Vrouwen bij een assessment test.

Assessment – Info & tips voor optimale voorbereiding

Naast het klassieke sollicitatiegesprek vullen veel bedrijven en rekruteerders hun selectieproces tegenwoordig graag aan met een assessment test. Met talrijke oefeningen worden naast de professionele competenties ook de teamvaardigheid en stressbestendigheid van sollicitanten getest en beoordeeld. In deze raadgever leer je hoe jij je het beste kunt voorbereiden op een test bij een assessment bureau en welke oefeningen je kunt verwachten.

As­sess­ment test: pro­ces, toets & pre­sen­ta­tie

Voor veel bedrijven is een klassiek sollicitatiegesprek niet meer voldoende. In plaats daarvan hebben zij een groepsselectieprocedure geïntegreerd. Dit gebeurt als er een grote hoeveelheid sollicitanten op een vacature heeft gereageerd. Tijdens een periode van 1-3 dagen worden de sollicitanten intensief getest. Hierbij worden verschillende oefeningen gebruikt, zodat bedrijven de best mogelijke kandidaat voor de openstaande vacature vinden. Gedurende deze drie dagen worden er verschillende examensituaties gesimuleerd waarin de kandidaten zich bewijzen, en zich moeten onderscheiden van de concurrentie. Tijdens deze testdagen moeten de sollicitanten o.a. kennistoetsen afleggen en presentaties bijwonen. Daarnaast moeten ze ook verschillende praktijksimulaties oplossen. We hebben hieronder een typisch verloop van een assessment test voor je op een rij gezet:

  • Als eerste staat meestal de zelfpresentatie centraal. Hier moet je jouw cv presenteren. Naast je beroepskwalificaties kunnen ook successen die je geboekt hebt en de medewerking aan interessante projecten worden gepresenteerd. Een voorstellingsronde geeft je ruimte, je sterke kanten te belichten en de rekruteerders te laten zien, waarom uitgerekend jij de geschikte kandidaat bent voor de openstaande functie.

  • Vervolgens moet je een aantal oefeningen en testen oplossen. In dit gedeelte moet je het tegen jouw concurrenten opnemen en jezelf in verschillende kennis-, concentratie- en intelligentietesten van je beste kant laten zien. Ook persoonlijke gesprekken komen in deze fase regelmatig voor, om de sterke kanten van een sollicitant te ontdekken.

  • Tijdens de aansluitende groepsopdracht worden jouw teamvaardigheid en doorzettingsvermogen getest. In praktijksimulaties, groepsdiscussies en rollenspellen werk je samen met je medestrijders. Hierbij kun je jouw competenties en zelfbewustzijn laten zien.

  • Tot slot volgt er nog feedback. Na een grondige zelfreflectie en inschatting van je eigen prestaties tijdens de assessment test krijg je een beoordeling van de rekruteerder.

Tip

Sommige bedrijven kiezen er ook voor om een online assessment-test als voorselectie voor het sollicitatiegesprek af te leggen. Wanneer dit bij jou het geval is, moet je thuis een kennis- en persoonlijkheidstest afleggen.

Po­pu­lai­re oe­fe­nin­gen van een as­sess­ment bu­reau

Postbakoefening

De postbakoefening bij een assessment bureau is onder de rekruteerders erg populair. Tijdens deze test krijgen de sollicitanten een „postbakje“ met ten minste tien documenten. Vervolgens moeten ze onder tijdsdruk de verschillende opgaves met verschillende problemen oplossen. Deze zijn qua thematiek verschillend en hebben niet altijd direct wat met het beroep te maken. De postbakoefening duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. In dit tijdsbestek moet je de problemen zien, prioriteiten stellen, eventueel delegeren en oplossen.

Voorbeelden:

  • Bereid voor morgen een presentatie voor een belangrijke meeting voor.

  • Een medewerker is langdurig ziek. Vind op korte termijn een vervanging.

