Op de juiste manier solliciteren – tips voor de opbouw en inhoud van jouw sollicitatiebrief en cv.

Solliciteren – Tips voor een succesvolle sollicitatie*

Een overtuigende sollicitatiebrief en een goed gestructureerde cv, vormen samen het belangrijkste gedeelte van elke sollicitatie. Met deze twee documenten moet je de werkgever ervan overtuigen dat jij de perfecte kandidaat bent om de openstaande vacature in te vullen. Een krachtige motivatiebrief verhoogt de kans om op te vallen tussen de andere sollicitanten en om voor een sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd.

Daarom kun je in dit artikel belangrijke tips vinden met betrekking tot de inhoud en opbouw van jouw sollicitatiebrief en cv. We laten je zien hoe je een bedrijf van jouw kwaliteiten kunt overtuigen en welke veelvoorkomende fouten je kunt vermijden.

Hoe schrijf je een sollicitatie?

Krachtig, overzichtelijk en maak geen gebruik van overbodige uitdrukkingen – op het eerste oog schijnt het niet zo moeilijk te zijn om een succesvolle motivatiebrief te schrijven. De moeilijkheid zit hem meestal in de details: inleidende zinnen zoals “Graag solliciteer ik naar de functie van xy” lijken een goed begin, maar zijn niet veelzeggend. Zulke nietszeggende kreten en vage uitdrukkingen worden in het sollicitatieproces vaak negatief beoordeeld, daarom moet je jouw kwaliteiten en motivatie duidelijk naar voren brengen. Ook het cv moet overzichtelijk, gestructureerd en zinvol zijn opgebouwd. Met een onduidelijk cv, of een cv dat te veel informatie bevat, zorg je al gauw voor een niet succesvolle sollicitatie [1].

Je moet zowel op je cv als ook op je motivatiebrief de datum en je handtekening schrijven. Op deze manier maak je jouw sollicitatie af en komen de documenten netter over. Bovendien laat je daarmee zien dat de brief en cv van jou komen. Wanneer je jouw sollicitatie digitaal doet, kun je je handtekening inscannen en onder jouw sollicitatiebrief en cv plakken. Echter is het bij het versturen via de email niet verplicht om je handtekening eronder te zetten.

Tip

Tegenwoordig worden sollicitaties steeds vaker per email gedaan. Je kunt jouw sollicitatiebrief en cv het beste als pdf opslaan. Daarmee garandeer je dat de opmaak van jouw documenten bewaard blijft. Let er bovendien op dat je een serieus e-mailadres gebruikt, zoals voornaam.achternaam@provider.nl.

Cv maken – Opbouw en belangrijkste inhouden

Terwijl het bij de sollicitatiebrief ook op jouw uitdrukkingsvermogen aankomt, is het cv een relatief nuchtere verzameling van feitjes zonder vloeiende tekst. Hier komen contactgegevens en persoonlijke informatie in terug. Verder kun je ook een profielfoto toevoegen, om ook een gezicht naast de feitjes te geven – echter is een foto niet verplicht in Nederland.

Jouw cv begint natuurlijk met de persoonlijke gegevens. Hier kun je naast je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum ook je nationaliteit en type rijbewijs - indien relevant - aangeven, maar dit is niet verplicht.

Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om een profielschets aan je cv toe te voegen. Dit persoonlijk profiel is een korte schets in drie tot vier zinnen over wie jij bent en wat je kunt. Het zorgt ervoor dat er een mens achter alle feiten zichtbaar wordt. Hoewel het niet verplicht is, wordt het wel aanbevolen, omdat je hiermee opvalt. Wel moet je opletten dat het een kort en krachtig stukje is en dat je niet terugvalt op clichés, maar ervoor zorgt dat je origineel bent.

Vervolgens neemt jouw werkervaring natuurlijk een belangrijke positie in op jouw cv: Een omgekeerd chronologische volgorde is hiervoor het meest gebruikt. Daarbij worden je meest recente werkervaringen als eerste genoemd. Het voordeel hiervan is dat jouw actuele kwalificaties en ervaring meteen opvallen.

Solliciteren – Jonge vrouw verzamelt documenten om haar sollicitatie te schrijven.

