Welke studie past bij mij? Leerling leest een boek over studieoriëntatie in de bibliotheek.

Wat moet ik studeren? - Tips & info over jouw studiekeuze*

De keuze aan studierichtingen in Nederland is enorm. Studenten in spe kunnen kiezen tussen natuurwetenschappen, technologie, talen, kunst en vele andere vakgebieden. Veel aankomende studenten stellen zich daarom de vraag: welke opleiding is geschikt voor mij? Talrijke voorlichtings- en adviesdiensten - die rekening houden met je wensen en ideeën - kunnen je helpen deze vraag te beantwoorden. Wij vertellen je over de mogelijkheden van studieoriëntering en geven je tips over hoe je het juiste vak voor jou kunt vinden.

Wel­ke op­lei­ding past bij mij? Be­lang­rij­ke cri­te­ria voor stu­die­keu­ze

Als je nadenkt over wat je wilt gaan studeren, kun je als eerstekijken naar je interesses en sterke punten. Denk na over wat je leuk vindt en waar je bijzonder goed in bent. Wil je creatief en artistiek werken? Of ben je geïnteresseerd in de natuurwetenschappen? Een eerste aanwijzing voor een mogelijk studiegebied kan ook een schoolvak zijn dat je erg leuk vindt. Bedenk echter dat schoolvakken en universitaire vakken vaak sterk verschillen in complexiteit. Daarom kan een kort onderzoek naar de precieze inhoud van een onderwerp je helpen beslissen.

Naast je interesses spelen ook je ideeën en doelstellingen voor je toekomstige loopbaan een belangrijke rol bij je studiekeuze. Met een diploma bereid je je voor op activiteiten in een bepaalde bedrijfstak of functie en leg je de basis voor je dagelijkse werk.

Stu­die­ori­ën­ta­tie: over­zicht van be­lang­rij­ke cri­te­ria

  • Professionele interesses: hoewel je niet per se van je hobby je beroep hoeft te maken, is het nuttig dat je geïnteresseerd bent in je toekomstige studierichting. Vooral als je je kunt voorstellen dat je je op de lange termijn en niet alleen op school in een vak verdiept, is dat een ideale voorwaarde voor een betere verwerking van de leerstof.

  • Sterke punten en talenten: natuurlijk kun je geleidelijk veel van de vaardigheden verwerven die je tijdens je studie en voor je toekomstige baan nodig hebt. Het is echter een groot voordeel als je je natuurlijke sterke punten kunt gebruiken tijdens je studie. Ben je zeer analytisch en heb je affiniteit met cijfers en data, of ben je creatiever? Wil je later graag met mensen werken, ben je communicatief en empathisch? Deze basiskenmerken kunnen richtinggevend zijn bij het kiezen van een opleiding.

  • Salaris: (start)salarissen worden onder andere beïnvloed door de branche en de beroepen die door je studie voor je openstaan.

  • Vacatures: sommige beroepen zijn meer in trek op de arbeidsmarkt dan andere. Als je twijfelt tussen verschillende onderwerpen, kun je er ook over nadenken en rekening houden met de digitalisering en automatisering in veel branches.

  • Toekomstige werkomstandigheden: denk na over hoe jij je toekomstige professionele leven voorstelt. Ben je van plan om een eigen bedrijf te starten? Kun je je voorstellen dat je heel lokaal werkt (bijvoorbeeld in je eigen praktijk) of op verschillende locaties? Wil je graag veel contact hebben met mensen? Al deze factoren kunnen je keuze voor een major beïnvloeden.

Met behulp van deze vragen kun je een globaal overzicht krijgen van welke opleidingen het meest geschikt zijn voor jou. Er zijn echter ook veel andere opties voor studieoriëntatie waar je gebruik van kunt maken. Hieronder laten we je kennis maken met verschillende mogelijkheden voor studiebegeleiding.

Wel­ke stu­die past bij mij? Stu­die­keu­ze­tests

Studiekeuzetests kunnen een eerste aanknopingspunt zijn voor studieoriëntatie, omdat ze je inspiratie geven voor studierichtingen die bij je interesses en capaciteiten zouden kunnen passen. Je beantwoordt verschillende vragen over je sterke punten en interesses op verschillende gebieden, zoals technologie, het bedrijfsleven, cultuur of sociale vraagstukken. Zo krijg je een persoonlijk profiel van je capaciteiten en interesses en krijg je via de studiekeuzetest een selectie van passende opleidingen.

