Ze školky do školy – dcerka se loučí s maminkou.

Ze školky do školy: Jak připravit dítě do školy?


S nástupem do školy začíná pro mnoho děti nová a vzrušující životní etapa. Z předškoláků se stávají školáci, kteří zažívají nemálo změn: od hravého učení s paní učitelkou ve školce se dostávají k vědomému získávání vědomostí ve školní lavici. V následujícím článku naleznete tipy, jak připravit dítě na školu. Ukážeme vám také, které dovednosti a kompetence můžete s dětmi procvičovat, abyste jim usnadnili nástup do školy.

Příprava do školy: Jak pomoct dětem?

V rámci přípravy na zahájení školní docházky nabízí mnoho mateřských škol předškolní přípravu, v níž se děti pomalu seznamují s tím, co je ve škole bude čekat. Kromě příprav ve školce se do školního módu můžete pustit také doma. V následujícím článku se dozvíte mnoho tipů a triků pro nástup do školy, které usnadní přechod ze školky do školy.Tip

Mějte na paměti, že děti před nástupem do první třídy nemusí mít ještě osvojené všechny dovednosti. Každé dítě je individuální a učí se svým vlastním tempem. Některé dovednosti získává až ve škole. Snažte se proto cvičit společně krok za krokem, zůstaňte trpěliví a nesrovnávejte dítě s ostatními.

Zvyšte očekávání a snižte obavy: emocionální příprava na nástup do první třídy

Čím více toho děti o škole ví, tím lépe se dokážou přizpůsobit novým pořádkům a požadavkům, které si nová situace žádá. Proto je důležité o nadcházejícím přechodu ze školky do školy opakovaně mluvit ještě před tím, než školní docházka vůbec začne. Na následujících řádkách se můžete inspirovat radami jak na to:

 • Promluvte si o tom, co děti ve škole čeká. Příprava do školy takovým způsobem dětem pomůže získat lepší představu o tom, jak to ve škole vypadá. Pokud mají děti starší sourozence nebo znají děti, které již do školy chodí, neváhejte a dejte je s nimi dohromady.

 • Cvičte s dětmi mluvení o zážitcích a pocitech. Cílem je zjistit, jak se ve škole dětem líbí. Ptejte se na konkrétní věci, například: „Co se ti dnes líbilo?“ nebo „Co tě dnes potěšilo?“. Dáte tak dítěti najevo, že se zajímáte o jejich zážitky a že vám na nich záleží.

 • Mluvte společně o možném strachu a obavách: Je přirozené, že s velkými životními změnami přicházejí i starosti. Proto si s dítětem otevřeně promluvte o všech jeho obavách. Společně je možná dokážete vyřešit s předstihem ještě před začátkem školy.

 • Buďte pozitivní a těšte se na školu společně. Jak pro rodiče, tak pro děti bude začátek školy velkou změnou. Vytvořte příjemné prostředí a těšte se. Můžete společně nakupovat nové školní potřeby, např. školní tašku, nebo si projít cestu do školy. Dítě si tak může pomalu zvykat na nadcházející změny a již dopředu se těšit na samotný nástup do školy.

Tip

Zejména v první školní den můžete děti doprovodit do třídy a po vyučování je opět vyzvednout. Tímto způsobem budete dětem oporou do doby, než zvládnou do školy dojít samy.

Jak ulehčit dětem přechod ze školy do školky: nacvičte společně následující sociální kompetence

Hra s ostatními dětmi naučí malé školáky mnohé o mezilidských vztazích. Musí se řídit pravidly her, řešit drobné hádky a najít si cestu ke skupinové dynamice. Právě z tohoto důvodu by děti měly chodit pravidelně do školky a přicházet např. na hřišti do kontaktu se svými vrstevníky. Kromě toho můžete sociální kompetence pro úspěšný nástup do školy procvičovat také doma:Nástup do školy – dítě kreslí společně s rodiči.
 • Povzbuďte dítě, aby oslovovalo ostatní děti. Během vycházek a návštěv hřiště můžete své dítě povzbuzovat, aby si povídalo a hrálo s ostatními dětmi, což jim při nástupu do školy usnadní navazování přátelství s novými spolužáky.

