Správné lyžování: Rodina leží ve sněhu a směje se na fotografa.

Jak se chovat na sjezdovce: Při lyžování je třeba dodržovat tato pravidla

V zimní sezóně se na lyžařské svahy opět vydávají tisíce Čechů. Mnozí se po celý rok těší na krásný čistý vzduch, fantastická panoramata a sportovní radovánky na sněhu. Bohužel se však i při lyžování opakovaně stávají nehody, které způsobuje především nezkušenost, neznalost nebo přecenění vlastních sil.

Poskytneme vám jednoduché rady, jak se chovat na sjezdovce, seznámíme vás s pravidly FIS a podělíme se s vámi o několik tipů na dobré vybavení, které vám na svahu zajistí větší bezpečí.

Bez­peč­nost při ly­žo­vá­ní: Jak se cho­vat ne sjez­dov­ce

Při lyžování dejte na svůj instinkt a nepřeceňujte se. Přistupujte k jízdě postupně a nevrhejte se na svah po hlavě. Zvyšujte své dovednosti krok za krokem a reálně zhodnoťte své schopnosti.

Než začnete, zaměřte se při správném lyžování na následující body:

 • Kondička – Buďte odpočatí, vytrvalí a v dobré fyzické kondici.

 • Technika – Díky dobré technice zamezíte pádům, budete jezdit kontrolovaně a s minimálním úsilím.

Jak správně lyžovat aneb těsně před startem:

 • Rozcvičte se a zahřejte tělo – Protahujte svaly, abyste snížili riziko zranění.

 • Překontrolujte své vybavení – Voskování a broušení lyží je důležitou součástí kontroly stejně jako nastavení vázání. S tím vám mohou pomoci pracovníci servisu.

Nezanedbatelným faktorem, pokud jde o bezpečnost, je také počasí. Špatná viditelnost a sněhové podmínky činí sjezd nebezpečnějším.

Jak se chovat na sjezdovce? Nezapomeňte být na sjezdovce stále ve střehu. Jezděte bez sluchátek v uších. Nebudou ovlivňovat vaši rovnováhu a včas si všimnete kolemjedoucích lyžařů. Ani alkohol nemá na sjezdovkách co dělat. I když svařené víno láká k zahřátí, alkohol výrazně zhoršuje vnímání a schopnost včas reagovat. V zájmu bezpečnosti všech byste se proto měli při lyžování alkoholu zcela vyhnout. Bezalkoholový punč vás zahřeje stejně dobře a nemá negativní vliv na výkon.

Pra­vi­dla FIS pro zim­ní spor­tov­ce

Mezinárodní lyžařská federace (Fédération Internationale de Ski) vypracovala deset pravidel chování lyžařů a snowboardistů, která upravují vzájemnou spolupráci na sjezdovkách a slouží jako základ pro posuzování nehod. Pravidla FIS jsou absolutním základem ohleduplnosti u zimních sportů (pro běžkaře existují samostatná pravidla). Obsah je následující:

 • Pravidlo FIS 1:Ohled na ostatní lyžaře – Chovejte se tak, abyste nikoho neohrozili ani nepoškodili. Prvním pravidlem na sjezdovce je vzájemná ohleduplnost.

 • Pravidlo FIS 2:Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – Jezděte takovou rychlostí, při které stihnete včas zabrzdit a při které dokážete jezdit zodpovědně. Přizpůsobte rychlost jízdy aktuálnímu počasí, viditelnosti a počtu ostatních lyžařů na sjezdovkách.

 • Pravidlo FIS 3:Volba jízdní stopy – Jezděte tak, abyste neohrozili ostatní lyžaře. To platí zejména v případě, že se blížíte k jinému lyžaři zezadu.

 • Pravidlo FIS 4:Předjíždění – Při předjíždění ostatních lyžařů si nechte mezi sebou a lyžařem dostatečný odstup. Dávejte také pozor na lyžaře za vámi.

 • Pravidlo FIS 5:Vyjíždění a rozjíždění – Při vjezdu na sjezdovku nebo při opětovném rozjezdu po zastavení dávejte obzvláště pozor na ostatní lyžaře.

