Hry s písmeny: děti sedí společně s vychovatelkou u stolu a učí se číst hravým způsobem.

Čtecí hry a aplikace pro děti na prvním stupni


Čtenářská gramotnost a plynulé čtení se musí pravidelně cvičit. Proces učení můžete žákům usnadnit pomocí čtenářských her, které mohou hrát sami nebo v malé skupině. Začněte s jednoduchými hrami, s postupem času a lepšími čtenářskými schopnostmi zvyšujte obtížnost jednotlivých cvičení. Představujeme hry a aplikace pro děti, které jim pomáhají na prvním stupni základních škol naučit se číst hravým způsobem.

Hravé čtení

Abyste v dítěti probudili zálibu ve čtení, můžete mu představit knihy a příběhy hravou formou. Zejména v malých skupinách mohou být společné hry s písmeny pro děti zábavné. K tomu jsou vhodné následující aktivity:

Hledání slov

K hraní této hry budete potřebovat krátký text nebo příběh. Jedno dítě si vybere slovo v textu a následně ho přečte nahlas. Ostatní děti se snaží dané slovo najít. Když se tak stane, musí přečíst větu, která k němu patří. Děti se vystřídají a pokračuje další.

Čtení na čas

Čtenářská gramotnost se dá cvičit i následujícím způsobem: Jedno z dětí začne číst. Dospělý stopuje 30 sekund. Po vypršení času spočítejte slova, která dítě během této doby přečetlo. Pozor, nesprávně přečtená slova se odečítají! Poté začne číst text další dítě. Stopky opět měří 30 sekund. Opět se počítají správně přečtená slova. Vyhrává dítě, které má na konci nejvyšší počet bodů.

Loterie s příslovím: Uspořádání slov do správného pořadí

Napište na papír přísloví, které obsahuje více slov, než je dětí ve skupině. Následně papír rozstříhejte na jednotlivá slova a vložte je například do misky nebo klobouku. Pak si každé dítě vytáhne lístek a napíše si slovo na svůj kus papíru. Poté vylosované slovo vrátí zpět do klobouku. Děti si losují jednotlivá slova tak dlouho, dokud jedno z nich nesestaví celou větu ve správném pořadí. Když se tak stane, přečte vzniklé přísloví a vyhrává hru.

Tip

Hry pro děti na čtení si můžete upravit podle svých potřeb. Děti například nemusí číst na čas, ale střídají se ihned po chybě.

Hry na čtení s porozuměním

Hry pro děti by se měly soustředit nejen na jednotlivá slova, ale také obsahovou stránku. K tomu jsou vhodné hry na čtení, při nichž se dítě musí dívat na text jako na celek a spojovat věty nebo obrázky. Hry, které podporují porozumění textu, uvádíme v následující části.

Propojení čtení s malováním

Napište vybraný příběh na několik kartiček. Nyní nechte dítě vylosovat kartičku a následně na papír nakreslit popsanou část příběhu. Pro každou kartičku by děti měly použít samostatný list. Jakmile nakreslí všechny části příběhu, mohou jednotlivé obrázky seřadit a spojit dohromady. Tímto způsobem objevují celý příběh v písmu a obrázcích a učí se, jak jednotlivé části patří k sobě.

Porozumění textu díky zakrývání a doplňování mezer

Cílem následujících her je dětem přiblížit souvislosti mezi jednotlivými větami, a to pomocí zakrývání nebo vynechávání slov.

Zakrývání částí textu

Vyberte krátký příběh, přepište jej na papír a vložte do ohraničené plochy, například do víka krabice od bot nebo tácu s vyšším okrajem. Na text nasypte písek nebo konfety tak, aby byly úryvky textu částečně zakryté. Děti se nyní mohou pokusit přečíst text. Pokaždé, když do strany zatřesete víkem krabice, písek/konfety odkryjí jiná místa textu. Dítě se postupně dozvídá více informací, a tak trénuje porozumění textu. Poté vysypte písek/konfety a ujistěte se, že dítě příběh pochopilo.

Hry s písmeny: děti se baví při čtení.