 • Povzbuďte dítě, aby se nebálo zeptat a požádat o pomoc. Začátek školy je někdy náročný. Pokud dítě něčemu nerozumí nebo potřebuje pomoc, nemělo by se bát zeptat. Vysvětlete dětem, že každý, a to i dospělý, dělá chyby nebo občas potřebuje poradit. Požádat druhé o pomoc, popř. radu je běžnou součástí života. Připomeňte dětem, že učitelé ve školce i ve škole jim rádi pomůžou, stačí se jen zeptat. • Ukažte dětem, jak se vyrovnávat se zármutkem. Ne vždy jde při nástupu do školy všechno hladce, a proto je o to důležitější, aby děti ve škole vytrvaly a hned se nevzdaly. Takové dovednosti si můžete předem procvičit například tím, že dítě nenecháte vždy vyhrávat nebo mu občas řeknete „ne“. Nástup do školy mezi ostatní spolužáky tak bude mnohem jednodušší.

 • Naučte děti mluvit nahlas a zřetelně. Jasnou výslovnost s dětmi můžete cvičit pomocí říkanek, jazykolamů, dětských písniček, loutkových představení a dalších. Je také užitečné, pokud děti dokážou vyprávět příběhy před větší skupinou lidí (např. před ostatními dětmi nebo na rodinné oslavě) a nestydí se mluvit s cizími lidmi (např. při objednávání v pekárně).Příprava do školy: kognitivní & motorické dovednosti pro budoucí prvňáčky

Ve škole na děti čekají doposud neznáme situace. Ve školce si děti mohly hrát samostatně a užívat si spoustu volnosti. Při nástupu do školy však budou muset dodržovat rozvrh a vstřebávat spoustu nových poznatků. Pomocí následujících tipů na přípravu do školy můžete trénovat kognitivní a motorické dovednosti svých dětí a usnadnit jim tak začátek školy:

 • Podpora paměti a soustředění hravou formou. Hry, které trénují paměť jsou pro děti velice přínosné. Je také užitečné, když dítěti pravidelně zadáváte několik každodenních úkolů, které má plnit jeden po druhém, což jim pomáhá zvládat složité úkoly ve škole. Jedná se o ideální přípravu do školy.

 • Nechte dítě vyprávět příběhy.Čím více děti mluví, tím lépe trénují cit pro jazyk a schopnost kvalitně se vyjadřovat. Mohou tak lépe pochopit učitele, lépe zpracovávat své myšlenky a formulovat vlastní názory. Při hře můžete například společně vymýšlet příběhy nebo můžete dítě požádat, aby častěji popisovalo věci nebo osoby z každodenního života. Tímto způsobem musí totiž vše, co vidí, vyjádřit slovy, což na začátek školy určitě není k zahození.

 • Trénujte s dětmi trpělivost. Ve škole se děti musí soustředit a sedět v klidu, a proto není od věci s dětmi trpělivost již dopředu průběžně nacvičovat. Jako domácí cvičení může dítě u psacího stolu vyrábět nebo poslouchat, jak mu čtete pohádku. Je důležité, abyste se ujistili, že dítě dokončí zadané úkoly, aniž by mezitím ztratilo zájem. Jen tak bude příprava do školy úspěšná.

Jak připravit dítě do školy – dcerka pomáhá v domácnosti.
 • Trénujte rovnováhu při společných hrách v přírodě. Balancování na kmenech stromů, skákání přes malé překážky, stání na jedné noze, společná hra s míčem nebo jízda na kole – to vše trénuje koordinaci a zároveň je to zábava, která slouží i jako ideální příprava na tělocvik při nástupu do první třídy.

 • Nacvičujte spolu jemnou motoriku. Věnujte se společně ručním pracím, vybarvujte omalovánky nebo si hrajte se stavebnicemi. Tímto způsobem se nejen trénuje koordinace ruky a oka, ale dítě se také učí provádět drobné specifické pohyby rukou a prstů, což mu může později usnadnit učení a psaní. Nástupu do první třídy už nic nebrání.Jak usnadnit dětem přechod ze školky do školy: Jak podpořit samostatnost dítěte?