 • Pravidlo FIS 6:Zastavení – Nezastavujte na úzkých nebo nepřehledných místech. V případě pádu se snažte dostat ke straně svahu.

 • Pravidlo FIS 7:Stoupání a sestup – Při pěším výstupu nebo sestupu byste se měli držet na okraji svahu.

 • Pravidlo FIS 8:Respektování značek – Na svahu dodržujte pravidla podle značek.

 • Pravidlo FIS 9:Chování při úrazech – Pokud si všimnete nehody, poskytněte pomoc.

 • Pravidlo FIS 10:Povinnost prokázání se – Pokud jste účastníkem nebo svědkem nehody, jste povinni poskytnout své osobní údaje.

Dru­hy sjez­do­vek: Stup­ně ob­tíž­nos­ti

Obtížnost svahu definuje jeho barevné označení. Obecně platí, že čím větší sklon, tím rizikovější svah.

 • Modrá: S výjimkou krátkých úseků ve volném terénu nemá sjezdovka větší podélný a příčný sklon než 25 %. Tyto sjezdovky jsou vhodné i pro začátečníky.

 • Červená: S výjimkou krátkých úseků ve volném terénu nemá sjezdovka větší podélný a příčný sklon než 40 %. Na těchto sjezdovkách by měli lyžovat pouze pokročilí lyžaři.

 • Černá: Sjezdovka má více než 40% podélný a příčný sklon. Tyto svahy vyžadují velmi dobrou techniku a velké zkušenosti. Měli by na nich jezdit jen velmi dobří lyžaři.

V Severní Americe a na Novém Zélandu, stejně jako ve Švédsku a Norsku, se sjezdovky značí jiným způsobem. V každém případě je však zelená obvykle nejjednodušší a černá nejobtížnější.

Dále platí: Při správném lyžování se držte na svahu a nepřekračujte značení. Od 3. stupně lavinové výstrahy nesmíte nikdy lyžovat za okrajem sjezdovky. Nikdy nepřekračujte uzavřené lavinové nebo ledovcové oblasti, totéž platí i pro uzavřené nebo zavřené sjezdovky. Všímejte si výstražných světel na oblastních nebo panoramatických značkách v údolí nebo na horské stanici.

Pra­vi­dla ly­žař­ských vle­ků: Správ­né cho­vá­ní na la­nov­kách a vle­cích

Existují dva základní typy lanovek, a to sedačkové lanové dráhy a lyžařské vleky. S trochou cviku zvládne oba typy vleků každý lyžař i snowboardista. Pro zajištění bezpečného a bezproblémového provozu existuje několik pravidel chování. Na následujících řádkách poskytujeme pouze obecné tipy, na případná zvláštní pravidla se zeptejte provozovatele přímo na místě.

Lyžařský vlek: Rodinná jízda lanovkou na horu.

Bezpečné zacházení s lyžařskými vleky

1. Tvořte řadu a nepředbíhejte. Pokud čekáte na pomu, tvořte řadu po jednom; v případě kotvy tvořte dvojice. Zamezíte tak zbytečnému čekání.

2. Uchopte hůlky do ruky na vnější straně od vleku, postavte se na určené místo, otočte se a volnou rukou uchopte vlek.

3. Na vlek nesedejte, stůjte vzpřímeně, mírně se o něj opřete a nechte se táhnout.

4. Udržujte při jízdě rovnováhu. V případě kotvy se nevyklánějte ven, ani se neotáčejte k partnerovi.

5. Zůstaňte ve vyježděné stopě a jeďte rovně.

6. V případě pádu se snažte co nejdříve uvolnit dráhu vleku.

7. Ke konci jízdy se připravte na výstup. Ujistěte se například, že se vaše oblečení nezaháklo do vleku.

8. Výstup by měl probíhat rychle, ne však zběsile a ve směru předepsané strany. Vlek pustťe a nijak s ním dále nemanipulujte.

