Studiekeuze - Informatie over de start van je studie

MAls je aan je studie begint, kom je in een nieuwe en opwindende fase van je leven. In deze gids vind je informatie over alle aspecten van studiekeuze - van het kiezen van een studierichting tot de financiering en het organiseren van je studie. Daarnaast geeft onze checklist voor een geslaagde start van je studie je een overzicht van de belangrijkste punten die je bij het begin van je studie in acht moet nemen.

Soorten hoger onderwijs in één oogopslag - verschillen tussen universiteiten en hogescholen

In principe zijn er twee soorten instellingen voor hoger onderwijs: staatsinstellingen en particuliere instellingen. Staatsinstellingen voor hoger onderwijs worden gefinancierd door de staat en zijn vaak universiteiten. Particuliere hogescholen zijn meestal door de staat erkende hogescholen.

De verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs verschillen in hun oriëntatie en de opleidingen die zij aanbieden. De drie belangrijkste vormen zijn:

  • Universiteiten: het onderwijs aan de universiteiten is overwegend theoretisch en onderzoekgericht. Het praktische gedeelte is vrij laag. Anderzijds bieden universiteiten een breed scala aan vakken In bijna elk vakgebied is er wel een opleiding te vinden.
  • Hogescholen: Studies aan een hogeschool zijn meer praktijk- en toepassingsgericht. Hogescholen bieden vaak technische, economische en sociaal-wetenschappelijke vakken aan.
  • Kunst- en muziekacademies bieden creatieve en artistiek georiënteerde studies aan. Onderwerpen als drama, muziek of design. Om toegelaten te worden tot een kunst- of muziekschool moet je vaak bewijzen dat je talent hebt voor het vak en/of toelatingsexamens afleggen.
Begin van de studie: studenten leren tijdens een seminar.

OpgeletAls jij als ambtenaar werkzaam wilt zijn, kun je een opleiding tot ambtenaar volgen. De overheid heeft talloze functies en is altijd opzoek naar jonge en gemotiveerde mensen. Als ambtenaar kun je verschillende functies uitoefenen zoals, financieel medewerken, jurist, politiemedewerker, of actief zijn voor het openbaar bestuur zoals de gemeente. Er zijn ook lerarenopleidingen die je voorbereiden op een loopbaan als leraar, medische opleidingen die zich richten op medische studies en aanverwante cursussen, en kerkelijke opleidingen die zich met name richten op theologie en filosofie.

OpgeletAls jij als ambtenaar werkzaam wilt zijn, kun je een opleiding tot ambtenaar volgen. De overheid heeft talloze functies en is altijd opzoek naar jonge en gemotiveerde mensen. Als ambtenaar kun je verschillende functies uitoefenen zoals, financieel medewerken, jurist, politiemedewerker, of actief zijn voor het openbaar bestuur zoals de gemeente. Er zijn ook lerarenopleidingen die je voorbereiden op een loopbaan als leraar, medische opleidingen die zich richten op medische studies en aanverwante cursussen, en kerkelijke opleidingen die zich met name richten op theologie en filosofie.

Studievormen: klassikaal, op afstand of duaal studeren

Bij de keuze van een studierichting heb je niet alleen de mogelijkheid om een studierichting te kiezen, maar ook een studievorm. Afhankelijk van jouw levenssituatie en je doelstellingen en carrièrewensen, kun je het type studie kiezen dat het beste bij je past:

  • Klassikaal: bij een klassikale opleiding volg je alle lessen aan de universiteit of hogeschool en breng je de hele studieperiode op de campus door. Je kunt tijdens je studie gebruik maken van de plaatselijke universitaire voorzieningen en altijd persoonlijk contact houden met de docenten en je medestudenten. Met een klassikale opleiding heb je de mogelijkheid om je volledig op je studie te concentreren.
  • Afstandsonderwijs: afstandsonderwijs stelt je in staat om onafhankelijk van een locatie te studeren. Je neemt online deel aan lessen en krijgt het lesmateriaal thuisgestuurd. De nadruk ligt op zelfstandig leren en het beheren van vrije tijd. Voor bepaalde gebeurtenissen, zoals examens, zijn er aanwezigheidsdata. Bovendien moet voor de meeste cursussen op afstand een vergoeding worden betaald.
  • Duaal studeren: als je wilt studeren aan een universiteit en daarnaast praktische ervaring wilt opdoen zoals in een beroepsopleiding, is het duale studieprogramma ideaal voor jou. Je leert op twee plaatsen: aan de universiteit en in een bedrijf. De inhoud van de cursussen is gecoördineerd en bereid je voor op een specifiek beroepsgebied. Een ander voordeel van duaal studeren is dat je geld verdient en zo je levensonderhoud kunt financieren.

CheckAfstandsonderwijs is bijzonder geschikt als je wilt studeren naast je baan. Op die manier kan je de leerstof flexibel in je dagelijkse leven integreren en naast je beroepsleven een diploma behalen.

CheckAfstandsonderwijs is bijzonder geschikt als je wilt studeren naast je baan. Op die manier kan je de leerstof flexibel in je dagelijkse leven integreren en naast je beroepsleven een diploma behalen.

