Děti čtou knížky v knihovně.

Proč je čtení pro děti důležité?

Čtenářská gramotnost je jednou z nepostradatelných dovedností, které potřebujeme a využíváme ve všech životních situacích –⁠ ať už ve škole, v zaměstnání nebo v každodenním životě. Mimo jiné nám například pomáhá ve škole porozumět slovním úlohám, poznat dopravní značky, vyplnit formuláře nebo přijímat a zpracovávat informace z médií. Gramotnost umožňuje dětem i dospělým aktivně se účastnit společenského a kulturního života. Proto je vhodné již v raném věku podporovat motivaci dítěte ke čtení a rozvíjet s ním jeho čtenářskou gramotnost. Vaše dítě se tak naučí důležité schopnosti a dovednosti, které zdaleka překračují hranice definice čtenářství a které pro něj budou užitečné nejen v dětství, ale i v dospělosti. Objasníme vám, jaký přínos má četba na fyzickou i duševní stránku vašeho dítěte.

Čtení podporuje tvořivost a schopnost koncentrace

Aby si děti lépe dokázaly představit příběhy a postavy z knížek, musí si přečtená resp. slyšená slova v hlavě přeměnit ve více či méně konkrétní obrazy. Pravidelné čtení či předčítání tak podporuje představivost a rozvíjí fantazii dítěte. Díky tomu je vaše dítě schopno si vytvořit pestrý imaginární svět, který nezná hranic a často při tom dokonce současně vzniká mnoho nových nápadů. Toto kreativní myšlení a různorodost nápadů pak dítěti pomáhají i v jiných oblastech a také později v dospělosti: například když je v práci potřeba vyvinout nové návrhy a vytvořit inovativní koncepce.

Během četby musí děti po delší dobu dávat pozor a soustředit se, aby dokázaly sledovat a komplexně pochopit děj příběhu. Nesmí se při tom nechat rušit jinými, vedlejšími zvuky způsobenými např. médii či osobami. Dětské čtenářství rozvíjí a posiluje schopnost koncentrace, a tím rozvíjí čtenářskou gramotnost. Zvýšená soustředěnost a pozornost, kterou si osvojíme již v dětství, může být později výhodou při učení nejen ve škole. Vaše dítě se například naučí nenechat se při vypracovávání domácích úkolů rušit vnějšími vlivy a plnit úkoly svědomitě. Kromě toho může být zvýšená schopnost soustředit se vašemu dítěti ku prospěchu i v pozdějším profesním životě, třeba při vypracovávání projektů.

Tip

S podporou dětského čtenářství a gramotnosti začněte již v předškolním věku, čímž aktivujete správný rozvoj mozku vašeho dítěte a stimulujete jeho výkonnost.


Rozvoj rozumových schopností prostřednictvím čtení

Čtenářstvím nabývají děti neustále nových znalostí a vědomostí a rozšiřují si svůj obzor. Poznávají nové světy, různé životní styly, názory a zvyklosti a probudí v sobě zvědavost na množství rozličných témat. Všechny tyto informace přispívají různým způsobem k vývoji inteligence vašeho dítěte. A právě proto je rozvoj čtenářské gramotnosti dítěte tak významný.

Četba stimuluje mozek k nepřetržité tvorbě nových a posilování stávajících synapsí, což dětem usnadňuje pochopit souvislosti v textech. Kromě toho umožňuje čtenářstvím trénovaný mozek snadnější řešení úkolů a problémů. Děti, jimž je čtenářská gramotnost vlastní, podávají na základě této schopnosti často lepší výkony ve škole, a to nejen v mateřštině nebo cizích jazycích, ale také v jiných předmětech jako např. v matematice.

Souhrnně vzato rozvíjí gramotnost u vašich dětí schopnost vypořádat se s texty a nezávisle myslet. V dalším průběhu života je vaše dítě proto spíše schopno kriticky pozorovat a zpracovávat skutečnosti, názory a zdroje a utvářet si vlastní úsudek, což představuje důležitý základ pro jeho samostatnost. Rovněž v zacházení s médii a s tím souvisejícím množstvím informací je výrazná schopnost úsudku užitečná.

Chlapec se učí ve školní třídě psát.

Během četby se děti setkávají se spoustou nových pojmů. Čím častěji je v rámci předčítání slyší nebo je samy čtou, tím spíše si tato nová slova vštípí do paměti. Tento proces se mnohdy děje dokonce nevědomě. Díky čtenářství tak roste pasivní i aktivní slovní zásoba vašeho dítěte, a navíc se rozvíjí jeho smysl pro větnou stavbu a strukturu textu. Dítě se tak dokáže lépe vyjadřovat a interpretovat skutečnosti. Čtenářská gramotnost navíc pomáhá také v psaní. Dětským čtenářstvím se učí současně pravopis i interpunkce a takto získané vědomosti pak dítě dovede při psaní snadno aplikovat, což je výhodné, neboť psaní je koneckonců jak ve škole, tak v pozdějším profesním životě nezbytnou, klíčovou kompetencí.