Po nástupu do školy musí děti zvládnout mnoho úkolů samostatně. Zajisté pomůže, když budete své dítě podporovat v tom, aby se pomalu osamostatňovalo a přebíralo drobné každodenní činnosti. Můžete se řídit následujícími tipy:

 • Nechte dítě postupně přebírat zodpovědnost. Děti mohou například převzít drobné domácí práce, samostatně si zabalit batoh do školky nebo si vybrat oblečení na další den. To posiluje sebedůvěru a pomáhá dětem samostatně plnit úkoly ve škole.

 • Trénujte společně orientační smysl. Na známých cestách můžete nechat dítě občas převzít vedení, a trénovat tak jeho orientační schopnosti. Děti by také měly trefit například na toaletu v restauraci nebo dokázat popsat cestu z pekárny k sobě domů. Tímto způsobem můžete současně procvičovat rozlišování pravé a levé ruky. Přechod ze školky do školy bude tak mnohem jednodušší.

 • Procvičování převlíkání: O přestávkách a po vyučování si dítě musí být schopno samo svléknout a obléknout bundu a případně se přezout. Neváhejte a ukažte dětem jak na to. Nezapomeňte také na procvičování s knoflíky a tkaničkami. Kromě toho by si děti měly umět hlídat své věci a neplést si je s cizími.

Tip

V dnešní době víme, že každé dítě je jiné a má své vlastní tempo učení. Proto se stále častěji používají termíny „školní připravenost“ popřípadě zralost, které mimo věk dítěte zahrnují také získané kompetence a dovednosti dětí.

Ze školky do školy: Známky vydařeného přechodu

První týdny ve škole jsou obvykle koncipovány tak, aby děti nejprve přišly, seznámily se se svými spolužáky a navázaly vztah s třídním učitelem. Například v první vyučovací hodině se hrají seznamovací hry, řeší se společná pravidla a zdobí se třída. Během tohoto období se děti pomalu seznamují s metodami výuky. Doba soustředění se často postupně prodlužuje, aby si na ni děti dobře zvykly. To vše pomáhá prvňáčkům přizpůsobit se nové situaci a adaptovat se na nový denní režim.

Následující body ukazují, že přechod ze školky do školy proběhl úspěšně:

 • Dítě dokáže najít cestu do školy a přesně ví, kde se škola nachází.

 • Dítě zná cestu do své třídy a umí se orientovat ve škole.

 • Dítě zná své učitele a spolužáky.

 • Dítě zná školní režim a rádo vypráví, co ve škole zažilo.

 • Dítě se těší do školy a chodí do ní rádo.

Každé dítě reaguje na změnu, která souvisí s přechodem ze školky do školy, trochu jinak. U jednotlivých dětí se přechod může měnit v závislosti na tom, jak rychle si prvňáček zvykne a přizpůsobí se nové situaci. Pokud máte pocit, že dítě potřebuje na cestě k úspěchu trochu více podpory, neváhejte se obrátit na učitele a poraďte se s ním. Společně začátek školní docházky zaručeně zvládnete.

Závěr: Začátek školy – jak dětem usnadnit přechod ze školky do školy

Díky radám, které jsme pro vás shrnuli v tomto průvodci, můžete děti připravit na nástup do školy krok za krokem. Vysvětlete jim, že škola k životu patří a že učení je zábava. Dítě se tak lépe sžije s myšlenkou, že je školákem, a bude se na novou kapitolu svého života již dopředu těšit.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje:

https://sancedetem.cz/prechod-ditete-ze-skolky-do-skoly

(citováno 12.07.2022)

https://poradcems.cz/jak-detem-usnadnit-prechod-ze-skolky-do-skoly/

(citováno 12.07.2022)

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

(citováno 12.07.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/damircudic

iStock.com/Dusan Stankovic

iStock.com/Liderina

iStock.com/Choreograph

PaypalCeska PostaPPL