Samen door de lagereschooltijd: dit zijn de vaardigheden die je kind op de basisschool zal verwerven

Rekenen, schrijven en lezen - deze vaardigheden vormen de basis voor het latere onderwijstraject en dus meestal ook voor de professionele toekomst. De basis voor deze belangrijke vaardigheden wordt gelegd in de eerste klas en geconsolideerd tijdens de lagere school en later op de middelbare school. Naast het verwerven van kennis bevordert de lagere school ook andere belangrijke vaardigheden die van belang zullen zijn voor het verdere leven van het kind. In deze gids vind je veel tips en aanwijzingen over hoe je je kind kunt begeleiden tijdens de lagere school en hem of haar kunt ondersteunen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden.

Competenties basisonderwijs: wat leer je op de lagere school?

Tijdens de lagereschooltijd zal je kind veel kennis opdoen, nieuwe vaardigheden leren en ook persoonlijk groeien met elk schooljaar. Aan het einde van het zesde leerjaar, wordt de voormalige schoolbeginner een zelfbewuste scholier met eigen doelen en wensen voor de verdere school- en beroepsloopbaan. Op de lagere school leert je kind niet alleen basiskennis op het gebied van taal, rekenen en feitelijke kennis, het breidt zijn kennisbasis ook uit met belangrijke algemene kennis, artistiek en cultureel begrip. Leerlingen van de lagere school kunnen bijvoorbeeld gewoonlijk deze ervaringen opdoen:

 • Deelnemen aan verkeerseducatie en het fietsexamen
 • Antwoorden vinden op eenvoudige wetenschappelijke vragen (bijv. over licht en schaduw, de seizoenen of het weer)
 • Een heel boek lezen als vrijetijdsbesteding
 • Deelnemen aan democratische processen (bijv. kiezen van de klassenvertegenwoordiger of stemmen)
 • Basiskennis in het omgaan met media (bijv. computerervaring, denken over het eigen mediagedrag, langzaam herkennen van mogelijke risico's)
 • Zelfverzekerd de tijd lezen en zich veilig oriënteren in de woonomgeving

Competenties lager onderwijs: dit zijn de competenties die kinderen aan het eind van de lagereschooltijd hebben verworven

In de eerste vier groepen zal je kind zich blijven ontwikkelen. Zij leren voortdurend nieuwe werk- en leermethoden en breiden hun kennis en vaardigheden uit. Bovendien blijven zij hun sociale vaardigheden en hun eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Tegen het einde van de lagereschooltijd hebben kinderen deze competentiegebieden meestal al ontsloten:

 • Werkgedrag: het kind kan steeds zelfstandiger werken en zijn stappen plannen. Wanneer je kind aan een taak werkt, is het geconcentreerd en gaat het voorzichtig met zijn of haar werkmateriaal om. Bovendien leert je kind steeds beter om te gaan met mislukkingen en toont het de wil om te leren en te presteren.
Competenties lager onderwijs – leerling helpt een klasgenoot in de klas.
 • Vak- en technische competentie: het kind kan zelfstandig kennis verwerven, deze kennis toepassen en het geleerde uit verschillende vakgebieden met elkaar in verband brengen.
 • Methodologische competentie: het kind weet zelfstandig informatie over een bepaald onderwerp te vinden, kan deze informatie verwerken en op een zinvolle manier structureren. Zij weten ook hoe zij informatie moeten presenteren, zodat anderen die kunnen begrijpen.
 • Sociale competentie: het kind wordt steeds meer een teamspeler en past zich aan de klas. Belangrijke vaardigheden zoals empathie, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid worden steeds belangrijker. Ook de communicatie- en conflictvaardigheden worden gestaag beter.
 • Persoonlijkheidsvaardigheden: het kind leert zichzelf steeds beter kennen. Zij kunnen hun sterke en zwakke punten benoemen, hun mening geven en creatieve ideeën ontwikkelen.

Let opMerk echter op dat elk kind individueel leert en zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt. Het is volkomen normaal dat je kind aan het eind van de lagereschooltijd nog niet al deze vaardigheden heeft verworven. Op de middelbare school is er nog genoeg tijd en ruimte voor hun ontwikkeling en leren.

Let opMerk echter op dat elk kind individueel leert en zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt. Het is volkomen normaal dat je kind aan het eind van de lagereschooltijd nog niet al deze vaardigheden heeft verworven. Op de middelbare school is er nog genoeg tijd en ruimte voor hun ontwikkeling en leren.

Hieronder vind je een aantal artikelen met tips over hoe je je kind kunt begeleiden van de overgang van de kleuterschool naar de lagere school tot succesvol leren thuis. Zo ben je er zeker van dat je je kind individueel kunt begeleiden, bij problemen kunt helpen en zijn of haar ontwikkeling gedurende de hele lagereschooltijd kunt ondersteunen.