Over het algemeen zijn krachtige steekwoorden met concrete werkzaamheden in het cv voldoende. Bij de werkervaring zijn de volgende punten belangrijk [2]:

 • De periode waarin je werkzaam bent geweest

 • De titel van jouw functie

 • De bedrijfsnaam en plaats van het bedrijf

 • De taken en verantwoordelijkheden die je hebt/had

 • Eventueel cijfers en percentages ter toelichting van jouw functies

Verder moet je bij de vormgeving vooral op de overzichtelijkheid letten en ook dat het een geheel vormt. Meestal hangt het van de branche af, of je eerder een eenvoudige, conservatieve sollicitatie afgeeft of dat je jouw creativiteit wilt laten zien. Vooral bij jonge bedrijven of in de kunstwereld kan een bijzonder vormgegeven cv jou een voordeel geven tijdens het sollicitatieproces.

Als beroepsbeginner met weinig ervaring staan opleiding en school in het middelpunt. Ook hier moet je jouw opleidingen omgekeerd chronologisch opsommen, zodat de hoogst afgesloten opleiding als eerste wordt genoemd. Vooral bij oudere sollicitanten met veel beroepservaring hoeft niet elke opleiding worden genoemd. Belangrijk is dat je alle relevante opleidingen noemt voor de vacature waarop je solliciteert. Wanneer je net klaar bent met je studie en dus nog weinig werkervaring hebt, kan het zinvol zijn om je opleidingen boven je eventuele werkervaring te zetten, zodat deze extra in het oog vallen.

Bovendien moet je het bereik met de speciale kennis niet onderschatten. Hier kun je nevenactiviteiten, zoals een bestuursjaar of vrijwilligerswerk noemen. Ook is er hier ruimte voor vaardigheden en competenties, zoals omgang met computerprogramma’s, certificaten en belangrijke eigenschappen. Verder kun je een beeld geven van de talenkennis die je hebt, waarbij je aangeeft welke talen je spreekt en op welk niveau. Of je ook hobby’s opneemt in je cv is aan jou overgelaten. Het is niet verplicht, maar het kan er wel voor zorgen dat je een completer beeld van jezelf kunt weergeven [3]. Over het algemeen kun je je het best beperken tot de hobby’s die relevant zijn voor jouw sollicitatie. Tot slot kun je vorige werkgevers vragen of ze referent voor jou willen zijn en kun je als laatste punt “referentie op aanvraag” schrijven.

Tip

Alle informatie die je in jouw cv en motivatiebrief weergeeft moet waar zijn. Wanneer je dingen vermeld die niet de waarheid weergeven, oefent dit zich negatief uit op jouw sollicitatie en wanneer dit ontdekt wordt, kan dit er zelfs later voor zorgen dat je weer wordt ontslagen.

Juist solliciteren - Man verzamelt documenten om zijn sollicitatie te schrijven.

Motivatiebrief schrijven – Tips voor de aanpak

Schrijf voldoende informatie in jouw motivatiebrief, maar overdrijf het niet. Net als bij het cv geldt ook voor de sollicitatiebrief dat je alleen relevante informatie moet vermelden. Naast vaardigheden en ervaringen noem je in je motivatiebrief ook persoonlijke of sociale competenties, zoals teamvaardigheden, leidinggevende kwaliteiten, organisatietalenten, goed in communiceren, verantwoordingsbewustzijn of draagvermogen.

Om jouw vaardigheden geloofwaardiger en grijpbaarder te maken, moet je directe voorbeelden uit jouw leven nemen ter ondersteuning. In plaats van dat je schrijft “Ik kan goed in een team werken, ben verantwoordingsbewust en kan veel aan”, kun je beter situaties schilderen, waarin naar voren komt dat je over deze competenties beschikt. Daardoor geef je de werkgever het gevoel dat je deze vaardigheden beheerst en bovendien wordt je verhaal er een stuk interessanter door.