Tip

V knihách se setkáváme s různými styly psaní a technikami vyprávění. Styl, kterým jsou napsány knihy, jež dítě čte, se může promítnout i do vlastního stylu psaní dítěte.

Vliv četby na osobnost a sociální chování

Čtenářská gramotnost jde rovněž často ruku v ruce s různými sociálními kompetencemi. Jednou z těchto kompetencí je i empatie. Čtení posiluje schopnost empatie vašeho dítěte tím, že se dítě pokouší vcítit do myšlení a pocitů postav vykreslených v knížce. Děti se tak četbou nevědomky učí empatii a dovedou lépe pochopit chování jiných osob, např. svých spolužáků nebo kamarádů, a projevit pro ně porozumění.

Příběhy a především lidové pohádky často zpracovávají téma problémových či konfliktních situací. Díky tomu se vaše dítě učí nejen, jak takové situace vznikají, ale také jak je lze vyřešit či překonat. Může se například poučit z chybného jednání či chování postavy v knížce. Navíc se utužuje smysl pro spravedlnost a současně je podporován rozvoj etiky. V běžném životě pak dítě dokáže uplatnit způsob jednání v konfliktních situacích tak, jak se je naučilo čtením knížek, a řešení problémů je pro ně proto snadnější.

Kromě toho zvyšuje gramotnost komunikační schopnosti vašeho dítěte. V dětství se baví se svými kamarády o nejrůznějších příbězích, knížkách i svých oblíbených postavách. V průběhu života četbou narůstají znalosti o stále větším počtu témat. Díky větším obecným znalostem a vědomostem je vaše dítě lépe připraveno na různé typy slovních situací. V zaměstnání může být tato schopnost užitečná například při schůzkách s obchodními partnery.

Dívka si čte pod peřinou knížku s baterkou v ruce.

Pozitivní vliv čtení na zdraví dítěte

Dětské čtenářství neovlivňuje pouze rozvoj osobnosti, ale také zdraví. Zatímco se může zdát uspěchanost digitálních médií mnohdy příliš vzrušující a pro dítě přetěžující, působí četba přesně opačně: redukuje stres. Vaše dítě se při čtení knih soustředí výhradně na příběh a dokáže se snadněji uklidnit. Čtením se může uvolnit a odpoutat od vlastních starostí či problémů. I v dospělosti představuje čtenářství ideální způsob, jak se vyrovnat se zátěží a odpočinout si od náročného všedního nebo pracovního dne, a přispívá ke snížení stresu. Obzvláště přínosná může být četba pro jedince, které trápí potíže s usínáním, protože čtení prokazatelně snižuje krevní tlak a srdeční frekvenci.

Tip

I pro dospělé platí: vyhněte se používání digitálních médií před spaním. Modré světlo obrazovky či displeje způsobuje pozdější usínání a přerušovaný spánek. Sáhněte raději po tištěné knize nebo časopisu.

Studie mimoto ukazují, že pravidelné čtení udržuje ve stáří lidský mozek déle fit. Neustále totiž přijímá nové informace, které musí zpracovávat, a tím se i dostatečně namáhat. Tímto způsobem trénuje četba paměť a současně pomáhá do jisté míry předcházet Alzheimerově chorobě. Osvojit si čtenářství se proto vyplatí i ve vysokém věku.

Závěr

Existuje mnoho důvodů, proč je rozvoj čtenářské gramotnosti důležitý. Gramotnost představuje jednu z klíčových kompetencí pro zvládání různých životních situací. Děti, které často čtou, jsou kreativnější a dokáží se lépe soustředit. Je pro ně snazší se vyjádřit a také chápat a posoudit souvislosti. Četba rovněž rozvíjí sociální schopnosti jako empatii a řešení konfliktů. V neposlední řadě umožňuje dětem i dospělým uklidnit se a uvolnit se. Všechny tyto schopnosti a dovednosti usnadňují každodenní život. Proto by měly děti začít číst co nejdříve. Z dětí, které již v raném věku čtou, jsou pak i v dospělosti většinou vášniví čtenáři.

Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

______________________________________________

Zdroje:

https://www.promaminky.cz/clanky/rozvoj-a-vychova-ditete-106/proc-je-dulezite-detem-cist-790

(cit. 09.03.2022)

https://heelsandbabypowder.com/co-si-cteme-pod-perinou-a-proc-je-dulezite-cist-detem-uz-odmalicka/

(cit. 09.03.2022)

https://www.maminka.cz/clanek/proc-cist-detem-pohadky-budou-kreativnejsi-citove-vyrovnanejsi-a-budou-se-lepe-ucit

(cit. 09.03.2022)

https://motherclub.cz/proc-cist-detem-7-benefitu-ktere-diteti-prinasi-cteni-pohadek/

(cit. 09.03.2022)

https://perpetuum.cz/2016/06/deti-a-ctenarstvi-podporujme-je-ale-nechme-jim-pri-vyberu-knih-svobodu/

(cit. 09.03.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/StockPlanets

iStock.com/svetikd

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/Kerkez

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.