shop.global.1
-30% op geselecteerde shorts ☀️| GRATIS levering op alle bestellingen vanaf € 39
global.uvp.bar.1

Kwaliteit en comfort

Ca. 50% milieuvriendelijkere grondstoffen

Ruime selectie

Fashion voor de hele familie

Stijlexperts

Looks voor elke gelegenheid

Moeder brengt haar twee kinderen naar school

Een veilige weg naar school

Voor kinderen brengt de route naar school enkele gevaren met zich mee. Wegen met een hoge verkeersdrukte of slecht overzicht door geparkeerde auto’s, bomen of bouwplaatsen en ontbrekende zebrapaden vormen bedreigende situaties voor kinderen in het verkeer. In vergelijking met volwassenen nemen zij hun omgeving anders waar en schatten hierdoor situaties verkeerd in. In 2013 vielen er ruim 2000 slachtoffers in Vlaanderen in de leeftijdscategorie van de 0- tot 14- jarigen[1]. Daarom is het erg belangrijk, dat ouders zich ruim voor de eerste schooldag laten informeren, over hoe zij de veiligheid van hun kinderen op weg naar school kunnen verantwoorden.

Stappend naar school

Kinderen zullen mits dit mogelijk is altijd stappend naar school moeten gaan. Let er op, dat je je kinderen niet standaard met de auto naar school brengt. Alleen als het echt niet anders kan maak je een uitzondering. Frisse lucht en beweging zijn goed voor kinderen en verhogen het concentratie vermogen. Ook bevordert het de zelfstandigheid. Bovendien zorgen minder auto’s op de weg voor meer kinderveiligheid in het verkeer. Er ontstaan minder files en kinderen kunnen daardoor zonder gevaar op school aankomen.

De keuze voor de veiligste weg

Voor de weg naar school geldt: De kortste weg is niet altijd de veiligste weg. Bij de planning van de route moet rekening worden gehouden met de verkeersdrukte en de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn onderweg. Een minder drukke weg met veel stoplichten, zebrapaden en begeleiders heeft een hogere veiligheid, ook als dit een omweg is. Meestal hebben scholen of gemeentes een veilig mobiliteitsplan ontwikkeld die ouders en kinderen helpt bij de oriëntatie van de route. Hierop zijn de veiligste routes van en naar school in kaart gebracht waarop stoplichten, zebrapaden, bushaltes en gevarenzones zijn weergegeven.

De route samen oefenen

Voordat kinderen zelfstandig naar school gaan is het belangrijk dat ouders de route naar school samen oefenen met hun kinderen. Dit zal op de reguliere schooltijden moeten gebeuren en niet in het weekend of tijdens vakanties. Daardoor oefent het kind de situatie onder realistische omstandigheden en wordt zo op mogelijke gevaren gewezen. Hierbij is het belangrijk, dat ouders het goede voorbeeld zijn. Gedraag je verantwoordelijk en bewust in het verkeer en wees een voorbeeld. Kinderen spiegelen jouw gedrag en leren daardoor veilig aan het verkeer deel te nemen.

Tijdens de eerste schooldagen zullen ouders hun kinderen moeten begeleiden op weg naar school. Observeer je kind en stel vragen, zodat jouw kind uitlegt wat hij/zij moet doen. Hierdoor kun je een goede inschatting maken in hoeverre je kind op de hoogte is van de verkeersregels. Fouten die gemaakt worden kun je gelijk bespreken. Vergeet niet om je kind complimenten te geven, goed gedrag mag beloond worden.

Kinderen hebben vaak een beperkter gezichtsveld dan volwassenen. Het blikveld van kinderen is veel smaller, alsof ze oogkleppen dragen. Ze kunnen hierdoor gevaarlijke situaties over het hoofd zien.

De verkeerseducatie

De verkeerseducatie is erg belangrijk, hierdoor voorkom je dat kinderen die deelnemen aan het verkeer terecht komen in gevaarlijke situaties. Leer je kinderen daarom alle belangrijke verkeersregels. Vooral bij het oversteken van de weg moet je erg voorzichtig zijn. Ondanks de zebrapaden stoppen autobestuurders niet altijd. Dit leidt vaak tot ongevallen, omdat kinderen er geen rekening mee houden en de weg zonder enige angst oversteken. Daarom is het belangrijk te weten, hoe kinderen zich in de buurt van een zebrapad of stoplicht moeten gedragen. Hierbij kun je letten op de volgende tips:

 • Bij een rood verkeerslicht altijd blijven staan en geduldig afwachten
 • Voordat je de weg oversteekt meerdere keren naar rechts en links kijken
 • Nooit tussen geparkeerde auto’s door de weg op stappen
 • Voordat je het zebrapad oversteekt oogcontact met de autobestuurders zoeken en een handgebaar geven

Moeder en haar twee kinderen op weg naar school

Genoeg tijd inplannen

Als kinderen met haast naar school moeten gaan, lopen zij het meeste risico op een ongeval. In de ochtend moet er dan ook voldoende tijd ingepland worden. Kinderen moeten ’s morgens op tijd vertrekken zodat ze niet in de stress raken. Ook is een gebalanceerd ontbijt erg belangrijk. Daardoor zijn kinderen beter geconcentreerd en letten ze dus ook beter op in het verkeer.