Een motivatiebrief moet een duidelijke structuur hebben. Je begint met je eigen adres, vervolgens schrijf je het adres van het bedrijf op waar je solliciteert. Dan komt de datum en daaronder de betreft-regel waarin je de positie waarvoor je solliciteert benoemd. Vervolgens komt de aanspreektitel waarbij het goed is om de naam van de recruiter op te schrijven. Na een korte inleiding, beschrijf je jouw kwalificaties en motivatie. Let er daarbij op wat het bedrijf nodig heeft. Want je wilt natuurlijk concreet weergeven met welke competenties jij het bedrijf kunt verrijken.

Let er ook op dat achter de verantwoordelijkheden en bezigheden bepaalde aanduidingen verborgen zijn: Welke opdrachten je hebt gedaan en welke mate aan verantwoording je gekregen hebt, zegt veel meer als alleen de beroepsaanduiding. Overdreven bescheiden zijn overtuigd net zo weinig als een groot eigen lof [4].

Wanneer je een open sollicitatieverstuurt, moet je van tevoren veel informatie over jouw potentiële werkgever inwinnen. Op deze manier kun je uitzoeken in welke functie jij het bedrijf het beste zou kunnen ondersteunen. Verbind jouw kwalificaties zinvol met de doelstellingen van het bedrijf.

Verdere tips voor het schrijven van een motivatiebrief [5]:

 • Verzamel genoeg informatie over het bedrijf waarbij je solliciteert: Doelstellingen van het bedrijf en het “Corporate Image” laten je al zien hoe je jouw sollicitatie kunt vormgeven en welke inhoudelijke zwaartepunten je moet benadrukken.

 • Vermijd vage uitdrukkingen zoals “zij-instromer” en benoem in plaats daarvan jouw competenties en concrete doelen. Verklaar jouw ervaring en vakkennis nader, maar laat ook zien dat je bereidwillig bent om nieuwe dingen te leren.

 • Probeer een directe contactpersoon te vinden, om jouw sollicitatiebrief persoonlijker te maken. Probeer om meteen in contact te komen met de personeelsafdeling in plaats van dat je een algemeen info@- of contact@-mailadres mailt.

Veelvoorkomende fouten in de motivatiebrief

Door jarenlange ervaring kunnen veel recruiters in één oogopslag zien welke fouten er in een cv of motivatiebrief zitten. Wanneer je ervoor zorgt, dat je deze fouten vermijdt, vergroot je jouw kans om uitgenodigd te worden enorm [4, 5, 6]:

 • Een te lange brief: Wees bij het weergeven van de feitjes zo precies mogelijk. Je motivatiebrief moet niet langer dan een pagina zijn. Het cv is meestal tussen de een en twee kantjes lang.

 • Nietszeggende details: Schrijf alleen informaties in jouw brief, die relevant zijn voor de desbetreffende sollicitatie.

 • Typfouten: Typfoutjes die eigenlijk te vermijden zijn geven jouw sollicitatie een slordig uiterlijk. Laat je brief daarom door een tweede persoon controleren.

 • Brief en cv zijn een rommeltje: Ze vormen geen geheel. Ongelijkheden in de schriftgrootte vallen al op: Let er daarom op dat je overal hetzelfde lettertype en dezelfde schriftgrootte gebruikt, die zowel digitaal als ook geprint goed leesbaar zijn.

 • Overmatig gebruik van het woordje ‘ik’: De nadruk moet niet te veel op jouw levensverhaal komen te liggen, probeer het woordje ‘ik’ daarom zo weinig mogelijk te gebruiken aan het begin van zinnen.

 • Je motivatie niet aan de vacature aanpassen: Wanneer je meerdere brieven tegelijkertijd verstuurd moet je erop letten dat je niet overal dezelfde kant-en-klare brief naar toe stuurt, maar dat je voor elke vacature een persoonlijke motivatiebrief schrijft, aangepast aan wat er in de vacature wordt gevraagd. Zo vergroot je je kans om op te vallen.

 • Nietszeggende uitdrukkingen: Je moet een persoonlijke brief schrijven, die opvalt in de massa. Lege uitdrukkingen zoals “Bij deze solliciteer ik” of “Ik hebben een leidinggevende persoonlijkheid” zeggen weinig over jouw daadwerkelijke ambities en kwaliteiten.

