Čtení: vychovatelka čte dětem v parku.

Čtenářská gramotnost u dětí: Jak lehce naučit dítě číst

Umět číst je základní dovednost, která děti provází celým životem, a proto bychom děti měli při čtení podporovat. Již od předškolního věku si děti postupně osvojují různé schopnosti, které jim v budoucnosti čtení usnadňuje. Jedná se nejen o kognitivní dovednosti, jako je například kreativita, soustředěnost nebo podpora slovní zásoby, ale také pozitivně přispívají ke zdraví dítěte – pomáhají snížit stres a dítě zklidňují.

Děti by měly trénovat čtení nejen ve škole, ale také doma. V dnešní době existuje mnoho možností, díky kterým čtení bude malé školáky bavit i mimo školní lavici. V následujícím článku se dozvíte mnoho informací ohledně významu čtenářské gramotnosti u dětí, dočtete se o možnostech, jak čtení začlenit do běžného dne, a představíme vám několik hravých způsobů, díky nimž bude čtení zábavnější.

Ob­jev­te dal­ší člán­ky:

Předčítaní, aneb cesta ke čtení

Důležitou součástí čtenářské gramotnosti je předčítání. To ví i iniciátoři projektu „Celé Česko čte dětem“. Mezi mnoha aktivitami, které tato obecně prospěšná společnost pořádá, se řadí také „Týden čtení dětem v ČR”, který se každoročně koná první týden v červnu. Jedním z nejdůležitějších cílů je přiblížit dětem literaturu, a rozvíjet tak čtenářskou gramotnost. Zapojit se mohou školy, školky, dětské knihovny, literární kavárny a spoustu dalších institucí i jednotlivců po celém Česku. Proč také nevyužít příležitosti a nepřečíst dětem nějaký napínavý nebo vtipný příběh?Předčítání, aneb úspěšná cesta ke čtení: maminka předčítá svým dcerám.

Kromě výše zmíněné iniciativy se v knihovnách, městských domovech dětí a mládeže, školkách i školách konají předčítací semináře. Dobrovolníci předčítají dětem a tím je motivují, aby si jednoho dne samy otevřely knížku a začaly si v ní číst. Jak by čtení mělo probíhat doma se dozvíte zde.

Větší děti, které už si jsou ve čtení o něco jistější, zajisté potěší návštěva autorských čtení, při kterých autoři v knihovnách nebo knihkupectvích předčítají úryvky ze svých knih. Děti přitom získají jedinečnou možnost poznat autora osobně a popovídat si s ním o obsahu knížky. Takové aktivity jsou mimořádně prospěšné, protože při nich děti trénují schopnost porozumění textu.

Tip

Předčítat může každý. Chtěli byste se také zapojit, a zlepšit tak čtenářskou gramotnost dětí? O dobrovolné pomoci, stejně tak jako o dalších akcích pořádaných výše uvedenou iniciativou se můžete dočíst zde.

Návštěvy čtenářských představení vzbudí zájem o čtení

Noc s Andersenem je vzdělávací akce, která se koná každý rok na jaře v knihovnách a dalších zařízeních podobného rázu. Děti, které se chtějí zúčastnit, přespávají v knihovně, kde společně čtou, hrají hry a soutěží. Hlavním cílem je představit četbu jako dobrodružnou aktivitu, při které se dá mnohé naučit. Podobné zážitky přispívají k lepšímu zpracování obsahu knížky hravým způsobem, a tím tak vytváří ideální vzdělávací prostředí.

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka je dalším příkladem úspěšné akce se čtenářským podtextem, která se koná od roku 2008. Pořadatelé se v dětech snaží probudit návyk na pravidelnou četbu a získávání informací. Dalším cílem je pak vyzdvihnout důležitost čtení doma i ve škole. O úspěšnosti této akce svědčí počet zúčastněných knihoven, který každoročně narůstá.Tip

V mnoha městech po Česku se nacházejí čtenářské kluby, které dětem mohou pomoct při problémech se čtením. Jedná se o příjemné prostředí, kde děti nepociťují nátlak, a mohou tak cvičit čtení v klidu a hravým způsobem. Čtenářské kluby se také věnují organizaci dalších doprovodných akcí, jako jsou například přednášky, představení knih nebo hraní divadla.

Čtenářská gramotnost: děti se učí v knihovně.

Čtenářské soutěže: Motivace ke čtení

Při čtenářských soutěžích mohou děti ukázat své znalosti a přitom vyhrát ceny v podobě diplomů, medailí a dalších lákavých cen. Literární a čtenářské soutěže si kladou za cíl vzbudit v dětech zájem o čtení. První kola soutěží se většinou konají v jednotlivých školách. Výherci mají možnost postoupit do krajského kola, a nakonec se proti sobě utkají na celostátní úrovni. Vyhlášení většinou organizují dětské knihovny, kde vítěz získá hodnotné ceny. Kromě čtenářské gramotnosti podporují soutěže podobného rázu u dětí také sebevědomí a jazykové dovednosti.

