Organizace času při studiu: Dívka studující v knihovně.

Metody organizace času pro studenty a tipy jak se efektivně učit na zkoušky

Po ukončení střední školy a zahájení vysokoškolského života si všimnete, že vaše každodenní rutina je velmi odlišná od té dřívější. Mnohé studijní programy vám umožňují uspořádat si den svobodněji a užívat si více volného času. Život však už není jen o studiu, ale přibývají i povinnosti, jako je práce, péče o vlastní domácnost a mnoho dalších „dospěláckých“ povinností. Ne vždy je snadné skloubit všechny povinnosti se studiem, seminárními pracemi a zkouškami. Abychom vám pomohli usnadnit přechod ze školy na univerzitu a splnit všechny úkoly bez stresu, ukážeme vám různé metody organizace času a poskytneme vám tipy pro vaše studium.

Tipy pro lepší organizaci času při studiu: Jak si sestavit denní studijní režim

U každého vypadá studijní den jinak – přednášky, setkání s ostatními studenty, deadliny nebo práce na částečný úvazek určují váš studijní život a vše je třeba skloubit. Tyto tři tipy vám pomohou dosáhnout tohoto cíle:

1. Získání přehledu a stanovení cílů

Když začínáte studovat, měli byste si nejprve udělat přehled jednotlivých úkolů, termínů a povinností pro nadcházející semestr: Které přednášky a semináře musíte navštěvovat? Které zkoušky a úkoly vás neminou?

Během studia můžete využívat kalendář pro dlouhodobý time management. Zapište si do něj všechna důležitá data pro studium, jako jsou termíny zkoušek nebo termíny odevzdání seminárek. Tak budete mít vždy přehled o svých povinnostech a můžete se na ně včas připravit. Semináře a přednášky se obvykle konají každý týden ve stejnou dobu. Proto si do kalendáře můžete poznamenat i tyto termíny. Volné časy mezi nimi si můžete naplánovat jako fixní fáze učení nebo odpočinku.

Důležité je také zvážit, čemu se chcete věnovat mimo studia. Existuje mnoho možností. Práce na částečný úvazek pro financování studia, domácí práce, koníčky nebo čas strávený s rodinou a přáteli – při organizaci studia je třeba brát v úvahu i váš soukromý život. Při organizaci studia je třeba brát v úvahu i váš soukromý život, nezapomínejte tak na práci na částečný úvazek na pokrytí nákladů na studium, domácí práce, koníčky nebo čas strávený s rodinou a přáteli. Váš volný čas by neměl být v rozvrhu zanedbáván. Odpočinek a chvíle mimo studium hrají důležitou roli při nabírání nové energie. Proto si v kalendáři naplánujte časová okna pro trávení volného času a označte si je jinou barvou než termíny spojený se studiem.

Organizace času během studia: Student si plánuje události ve svém kalendáři.

2. Využití metod plánování času a stanovení pořadí úkolů

Pro strukturovaný a efektivní studijní den může být užitečné použít osvědčené metody uspořádání času. Vyčleněním pevných časových úseků pro konkrétní úkoly a stanovením jejich priorit si můžete efektivně zorganizovat den a pracovat na svých projektech postupně. Níže uvádíme několik oblíbených metod organizace vašeho pracovního času.

Metoda ALPEN pro lepší organizaci času při studiu

Při sestavování denního plánu můžete postupovat podle metody ALPEN. Zkratka ALPEN pochází z němčiny a její jednotlivá písmena představují následující kroky:

 • A = Sestavení úloh (Aufgaben aufschreiben)

 • L = Posouzení délky plánovaných činností (Länge schätzen)

 • P = Rezervace času (Pufferzeiten einplanen)

 • E = Rozhodování o prioritách (Entscheidungen treffen)

 • N = Kontrola (Nachkontrollieren)

Podle této metody si nejprve vytvoříte seznam všech úkolů, které máte ten den udělat. Můžete tak učinit například pomocí takzvaných To-Do listů. Poté byste měli zvážit, kolik času vám úkoly zaberou. Buďte trochu velkorysejší a naplánujte si rezervní časy, abyste mohli úkoly v klidu dokončit. V průběhu dne se můžete rozhodnout, zda chcete dodržet plán, nebo například dokončit úkoly dříve, než bylo plánováno. Pravidelnou kontrolou rozvrhu můžete zajistit, že dokončíte všechny své denní úkoly.