9. Nezdržujte se v blízkosti výstupního prostoru, aby nedošlo ke srážce s dalšími lidmi, kteří budou vystupovat.

Správ­né ly­žo­vá­ní & bez­peč­né uží­vá­ní se­dač­ko­vých la­no­vek:

1. Také v tomto případě nezapomínejte při čekání ve frontě na disciplínu a snažte se využít každé volné místo, abyste se vyhnuli zbytečnému čekání. Děti musí pro užívání sedačkových lanovek dosáhnout minimální předepsané výšky.

2. Při nástupu přejděte kontrolovaně k pojízdnému pásu, popř. jinému druhu místa nástupu a vezměte hole do jedné ruky. Váš pohled by měl směřovat dozadu k blížící se sedačkové lanovce. Jakmile se posadíte, zavřete ochranné zábradlí a položte lyže, popř. snowboard na odkládací tyč pod nohama.

3. Během jízdy seďte v klidu a nehoupejte se. Neházejte z lanovky žádné předměty. Na lyžařských vlecích je zakázáno kouřit.

4. Pokud se lanovka cestou zastaví, zachovejte klid a v případě potřeby uklidněte své spolujezdce. Počkejte na případné informace a nejednejte na vlastní pěst. Nikdy neskákejte dolů, výška je klamná a životu nebezpečná.

5. Připravte se na blížící se výstup. Bezpečnostní tyč se nesmí otevřít, dokud vlek nedosáhne určeného místa s pokynem tyč odklopit. Bezprostředně před příjezdem je třeba zvednout špičky lyží.

6. Odjeďte na předepsanou stranu a co nejrychleji opusťte výjezdový prostor.

Bezpečnost při lyžování: Ochrana páteře při lyžování a další pomůcky.

Správné lyžování: Správné ochranné pomůcky

Stejně jako u jiných sportů, také u lyžování platí následující: Správné vybavení je důležitým základem pro bezpečný výkon. Níže najdete stručný přehled důležitých informací o lyžařském vybavení, abyste věděli, na co se při nákupu zaměřit. Kromě ochranných pomůcek je důležité teplé a nepromokavé oblečení, jako jsou lyžařské kalhoty a lyžařská bunda. Pro lepší viditelnost na sjezdovce jsou vhodné výrazné barvy a lyžařské oblečení se zabudovanými odrazkami. Oblečení nemusí být zbytečně drahé. Důležitý je dobrý střih, dostatečná volnost pohybu a hřejivé vlastnosti.

Ly­žař­ská hel­ma je nut­nos­tí pro kaž­dé­ho

I když to zákon nevyžaduje, měli byste kvůli své vlastní ochraně nosit přilbu. Chrání hlavu a zabraňuje zlomeninám lebky a dalším zraněním. Při nákupu přilby nemusíte nutně volit drahé značkové výrobky. Následující vlastnosti dobré lyžařské přilby jsou mnohem důležitější.

Norma EN1077 zaručuje tuhost a ochranu proti vniknutí ostrých předmětů. Důležité zkušební pečetě jsou například CE, TÜV nebo GS.

Důležitý je správná forma a velikost: přilba nesmí klouzat, a to ani bez podbradního pásku, což můžete snadno překontrolovat rychlými pohyby hlavy dopedu a dozadu.

Pásek na bradě by měl být pevně utažený, a přesto by nikde neměl překážet. Je důležité, aby byl zcela polstrovaný, a to i v oblasti zapínání. V ideálním případě zkuste s páskem manipulovat také v rukavicích.

Lyžařská přilba by se měla měnit každé tři až pět let, a to i v případě, že nebyla vystavena pádům. Jde o předcházení únavě materiálu.

Správ­né ly­žař­ské brý­le

Brýle musí dobře sedět. Mezi prohlubeň přilby a brýle by neměl pronikat žádný průvan. Při nákupu lyžařských brýlí si na zkoušení nezapomeňte vzít helmu a vyzkoušet jejich kompatibilnost.