Aan de hand van de suggesties kan je dan de onderwerpen kiezen die je het beste liggen en er meer over te weten komen. Het vaardigheden- en interesseprofiel helpt je ook bij het vinden van een geschikt onderwerp voor verdere adviesgesprekken, bijvoorbeeld aan een universiteit.

Studiekeuzetests zijn meestal online te vinden. Aanbieders zijn onder andere 123studiekeuze, Inholland studiekeuzetest, Qompas studiekeuzetest en verschillende universiteiten zoals Radboud Universiteit. Met de zelfevaluaties van de universiteiten kun je nagaan of bepaalde opleidingen aan de universiteit bij je passen.

Tip

Zelfbeoordelingstests aan een universiteit mogen niet worden verward met vakgebonden vaardigheidstests, die soms moeten worden afgelegd bij de aanmelding voor een opleiding. Terwijl een zelfbeoordeling bedoeld is als oriëntatiehulpmiddel, helpen vakgerelateerde proeven van bekwaamheid universiteiten om na te gaan of een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen.

Wat moet ik studeren? De studieadviseur geeft een leerling uitleg over studiemogelijkheden.

Wat moet ik studeren? Mogelijkheden voor studieadvies

Persoonlijk advies is een goede manier om individuele vragen over de keuze van de opleiding te verduidelijken. Daarom zijn er verschillende adviescentra die antwoord geven op de vragen "Wat moet ik studeren?", "Welke opleiding past bij mij?" of "Hoe vind ik de juiste opleiding?". Ze adviseren je naargelang je wensen. Wij zullen je laten zien met welke steunpunten je contact kunt opnemen.

Studieadvies bij jou op school

Een eerste aanspreekpunt voor studiebegeleiding vind je op school. De studieadviseurs kunnen je uitgebreid informeren over studiemogelijkheden, maar ook over toelatingseisen en eisen van het studieprogramma. Samen kunnen jullie bespreken wat je vaardigheden zijn en welk carrièrepad het best bij je past. De centra voor studiebegeleiding kunnen je ook informeren over informatiedagen aan universiteiten, je in contact brengen met studieadviseurs van universiteiten en je helpen bij je sollicitatie.

Als je gebruik wilt maken van de loopbaan- en studiebegeleiding, moet je een afspraak maken of het spreekuur bezoeken.

Studieadvies door een studieadviseur van een hogeschool of universiteit

Als je eenmaal een potentiële universiteit voor jou hebt gevonden, kun je gebruikmaken van de studieadviseurs om meer te weten te komen over de opleidingen.De adviseurs leggen je de studieprogramma's aan de universiteit in detail voor en ondersteunen je bij het kiezen van een opleiding door je interesses, wensen, capaciteiten en doelen met je te bespreken.

De contactgegevens van de studieadviseurs vind je vaak op de website van de hogeschool of universiteit. Je moet altijd eerst een afspraak maken voor counseling.

Als je specifieke vragen hebt over een onderwerp, kun je contact opnemen met een studieadviseur die verantwoordelijk is voor die faculteit. Hij of zij zal je gedetailleerde informatie kunnen geven over de inhoud en de eisen van een specifieke studierichting.

Tip

De studieadviseurs zijn verantwoordelijk voor alle vragen over je studie. Ze helpen je niet alleen het juiste vak te vinden, maar adviseren je ook over zaken als studiefinanciering en toegankelijkheid van je studie.

Een studierichting kiezen met behulp van open dagen

Op een open dag kun je kennismaken met de opleidingen die de verschillende universiteiten aanbieden. In tegenstelling tot een studentenadviseur, die zich vaak alleen richt op het eigen aanbod van zijn faculteit van de universiteit, kun je hier een algemeen overzicht krijgen van de verschillende studieprogramma’s en je eventueel toekomstige medestudenten meer praktische vragen stellen.

Op een open dag kun je praten met studenten of hoogleraren van een universiteit. Zij zullen jouw vragen over de opleiding beantwoorden en je helpen beslissen of je al dan niet een bepaalde studierichting wilt volgen. In studiepresentaties kun je ook gedetailleerde inzichten krijgen in verschillende vakgebieden en je informeren overarbeidsmarktperspectief voor na het afstuderen.

