Předčítání dětem: otec čte své dceři pohádkový příběh.

Předčítáme dětem: praktické tipy na společné čtení

Není nic lákavějšího, než se společně zachumlat pod deku, vzít do ruky knížku a ponořit se do neznámých světů. Se čtením svým dětem vlastně nemohou rodiče začít nikdy příliš brzy. Čteme-li často a na pokračování již malým ratolestem, zlepšujeme tím jejich slovní zásobu, rozvíjíme jejich fantazii a zvyšujeme jejich schopnost soustředit se. A ještě k tomu jim zprostředkováváme radost ze čtení. V našem příspěvku se dozvíte, proč je předčítání pro děti tak důležité a jak nejlépe uspořádat čas pro společné čtení s vašimi dětmi.

Jak se snadno naučit číst: Proč je předčítání pro děti důležité?

Již v raném dětském věku můžeme položit základní kámen pro pozdější čtenářskou gramotnost. Ústřední roli v tom hraje předčítání. Kognitivní vývoj dítěte profituje z častého čtení dětem, což na druhé straně opět napomáhá v učení samostatného čtení (ale také k úspěchu v dalších vzdělávacích oblastech).

Tip

Různé studie na téma předčítání německé nadace Stiftung Lesen ukazují, že otcové svým dětem v průměru čtou méně než matky. Pokud však dětem čtou pouze jejich matky, babičky nebo vychovatelky, může vzniknout nesprávný dojem, že je čtení spíše typicky „ženská“ činnost. Angažují-li se však ve společném čtení s dětmi i otcové, tato stereotypní modelová role vezme za své. Nemluvě o tom, že se zážitek z předčítání obohatí o literární vkus obou rodičů, kteří se tak podílí na výběru četby svých dětí.

Předčítání rozšiřuje slovní zásobu

Během předčítání jsou děti automaticky konfrontovány s novými a neznámými slovy. Význam těchto slov se naučí buď z kontextu příběhu nebo tím, že dítěti smysl slova vysvětlíte. Časem pak děti disponují bohatší slovní zásobou a dovedou ve srovnání s jejich vrstevníky, jimž je méně předčítáno, tvořit náročnější věty.

Čtení na pokračování trénuje koncentraci

Aby dítě dokázalo sledovat děj příběhu, musí umět soustředěně naslouchat. Při společném čtení si tak vaše dítě navykne soustředit svou pozornost po delší dobu na jednu konkrétní aktivitu. Vyslechnout si závěr napínavého příběhu je pro dítě současně odměnou za jeho trpělivost.

Čtení dětem zprostředkovává nové vědomosti

Čtení pohádek před spaním dětem umožňuje objevovat pestré a neznámé světy, které se liší od jejich každodenního života, ať už jde o zábavný den na statku, nebo dobrodružství ve vesmíru. Díky tomu se již v raném věku seznámí s různými úhly pohledu a způsoby myšlení a hravou formou si osvojí nové poznatky a znalosti.

Předčítání podporuje schopnost myšlení

Již jednoduché obrázkové knížky stimulují logické myšlení malých „čtenářů“, neboť si musí umět spojit slovo a obraz. Při složitějších příbězích musí pozorně naslouchat, zapamatovat si určité detaily a vytvořit vzájemné logické souvislosti.

Matka s dcerou společně objevují krátké příběhy vhodné k předčítání pro nejmenší děti.

Čtení dětem usnadňuje pozdější nácvik samostatného čtení

I během prostého čtení na dobrou noc je trénován kognitivní vývoj dětí, čímž získají důležité dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěch ve škole: koncentrace, pozornost, logické myšlení, vštípivost. Tyto schopnosti pak napomáhají i v procesu učení samostatného čtení:

 • Pokud se děti dívají do knížky, když jim předčítáte, seznámí se již brzy se vzhledem písmen a spojí si je s významem.

 • Děti čtou snáze slova, která již dříve několikrát slyšely a která dokáží samy zařadit do určitého kontextu.

 • Čas strávený společným čtením dítěti přináší radost, a proto si pak činnost „čtení“ spojuje s pozitivními pocity.

