Jak zorganizować przeprowadzkę – poproś przyjaciół o pomoc.

Jak zorganizować przeprowadzkę – ważne informacje dla tych, których czeka pierwsza wyprowadzka

Pierwsza przeprowadzka, to zmiana, która otwiera nowy rozdział w twoim życiu. Gdy przebrniesz przez gąszcz ogłoszeń i znajdziesz swoje nowe mieszkanie, pamiętaj, że to nie koniec obowiązków i wyzwań. Musisz przecież zatroszczyć się jeszcze o formalności i sprawy organizacyjne. Aby ten proces przebiegał w miarę bezproblemowo, warto go dobrze zaplanować. W tym celu stworzyliśmy prosty poradnik, z którego dowiesz się, o czym należy pamiętać jako przyszły najemca: Jak zaplanować przeprowadzkę? Jak zmienić adres zameldowania? Czy warto ubezpieczyć mieszkanie? Znając odpowiedź na te podstawowe pytania, możesz spać spokojnie i cieszyć się z nowego lokum.

Listę najważniejszych spraw do załatwienia znajdziesz również w formie praktycznego PDF-a.

Jak za­pla­no­wać prze­pro­wadz­kę – naj­waż­niej­sze kwe­stie krok po kro­ku

Pierwsza przeprowadzka wiąże się z rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Najczęściej jest to rozpoczęcie studiów, znalezienie pierwszej stałej pracy lub decyzja o wspólnym zamieszkaniu z partnerem. To bardzo emocjonujące sytuacje, w których często trudno o rozsądek. Aby zachować zimną krew i dopełnić wszystkich obowiązków, warto stworzyć przemyślany i realistyczny plan przeprowadzki, który systematycznie – krok po kroku – zrealizujesz.

Gdy już znajdziesz swoje nowe mieszkanie, jak najszybciej zaplanuj kolejne działania związane z czekającą cię niebawem wyprowadzką:

 • Ustal dokładny termin przeprowadzki (podyktowany np. rozpoczęciem studiów lub nowej pracy).

 • Jeśli nie korzystasz z usług firmy przeprowadzkowej, poproś o pomoc kogoś z rodziny lub przyjaciół. Pamiętaj tylko, aby zapytać ich o to z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku gdy zdecydujesz się jednak na wynajem firmy transportowej, musisz liczyć się z dość wysokimi kosztami takiej usługi.

 • Zaplanuj prace remontowe. W przypadku zmiany mieszkania może się okazać, że niektóre pomieszczenia będą wymagały odświeżenia. Warto zatroszczyć się o to, jeszcze przed właściwą przeprowadzką. Zdobądź więc wymiary nowego lokum i zadbaj o odpowiednią ilość farby oraz o sprzęt malarski.

 • Urządzając mieszkanie może się okazać, że niektóre meble będziesz musiała kupić nowe. Nie zapomnij wtedy o tym, że ich dostarczenie do twojego mieszkania najprawdopodobniej nie będzie natychmiastowe. W przypadku mebli kuchennych lub drzwi może to zająć nawet kilka tygodni.

 • Zadbaj o odpowiednią ilość kartonów i pojemników, by spakować rzeczy, które zamierzasz ze sobą zabrać. Im wcześniej się tym zajmiesz, tym sprawniej uporasz się z wyprowadzką.

 • Upewni się, że twoje meble zmieszczą się w ciągach komunikacyjnych (korytarze, drzwi, klatki schodowe, bramy, windy, etc.). Postaraj się również udokumentować stan miejsc, które będziesz mijać podczas transportu.

 • Stwórz plan rozstawienia mebli w nowym domu. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego przenoszenia rzeczy i skrócisz czas urządzania swojego lokum.

 • Weź pod uwagę możliwość wynajmu samochodu dostawczego, może to znacząco skrócić proces transportu rzeczy do nowego mieszkania. W przypadku pierwszej przeprowadzki, najprawdopodobniej wystarczy pojazd dostawczy do 3,5 t., który poprowadzi kierowca z prawem jazdy kat. B. Może nawet ktoś z twoich znajomych posiada taki samochód i zechce ci pomóc.

__________

Pamiętaj, że...

Firmy przeprowadzkowe często oferują transport mienia wraz z demontażem, pakowaniem i załadunkiem wszystkich rzeczy. Gwarantują przy tym profesjonalne zabezpieczenie przewożonych przedmiotów, ich ponowny montaż i ustawienie w nowym mieszkaniu. W zależności od liczby osób, które wezmą udział w przeprowadzce, zapłacisz od 50 do 150 zł za godzinę pracy firmy transportowej. Na ten koszt wpływa również dystans, jaki musi pokonać samochód oraz gabaryty przewożonych przedmiotów.