Alle artikelen

Overgang van kleuterschool naar lagere school - dochter neemt afscheid van haar moeder.

Overgang van kleuterschool naar lagere school: hoe kan ik mijn kind voorbereiden op school?

Met de start van de lagere school begint een spannend nieuw hoofdstuk in het leven van je kind. De vroegere kleuters moeten nu hun weg vinden in een nieuwe leeromgeving, wennen aan nieuwe verzorgers en vaak een nieuwe vriendenkring vinden. Als ouder wil je je kind natuurlijk steunen tijdens deze overgang: in dit artikel geven wij tips over hoe jij je kind kunt voorbereiden op de overgangsfase en hoe je hem of haar tijdens die fase kunt steunen. We leggen ook uit welke routines en vaardigheden spelenderwijs kunnen worden getraind voordat het kind naar school gaat, om de start op school gemakkelijker te maken.

Overgang van peuterschool naar basisschool - dochter neemt afscheid van haar moeder.
Bureau in de kinderkamer - leerling maakt zijn huiswerk aan zijn bureau.

Een leerruimte creëren: organiseer je bureau voor een goede leeromgeving

Een stimulerende leeromgeving is zeer belangrijk voor kinderen om zich te kunnen concentreren en zonder afleiding te kunnen leren. De basis hiervoor is een rustige en opgeruimde werkplek, die duidelijk gescheiden moet zijn van speel- en rustruimten. In dit artikel verzamelen we daarom belangrijke informatie over hoe je een ergonomische en probleemloze werkplek voor kinderen kunt inrichten. Aangezien een goede organisatie van de leermiddelen het leren op lange termijn vergemakkelijkt, vind je hier ook tips over hoe je schoolbenodigdheden goed kunt structureren.

Huiswerk maken - moeder en zoon praten over huiswerk.

Huiswerk maken: tips voor ouders en nuttige routines

Huiswerk is bedoeld om leerlingen te helpen het geleerde te herhalen, te verdiepen en te oefenen. Met name leerlingen in het lager onderwijs hebben echter hulp nodig bij het vinden van een geschikte huiswerkroutine waarmee zij zich vertrouwd kunnen maken. In dit artikel laten we daarom zien hoe stressvrije huiswerkroutines er voor leerlingen uit kunnen zien en hoe mogelijke hindernissen samen overwonnen kunnen worden. We gaan ook in op de vraag hoe jij je kind kunt helpen met huiswerk zonder hem of haar te vertellen wat het moet doen of zich er te veel mee te bemoeien.

Huiswerk maken - moeder en zoon praten over huiswerk.
Leermotivatie - vader prijst zijn dochter terwijl ze leert.

Motivatie om te leren: plezier in leren aanmoedigen & nuttige leermethodes

Van jongs af aan hebben kinderen een grote dorst naar kennis en leren zij graag nieuwe dingen. Op de lagere school worden zij echter geconfronteerd met nieuwe verwachtingen, moeten zij zich langer concentreren en werken zij aan steeds complexere taken. In dit artikel bespreken we daarom hoe jij je kind kunt helpen zinvolle leerroutines te vinden en bijvoorbeeld vaste leertijden of een leerplan vast te stellen. Het doel is positieve motivatie te vinden en te behouden om te voorkomen dat je kind zich onder- of overprikkeld voelt. Hier vind je tips over hoe je je kind kunt begeleiden en ondersteunen bij het leren.

Eerste schooldag na de zomervakantie - moeder en dochter lopen naar school.

Eerste schooldag na de zomervakantie - moeder en dochter lopen naar school

De zomervakantie is voor kinderen een belangrijke periode om zich te ontspannen, stoom af te blazen en nieuwe energie op te doen voor het komende schooljaar. Tijdens deze vrije weken verdwijnen de gedachten aan school dan ook meestal in de verte. Nu het nieuwe schooljaar nadert, is het echter nuttig om de overgang van het vakantieseizoen naar de schoolroutine zo soepel mogelijk te laten verlopen. In dit artikel vind je tips over hoe je als gezin geleidelijk je routines kunt veranderen en je samen kunt voorbereiden op het nieuwe schooljaar. We hebben ook een checklist voor schoolbenodigdheden om het inkopen gemakkelijker te maken.

Erster Schultag nach den Sommerferien – Mutter und Tochter laufen zur Schule.

Bronnen:

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/06/GripopCompetenties-artikel.pdf
(geraadpleegd op 30-06-2022)

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/basisvaardigheden
(geraadpleegd op 30-06-2022)

https://www.belgium.be/nl/Leren/onderwijs/kleuteronderwijs_en_lager_onderwijs
(geraadpleegd op 05-07-2022)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/skynesher

iStock.com/Drazen Zigic

iStock.com/damircudic

iStock.com/OlgaKhorkova

iStock.com/AleksandarNakic

iStock.com/Pekic

iStock.com/Liderina