Jak se rozhodnout, co studovat? Studentka čte v knihovně knihu.

Co mám studovat? Informace a tipy týkající se výběru studijního programu

Výběr studijních programů a oborů je velmi bohatý. Budoucí studenti si mohou vybrat mezi přírodními vědami, technikou, jazyky, uměním a mnoha dalšími obory. Při tak velkém výběru si však mnoho budoucích studentů klade otázku: Který studijní program je pro mě vhodný? Co mám studovat? Na tyto otázky vám pomohou odpovědět četné informační a poradenské služby, které zohledňují vaše přání a představy. Seznámíme vás s možnostmi studijního zaměření a poradíme vám, jak najít správný studijní program právě pro vás.

Výběr vhodného studijního programu? Kritéria pro výběr vysoké školy

Při přemýšlení o tom, co chcete studovat, se nejprve zaměřte na své zájmy a silné stránky. Zamyslete se nad tím, co vás baví a v čem jste obzvlášť dobří. Chcete být kreativní a umělečtí? Nebo vás spíše zajímají přírodní vědy?

Prvním záchytným bodem pro výběr možného studijního programu může být i školní předmět, který vás obzvlášť baví. Mějte však na paměti, že školní a vysokoškolské předměty se často značně liší svou náročností. Nezapomeňte také na to, že některé studijní programy vyžadují určité vstupní požadavky (např. sportovní testy nebo prokázání uměleckého talentu) a některé programy přijímají omezený počet studentů. Krátká rešerše o přesném obsahu daného studijního předmětu vám proto může pomoci při rozhodování.

Kromě vašich zájmů hrají při výběru studijního programu důležitou roli také vaše cíle a představy o budoucí kariéře. Pomocí studia se připravujete na činnosti v určitém odvětví nebo na určité pozice a pokládáte základy pro svou budoucí každodenní práci.

Zaměření studia: Přehled kritérií pro rozhodování

K upřesnění vašich budoucích přání vám mohou pomoci například následující kritéria:

  • Profesní zájmy: Ne vždy se váš koníček promění i v profesi. Nicméně pro váš studijní úspěch je přínosné, pokud vás to, co budete studovat, skutečně zajímá. Především pokud si dokážete představit, že se do studijního předmětu ponoříte dlouhodobě a do větší hloubky než ve škole. Jde o ideální předpoklad pro lepší zvládnutí učební látky.

  • Silné stránky a talent: Mnoho dovedností, které potřebujete pro studium a budoucí kariéru, lze získat postupně. Je však velkou výhodou, pokud při studiu dokážete využít své přirozené silné stránky. Jste analytičtí, logicky uvažující a máte zálibu v číslech a datech? Nebo jste spíše kreativní a nadaní pro designu? Rádi byste později pracovali s lidmi, jste komunikativní a empatičtí? Tyto základní charakteristiky mohou být rozhodující pro výběr studijního programu.

  • Finanční ohodnocení: Nástupní finanční ohodnocení a možnosti budoucího příjmu jsou mimo jiné ovlivněny oborem a profesemi, které se vám díky studiu nabízejí.

  • Pracovní příležitosti: Některé profese jsou na trhu práce žádanější než jiné. Pokud se rozhodujete mezi různými studijními obory, můžete na to myslet i vy a mít na paměti postupující digitalizaci a automatizaci v mnoha odvětvích.

  • Pracovní podmínky: Přemýšlejte o tom, jak si představujete svůj budoucí pracovní život. Plánujete se stát samostatně výdělečně činnou osobou? Dokážete si představit, že byste pracovali jen na určitém místě (např. ve vlastní ordinaci) nebo na více různých místech? Chcete být v častém kontaktu s lidmi? Všechny tyto faktory mohou ovlivnit výběr vašeho studia.