Víc než jen příběhy: Předčítání podporuje vývoj dítěte

Jako příprava na školu je předčítání naprosto ideální –⁠ nicméně má společné čtení ještě i jiné pozitivní účinky na dětský vývoj, které nesouvisí se školním vzděláváním.

 • Silnější pouto mezi rodiči a dětmi: Čtením pohádek na dobrou noc tráví rodiče a děti společně drahocenný čas, oproštěný od rušivých vlivů a povinností všedního dne. Pro pracující rodiče představuje předčítání zvláště před spaním skvělou příležitost strávit čas společně se svými nejmenšími a zprostředkovat jim pocit jistoty a bezpečí.

 • Uvolnění: Děti rády běhají, skáčou a dovádějí, proto by měly mít dostatek možností se vyřádit (nejlépe na čerstvém vzduchu). Pro správnou rovnováhu však potřebují i okamžiky, kdy se mohou vědomě uklidnit. Čtení na pokračování nabízí ideální příležitost, jak záměrně „zpomalit“.

 • Řešení konfliktů: V dětských knížkách se často objevují každodenní i konfliktní situace. Prostřednictvím prožitků fiktivních postav se děti dozví, jak lze řešit problémy a konflikty a současně se naučí jistěji zvládat a překonávat své vlastní nesnáze.

 • Empatie: Smyšlené příběhy dětem nabízí dosud neznámé úhly pohledu. Děti jsou konfrontovány s jinými životními situacemi, problémy i charaktery, než znají ze svého vlastního prostředí. Pokud se dítě vcítí do postav v knížce, vyvine se u něj větší pochopení pro ostatní lidi. Schopnost vcítit se do druhého má klíčový význam pro rozvoj sociálních kompetencí.Tip

Předčítejte pomalu a vyslovujte všechna slova srozumitelně – vaše dítě tak snáze pochopí děj příběhu a lépe si zapamatuje pro něj dosud neznámá slova.

Tipy na čtení: Jak z předčítání vytvořit příjemný každodenní rituál

Od doby, kterou byste si měli pro společné čtení naplánovat, až po výběr četby je vhodné dodržovat několik tipů na čtení, které přinesou společnou radost vám i vašim dětem. Díky těmto doporučením se ze společného čtení rázem stane každodenní rituál, na který se budete těšit:

 • Postarejte se o nerušenou atmosféru: Příjemná atmosféra a klidné prostředí bez rušivých vlivů jsou pro společné čtení zásadní. Televize, rádio i mobilní telefon odvádí pozornost, a měly by proto být během čtení vypnuté, popř. by se neměly nacházet ve stejné místnosti. Soustřeďte se pouze na vaše dítě, jen tak se vám podaří společně se ponořit do příběhu.

 • Najděte si svůj správný čas na čtení: V optimálním případě byste měli číst každý den ve stejnou dobu. Nejklidnější dobou pro společné čtení s dětmi bývá večer. Můžete si vytvořit rituál čtení pohádek před spaním. Dětem to navíc pomáhá uklidnit se a uvolnit se. Na čtení ale není skoro nikdy nevhodná doba – čtením si lze příjemně zkrátit třeba čekání u dětského lékaře nebo upoutat pozornost dítěte na cestách.

 • Řiďte se přáními vašeho dítěte: Nejspíše se vám podaří nadchnout vaše dítě pro čtení, když budete vybírat příběhy či témata, které vaše dítě zajímají. Ať už jde o detektivky, dobrodružné příběhy, klasické pohádky, zábavné komiksy nebo populárně naučné knížky na určité téma – děti se nechají snadno fascinovat a uchvátit. Přeskočí-li jednou jiskřička, přesvědčíte i skeptické začínající čtenáře.

 • Snažte se předčítat živě: Vaše dítě bude nadšeně naslouchat, i když sami nebudete zrovna moc věřit ve své vlastní čtenářské schopnosti. Nemusíte se nutit do předčítání změněným hlasem, pokuste se ale přizpůsobit polohu a barvu vašeho hlasu, melodii a přízvuk příběhu. V nejlepším případě tím současně podpoříte poselství příběhu.
Otec předčítá svému synovi z dětské knížky.
 • Nechte vaše dítě podílet se na příběhu: Ačkoliv je pozorné naslouchání během předčítání důležité, měli byste vašemu dítěti stejně tak dovolit, aby vás mohlo přerušit a klást otázky. Dítě se tak dovede intenzivněji vypořádat s vyprávěním. Udělejte si třeba čas i na podrobnější prohlížení a popisování obrázků ve vaší dětské knížce.