  • Je leidinggevende heeft voor morgenvroeg een update nodig over de actuele status van het project.

  • Je partner is morgen jarig en je moet nog een cadeautje kopen.

  • Je kind moet over een uurtje van de peuterspeelzaal worden opgehaald, want je partner kan helaas niet.

  • Reserveer voor morgenavond een tafel in een restaurant voor een meeting met een klant.

Tijdens de oefening word je met extra hindernissen geconfronteerd, bijvoorbeeld telefoongesprekken of discussiegevoelige problemen met je collega’s. De rekruteerder wil met de postbakoefening testen hoe belastbaar en gestructureerd je bent en hoe je onder veel stress functioneert.

Praktijksimulatie

Ook de praktijksimulatie behoort tot de meest populaire oefeningen bij een assessmentbureau. Deze duurt gemiddeld ongeveer een halfuur en is net als de postbakoefening een opdracht die je alleen moet doen. Tijdens de praktijksimulatie moet je je met een complex vraagstuk bezighouden. Daarbij wordt er een probleem aan je voorgesteld, dat jij moet gaan analyseren en waar je aansluitend mogelijke oplossingen voor moeten vinden.

Voorbeeld: Je bent in een bedrijf voor de omzetprognoses verantwoordelijk en je moet de productie van skipakken voor baby’s voor de Vlaamse markt plannen. Een mogelijke oplossing hiervoor vind je bijvoorbeeld bij de analyse van de geboortecijfers en het seizoensgebonden koopgedrag in België. Op basis van deze data moet je een inschatting geven.

Bij een praktijksimulatie is over het algemeen geen concreet antwoord gewenst. Veel meer is de weg naar de oplossing belangrijk. De rekruteerder wil met een praktijksimulatie testen, hoe goed jouw analytisch denkvermogen en je algemene kennis is. Zorg dus dat je niet onzeker bent, als je het directe antwoord niet kunt benoemen. Wees in plaats daarvan creatief en denk na over mogelijke oplossingen.

De per­fec­te voor­be­rei­ding op een as­sess­ment test

De uitnodiging voor een assessment test is een eerste succes in de sollicitatieprocedure. Je hebt de rekruteerder met je sollicitatie al weten te overtuigen en je mag je nu persoonlijk voorstellen en je tegenover je concurrentie bewijzen.

Informeer je in het geval van een uitnodiging voor een assessment test allereerst over de reismogelijkheden. Net als bij een klassiek sollicitatiegesprek is op tijd komen belangrijk voor een goede eerste indruk. Win voorafgaande aan de assessment test genoeg informatie in over het bedrijf. Goede kennis van de geschiedenis, filosofie en mogelijke groei van het bedrijf zijn van groot belang, omdat rekruteerders daarover in het persoonlijke gesprek vragen gaan stellen.

Vervolgens moet je branche specifieke informatie gaan opzoeken. Hoe groot is momenteel de vraag naar een product of een dienstverlening van het bedrijf? Hoe sterk is de concurrentie? Deze informatie kan je helpen bij het afleggen van een assessment test.

De rekruteerders willen waarschijnlijk ook testen of je talent hebt voor cijfers. Fris daarvoor je kennis over wiskunde zoals procent berekenen op.

Net zo belangrijk is de voorbereiding op de groepsoefeningen. Tijdens deze oefeningen willen de rekruteerders kunnen inschatten hoe je je teamgenoten kunt motiveren en hoeveel doorzettingsvermogen je hebt. Kan jij goed samenwerken? Train thuis met vrienden of familie en werk op deze manier aan je zelfvertrouwen. Denk na over argumentatiestrategieën en reflecteer op je sterke kanten die je in zulke oefeningen kunt gebruiken. Let er tijdens het assessment op dat je in stresssituaties rustig blijft en dat je je medestrijders met respect behandeld.

Tip

Informeer vooraf of er misschien grote projecten gepland staan, waardoor het bedrijf mogelijk kan gaan groeien. Hiermee scoor je punten doordat je interesse toont voor het bedrijf en je functie.