 • Onder- of overdrijving: Geef jouw kwaliteiten open, eerlijk en zakelijk weer en geef zoveel mogelijk voorbeelden. Om een werkgever te overtuigen moet je daarom niet te bescheiden zijn, maar je moet ook niet opscheppen.

 • Individualiteit: Gebruik geen alinea’s uit voorbeeldbrieven. Wanneer jij jouw inspiratie van populaire sollicitatieraadgevers haalt, moet je ervanuit gaan dat recruiters deze ook kunnen vinden.

Tip

Je kunt gaten in je CV niet altijd vermijden– probeer niet om ze door onnauwkeurige data te verbergen. Vul onvermijdelijke gaten zoals een tijdelijke werkloosheid in plaats daarvan met bijvoorbeeld bijscholingen. Zo bewijs je eigeninitiatieven te kunnen nemen.

Checklists: Motivatiebrief & cv

Opbouw van de motivatiebrief:

 • Inleiding: individueel, boeiend, kort, geen nietszeggende uitdrukkingen

 • Hoofddeel: krachtige weergave van jouw vaardigheden en competenties (met voorbeelden)

 • Betrekking nemen op de vacature: Motivatie van de sollicitatie; hard en soft skills laten zien, de geschiktheid voor een bepaalde positie bewijzen

 • Slot: positieve, zelfbewuste afsluitzin; toespeling op een persoonlijk gesprek

 • Datum en handtekening

Opbouw van het cv:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, eventueel nationaliteit en type rijbewijs en profielfoto

 • Persoonlijk profiel: met een korte en krachtige toelichting over wie jij bent en wat je kunt

 • Opleiding en beroepsontwikkeling: afgesloten opleidingen (wanneer is de opleiding gevolgd; naam van de opleiding, onderwijsinstelling, plaats; specialisatie/studierichting; behaald diploma) en werkervaring (opgaven noemen)

 • Nevenwerkzaamheden

 • Vaardigheden en competenties

 • Talenkennis: welke talen spreek/schrijf je en op welk niveau

 • Hobby’s en interesses

 • Referenties

 • Datum en handtekening

Conclusie

Een te lange of te vaag geformuleerde motivatiebrief of een chaotische cv kunnen jouw kansen bij een sollicitatie duidelijk verminderen. Met een sollicitatiebrief laat je niet alleen jouw algemene kwaliteiten zien, maar wil je de recruiters ook overtuigen, waarom je voor een bepaalde functie geschikt bent. Het cv biedt een overzicht over de beroepsontwikkeling en jouw competenties. Wees kort, maar krachtig, wees zelfbewust en eerlijk en leg de focus daarop, hoe jouw vaardigheden bij de potentiële werkgever passen. Formuleer bij elke sollicitatie een individueel afgestemde sollicitatiebrief – de moeite zal zich lonen!

* Deze gids geeft een samenvatting van algemene informatie over loopbaanoriëntatie en de sollicitatieprocedure om de start van een carrière voor potentiële carrièrestarters te vergemakkelijken. Deze informatie heeft niet specifiek betrekking op sollicitatieprocedures, instroommogelijkheden of functieprofielen bij C&A.

Ontdek meer artikelen:

______________________________________________

Bronnen en verdere informatie

[1] https://www.cv.nl/blog/volgorde-cv

(geraadpleegd op 18-07-2023)

[2] https://www.adecco.nl/sollicitatietips/

(geraadpleegd op 18-07-2023)

[3] https://cvster.nl/blog/wel-geen-foto-op-cv

(geraadpleegd op 18-07-2023)

[4] https://www.beaks.nl/solliciteren/voorkom-deze-10-fouten-in-je-motivatiebrief/

(geraadpleegd op 18-07-2023)

[5] https://www.integrand.nl/tips-en-advies/motivatiebrief

(geraadpleegd op 18-07-2023)

[6] http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/fouten

(geraadpleegd op 18-07-2023)

Bronnen van de afbeeldingen

iStock.com/Geber86

iStock.com/BraunS

iStock.com/PeopleImages

iStock.com/PeopleImages

Wist je dat? Nieuwe members krijgen 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in Nederland, ofwel in de online shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de Algemen Voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/nl/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypaliDealPostNL C&A Filiaal