Studenten nemen deel aan een proefcollege.

Studieoriëntatie: praktische ervaring als hulpmiddel

Naast voorlichtingsmateriaal en discussies over de inhoud van een studieprogramma is praktische ervaring met een onderwerp soms een belangrijk hulpmiddel bij de besluitvorming. Op die manier kun je verschillende opleidingen en beroepen uit de eerste hand ervaren en een goed inzicht krijgen of een opleiding bij je past.

Deze praktische opties kunnen je studiekeuze vergemakkelijken:

  • Bezoek informatiedagen of meeloopdagen: universiteiten en hogescholen openen hier hun deuren zodat aankomende studenten zich ter plaatse kunnen informeren over vakken. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om met docenten te praten of om met studenten te praten over hun ervaringen. De data van de hogeschool of universitaire informatiedagen kun je vinden op de website van de desbetreffende school.

  • Deelnemen aan proefcolleges: veel universiteiten bieden proefcolleges aan voor verschillende opleidingen. Hier kun je een dag lang de smaak van een onderwerp opsnuiven en je direct in de inhoud verdiepen. Als je proefcolleges over verschillende onderwerpen bijwoont, kun je die aan het eind van de dag vergelijken en eventueel ontdekken welk onderwerp je het meest aanspreekt.

  • Je aanmelden voor proef studeren: proef studeren geeft je de kans om een studieprogramma uit te proberen en een beter inzicht te krijgen in het studentenleven. Een proefstudie bied je de mogelijkheid om gedurende een beperkte periode aan de reguliere colleges van een universiteit deel te nemen en zo af te wegen of de gekozen studierichting wel bij je past.

  • Een stage lopen: stages geven je inzicht in verschillende industrieën. Als je tijdens een stage een beroepsrichting ontdekt die aansluit bij je ideeën voor een toekomstige baan, kun je vervolgens de bijbehorende studierichting kiezen. Een stage kan de moeite waard zijn als oriëntatie voor of na het afstuderen van de middelbare school.

Tip

Je kunt ook een oriëntatiejaar volgen om je studie en het studentenleven wat beter te leren kennen. Een oriëntatiejaar is vergelijkbaar met een proefstudie, maar duurt een heel jaar. Zo kun je over een langere periode een uitgebreid inzicht krijgen in verschillende studierichtingen en leer je de richtingen beter kennen.

Con­clu­sie: ad­vi­seurs en stu­die­keu­ze­tests ma­ken je stu­die­keu­ze mak­ke­lij­ker

Wat moet ik studeren? Deze vraag is aan de orde bij veel jongeren met een diploma van de hogeschool. Met behulp van de talrijke advies- en oriëntatieprogramma's die door scholen en universiteiten worden aangeboden, kun je je oriënteren en een voorproefje nemen van hoe het is om te studeren. Jouw belangen, wensen en doelen staan altijd op de voorgrond. Zo vind je de studie die perfect bij jou past.

Ont­dek meer ar­ti­ke­len:

* Deze gids vat algemene informatie samen over studieoriëntatie, -voorbereiding en -financiering om het voor studiekiezers gemakkelijker te maken om aan hun studie te beginnen. Deze informatie heeft niet specifiek betrekking op opleidingsmogelijkheden of functiebeschrijvingen bij C&A.

______________________________________________

Bronnen

https://www.studiekeuzemaken.nl/de-10-beste-gratis-studiekeuzetesten-die-wel-iets-opleveren/

(geraadpleegd op 06-02-2023)

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/open-dagen-proefstuderen-meelopen

(geraadpleegd op 06-02-2022)

https://studiekiezen.jouwweb.nl/studeren-werken-of-een-tussenjaar/oria-ntatiejaar

(geraadpleegd op 06-02-2023)

https://www.studiekeuze123.nl/studiekeuzewoordenboek/proefstuderen

(geraadpleegd op 06-02-2023)

Bronnen van de afbeeldingen

iStock.com/rudi_suardi

iStock.com/damircudic

iStock.com/Lorado

iStock.com/gorodenkoff

10% voucher*
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende aankoop.

warningVul een geldig e-mailadres in.