoušejte následující jazykovou hru:

Učíme se číst už ve školce: Chlapec si hraje s dřevěnými písmeny.
  • Položte vedle sebe na stůl malé vatové kuličky.

  • Nechte vaše dítě kuličky odfouknout tak, že vysloví hlásku „B“. Kulička se jen sotva nebo pomalu pohne.

  • Nyní zkusí vaše dítě odfouknout kuličku hláskou „P“. To by mělo fungovat mnohem jednodušeji.

  • Následně hledejte společně slova, která začínají na „B“ a „P“. Porovnávejte je, abyste zjistili rozdíl.

Potíže může způsobovat i skupina podobných sykavek „S“ a „Z“. Jejich výslovnost a rozlišování můžete společně s dítětem trénovat takto:

  • Dítě se zavřenýma očima položíme.

  • Proměňujte se střídavě v hada, který syčí „SSS“, nebo v mouchu, která bzučí „ZZZ“.

  • Pokud se blíží moucha, může v klidu přistát na dítěti. Plazí-li se však k dítěti had, musí dítě utéct. Vyzkoušejte třeba i obměnu, pokud se potýkáte s rozlišováním „Š“ a „Č“ (na kočičku voláme „ČČČ“ a mašinka dělá „ŠŠŠ“).Tip

Zpěv může dítěti pomoci pochopit rozdíl mezi samohláskami a souhláskami. Samohlásky můžete společně s vaším dítětem zpívat, souhlásky se zpívat nedají.

Hravý nácvik rozdělování slov na slabiky

Když už vaše dítě ví, jaké existují hlásky a písmena a jak je lze spojovat, osmělte se učinit další krok směrem ke čtení, kterým je dělení slov na slabiky. Pomocí rozkládání slov do slabik si dítě osvojí smysl pro délku slova.

Jednoduchou a oblíbenou jazykovou hrou pro rozvoj řeči je vytleskávání slabik. Vyberte si jakékoliv slovo. Pro začátek je vhodné kratší slovo s malým počtem slabik. Postupně zvyšujte délku vytleskávaných slov. Pomalu vyslovte slovo a tleskněte společně s vaším dítětem po každé slabice do dlaní. Místo tleskání lze využít i jiné způsoby, např. si můžete po každé slabice přehodit míč.

Předškolní děti tleskají do dlaní, a nacvičují tak dělení slov na slabiky.

Jinou variantou může být třeba „vykračování slabik“, které bez problému začleníte například na procházce lesem. Použít můžete říkanku „Klobouk a hůl a Arizona“: „A raz a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset. A klobouk a hůl, a chleba a sůl. A Arizona. Dopředu, dozadu, doprava, doleva.“ (Samozřejmě můžete první část vynechat a začít rovnou od „A kloubouk a hůl...“). Nejprve uděláte po každé slabice jeden krok vpřed. Poté (od „Dopředu...“) se pohybujete podle instrukcí, tj. vpřed, vzad, doprava a doleva.

Podpora chápání slov prostřednictvím říkadel a rýmů

Dalším krokem k vlastnímu čtení je pochopení významu slov. Co jaká slova popisují, můžete svému dítěti vysvětlit hravou formou pomocí kartiček. Nejvhodnější je použít obrázky z tematické oblasti, o kterou se vaše dítě obzvláště zajímá. Pokud má vaše dítě například rádo zvířata, popište polovinu kartiček názvy zvířat a na druhou polovinu nalepte odpovídající obrázky zvířat. Následně zamíchejte kartičky. Úkolem dítěte je přiřadit názvy zvířat ke správným obrázkům. Pomoct vám může nespočet oobrázkového čtení.

Rozvoj chápání slov vašeho dítěte můžete také podpořit společným rýmováním. Nepotřebujete k tomu žádné pomůcky. Začněte vy sami a řekněte nějaké slovo. Nyní je na řadě vaše dítě, které musí najít takové slovo, jež by se k vašemu rýmovalo. Pak je opět na vás, abyste našli vhodný rým. Střídáte se a pokračujete v rýmování tak dlouho, dokud vás už žádný rým či žádné vhodné slovo nenapadne.

Kromě toho existuje spousta dětských říkanek, rýmů, říkadel, básniček a rozpočitadel, které si spolu s dítětem můžete přeříkávat. Uvádíme zde jen několik příkladů:


Kolo, kolo, mlýnský
Kolo kolo mlýnský,
za čtyři rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo.
Udělalo bác!
Vezmeme si hoblík, pilku,
budem si hrát ještě chvilku.
Až to všechno spravíme,
ták se zatočíme.

(můžeme spojit s pohybem – otáčením dokola v jednom a pak ve druhém směru)

Pět lištiček
Pět lištiček přiskákalo,
pět lištiček přichvátalo.
První v kamnech zatopila.
Druhá rendlík postavila.
Třetí kaši uvařila.
Čtvrtá cukrem posypala.
Pátá volá: „Hošíčku,
dej si dobrou kašičku!“

(prstová říkanka – od „První v kamnech zatopila, …“ ukazujeme postupně s dítětem prsty na ruce směrem od palce k malíčku)

Žalovala žába žábě
Žalovala žába žábě, že má život těžký,
že ji bolí obě nohy, že nemůže pěšky.(procvičování hlásky „Ž“)

U potoka roste kvítí
U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.(rozpočítadlo)

Tip

Zapojujte jazykové hry a čtecí cvičení pravidelně do vašeho všedního dne. Nezapomeňte hry střídat, aby si vaše dítě uchovalo zájem o učení.

Závěr

Než se děti začnou učit číst, musí si osvojit výslovnost hlásek, písmena a slova a chápat jejich význam. S tím svému dítěti můžete pomoci sami ještě v předškolním věku prostřednictvím různých jednoduchých a zábavných jazykových her a říkanek. I pro větší děti existují didaktické hry, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost dítěte. Většinou k tomu ani nepotřebujete mnoho pomůcek a hry lze snadno začlenit do běžného dne. Díky tomu optimálně připravíte vaše dítě na samostatné čtení.

Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

______________________________________________

Zdroje

https://www.skolacek.cz/jak-naucit-deti-cist/

(cit. 09.03.2022)

https://jsme.cz/jak-naucit-dite-plynule-cist

(cit. 09.03.2022)

https://www.wikihow.cz/Jak-nau%C4%8Dit-d%C3%ADt%C4%9B-%C4%8D%C3%ADst

(cit. 09.03.2022)

https://www.maminka.cz/clanek/jak-naucit-prvnaky-cist-a-psat-cteni-a-psani-distancni-vyuka

(cit. 09.03.2022)

FRANČÍKOVÁ, Renáta a Daniela ŘEZNÍČKOVÁ. Říkadla pro nejmenší. V Praze: Fortuna Libri, 2009. Jupiter (Fortuna Libri). ISBN 978-80-7321-507-1.

Zdroje obrázků:

iStock.com/FatCamera

iStock.com/Liderina

iStock.com/ilmoro100

iStock.com/nilimage

PaypalCeska Posta