Vrouw vult financieringsaanvraag in.

Het betalen van uw eerste woning - een overzicht van de financieringsmogelijkheden

Het verlaten van het ouderlijk huis is voor veel jongeren een belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid en is het begin van een spannend nieuw hoofdstuk. Om ervoor te zorgen dat zowel de verhuizing als het zelfstandig wonen zonder problemen verloopt, moeten enkele organisatorische vragen vooraf worden opgehelderd. Financiële zekerheid speelt daarbij een belangrijke rol om ervoor te zorgen, dat u in uw eerste eigen huis u zich op uw gemak voelt. Daarom is een grondige budgetplanning nodig voordat de verhuizing daadwerkelijk plaatsvindt. Daarnaast zijn er een aantal financierings- en ondersteuningsmogelijkheden waarvan huurders kunnen profiteren. Hier leest u wat de mogelijkheden zijn voor stagiaires, studenten en andere jonge huurders.

Financieringsmogelijkheden voor stagiairs en studenten

Tijdens uw studie of stage beschikt u meestal niet over goed gevulde spaarrekening, maar er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om studenten te helpen bij de financiering van hun eigen huisvesting. Voor toelagen en subsidies zijn er echter wel specifieke voorwaarden: zo is bijvoorbeeld de hoogte van studietoelage afhankelijk van de inkomens van zowel u, als die van uw ouders. Meer informatie hierover leest u op de website belgium.be.

Studietoelage aanvragen

Studeren is niet goedkoop en kan in hoge kosten oplopen. Gelukkig zijn er studietoelagen, ook wel studiebeurs genoemd. Als u het hoger of middelbaar onderwijs volgt, kunt u een aanvraag doen voor financieel steun. Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden:

Voorwaarden voor het aanvragen van studietoelage:

Om in aanmerking te komen voor studietoelage zijn er verschillende voorwaarden van toepassing:

 • U heeft de Belgische nationaliteit. Als u dit niet heeft, is het nog steeds voor u mogelijk om studietoelage aan te vragen, maar dan onder andere voorwaarden.
  (U leest meer op: https://www.studietoelagen.be/nationaliteit-belg-of-gelijkgesteld)
 • U volgt voltijds onderwijs aan erkend onderwijsinstelling.
 • De hoogte van uw inkomen. Dit wordt berekend aan de hand van uw leefeenheid.
 • Hier zijn verschillende categorieën. Ziet u meer op: https://www.studietoelagen.be/gezinssituatie-hoe-bepaal-ik-mijn-leefeenheid
  En
  https://www.studietoelagen.be/inkomen-hoeveel-mag-ik-verdienen-0
  Ook de soort van uw opleiding is van groot belang. U leest meer specificatie op https://www.studietoelagen.be/hoger-onderwijs
Jonge vrouw die de aanvraagformulieren doorleest.

Check feitStudietoelagen geven vele mogelijkheden, maar brengen ook gevaren met zich mee en kan van grote invloed zijn op uw latere leven. Een nog niet afgeloste studielening beperkt bijvoorbeeld de hoeveelheid geld die u voor een hypotheek kunt lenen. Denkt u dus altijd goed na over hoeveel u leent, en waar u het geld aan uitgeeft.

Check feitStudietoelagen geven vele mogelijkheden, maar brengen ook gevaren met zich mee en kan van grote invloed zijn op uw latere leven. Een nog niet afgeloste studielening beperkt bijvoorbeeld de hoeveelheid geld die u voor een hypotheek kunt lenen. Denkt u dus altijd goed na over hoeveel u leent, en waar u het geld aan uitgeeft.

Vlaamse huursubsidie? Is het ook voor u?

Heeft u een laag inkomen? Is uw woning slecht of bent u zelfs dakloos geweest? Dan kunt u mogelijk huursubsidie krijgen.

De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen, wordt berekend aan de hand van uw inkomen, de woning die u verlaat en betrekt en uw eigendom.

Hier komt het een en ander bij kijken. Ook deze specifieke voorwaarden kunt u in detail nalezen op:

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huursubsidie-0

Let op!Eindelijk bent u 25 jaar geworden. Dan is het nu de tijd om u aan te sluiten bij een ziekenfonds. Op de website van riziv.fgov.be vindt u een lijst van ziekenfondsen waarbij u zich kunt ansluiten.

Let op!Eindelijk bent u 25 jaar geworden. Dan is het nu de tijd om u aan te sluiten bij een ziekenfonds. Op de website van riziv.fgov.be vindt u een lijst van ziekenfondsen waarbij u zich kunt ansluiten.

Jong paar bespreekt verschillende financieringsmogelijkheden.

Andere subsidies die u kunt krijgen

In België is het mogelijk om subsidie te krijgen als u investeert in groene energie.

Deze financiële ondersteuning kan van verschillende instanties komen. Denk u aan de overheid of uw gemeente. Zowel particulier als bedrijf is het mogelijk om in energie te investeren.

De volgende instantie kunnen u met een subsidie belonen:

 1. Federale overheid
 2. Vlaamse overheid
 3. Gemeentebestuur
 4. Provinciebestuur

Overweegt u een huis te kopen of te renoveren? Zelfs hiervoor kunt u een subsidie krijgen.

De overheid wil zo veel mogelijk mensen motiveren om een huis kopen. Als dit het geval voor u is, dient u zich goed te informeren over de verschillende premies en de voorwaarden. De tussenkomsten verschillen per gemeente of provincie.

Conclusie

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u gebruik maken van verschillende subsidies wanneer u studeert en/of op uzelf wilt gaan wonnen of misschien zelf wilt investeren in energie of uw eigen huis. Sommige subsidies zoals studietoelagen zijn bedoeld om jonge mensen de mogelijkheid te geven om te studeren, ook wanneer dit anders financieel gezien niet mogelijk was geweest. Andere subsidies zoals de huur en zorg zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen in de kosten van de huur en/of het ziekenfonds. In hoeverre u het recht heeft op een subsidie of toeslag hangt vaak af van u leefomstandigheden, inkomen en het vermogen van u of dat van uw ouders.

Bronnen:

https://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/premies
(geraadpleegd op 23-11-2020)

https://www.energiesparen.be/subsidies/particulieren
(geraadpleegd op 23-11-2020)

https://www.vlaamsezorgkas.be/
(geraadpleegd op 23-11-2020)

https://www.vlaanderen.be/ziekteverzekering
(geraadpleegd op 23-11-2020)

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx
(geraadpleegd op 23-11-2020)

Beeldbronnen:

iStock.com/Sitthiphong

iStock.com/BartekSzewczyk

iStock.com/Damir Khabirov

iStock.com/Nomad