Podpora čtení v předškolním věku: Matka čte společně se svými dětmi knížku.

Podpora a nácvik čtení doma: Jak hravě porozumět čtení

Rodiče přebírají v podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti svého dítěte důležitou roli. Jeho podpora v nácviku čtení nicméně nutně neznamená převzetí role učitele – hravým přístupem k samostatnému čtení, zvláště pak u menších dětí, většinou dosáhnete větších úspěchů. Čtení se pro dítě koneckonců nemá stát otravnou povinností, ale naopak má dítě především bavit a přinášet mu radost. Prozradíme vám několik tipů, jak můžete nejlépe vaše dítě doprovázet a podporovat v porozumění textu.

Jak pomoci dětem při nácviku čtení: tipy na doma

Od prvních pokusů o samostatné čtení pro nejmenší až po kompletní čtenářskou gramotnost uplyne spousta času. Během tohoto procesu potřebují děti velkou podporu, a to i mimo rámec školní výuky. Mnoho rodičů se snaží podporovat čtenářskou dovednost svého dítěte, aniž by ho příliš přetěžovali. Aby se vám podařilo najít tuto rovnováhu, předkládáme vám několik zásadních tipů na optimální podporu na domácí nácvik čtení a rozvoj porozumění čteného textu.

1. Seznamte vaše dítě s knihami a příběhy

Čím dříve získají děti pozitivní zkušenosti s čtením, tím lépe. Vyhnete se tak možnosti, že se čtení pro dítě stane neoblíbeným domácím úkolem, k jehož splnění se musí nutit. Vyzkoušejte následující tipy pro úspěšné seznámení vašeho dítěte s knihou:

 • Začněte již v raném věku s předčítáním. Čtení pro nejmenší nejenže upevňuje vaše pouto a umožňuje vám společně trávit drahocenný čas, ale navíc vašemu dítěti zprostředkovává radost ze čtení. Ani s většími dětmi, které již umí číst lépe, se nemusíte vzdávat společného čtení. Již 10 minut denně stačí, aby se čtení stalo příjemným ustáleným rodinným rituálem.

 • Postarejte se o to, aby se knihy a texty pro vaše dítě staly samozřejmostí. Máte-li doma různé dětské knihy (přiměřené věku vašeho dítěte), které si vaše dítě může prohlížet a objevovat, probudíte v něm zvědavost a zájem o čtení. Dětské knihy by se měly přirozeně nacházet na polici ve výši očí dítěte.

 • Vidí-li vaše dítě, že si i jiní členové rodiny ve volném čase čtou, vybuduje si rovněž kladný vztah ke čtení. Pokud čtení zrovna nepatří mezi vaše koníčky, měli byste přesto vašemu dítěti zprostředkovat pokud možno otevřený a nezaujatý přístup ke knihám a čtenářství.

 • Začleňte čtení do každodenních situací, abyste vašemu dítěti ukázali, jak důležitá a užitečná je dobře zvládnutá čtenářská dovednost. Čtěte společně dopravní značky a pouliční tabulky, zkuste rozluštit autobusový jízdní řád, nakoukněte společně do kuchařky. I všední naučné nebo užitné texty lze využít pro nácvik čtení.

Tip

Zná-li již vaše předškolní dítě abecedu, začalo již s prvními pokusy o čtení nebo již umí napsat své jméno, pak je to pro něj ve škole v hodinách čtení výhodou. Dbejte ale prosím na to, aby jeho zacházení s písmeny, slovy a texty probíhalo hravou formou a nepředjímalo nácvik čtení na základní škole.

2. Řiďte se přáními vašeho dítěte

Abyste probudili, ale také udrželi zájem vašeho dítěte o čtení, je zejména důležité ukázat mu různorodost a pestrost světa knih. Seznámí se tak i s jinými knihami než jen s těmi ve školce a škole.

 • Bezmála pro každou oblast zájmu a pro každou čtenářskou úroveň existuje bohatá nabídka vhodných knížek. Možná bude vaše dítě o něco déle hledat tu pravou, ale knížka, která vaše dítě uchvátí, je drahocenným společníkem pro nácvik čtení.