 • Nechte vaši fantazii volný průběh: Vaše vyprávění nemusí končit s poslední stránkou knížky. Mluvte s vaším dítětem o tom, co jste právě četli. Jak se vašemu dítěti líbil závěr příběhu? Jak by se chovalo, kdyby samo bylo jednou z postav příběhu? Zkuste si společně domyslet vaše vlastní pokračování nebo zakončení příběhu. Co by se stalo, kdyby... ? I takové úvahy mohou být obohacující součástí vašeho společného čtení.

Tip

Při čtení dětem není třeba, abyste podávali excelentní herecké výkony. Mnohem důležitější je během společného čtení přímý kontakt a blízkost a něha mezi rodiči a dětmi, díky nimž má předčítání cenný dopad na vývoj dítěte a nemůže být plně nahrazeno ani profesionálními herci, kteří namlouvají dětské audioknížky.

Dotazy ke správnému předčítání

Chcete správně předčítat – ale jak na to? V následujících řádcích pro vás zodpovíme několik nejdůležitějších otázek, které si rodiče okolo předčítání kladou.

Od jakého věku mohu svému dítěti předčítat?

Smysl má předčítání už u nejmenších dětí. Odborníci doporučují začít se společným čtením, když jsou vašemu potomkovi jeden či dva roky. Zásadní je výběr knížek a příběhů vhodných pro malé děti. Pokud chcete začít předčítat ještě dříve, můžete vybírat z nabídky obrázkových knížek pro děti od 3 měsíců.

Jaké knížky mohu svému dítěti předčítat?

Od zasněných pohádek o princích a princeznách až po napínavé dobrodružné příběhy – z knížek určených pro předčítání dětem si vybere každý podle svého vkusu i věku. Zde najdete tipy na čtení:

 • od 3 měsíců: hmatové knížky – textilní knížky a leporela podporující hmat, zrak a zvukové vjemy,

 • od 1 roku: pestrá obrázková leporela, hmatové knížky nebo leporela s interaktivními detaily či okénky,

 • 3 až 5 let: obrázkové knížky, jednoduché populárně naučné knížky pro předškoláky,

 • od 6 let: knižní řady určené pro děti, zpracovávající dětská témata a prostředí: pohádky a pohádkové příběhy, příběhy o zvířatech, příběhy o hrdinech.

Jak často mám svému dítěti předčítat?

Hlavní je, abyste vašemu dítěti předčítali pravidelně – nejlépe každý den. V ideálním případě strávíte společným čtením vašemu dítěti minimálně 15 minut denně. Tipem k osvojení si této činnosti je čtení na pokračování.

Závěr

Pokud malým dětem pravidelně předčítáte, povzbuzujete tím i jejich vlastní motivaci ke čtení, protože si čtení spojí se zábavou, radostí, humorem i napětím, a naopak v něm nespatřují pouze povinný domácí úkol. Kromě toho si trénují svůj jazykový cit a později se snáze naučí důležité klíčové kompetence jako je čtení a psaní. Co se začlenění společného času určeného pro předčítání do každodenní rutiny týče, doporučuje se prostě číst – i kdyby to mělo být jen 5 minut denně. Ani během hektických dní byste neměli rezignovat na tento rituál a měli byste se pokusit udělat si čas na společné chvíle čtení s vašimi dětmi.

Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

______________________________________________

Zdroje:

https://jsme.cz/cteni-je-dulezitejsi-nez-si-myslite

(cit. 09.03.2022)

https://www.pleva.cz/a/proc-cist-detem-pohadky

(cit. 09.03.2022)

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20081/VYZNAM-CTENI-DETEM-NEJEN-V-RODINE.html

(cit. 09.03.2022)

https://www.prostezdravi.cz/proc-je-dulezite-cist-detem/

(cit. 09.03.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/blackCAT

iStock.com/shapecharge

iStock.com/gpointstudio

iStock.com/PeopleImages

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.