Maminka se synem společně dělají domácí úkoly.

Dělání domácích úkolů: Rady pro rodiče & užitečné postupy


Domácí úkoly jsou v mnoha školách nedílnou součástí koncepce výuky. Podněcují žáky k tomu, aby si doma opakovali školní látku, což dětem usnadňuje upevňování probraného učiva a zároveň podporuje jejich samostatnost a sebeorganizaci. Děti na základní škole se musí naučit plnit domácí úkoly správně, a proto potřebují neustálou podporu rodičů. V následujícím článku jsme shrnuli, jak dětem pomoci s domácími úkoly a jak usnadnit domácí učení. Najdete zde také užitečné tipy, jak dítě motivovat k učení.

Dělání domácích úkolů: Na co by děti měly dávat pozor?

Děti na základní škole, které si po školce teprve zvykají na nové prostředí, se musí nejprve naučit, jak se zorganizovat a jak nejlépe dělat domácí úkoly. Aby se děti hned od začátku mohly na úkoly soustředit a plnit je spořádaně, můžete společně věnovat pozornost následujícím aspektům:

 • Soustředěnost: Nejlepším způsobem, jak dosáhnout úspěchu při plnění školních povinností je naučit dítě zůstat u jednoho domácího úkolu a pokusit se jej dokončit. Následně, než se pustí do nového zadání, si může udělat malou přestávku. Dítě se tak naučí soustředit se a uvědomí si, že bez dlouhého otálení bude postupovat rychleji.

 • Styl práce: Úhlednost a svědomitost jsou dvě dovednosti, které se dětem budou hodit po celý život. Proto můžete od samého začátku dbát například na to, aby děti škrtaly chyby pěkným způsobem, pečlivě zacházely se svými školními pomůckami a po vypracování úkolu znovu zkontrolovaly své odpovědi.

 • Strukturovaná práce: Aby děti zůstaly v obraze, mohou si odškrtávat splněné domácí úkoly. Takovým způsobem mohou sledovat posun a zároveň s každým zaškrtnutím zvýšit svojí motivaci k učení a plnění úkolů.

Na začátku můžete společně vypracovat plán domácích úkolů, který dětem bude sloužit jako vodítko. Později bude součástí jejich rutiny také vlastní organizace a přehled o všech domácích úkolech.

Strukturovanost domácích úkolů: Užitečná rutina na doma

Struktura a pravidelná rutina poskytuje žákům základních škol orientaci a pomáhá jim k větší samostatnosti. Proto se vyplatí zavést domácí úkoly, které dítěti umožní dopředu organizovat svůj průběh dne. Následující rady vám pomohou začlenit domácí úkoly do každodenní rutiny:

 • Vymezení času na domácí úkoly v rodinném kalendáři: Díky pevně stanovenému času si děti zvyknou na to, že jsou domácí úkoly pevnou součástí dne. Je však důležité, aby si děti samy rozhodly, kdy se má domácí úkol zapsat do kalendáře. Některé děti rády pokračují po vyučování, jiné potřebují nejdříve přestávku (doporučuje se maximálně 1 hodina). Proto v prvních týdnech společně naplánujte optimální čas na psaní domácích úkolů.

 • Dobře vybavená pracovní plocha: Děti by na svém psacím stole měly mít všechny školní pomůcky, které potřebuj k vypracování domácích úkolů. To jim umožňuje učit se s co nejmenším rozptylováním a pracovat na domácích úkolech s větší soustředěností.

 • Společný dialog před psaním domácích úkolů: Pokud si před přípravou domácích úkolů popovídáte o tom, co se dětem během dne vše stalo, budou schopné lépe zpracovat své zážitky a soustředěněji se učit. Taková pomoc při učení se jistě bude hodit.

 • Vytvoření plánu na domácí úkoly: Podívejte se na všechny úkoly společně a seřaďte je do plánu domácích úkolů. Jednodušší úkoly můžete zařadit na začátek jako malou rozcvičku. Pro větší pestrost můžete také zajistit, aby byly v plánu dobře promíchány, např. počítání, psaní, učení se nazpaměť atd. Jedná se o ideální způsob, jak děti motivovat k učení.