Čtecí olympiády organizují knihovny, a jsou tak další možností, jak podporovat čtení malých dětí. V knihovně je hrací pole, na kterém jsou vyznačené jednotlivé stanice. Každé ze zúčastněných dětí má svoji figurku, se kterou se pohybuje mezi vyznačenými body. Aby se malý čtenář mohl posunout na další stanici, musí přečíst daný počet knížek, popř. textů a obsah pak vyprávět knihovníkovi. Mimo to si děti přečtené knížky zapisují do čtenářského deníku. Velkou výhodou je, že si každé dítě může číst svým tempem, protože není stanovený časový limit. Pokud děti prošly všemi stanicemi na hracím poli, znamená to, že úspěšně dokončily čtecí olympiádu.

Tip

Na soutěži je důležité, aby děti četly zřetelně, plynule, přiměřeným tempem a smysluplně frázovaly. Pokud by se chtěl malý školák soutěže zúčastnit, můžete tyto schopnosti natrénovat dopředu společně.

Děti čtou knížky v knihovně.

Proč je čtení pro děti důležité?

Čtenářská gramotnost nás provází celým životem. Je to jedna z nejdůležitějších podmínek pro úspěšný život ve společnosti. Pokud děti trénují čtení už od malička, může jim to ve vzdělávání a také v budoucím pracovním životě přinést mnohé výhody. Čtení má velký vliv na naše duševní zdraví, sociální kompetence a přináší také mnohé zdravotní výhody. V následujícím článku se dozvíte, proč je čtení pro děti tak důležité.

Důležitost čtenářství
Předčítání dětem: otec čte své dceři pohádkový příběh.

Předčítání: Tipy na společné čtení

Předčítání je prvním krokem k tomu, jak dítě přivést k samostatnému čtení. Společně můžete dát postavám v knížkách nový život tak, aby dítě čtení vnímalo jako opravdové dobrodružství. Nikdy není pozdě na to, abyste u dětí začali podporovat zájem o literaturu. Navíc mezi vámi může taková aktivita posílit vzájemný vztah. Vysvětlíme vám, jaký vliv má na děti předčítání a dáme vám několik tipů a rad, díky kterým budete s malým čtenářem slavit nejeden čtenářský úspěch.

Předčítání dětem
Podpora čtení v předškolním věku: Matka čte společně se svými dětmi knížku.

Podpora čtení v domácím prostředí

Když se děti učí číst, potřebují mnohdy podpořit od dospělého – nejenom ve škole, ale také doma. V klidném, domácím prostředí můžete dítěti pomoct čtení pilovat a naučit ho hravým způsobem překonávat různé překážky. Přitom by měly individuální potřeby malého čtenáře stát vždy na prvním místě. Tento článek vám ukáže, jak za běžného dne děti podporovat při čtení.  

Nácvik a porozumění čtení
První čtení: Bratr a sestra tráví společně čas u knížky.

Jak děti namotivovat ke čtení

Některé děti se čtením nemají problém a lehce se pro takovou aktivitu nadchnou. Pravidelné čtení má velký význam pro rozvoj čtenářských schopností. Pokud děti čtení nebaví, zajisté se dá najít několik způsobů, jak je motivovat. Cílené aktivity probudí zájem a přispějí ke zlepšení čtenářské gramotnosti. V následujícím článku se dozvíte, jak zvýšit motivaci dětí, když přijde řeč na čtení.

Jak motivovat ke čtení
Jak se učit číst v předškolním věku: Malé děti si prohlíží obrázkovou knížku.

Hravé čtení ve školce

Předtím, než se děti naučí číst, musí se nejprve seznámit s jednotlivými písmenky a vyvinout cit ke slovům. Již v předškolním věku můžete s dětmi hravým způsobem provádět různá cvičení, která podporují čtení, a připraví tak budoucího školáka na první chvíle ve školní lavici. Krok za krokem se děti za pomoci písmenkových her, rýmů a popěvků seznamují s jazykem. Následující článek vám prozradí, jak děti hravým způsobem inspirujete ke čtení.

Jak se naučit číst
Hry s písmeny: děti sedí společně s vychovatelkou u stolu a učí se číst hravým způsobem.

Čtecí hry a aplikace pro malé školáky

Přemýšlíte, jak začínajícím, ale i pokročilým čtenářům zpříjemnit zážitek ze čtení? Možná jsou právě čtecí hry a aplikace tím pravým ořechovým! Děti mohou samy nebo v malých skupinkách rozvíjet své čtenářské schopnosti a radost z přečteného textu. Kromě toho aplikace na podporu čtení nabízejí vhodná cvičení na různých úrovních obtížnosti, a tak děti můžou trénovat přesně to, co jim dělá největší problémy. Představíme vám čtecí hry a aplikace, které malým čtenářům pomůžou natrénovat čtení hravým způsobem.  

Čtecí hry a aplikace

______________________________________________

Zdroje:

https://perpetuum.cz/2019/06/10-tipu-jak-motivovat-dite-ke-cteni/

(citováno 04.02.2021)  

https://www.ctenipomaha.cz/

(citováno 04.02.2021)  

http://www.nocsandersenem.cz/

(citováno 04.02.2021)  

https://celeceskoctedetem.cz/

(citováno 04.02.2021) 

Zdroje obrázků:

iStock.com/davit85

iStock.com/fizkes

iStock.com/HRAUN

iStock.com/StockPlanets

iStock.com/blackCAT

iStock.com/evgenyatamanenko

iStock.com/doble-d

iStock.com/FatCamera

iStock.com/MelkiNimages