Skla v brýlích musí chránit před UV zářením a poskytovat optimální vidění za různých světelných podmínek. Existují také brýle s vyměnitelnými skly. Při výběru brýlí zohledněte odolnost proti rozbití a nárazu, aby při pádu nezasáhli oko střepinami.

Moderní lyžařské brýle jsou opatřeny vrstvou, která zabraňuje zamlžení brýlí a nazývá se „Fogstop“. Alternativně existují také verze s ventilátory a větracími otvory. Po výletu na sjezdovce nechte brýle dobře vyschnout.

Lidé s brýlemi mohou využít speciální modely od různých výrobců, které umožňují nošení dioptrických brýlí v kombinaci s lyžařskými brýlemi. Mnoho optik také vyrábí lyžařské brýle na předpis.

Ru­ka­vi­ce na lyže

Rukavice chrání ruce před odřeninami a chladem, a proto by měly být vyrobeny z odolného, větruvzdorného a nepromokavého materiálu. Dbejte na to, abyste si nikdy nekupovali příliš malou velikost. Mohl by se totiž zhoršit krevní oběh a ruce by rychleji prochladly. Některé lyžařské rukavice mají v oblasti zápěstí přídavné chrániče, které tlumí nárazy v případě pádu.

Ochra­na pá­te­ře při ly­žo­vá­ní

Ochranu zad znají především profesionální sportovci, v současné době ji však začíná nosit čím dál tím více amaterských lyžařů i snowboardistů. Má zabránit vniknutí ostrých předmětů, například kamenů, do zad a také tlumit sílu nárazu v případě pádu. K dispozici jsou chrániče zad k připnutí nebo integrované do vesty, jako je velmi bezpečná tvrdá nebo pohodlnější softshellová verze. Nezáleží na tom, kterou verzi si vyberete: Ochrana páteře musí při lyžování dobře sedět a zcela zakrývat páteř. Pozornost věnujte především certifikaci podle evropské normy EN 1621-2, která zaručuje, že chránič prošel úspěšným testováním. Kromě toho by měl být chránič co nejodolnější vůči teplotě a vlhkosti a měl by mít minimální ochrannou zónu. Také chránič zad byste měli vyměnit přibližně po pěti letech nebo v případě jeho poškození.

Správ­né ly­žá­ky

Lyžařská bota plní několik úkolů. Musí chránit před zraněním, zejména hlezenního kloubu, a přenášet sílu z kloubu na lyži. Každá noha je individuálně tvarovaná, a nelze proto dát žádná obecná doporučení ohledně tvaru lyžáků. V případě zájmu si nohy můžete nechat změřit skenerem ve specializovaném obchodě. Lyžařské boty byste měli vyměnit nejpozději po osmi letech, protože podrážka se opotřebovává a materiál křehne. Lyžáky skladujte na suchém místě a se zavřenými přezkami.

Zá­věr: Jak se cho­vat na sjez­dov­ce – bez­peč­ně do cíle díky správ­né­mu ly­žo­vá­ní

Lyžování je především o zábavě. Pokud nebudete zapomínat na dodržování obecných pravdel chování a nebudete přeceňovat své síly, nebude stát nic v cestě za krásnými zážitky. Na sjezdovce stojí na prvním místě vzájemná ohleduplnost. Důležitý předpoklad správného lyžování tvoří také bezpečná lyžařská výbava. Nemusí být nutně drahá, musí však splňovat normy, a především dokonale padnout. V případě pochybností se neváhejte obrátit na specialozovaný obchod, kde vám s její koupí zajisté rádi poradí. Další informace pro bezpečné chování na sjezdoce ve formátu PDF k vytištění zde.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/10-pravidel-fis-pro-chovani-na-sjezdovych-tratich

(citovano 03.11.2022)

https://www.vitalia.cz/clanky/ochrana-pri-lyzovani-tvrdy-nebo-mekky-paterak/

(citovano 03.11.2022)

Zdroje obrázků

iStock.com/SerrNovik

iStock.com/nicolamargaret

iStock.com/Kisa_Markiza

iStock.com/JackF

PaypalCeska Posta