Doplňování textu

Hravé čtení v podobě následující aktivity funguje podobně jako předchozí zakrývání částí textu, jen s tím rozdílem, že jsou slova v příběhu předem nahrazena hvězdičkami. Aby text dával smysl, musí děti při čtení slova správně uhodnout a doplnit. V malé skupině mohou děti hrát hru i proti sobě. Za každé správně uhodnuté slovo se uděluje jeden bod.Textové puzzle: Poskládání textů správně za sebou

Vytiskněte příběh a rozstříhejte list jednotlivé věty nebo skupiny slov. Poté musí dítě poskládat proužky textu ve správném pořadí tak, aby příběh dával smysl. Následně ho dítě může přečíst. Při hře ve skupině vyhrává dítě, které text složí dohromady nejrychleji.Aplikace pro děti: Které podporují čtení?

Čtenářská gramotnost se dá nacvičovat také pomocí různých aplikací. Hravou formou děti trénují různé dovednosti, které se jim při čtení mohou hodit

Na internetu najdete mnoho doporučení na bezplatné i placené aplikace pro děti, které podporují čtenářskou gramotnost i porozumění textu. Obvykle jsou vytvořeny pro různé věkové skupiny a podle toho obsahují různá cvičení, která se zaměřují na jednotlivé čtenářské dovednosti. Před tím, než dítě aplikaci začne používat si společně udělejte přehled a následně vyberte tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám.  Pro začátek nabízíme několik tipů, které by se vám mohly hodit.


Tip

Před tím, než děti k výuce začnou používat mobilní aplikace, byste se měli sami ujistit, že jsou bezpečné.

Hravé čtení: děti trénují čtení pomocí aplikace na tabletu.

Aplikace Včelka

Aplikace Včelka se zaměřuje na procvičování porozumění textu. Nejenom že pomáhá při poruchách čtení, jako například dyslexii, ale také se snaží zlepšit všeobecnou čtenářskou gramotnost. Včelku vytváří šest vývojářů a několik odborníků, kteří dbají na celkovou správnost aplikace. Včelku mohou využívat učitelé, specialisté, ale také rodiče, kteří se díky ní sami stávají zběhlejšími, a mohou tak svým malým čtenářům cíleně pomoct. Díky počáteční orientační diagnostice mohou děti dělat cvičení, která přesně odpovídají jejich potřebám. Aplikace v roce 2014 vyhrála v Soutěži České inovace.BOOKO: Hlavní je hravé čtení

Aplikace BOOKO je e-knihovna s interaktivními příběhy dětských knížek. BOOKO se specializuje na funkce, které pomáhají rozvíjet čtenářské dovednosti dětí od dvou do deseti let. Po stažení je uživatelům k dispozici mnoho známých příběhů, vzdělávacích her, ale také audioknih. V knihovně aplikace BOOKO naleznete klasické tituly, například Čapkovu Dášeňku, ale také moderní příběhy, jako např. „Psi, psi, psi“ od Ivony Březinové. Kromě české literatury se malým čtenářům nabízí také mnoho anglických titulů.

Tablexia: Zatočíme s dyslexií

Aplikace pro děti Tablexia si klade za cíl rozvíjet kognitivní schopnosti žáků na druhém stupni základních škol. Vývojáři tvrdí, že se hra líbí také menším dětem, některé úrovně pro ně mohou být ale těžší. Aplikace se skládá z několika her, přičemž každá z nich trénuje jinou kognitivní schopnost, např. pozornost, verbální schopnosti nebo zrakovou paměť. Celou aplikaci provází detektivní tematika a styl 30. let minulého století.

Tip

Omezte užívání aplikace na 10 až 15 minut denně.

Závěr

Pro výuku čtení je vhodná kombinace analogových a digitálních her, které dětem pomáhají upevňovat a rozvíjet čtenářské dovednosti. Hravým přístupem můžete u dětí probudit zájem o čtení a zároveň trénovat důležité dovednosti, jako je právě čtenářská gramotnost.

Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

______________________________________________

Zdroje:

https://www.tablexia.cz/ 

(citováno 11.02.2022)

https://www.vcelka.cz/o-vcelce  

(citováno 11.02.2022)  

https://booko.cz/  

(citováno 11.02.2022) 

Zdroje obrázků:

iStock.com/MelkiNimages

iStock.com/FatCamera

iStock.com/DGLimages

iStock.com/YakobchukOlena

PaypalCeska Posta