Tip

To-Do listy můžete sestavit na libovolné časové období. Můžete si také zapsat úkoly na následující týden, měsíc nebo rok. Pomůže vám to udržet kontrolu nad povinnostmi studia v delším časovém horizontu.

Metoda ABC pro zlepšení procesu organizace

Po sestavení To-Do listu je na čase začít pracovat na jednotlivých úkolech. Abyste svůj čas využili efektivně, můžete opět použít jednoduchý model, který vám pomůže stanovit priority jednotlivých úkolů: metodu ABC.

 • A = velmi důležité

 • B = méně důležité

 • C = téměř nedůležité

Úkoly kategorie A je nejlépe provést okamžitě, například neodkladné domácí úkoly. Úkoly kategorie B mají o něco delší dobu na dokončení a mohou být provedeny později během dne. Běžné úkoly kategorie C jsou menší úkoly, které nemusíte nutně dokončit ještě tentýž den.

Metody organizace času při studiu: Studentka si zapisuje důležité termíny.

Eisenhowerova matice pro stanovení priorit úkolů

Pokud hledáte metodu řízení času, která vám pomůže ještě lépe stanovit priority úkolů, Eisenhowerova matice (nazývaná také Eisenhowerův princip) by pro vás mohla být tou správnou volbou.

V Eisenhowerově matici se pro hodnocení úkolu používají dvě kritéria – důležitost a naléhavost. V souladu s tím existují čtyři možné kombinace typů úkolů:

 • A: Vysoce naléhavé a vysoce důležité

 • B: Málo naléhavé a vysoce důležité

 • C: Vysoce naléhavé, ale málo důležité

 • D: Málo naléhavé a málo důležité

Pokud je jedním z vašich hlavních problémů s řízením času při studiu to, že se ztrácíte v detailech nebo nedůležitých úkolech, Eisenhowerova matice vám pomůže lépe kategorizovat a řešit jednotlivé úkoly:

 • Úkoly typu A by měly být provedeny okamžitě.

 • U úkolů typu B byste si měli stanovit termín a udělat je sami později.

 • U úkolů C se doporučuje jejich „delegování“. Můžete je někomu předat nebo třeba přeskočit.

 • Úkolům typu D se někdy říká odpadkový koš. Položte si proto znovu otázku, zda daný úkol není zbytečný a zda jej nemůžete z rozvrhu zcela vyřadit.

Technika pomodoro jako způsob organizace času pro efektivnější učení

Především během zkouškového období je pro učení bez stresu klíčová správná organizace času. Oblíbenou metodou řízení času, která stanovuje čas na učení a přestávky, je technika pomodoro:

 • Rozdělte si dobu studia na 25minutové úseky oddělené 5minutovými přestávkami.

 • Po zhruba 4 úsecích (tj. asi 2 hodinách) následuje delší, asi 20minutová přestávka.

Pevně stanovená struktura pracovního nebo studijního času a přestávek může zvýšit produktivitu a zároveň zlepšit výsledky učení: Protože je doba učení rozdělena na snadno zvládnutelné časové úseky s pravidelnými přestávkami na načerpání sil, může se zvýšit vaše soustředění i motivace. Tímto způsobem můžete lehce dosáhnout i náročnějších cílů při učení, aniž byste se cítili zahlceni.

Studijní tipy pro přípravu na zkoušky: Studenti studují v knihovně.

3. Sestavení rozvrhu

Budete-li si udržovat pravidelný přehled o svém rozvrhu a úkolech, vyhnete se pocitu zahlcení nebo nahromadění velkého množství úkolů. Pokud si například po nějaké době uvědomíte, že na některé úkoly potřebujete více času nebo že jste si toho na jeden den vzali příliš mnoho, měli byste rozvrh upravit podle svých potřeb.

