Financování studia: Žena si pomocí kalkulačky vypočítává příjmy a výdaje.

Financování studia: Možnosti financování během studia

Studium je často cestou k vysněné kariéře. Abyste si ho mohli dovolit, musíte se někdy pokusit získat další zdroje financování. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak získat potřebné finanční prostředky. Využít můžete například různé typy půjček nebo stipendií pro studenty. Před přikročením k některé z možností se vyplatí pečlivě analyzovat všechny nabídky, díky čemuž budete mít jistotu, že vyberete tu správnou. V tomto článku se dozvíte, jak financovat studium a jaké možnosti financování máte k dispozici.

Sociální stipendium: Finanční podpora pro osoby ve špatné finanční situaci

I přes neustále rostoucí životní úroveň v Česku se stále velké množství lidí nachází v obtížné finanční situaci a potřebuje finanční pomoc. S finanční pomocí si můžete snáze dovolit vysokoškolské vzdělání a s ním související další výdaje. Patří mezi ně i náklady na pronájem bytu, jídlo, dopravu a oblečení. Výše sociálního příspěvku se vypočítává individuálně. Zohledňuje se jak vaše finanční situace, tak finanční prostředky vašich rodičů. Nárok na něj mají studenti, jejichž rodinný příjem za třetí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 1,5násobek životního minima. Toto stipendium je ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy měsíčně (od 1. ledna 2022 je to 4 050 Kč měsíčně) a vyplácené je po dobu deseti měsíců akademického roku během standardní doby studia.

Chcete-li požádat o toto stipendium, musíte vysoké škole předložit písemné potvrzení, které na základě vaší žádosti vydává státní orgán sociálního zabezpečení. Tím prokážete, že váš rodinný příjem nepřesáhl součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Do příjmu rodiny se nezapočítávají sociální stipendia, a proto jsou osvobozena od daně z příjmu.

Nárok na sociální stipendium je upraven prostřednictvím § 91 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

V případě osob se zdravotním postižením existují další způsoby financování, které se řídí samostatnými kritérii při jejich zadávání.

Prospěchové stipendium: Extra motivace pro nejnadanější studenty

Stipendia se obvykle udělují studentům s dobrými výsledky a nadaným studentům. To však nemusí nutně znamenat, že vaše známky musí být neustále jen ty nejlepší. Studenti, kteří chtějí toto stipendium získat, musí splnit podmínky, které si jednotlivé vysoké školy stanovují individuálně. Nejdůležitějším požadavkem, jak již název napovídá, jsou studijní výsledky studenta. Nárok na něj mají zpravidla studenti prvních ročníků, protože jejich studijní průměr nesmí překročit hranici stanovený univerzitou. Výše prospěchového stipendia se pohybuje od několika set do několika tisíc korun ročně a může být vypláceno v pravidelných splátkách (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázově.

Financování studia: Pár vyplňuje žádost o sociální stipendium.

Vyznamenání ze strany univerzity: Mimořádné a doktorské stipendium

Tato stipendia lze získat na základě individuálních zásluh. Děkan na základě svého uvážení přiznává mimořádná stipendia studentům denního studia za různých okolností. Obvykle se vyhlašuje pro studenty prvního ročníku. Na návrh katedry mohou být přiznána i mimořádná stipendia. Tato stipendia jsou obvykle přiznávána studentům, kteří se nějakým způsobem podílejí na výzkumné nebo vědecké činnosti katedry nebo na činnostech souvisejících s jejím provozem. Informujte se u svých lektorů o možnostech katedrových projektů.

Studentská půjčka: Rychlý a snadný přístup k prostředkům na další vzdělávání

Studentská půjčka je půjčka, která vám pomůže financovat vaše vzdělání a související životní náklady. Studium není levnou záležitostí. Nákladné není jen samotné studium (školné, učebnice, potřebné vybavení, ubytování, doprava), ale také osobní život. Ne vždy přitom stačí kapesné od rodičů. Finanční podporu proto nabízejí banky v podobě studentské půjčky.

Pro studenty existují bankovní i nebankovní půjčky. Ve většině případů jsou podmínky pro studenty výrazně výhodnější než pro zaměstnance a podnikatele. Výše půjčky a doba splácení závisí na jejím účelu. V některých případech (např. uhrazení vysokého školného) lze splácení půjčky odložit do doby, než student získá příjem z práce. To je běžné zejména v zahraničí, kde si studenti musí studium platit.

Studentské půjčky lze využít k různým účelům. Mezi nejčastější však patří:

  • školné

  • učebnice, skripta a jiné studijní materiály

  • ubytování a doprava

  • kurzy, zahraniční studia

Studentské půjčky jsou primárně určeny studentům univerzit a vysokých škol. Ne všichni studenti však o ně mohou žádat. Podmínkou je denní studium a věk maximálně 26 let. K žádosti o studentskou půjčku musí studenti obvykle předložit studentský průkaz, průkaz ISIC nebo jiný doklad prokazující jejich status studenta.