 • Není nutné kupovat obrovské množství knih – místo toho přece můžete podnikat pravidelné výlety do knihovny. Už malé děti vás mohou doprovázet, když si třeba sami jdete vypůjčit knížky. Vaše dítě jistě ohromí množství knih v knihovně a později pojme hledání té správné knížky jako opravdové dobrodružství.

3. Berte ohled na individuální pokrok vašeho dítěte

Kolik podpory vaše dítě potřebuje při nácviku čtení a jak dlouho to trvá, než porozumí textu a naučí se ho plynule a spolehlivě číst, je velice individuální a liší se dítě od dítěte. Některým dětem trvá až dva roky, než se naučí texty jakžtakž plynule číst a chápat jejich obsah. Chcete-li vaše dítě na této cestě doprovázet, vezměte v úvahu následující doporučení:

 • Projevte velkou trpělivost. Než se děti naučí ze zdánlivé změti písmen rozluštit konkrétní text a porozumět smyslu slov, může uplynout více času. I když vaše dítě již trénuje čtení častěji a zběhleji, někdy prostě pokrok vázne. Naplánujte si proto pro nácvik čtení dostatek času a nereagujte na dílčí neúspěch vynervovaně či netrpělivě.

 • Nedávejte vašemu dítěti pocit, že mu jde učení moc pomalu – místo toho se těšte i z malých úspěchů a krůčků vpřed. Pokuste se vašemu dítěti ukázat, že se každé dítě učí jinak rychle a že není nic špatného na tom, když potřebuje víc cviku.

Tip

Pravidelný trénink čtení ve volném čase má smysl, nicméně by neměl působit jako forma trestu. S těmi správnými tipy na povzbuzení motivace se vám pro čtení podaří nadchnout i samozvané „nečtenáře“.

Jak zlepšit techniku čtení a podpořit čtenářskou gramotnost: konkrétní tipy

Má-li nácvik čtení vašemu dítěti skutečně pomoci, je důležité přizpůsobit ho individuálně výzvám dítěte. Následující tipy mohou pomoci dětem, které již nejsou začátečníky, ale přesto mají obtíže s čtením a porozuměním textu.

Tipy při problémech s technikou čtení

Je-li vašemu dítěti zatěžko i po delší době rozluštit určitá slova a poskládat správně slabiky, pak je zásadní problém v technice čtení. Proto čte dítě pravděpodobně velmi pomalu a zadrhává se.

V takovém případě byste měli sáhnout po čtení pro nejmenší s méně náročnou čtenářskou úrovní – někdy probíhá přechod na vyšší čtenářskou úroveň zkrátka pomaleji. Kromě toho můžete doma vyzkoušet následující pomůcky pro rozvoj čtení:

Podpora čtenářské dovednosti: Malá holčička přemýšlí nad tím, co právě přečetla.

Usnadněte vašemu dítěti nácvik čtení různými pomůckami, aby neztrácelo orientaci v textu a nevynechávalo řádky.

 • Čtecí záložky, čtecí pravítka a čtecí okénka: S touto pomůckou vidí dítě pouze ten jeden řádek textu, který právě čte – text pod čtecí záložkou resp. okénkem je zakryt a neruší pozornost dítěte.

 • Barevné čtecí fólie: Některým dětem může pomoci i transparentní barevná fólie, kterou si položí přes text. Barevný kontrast usnadňuje vnímání textu a stimuluje koncentraci dítěte během čtení.

 • Omezte dobu čtení na kratší intervaly, které nastavíte např. na kuchyňských hodinách nebo v časovači mobilního telefonu. Jakmile uplyne nastavený čas, může si vaše dítě udělat pauzu a zabavit se jiným způsobem. Někdy to může pomoci více než pevně stanovená doba ke čtení.