Tip

Digitální kalendář vám umožní snadněji upravovat denní rozvrh a rychleji uspořádat termíny než papírový kalendář.

Příprava na zkoušky: Praktické tipy pro učení

Abyste se vyhnuli zbytečnému stresu při přípravě na zkoušky, doporučuje se začít s přípravou včas. Některé osvědčené studijní tipy vám pomohou vytvořit si rutinu, která vám pomůže dosáhnout stanovených studijních cílů:

 1. Naplánujte si na semestr průběžné etapy učení: Opakující se, pevně stanovené časy učení vám pomohou osvojit si učební látku dlouhodobě.

 2. Aktivně se věnujte přednáškám a seminářům. Kladení otázek, výměna informací se spolužáky a využívání konzultačních hodin vám pomůže lépe si zapamatovat učivo. Dělání si poznámek z přednášek a prezentací vám zjednoduší následnou přípravu během zkouškového období.

 3. Vymezte si studijní materiály související se zkouškou: Několik týdnů před zkouškou byste si měli udělat přehled studijních materiálů a zkontrolovat, zda máte všechny potřebné podklady. Chybějící informace můžete získat výměnou informací se spolužáky nebo lektory.

 4. Sumarizujte si obsah výuky: Po shromáždění všech učebních materiálů byste si je měli připravit tak, abyste se mohli efektivně učit. Můžete například zestručnit důležitý obsah nebo použijte tzv. flash karty, na které si napíšete důležité informace.

 5. Vytvořte si studijní plán na zkouškové období: Pevný studijní plán vám pomůže co nejlépe využít váš čas, například stanovením pevných studijních časů a denních studijních cílů. Důležitou součástí plánu je také zopakování toho, co jste se naučili.

 6. Zjistěte, kdy se učit: Vhodný čas pro studium by se měl odvíjet od doby, kdy jste nejproduktivnější. Pokud se například dokážete nejlépe soustředit ráno, je vhodné studovat v tuto dobu a večer odpočívat.

 7. Vyhněte se rozptylování při studiu: Nejlepší místo pro studium je klidné místo bez rušivých vlivů. Chytrý telefon odložte do jiné místnosti nebo zapněte režim letadlo. Díky tomu nebudete při studiu rušeni notifikacemi. Speciální aplikace pro soustředění nebo rozšíření prohlížeče vám mohou pomoci soustředit se tím, že po dobu studia zablokují rušivé aplikace nebo webové stránky.

 8. Naplánujte si také přestávky: Přestávky napomáhají soustředění a mozek může lépe zpracovávat naučené informace. Během přestávky se můžete například krátce projít, použít chytrý telefon nebo něco sníst.

Tip

Informujte své spolubydlící, přátele a rodinu o době studia, aby vás v dané době nerušili, a vy se tak mohli soustředěněji učit.

Závěr: Metody plánování času pomáhají při organizaci studia

Díky správné organizaci času při studiu můžete snáze zvládat zadané úkoly a zkoušky. Pevně stanovené cíle a termíny vám pomohou udržet si přehled a stanovit si priority úkolů. Volná místa v kalendáři poskytují flexibilitu a dávají vám čas na odpočinek. Díky tomu využijete čas strávený na univerzitě co nejefektivněji.

Objevte další články:

* Tento průvodce shrnuje obecné informace o studiu, jeho přípravě a financování, aby budoucím studentům usnadnil zahájení studia. Tyto informace se netýkají konkrétně možností vzdělávání nebo pracovních pozic v C&A.

______________________________________________

Zdroje

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/95143/MU-BP-2021-Saranov-Badma-bakalarska_elektro_verze.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

(cit. 22.07.2023)

https://www.altaxo.cz/provoz-firmy/management/rizeni-podniku/metodika-pro-procesni-rizeni-nakladu-abc

(cit. 22.07.2023)

Zdroje obrázků

iStock.com/StockRocket

iStock.com/StefaNikolic

iStock.com/Zinkevych

iStock.com/Jose carlos Cerdeno

iStock.com/AVTG

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.