Výhody studentských půjček:

  • Nízké úrokové sazby

  • Žádné poplatky za zpracování

  • Bezplatné předčasné splacení

  • Možnost odkladu splátek po dobu studia

Stejně jako u jiných finančních rozhodnutí je dobré předem zvážit, zda si vzít půjčku. Prostřednictvím různých internetových portálů můžete porovnat nabídky různých společností a vybrat si pro vás tu správnou půjčku, která vás zbaví finančních starostí při studiu.

Financování studia: Studentka si dělá průzkum studentských půjček.

Práce pro studenty: Jak navýšit svůj rozpočet

Pokud si nechcete vzít půjčku a stipendium je nad vaše síly, zvažte, zda si během studia najít své první zaměstnání. Díky němu získáte nejen finanční prostředky, ale také cenné zkušenosti. Kromě toho můžete být pro zaměstnavatele i lukrativním řešením. Z analýzy projektu Eurostudent vyplývá, že až 92 procent českých vysokoškoláků zároveň studuje i pracuje.

Na dohodu o provedení práce lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Při této práci je dobré podepsat prohlášení k dani (tzv. růžový papír), abyste se vyhnuli dani z příjmů a poplatkům sociálního a zdravotního pojištění. Díky statusu studenta tak nebude vaše výplata zdaněná. Platí to však jen při příjmu do 10 000 Kč.

Výhody pro zaměstnavatele

Pokud podnikatel nabídne studentovi práci na smlouvu, nemusí za něj platit pojistné, což umožňuje výrazné úspory. V případě dohody o provedení práce navíc zaměstnavatel nemusí proplácet dovolenou či nemoc a samotná forma zaměstnání je dokumentačně jednodušší, což zaměstnavateli šetří čas i peníze.

Mimo jiné je pro zaměstnavatele velikou výhodou i to, že jsou studenti často lidé s neotřelými nápady a jsou otevření novým řešením. Díky tomu mohou firmě přinést spoustu výhod. Navíc si většinou rychleji osvojí nové technologie, umí efektivněji využívají sociální média a intuitivně používají počítačové programy a aplikace. V dnešní době jde o velmi důležité – téměř nezbytné – dovednosti dobrých zaměstnanců.

Sbíraní reálných zkušeností

Skutečným problémem dnešní doby je rychle se měnící trh práce a rozvoj technologií, které musí zaměstnanci využívat. Zaměstnavatelé si často stěžují, že vzdělávání není přizpůsobeno současným profesním standardům. Zaměstnání neformovaného zaměstnance tedy může pomoci ke správnému rozvoji jeho dovedností a nasměrovat ho ke změnám, ke kterým v pracovním sektoru dochází. Díky zaměstnání při studiu se nejen vyhnete špatným návykům, ale také rychleji poroste vaše hodnota na trhu práce.

Placená stáž pro studenty

Samostatnou formou výdělku mohou být i studentské praxe. Ve většině studijních oborů je nutné absolvovat jejich příslušný počet. Obvykle jsou bezplatné, ale stává se – zejména u specialistů rozvíjejících se v profesích vyhledávaných zaměstnavateli –, že student může počítat s odměnou za svůj přínos k rozvoji daného podniku.

Shrnutí: Od žádosti o stipendium až po práce pro studenty

Přemýšlíte, kde vzít peníze na vysokou školu? Existuje mnoho možností finanční podpory studentů, které vám pomohou zaplatit vaše vzdělání a další související výdaje, v závislosti na vašich potřebách a osobních okolnostech. Můžete získat sociální nebo prospěchové stipendium. Někteří lidé jsou ochotni vzít si i finančně velmi atraktivní studentskou půjčku. Pokud jsou však stipendia mimo váš dosah a máte obavy z pozdějšího splácení měsíčních splátek, vyhledejte si práci na částečný úvazek. Toto řešení vám zajistí nejen živobytí, ale také první profesní zkušenost, která bude skvěle vypadat ve vašem životopise. Díky široké škále možností financování můžete s klidem zvažovat další kariérní cesty.

Objevte další články:

* Tento průvodce shrnuje obecné informace o orientaci, přípravě a financování studia, aby budoucím studentům usnadnil zahájení studia. Tyto informace se netýkají konkrétně možností vzdělávání nebo pracovních profilů v C&A.

______________________________________________

Zdroje

https://student.finance.cz/stipendium-skolne/stipendia-cr/druhy/

(cit. 11.08.2023)

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/socialni-stipendium-1

(cit. 11.08.2023)

https://student.finance.cz/stipendium-skolne/stipendia-cr/druhy/

(cit. 11.08.2023)

https://www.fav.zcu.cz/cs/Admission/Doctoral-studies/Scholarship/extraordinary.html

(cit. 11.08.2023)

https://www.srovnejto.cz/pujcky-a-uvery/pujcka-pro-studenty/

(cit. 11.08.2023)

https://www.finance.cz/533379-brigada-na-dohodu-petkrat-jinak/

(cit. 11.08.2023)

https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/#3

(cit. 11.08.2023)

Zdroje obrázků

iStock.com/gece33

iStock.com/DaniloAndjus

iStock.com/Tijana Simic

iStock.com/fizkes

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.