 • Přestávky na uvolnění: Mezi jednotlivými domácími úkoly potřebují zejména začínající školáci malé přestávky v délce 5 až 10 minut, kdy se mohou protáhnout. Tak děti po fázi soustředění dobijí baterky, motivace k učení bude větší a pokračování půjde snáze.

 • Společná kontrola na závěr: Až si děti odškrtnou všechny body na seznamu, můžete si jej společně projít a ujistit se, že jsou všechny úkoly hotové. Můžete se také podívat do úkolníčku a překontrolovat, jestli tam nejsou nějaké nesplněné úkoly, popř. nové informace pro rodiče. Malá kontrola oficiálně uzavírá čas na domácí úkoly a otevírá cestu k dalším aktivitám.

Tip

Jak dlouho se děti dokážou soustředit? Následující pravidlo může pomoci v orientaci: Věk dítěte × 2 = přibližná doba soustředění v minutách. Pokud je dítěti 7 let, může se soustředit přibližně čtvrt hodiny v kuse, než si bude muset udělat krátkou přestávku.

Domácí úkoly a rady pro rodiče: Do jaké míry dětem pomáhat s úkoly?

Učitelé obvykle zadávají domácí úkoly tak, aby je děti zvládly doma vypracovat bez pomoci dospělého. Vždy se však může stát, že děti zadání nepochopí nebo látce na vyučování nestačilo porozumět. Jako rodič chcete svému dítěti přirozeně pomoct. Následující tipy usnadní pomoc s domácími úkoly:

 • Vysvětlovat vlastními slovy: Pokud děti úkolu nerozumí nebo mu jednoduše vysvětlení ze školy nestačí, můžete se pokusit přeformulovat příslušné části vlastními slovy. Někdy stačí jen pár slovíček nebo nový kontext, který malý zádrhel rozluští.

 • Doprovázet, ne přikazovat: Obecně platí, že by rodiče s domácími úkoly neměli příliš pomáhat. Je lepší, když své dítě podpoříte a pomůžete mu najít odpověď tak, aby na ni přišlo samo. Například pokládejte konkrétní otázky nebo nechte dítě problém znovu vysvětlit, abyste zjistili skutečný problém. Takovým způsobem děti přijdou na ten správný „aha efekt“, což jim pomůže si lépe zapamatovat látku, a motivace k učení bude větší.

 • Nechat prostor a důvěřovat: Buďte dětem nablízku, když dělají domácí úkoly, nechte je ale pracovat samostatně. Tak dětem dáte najevo, že jim s otázkami pomůžete, ale nebudete je kontrolovat, což posílí jejich sebevědomí a motivuje je k větší samostatnosti. Pomoc při učení má mnoho podob.

 • Použití různých metod učení: Pokud jsou úkoly pro děti moc složité nebo jednoduše potřebují pomoct, pomozte jim najít kreativní řešení problému. Vytvořte si společně myšlenkovou mapu, vyhledejte mnemotechnickou pomůcku nebo si napište poznámky na kartičky.

Úkoly pro děti – maminka dcerce pomáhá s domácími úkoly.
 • Zpřístupnit informace: Je zcela v pořádku, že děti k úkolům mají doplňující otázky, na které nemůžete hned odpovědět. Proto je užitečné mít doma různé příručky, popř. slovníky, kde si dítě může samo najít odpověď. Případně můžete k nalezení odpovědi používat dětský vyhledávač na internetu, čím také zvýšíte motivaci k učení.

 • Akceptovat chyby: Chyby jsou součástí procesu. Domácí úkoly dětí nemusí být bezchybné. Díky chybám totiž učitel pozná, kterému obsahu děti neporozuměly, a může se tak k látce ještě jednou vrátit. Pokud si při kontrole všimnete chyby, můžete dítě vyzvat, aby si po sobě úkol znovu přečetlo a chyby opravilo samo.

Tip

Jak motivovat dítě k učení a plnění domácích úkolů? V běžném životě můžete školní látku opakovat přirozenou a hravou formou, pokud necháte dítě, aby vám po škole o učivu vyprávělo. Čas od času položte několik otázek na porozumění. Tímto způsobem dítě motivujete k tomu, aby se ujalo role učitele a znovu vám školní látku vysvětlilo.