Studenten studeren samen in de bibliotheek.

Vol- of deeltijds studeren

Bovendien kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende studievormen in termen van tijd. Als je voltijds studeert, besteed je de hele week aan colleges, seminars en de voorbereiding en follow-up van de leerstof. Je studie is je voornaamste bezigheid en de standaardstudieduur voor een bachelor bedraagt zes tot acht semesters of drie tot vier jaar.

Een alternatieve vorm van studeren is deeltijds studeren. In dit geval nemen je studies slechts de helft van je wekelijkse tijd in beslag, zodat je naast je studies andere activiteiten kunt ontplooien. Dit is bijvoorbeeld een voordeel voor mensen die willen studeren terwijl ze werken of die tijd nodig hebben voor kinderopvang. Deeltijds studeren verlengt je standaardstudieperiode.

Welke diploma’s zijn er? – MBO, HBO en WO

Sinds de hervorming van Bologna in 1999 bieden de Europese universiteiten overwegend drie graden aan - de bachelor voor basisstudies, de master voor geavanceerde studies en de hoogste graad doctoraat. Het doel van deze hervorming is internationaal vergelijkbare graden te creëren. De graden worden gekenmerkt door de volgende kenmerken:

  • Het bachelordiploma is het eerste diploma dat je kwalificeert voor hoger onderwijs. Binnen een standaardstudieperiode van zes tot acht semesters doe je basiskennis op in een vakgebied. Typische academische titels na een bachelordiploma zijn: Bachelor in de Letteren, Bachelor in de Wetenschappen of Bachelor in de Ingenieurswetenschappen.
  • Een masterdiploma bouwt voort op een bachelordiploma en verdiept je kennis op dit vakgebied. De standaardstudieduur is drie tot vier semesters en je rondt de graad af als Master of Arts, Master of Science of Master of Engineering.
  • Na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan te hebben, maak je je proefschrift en na het verdedigen ervan behaal je je doctoraat. Daarmee mag je dan de titel doctor voeren.

InformatieHet Bolognaproces had niet alleen als doel om het onderwijs uitgebreider en kwalitatief beter te maken, maar ook een grensoverschrijdende samenwerking van universiteiten dat op academisch niveau een dialoog opent met universiteiten in andere landen.

InformatieHet Bolognaproces had niet alleen als doel om het onderwijs uitgebreider en kwalitatief beter te maken, maar ook een grensoverschrijdende samenwerking van universiteiten dat op academisch niveau een dialoog opent met universiteiten in andere landen.

Alle artikelen

Wat moet ik studeren?

Wat moet ik studeren? Tips voor een studiekeuze

Als je besluit na de middelbare school te gaan studeren, heb je de keuze uit een groot aantal studierichtingen. De keuze is niet altijd gemakkelijk. Om je bij je studieoriëntatie te helpen, bieden hogescholen, universiteiten en adviescentra een breed scala aan informatie. In dit artikel vind je een overzicht van de oriëntatie- en voorlichtingsdiensten bij het kiezen van een studierichting.

Het financieren van je studie

De mogelijkheden van het financieren van je studie

Tijdens je studie moet je niet alleen je collegegeld betalen, maar ook huur, eten, reiskosten en nog veel meer. Om het je gemakkelijker te maken de financiële last te dragen, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van financiële hulp en ondersteuning. Je kunt ook wat bijverdienen met een parttimebaan. Wij geven tips over hoe je je studie kunt financieren en hoe financiering je kan ondersteunen.

Het financieren van je studie
Barrièrevrij studeren

Barrièrevrij studeren: advies voor studeren met een functiebeperking

Voor studenten met een handicap of chronische ziekte is het barrièrevrij studeren een hele opluchting. Compensaties voor nadelen maken je studieplan flexibeler en je kunt je studie aanpassen aan je behoeften. Je kunt ook ondersteuning krijgen in cursussen of bij het studeren in de bibliotheek, bijvoorbeeld in de vorm van technische hulpmiddelen of studieassistenten. Dit artikel informeert je over aanbiedingen en maatregelen die je helpen om barrièrevrij te studeren.

Timemanagement in studie

Timemanagement voor je studie

Tijdens je studie ben je verantwoordelijk voor je eigen tijdschema en voor het structureren van je dagelijkse leven. Een goede zelforganisatie zorgt ervoor dat je alle taken op tijd kunt afwerken, examens en huiswerk zonder stress aankunt en toch nog genoeg tijd overhoudt om je studie in evenwicht te houden. We laten je zien hoe je jezelf kunt organiseren tijdens je studie en geven je tips voor een effectieve tijdsplanning en examenvoorbereiding.

Timemanagement in studie

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-titel-mag-ik-voeren-als-ik-ben-afgestudeerd-of-gepromoveerd
(geraadpleegd op 21-10-2021)

https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/hoe-zit-het-nederlandse-onderwijssysteem-in-elkaar/
(geraadpleegd op 25-10-2021)

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/bama/bologna-verklaring
(geraadpleegd op 25-10-2021)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/skynesher

iStock.com/Klubovy

iStock.com/rudi_suardi

iStock.com/gece33

iStock.com/Wavebreakmedia

iStock.com/StockRocket