Hlasité čtení napomáhá upevnění čtenářské dovednosti, pro slabší dětské čtenáře však může představovat pořádnou výzvu. Pokud vaše dítě při čtení zadrhává, pravděpodobně ho čtení nahlas moc nebaví a je mu spíše nepříjemné.

Abyste však nadále měli možnost kontrolovat, jaké pokroky vaše dítě v čtení dělá, zkuste číst společně. Tandemové čtení funguje následovně. Čtěte očima, zatímco vaše dítě předčítá nahlas, a zaskočte za něj, pokud má potíže nebo se zadrhává. Jakmile překoná překážku, pokračuje dítě ve čtení samo.

Další pomůckou pro rozvoj čtení pro děti od 2. nebo 3. třídy je hlasité čtení o samotě, při kterém se dítě nahrává (např. s nějakou aplikací pro nahrávání hlasu). Následně si dítě může (případně i společně s vámi) nahrávku poslechnout a současně číst text znovu očima a hledat při tom chyby nebo obtížná místa v textu.

Tipy při potížích s porozuměním textu

Pokud vaše dítě relativně dobře zvládlo techniku čtení, avšak nedokáže reprodukovat obsah textu popř. jen částečně, čte patrně nesoustředěně nebo výhradně „mechanicky“. Sice řadí text slovo za slovem, ale nedovede porozumět jeho smyslu. V takové situaci je nezbytné se zaměřit na jeho pochopení. Pomoci pomohou následující cvičení a postupy.

 • Vybírejte texty a příběhy, které mají vztah k zájmům a zkušenostem vašeho dítěte. Vaše dítě tak snadněji nalezne styčné body a samo se začne více zajímat o obsah a smysl textu.

 • Zadejte vašemu dítěti konkrétní úkoly, které lze splnit pouze pozorným čtením, např. kvíz nebo text k doplnění, který vychází z obsahu čteného textu.

 • Podívejte se společně na nadpis textu nebo název příběhu či kapitoly. O čem by mohl příběh být?

 • Poproste vaše dítě, ať vám po každé kratší přečtené části textu stručně shrne dosavadní události resp. obsah. Na závěr by mělo vaše dítě ještě jednou konkrétně v několika větách reprodukovat celý text. Alternativně můžete vašemu dítěti navrhnout, ať se pokusí vymyslet název textu, který právě přečetlo.

 • Umožněte vašemu dítěti nápadité zacházení s přečteným textem: Může např. namalovat obrázek k tomu, co se v příběhu stalo. Již u začínajících čtenářů si tak můžete ověřit, zda vaše dítě čte zvládlo slovům porozumět, a pouze nehádá. Starší děti, které se rády projevují kreativně, si mohou vymyslet (nový) konec příběhu.

Tip

Pokud si nejste zcela jistí, kterou čtenářskou úroveň vaše dítě ovládá, sáhněte raději po méně náročné četbě. Prožitý úspěch vaše dítě povzbudí a současně také motivuje k tomu, aby se časem samo postavilo novým čtenářským výzvám.

Závěr

Jako rodiče máte důležitý úkol probudit ve vašem dítěti zvědavost a zájem o čtení. Existují různé metody a pomůcky pro rozvoj čtení, které vašemu dítěti mohou usnadnit jeho nácvik. Možná také budete muset vyzkoušet rozličné způsoby a cesty, abyste nalezli ten správný přístup a aby podpora vašeho dítěte v nácviku čtení vedla k úspěchu. Nezapomeňte, že čtení by mělo vaše dítě bavit. Čím nenucenější a hravější bude váš přístup, tím pravděpodobněji zůstane vaše dítě celoživotním čtenářem.Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

______________________________________________

Zdroje:

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/tiche-cteni-zlepsuje-porozumeni-textu

(cit. 09.03.2022)

https://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice/93-rodic-boskovice/314-jak-rozvijet-cteni-s-porozumenim

(cit. 09.03.2022)

https://cs.drafare.com/prehled-problemu-s-porozumenim-cteni/

(cit. 09.03.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/evgenyatamanenko

iStock.com/Imgorthand

iStock.com/fizkes

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.