Motivace a domácí úkoly: Co dělat, když děti nechtějí dělat domácí úkoly?

Po náročném dni ve škole nebo po prázdninách nemusí mít děti na plnění domácích úkolů příliš velkou motivaci. Domácí úkoly nejsou vždy zábavné, a proto je pro děti někdy obtížné získat potřebnou sebekázeň úkoly vypracovat. To je zcela normální. Existuje však několik triků, které můžete použít, abyste zvýšili motivaci k učení a k vypracování domácích úkolů:

 • Buďte chápaví a najděte příčinu: Někdy se za malou domácí stávkou může skrývat jiný problém. Proto si s dítětem promluvte a projevte pochopení pro to, že školní den může být někdy vyčerpávající. Tímto způsobem můžete dítě povzbudit, aby o svých pocitech mluvilo a sdělilo vám skutečný problém, který se skrývá za nevolí splnit domácí úkol (např. problémy se školní látkou nebo příliš velké nároky). Společně pak určitě naleznete řešení.

 • Chválit a motivovat: Drobné úspěchy se také počítají! Proč? Protože zvyšují motivaci a sebevědomí dětí. Motivace k učení je důležitý aspekt celého procesu. Proto děti chvalte, pokud si všimnete něčeho pozitivního. Soustředily se děti mimořádně dobře na nějaký úkol? Psaly úhledně? Odškrtávaly si domácí úkoly v úkolníčku? To vše může být důvodem k malé pochvale.

 • Odměna a slibné vyhlídky: Po domácích úkolech naplánujte společnou aktivitu. Můžete si například uvařit oblíbené jídlo nebo uspořádat filmový večer. To bude děti motivovat k tomu, aby domácí úkoly splnily co nejdříve.

 • Zdravé mlsání jako odměna: Jak motivovat dítě k učení? Hrst ořechů nebo rozkrojené jablko dítěti dodá novou energii a zlepší mu náladu. Ideální způsob, jak mezi domácími úkoly zahnat špatnou náladu.

Jak motivovat dítě k učení – maminka se synem si po dodělání domácího úkolu můžou plácnout.

Nejlepší motivace je ta, která vychází zevnitř. Proto je užitečné dítěti vysvětlit, proč jsou domácí úkoly důležité. Nejen, že se jedná o součást školních povinností, je to také super cvičení, jak si zopakovat školní látku a překonat sám sebe. Pokud budou děti pravidelně a svědomitě plnit domácí úkoly, bude pro ně snazší si učivo zapamatovat a možná se bude muset méně učit na testy. Na praktických příkladech z každodenního života, jako je čtení dopravních značek, společné prohlížení jízdního řádu nebo počítání u pokladny, si dítě uvědomí, co se již ve škole naučilo a jak může tyto znalosti využít.

Tip

Jak zvýšit motivaci dítěte k učení a jak regulovat čas strávený v online prostředí se dočtete zde.

Závěr: Smysluplná pomoc při učení má ten nejlepší efekt

Nejlepší tip pro rodiče je pravděpodobně držet se zpátky s vyplňováním cvičení za malé školáky, a naopak pomoc tak, aby dítě přišlo na odpověď samo. K tomu můžete použít konkrétní otázky, znovu vysvětlit úkoly vlastními slovy nebo společně s dítětem přijít otázkám na kloub. Tímto způsobem společně dosáhnete největšího efektu, zvýšíte motivaci k učení a posílíte sebevědomí svého dítěte.Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje:

https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-motivate-children-science-based-approaches-for-parents-caregivers-and-teachers/

(cit. 01.07.2022)

https://luciekopacova.cz/12-kroku-jak-spravne-motivovat-dite/

(cit. 01.07.2022)

https://primanapady.cz/clanek-297375-psycholozka-radi-jak-pozitivne-motivovat-deti

(cit. 01.07.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/AleksandarNakic

iStock.com/Obradovic

iStock.com/Milko

iStock.com/PixelsEffect

PaypalPPLDobírka