Pomocí těchto otázek si můžete udělat hrubý přehled o tom, které studijní programy by pro vás mohly být nejvhodnější. Existuje však i mnoho dalších nabídek pro lepší orientaci ve studiu, které můžete využít. V následujícím textu vás seznámíme s rozličnými možnostmi studijního poradenství.

Který studijní program je pro mě vhodný? Volba studijního programu s pomocí dotazníku pro výběr studia

Testy pro výběr studia mohou sloužit jako první orientační bod pro výběr vysoké školy, protože vám poskytnou inspiraci pro studijní programy, které by mohly odpovídat vašim zájmům a schopnostem. Zodpovíte několik otázek týkajících se vašich silných stránek a zájmů v různých oblastech, jako jsou přírodní a sociální vědy, ekonomie nebo umění. Výsledkem je osobní profil vašich schopností a zájmů. Na základě testu získáte návrh odpovídajících studijních programů.

Z návrhů si pak můžete vybrat ty obory, které se vám nejvíce líbí, a zjistit si o nich podrobnější informace. Profil dovedností a zájmů vám také pomůže při dalším zjišťování informací (například při kontaktu se studijním oddělením příslušné vysoké školy).

Testy k výběru studia najdete obvykle na internetu. Poskytovatele najdete například na stránkách Úřadu práce České republiky. Pomocí sebehodnocení si můžete ověřit, zda vám určité studijní programy na vysoké škole vyhovují.

Tip

Na vybrané studijní programy je nutné absolvovat testy studijních předpokladů. Zatímco sebehodnocení má sloužit jako orientační pomůcka, testy studijních předpokladů pomáhají vysokým školám ověřit, zda uchazeč splňuje požadavky pro přijetí ke studiu.

Co bych měl studovat? Poradce vysvětluje žákovi možnosti studia.

Jak se rozhodnou, co studovat? Možnosti studijního poradenství a studijní orientace

Osobní poradenství je dobrým způsobem, jak si ujasnit individuální otázky týkající se volby studia. Proto existují různá poradenská centra, která vám poradí a odpoví na otázky: „Co mám studovat?“, „Který studijní program se pro mě hodí?“ nebo „Jak najít ten správný studijní program?“

Kariérní a studijní poradenství na vaší škole

První kontaktní místo pro studijní poradenství najdete ve škole. Studijní poradci vám poskytnou komplexní informace o možnostech studia, ale také o podmínkách přijetí a náročnosti studijního programu. Společně si můžete promluvit o vašich schopnostech a o tom, jaká profesní dráha by pro vás mohla být nejvhodnější. Střediska kariérového a studijního poradenství vás také mohou informovat o dnech otevřených dveří na vysokých školách, zprostředkovat vám kontakt s vysokoškolskými studijními poradci a pomoci vám s podáním přihlášky.

Pokud chcete využít služeb kariérového a studijního poradenství, měli byste si v závislosti na škole buď domluvit schůzku, nebo můžete využít běžné konzultační hodiny.

Informace o nabídkách studia

Protože možnosti výběru vysoké školy jsou opravdu rozmanité, je vhodné získat přehled o studijních programech, které nabízejí. Na webových stránkách vysokeskoly.cz najdete podrobný přehled jednotlivých studijních programů. Můžete si vybrat podle svých zájmů a cílů fakult, které by splňovaly vaše očekávání. Najdete zde také přehled toho, co všechno je třeba splnit pro přijetí na vysokou školu a jak podat přihlášku. Pokud potřebujete další informace, najdete zde také přímý kontakt nebo se můžete obrátit na studijního poradce na vaší škole.

Kde mohu získat další informace?

Při výběru vhodné vysoké školy můžete mít mnoho otázek, na které není vždy snadné nalézt odpověď. V dnešní době mají vysoké školy všechny potřebné informace přehledně zpracované na svých webových stránkách. Pokud si nevíte rady, je dobré se obrátit přímo na kompetentní osobu pracující na vysoké škole, kam se chcete přihlásit. Můžete se obrátit na studijní oddělení dané vysoké školy nebo můžete kontaktovat přímo osobu, která má na starosti vámi vybranou fakultu.