Groep sollicitanten bij een assessmentbureau-oefening.

Omdat er vele verschillende opdrachten en testen bestaan, is het onmogelijk om je op alles voor te bereiden. Leer dus geen oplossingen uit je hoofd. Concentreer je bij de voorbereiding liever op de verschillende opdrachttypes en probeer, om verschillende opdrachten op te lossen, zodat je jouw logisch denken traint. Daarbij is een goede algemene kennis zowel tijdens het sollicitatiegesprek als ook in het assessment bureau van voordeel. Informeer je daarom tijdig over de actuele thema’s.

Voor­de­len van een as­sess­ment test

Voordelen voor het bedrijf

Een assessment bureau biedt in tegenstelling tot het klassieke sollicitatiegesprek het bedrijf vele voordelen. Zo kunnen de rekruteerders de sollicitanten in de meest verschillende situaties observeren en zo beter inschatten, hoe de sollicitanten met stresssituaties omgaan en complexe problemen oplossen. Daarbij zijn sterke en zwakke competenties beter te beoordelen en het risico van het aannemen van een ongeschikte kandidaat wordt geminimaliseerd. Daarmee besparen goede assessmentbureaus op de lange termijn vele kosten voor bedrijven, die ontstaan doordat ze er in de praktijk achter komen, ongeschikte personen te hebben aangenomen. Een vereiste hiervoor is wel dat de assessmentbureaus zich vooraf goed geïnformeerd hebben over het bedrijf en de functie waarop de sollicitant solliciteert.

Assessment bureau, sollicitant in gesprek.

Voordelen voor jou als sollicitant

Echter biedt een assessment test niet alleen voordelen voor het bedrijf: in plaats van een kort sollicitatiegesprek krijg je tijdens de assessment testen meerdere uren of dagen de mogelijkheid, om jezelf en je kwaliteiten aan je potentiële werkgever te laten zien. Hierdoor heb je meer kansen om de concurrentie van je af te houden. De vele verschillende opdrachten geven je bovendien ook de kans om je in meerdere sectoren te bewijzen. Zelfs als een bepaalde opdracht je niet goed ligt, kun je bij de andere opdrachten toch nog punten scoren. Daarbij kun je de pauzes gebruiken om met de rekruteerders te spreken en daarmee een eerste indruk van het bedrijf verzamelen, bovendien kun je ervoor zorgen dat de rekruteerders je niet vergeten.

Tip

Niet altijd kun je direct uit de uitnodiging van de rekruteerder opmaken of het om een klassiek sollicitatiegesprek gaat, of om een assessment test. Begrippen zoals testopdrachten, keuze voor een college, of testen die meerdere dagen duren zijn aanwijzingen voor een uitnodiging voor een assessment test.

Con­clu­sie: per­fect voor­be­reid naar een as­sess­ment test

Een selectieprocedure in een assessmentbureau is spannend en kan sollicitanten onzeker maken. Met een goede voorbereiding en een positieve, vriendelijke uitstraling kun je echter goede resultaten boeken. En natuurlijk met veel vertrouwen je best doen om de opdrachten op te lossen. Gebruik dit deel van de sollicitatiefase en overtuig de rekruteerders van je sterke punten. Op deze manier kom je een stap dichter bij je nieuwe baan.

Ont­dek meer ar­ti­ke­len:

______________________________________________

Bronnen

https://www.vdab.be/selectietesten

(Opgeroepen op 06-02-2023)

https://be.hudson.com/nl-be/zoek-een-job/vragen-over-assessment-center/ac-dc-voorbereiden

(Opgeroepen op 06-02-2023)

Bronnen van de afbeeldingen

iStock.com/SeventyFour

iStock.com/g-stockstudio

iStock.com/erikreis

iStock.com/shironosov

10% voucher*
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende aankoop.

warningVul een geldig e-mailadres in.