Voet-en fietspooling

Onder voet- en fietspooling verstaan we een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen die onder begeleiding van een volwassene (ouder, grootouder, leerkracht) naar school stapt of fietst. De opstart gebeurt best door een kleine werkgroep die alle gegevens van de poolkinderen en hun potentiële begeleiders verzamelt. Zo ontstaan er lokaal verschillende vaste routes waarop een pooling kan uitgewerkt worden. Beschrijf en controleer deze route voor de tijd en oefen ze ook met de kinderen en begeleiders. Er kunnen verschillende begeleiders gekozen worden, die elk één of meerdere keren per week begeleiden. Bij grotere groepen zorg je best voor meerdere begeleiders, of splits je de groep op.

Met de bus naar school

Het risico op een ongeval is veel kleiner als kinderen met de bus naar school gaan. Belangrijk is dat kinderen altijd de beschikbare zitplaatsen gebruiken en de gordel omdoen. Bij een noodstop of een ongeval verhindert dit dat kinderen uit de stoel geslingerd kunnen worden. Mocht jouw kind staan in de bus, zal het zich goed moeten vasthouden. Hiermee voorkom je dat jouw kind valt. Een overvolle bus is te vermijden. Over het algemeen zullen er in een bus niet meer mensen getransporteerd worden dan er aan zit- en staplaatsen voorhanden zijn. Extra voertuigen, zoals speciale pendelbussen kunnen hierbij een voordeel zijn.

In sommige schoolbussen werken ook begeleiders, die de kinderen in de gaten houden en verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zij helpen bij het in- en uitstappen en letten erop, dat kinderen zich rustig gedragen in de bus. Dit voorkomt chaos in de bus. Bovendien wordt de buschauffeur niet afgeleid zodat hij zich volledig kan concentreren op de weg en de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt.

Hoe gedraag je je bij een bushalte en in de schoolbus

Tijdens het wachten op de bus, wordt er graag geklierd door kinderen. Hierbij letten ze vaak niet op het verkeer en stappen soms dus zomaar de weg op. Een ongeval is dan zo gemaakt. Ook bij het oversteken van de weg voor of achter de bus worden kinderen vaak niet gezien. Daarom moet je jouw kind bij brengen, hoe hij of zij zich bij een bushalte en in de bus juist gedraagt. Volgende punten zijn daarbij belangrijk:

 • Tijdens het wachten afstand tot de weg bewaren
 • Niet dringen tijdens het in- en uitstappen
 • Na het uitstappen wachten tot de bus weggereden is
 • Tijdens de rit rustig blijven
 • De gordel omdoen in de bus of je vasthouden aan een stang

Ook hier kan het helpen jouw kinderen tijdens de eerste busritten te begeleiden. Ook zullen kinderen altijd in alle rust naar de bushalte moeten gaan, zodat ze niet gaan twijfelen of zich haasten. Bespreek vooraf een alternatieve route met je kinderen zodat ze die in geval van nood kunnen nemen, of vertel ze dat ze rustig moeten gaan wachten tot de volgende bus komt.

Jongen op de step op weg naar school

Met de fiets naar school

Het is raadzaam om kinderen pas zelfstandig te laten fietsen, als zij vanuit de lagere school verkeerseducatie hebben gekregen. Dit verhoogt de veiligheid in het wegverkeer, omdat ze met dit examen verkeersregels en verkeerstekens leren. Om er zeker van te zijn dat kinderen de weg naar school zonder problemen afleggen, zullen ouders de eerste paar keer samen met ze naar school moeten fietsen. Net als stappend, kunnen ouders hier ook tips geven over de verkeersveiligheid

In België is het dragen van een fietshelm niet verplicht, bij kinderen daarentegen wordt het wel sterk aangeraden om een fietshelm te dragen. Het verhoogd de veiligheid en voorkomt zwaar hoofdletsel. Belangrijk is dat deze goed zit en dat de helm niet verschuift op het hoofd. Ook is het belangrijk dat de fiets een passende maat heeft en dat alle verplichte onderdelen werken en aanwezig zijn op de fiets. Zo moet een fiets in het bezit zijn van:

 • Functionerende remmen
 • Een hoorbare fietsbel
 • Een wit voorlicht en rood achterlicht
 • Reflectoren voor, achter en op de pedalen en spaken

Ook de rugzak speelt een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. Deze mag niet te zwaar zijn en moet voldoen aan de wettelijke eisen. Je kunt een rugzak bijvoorbeeld ook voorzien van reflectoren zodat de zichtbaarheid van kinderen nog eens extra wordt vergroot. Tijdens de rit is het aan te bevelen de rugzak op de bagagedrager te bevestigen of op de rug te vervoeren. Als je de rugzak bijvoorbeeld aan het stuur hangt, kan het zijn dat de fiets uit balans raakt waardoor het kind valt.

Conclusie

Kinderen leren van hun ouders hoe zij juist moeten handelen in het verkeer. Om die reden moeten kinderen de eerste paar keer begeleid worden naar school. Dit kan stappend zijn, met de fiets of met de bus. Tips en voorbeelden waarvan kinderen leren helpen enorm goed. Zo kunnen kinderen veilig deelnemen aan het verkeer en zijn ouders gerustgesteld.

Hier vindt u de belangrijkste informatie over kinderen in het verkeer in een overzichtelijke PDF.

Bronnen en literatuur:

[1] http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/sites/default/files/Rapporten/Themarapport%20Kinderen.pdf

http://www.mobiel21.be/nl/content/fietspoolen

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/woon-schoolverkeer/met-de-fiets-naar-school

http://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/