Tip

Studium na veřejných a státních vysokých školách je pro všechny studenty v českých akreditovaných programech bezplatné. Platí to až do překročení standardní délky studia plus 1 rok. Pokud tedy studujete tříleté bakalářské studium, nemusíte platit školné po dobu 4 let.

Veletrhy studií a volba studijního oboru

Na studijních veletrzích najdete v jednotlivých stáncích informace o studijních programech, které nabízejí různé vysoké školy. Na rozdíl od studentských poraden konkrétních škol, které se často zaměřují pouze na vlastní studijní programy, můžete na veletrzích získat všeobecný přehled o různých studijních programech.

Na studijním veletrhu si můžete promluvit s pracovníky vyučujícími nebo studenty vysokých škol. Ti vám odpoví na vaše otázky ohledně nabízených programů a pomohou vám rozhodnout se, zda chcete studovat určitý studijní program, či nikoli.

Studijní veletrhy se často konají ve velkých městech. Příkladem velkých studijních veletrhů jsou Gaudeamus nebo Go-Global, kde se můžete informovat také o možnostech studia v zahraničí.

Jaký studijní program je pro mě vhodný? Studenti se účastní ukázkové přednášky.

Zaměření studia: Praktické dovednosti jako pomůcka při rozhodování

Kromě informačních materiálů a diskusí o obsahu studijního programu jsou někdy důležitou pomůckou při výběru i praktické zkušenosti. Různé studijní programy a profese je možné poznat i na vlastní kůži, a získat tak dobrý přehled o tom, zda by vám konkrétní program vyhovoval.

Tyto příležitosti vám mohou usnadnit výběr vysoké školy:

  • Navštivte vysokoškolské dny otevřených dveří: Během dnů otevřených dveří se zájemci o studium mohou informovat o oborech přímo na místě. Máte možnost promluvit s pracovníky a studenty o jejich zkušenostech. Termíny dnů otevřených dveří najdete na webových stránkách příslušné vysoké školy.

  • Zúčastněte se zkušebních přednášek: Mnoho vysokých škol nabízí zkušební přednášky pro různé studijní programy. Můžete si na jeden den vyzkoušet daný předmět a ponořit se do jeho problematiky. Pokud se zúčastníte ukázkových přednášek různých předmětů, můžete je na konci dne porovnat a případně zjistit, který z nich vás oslovil nejvíce.

  • Absolvujte stáž: Stáže vám umožní nahlédnout do různých odvětví. Pokud během ní objevíte odvětví, které odpovídá vašim představám o budoucím zaměstnání, můžete si zvolit odpovídající studijní program. Stáž se může vyplatit před nebo po ukončením střední školy. S vyhledáním stáže vám může pomoci například služba kariérového a studijního poradenství na vaší škole.

Závěr: Díky informačním a poradenským službám si můžete snáze vybrat správný studijní program.

Co mám studovat? Tuto otázku si klade mnoho absolventů středních škol. S pomocí četných poradenských a kariérních služeb, které nabízejí střední i vysoké školy, můžete zjistit, jaké jsou vaše možnosti dalšího studia. Měli byste mít na mysli vlastní přání a cíle, díky nimž si najdete studijní program, který vám bude dokonale vyhovovat.

Objevte další články:

* Tento průvodce shrnuje obecné informace o orientaci, přípravě a financování studia, aby budoucím studentům usnadnil zahájení studia. Tyto informace se netýkají konkrétně možností vzdělávání nebo pracovních profilů v C&A.

______________________________________________

Zdroje

https://www.vysokeskoly.cz/

(cit. 28.07.23)

https://www.uradprace.cz/uzitecne-odkazy

(cit. 28.07.23)

Zdroje obrázků

iStock.com/rudi_suardi

iStock.com/damircudic

iStock.com/Lorado

iStock.com/gorodenkoff

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.