__________

Zmia­na ad­re­su za­miesz­ka­nia – for­mal­no­ści przed i po prze­pro­wadz­ce

Przeprowadzka nie kończy się jednak na transporcie mebli i ich ponownym rozstawieniu w mieszkaniu. Nie można przecież zapominać o formalnościach. Przed i po samej przeprowadzce należy zadbać jeszcze o kilka dokumentów, wymaganych przez różne instytucje.

Waż­ne kwe­stie for­mal­ne do speł­nie­nia przed prze­pro­wadz­ką

Przed pierwszą wyprowadzką musisz przede wszystkim zadbać o media w nowym mieszkaniu. Nie chodzi bynajmniej tylko o abonament radiowo-telewizyjny – choć ten też może być do nich zaliczany – lecz o kluczowe umowy z dostawcami: prądu, gazu, Internetu oraz podmiotem odpowiedzialnym za wywóz odpadów komunalnych. Aby wszystkie twoje potrzeby związane z mieszkaniem były zaspokojone, powinnaś pomyśleć o tych obowiązkach jeszcze przed przeprowadzką do nowego lokum i porównać aktualnie dostępne oferty.

 • Internet, telefon, kablówka: Dziś te usługi sprzedawane są najczęściej w formie pakietów. Mimo wszystko nie każdy operator będzie udostępniał je w twojej okolicy. Przed ostatecznym wyborem sprawdź, czy firma, z którą chcesz podpisać umowę, obsługuje budynek, w którym zamieszkasz.

 • Prąd i gaz: Również w przypadku sprzedawców prądu i gazu należy jak najszybciej zapoznać się z dostępnymi ofertami. W zakresie tych usług mogą występować duże różnice w cenie ofert. Dlatego warto ustalić swoje zapotrzebowanie na te media i wybrać plan dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Mimo wszystko – w przeciwieństwie do usług telekomunikacyjnych – nie trzeba obawiać się przerw w dostawie tych mediów podczas zmiany ich sprzedawcy. Dodatkowo, większość formalności związanych z przesyłem prądu i gazu, dostawcy i sprzedawcy regulują między sobą i nie musimy się tym martwić.  

 • Woda i ścieki: W przypadku mieszkań, opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są wliczane do czynszu. Nie ma też możliwości wyboru sprzedawcy tych usług. Jest to kwestia określona z góry i kontrolowana przez instytucje państwa.

 • Abonament RTV: Jeśli zamierzasz oglądać w swoim mieszkaniu telewizję i słuchać audycji radiowych, to musisz liczyć się również z koniecznością płacenia tzw. abonamentu radiowo-telewizyjnego. Opłaty te pobiera się od posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji niekomercyjnych treści i programów przez nadawców publicznych.

 • Odpady komunalne: Właściciel nieruchomości, gdzie powstają śmieci, ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze uchwalonymi stawkami. Zapoznaj się więc z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji. O szczegóły pytaj w swojej gminie.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz wynajmować mieszkania, tylko je kupić, to pamiętaj, że możesz ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa. Każda osoba spełniająca kluczowe kryteria w ramach programu „mieszkanie plus” może skorzystać z wynajmu z opcją dojścia do własności. Program podzielony został na dwa filary — część rynkową i część społeczną.

Zmia­na mel­dun­ku i inne kwe­stie urzę­do­we do ure­gu­lo­wa­nia po prze­pro­wadz­ce

Gdy już ustawisz wszystkie meble i rozpakujesz ostatnie kartony, możesz chwilę odsapnąć, jednak to nadal nie koniec obowiązków związanych z przeprowadzką. O fakcie zmiany miejsca zamieszkania należy poinformować również pewne instytucje.

Zmiana adresu zameldowania:

Każdy kto mieszka w Polsce jest zobowiązany do posiadania meldunku. Jego brak nie wiąże się już jednak z odpowiedzialnością karną. Mimo wszystko po przeprowadzce powinnaś udać się do odpowiedniego urzędu w miejscu swego zamieszkania i złożyć wniosek o zmianę adresu zameldowania. Należy też pamiętać, że rozróżniamy dwie formy meldunku: stały i tymczasowy. Można zatem jednocześnie posiadać dwa adresy zameldowania (jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).  

Nie zapomnij też, że zmiana adresu zamieszkania musi zostać zgłoszona w odpowiednim terminie – obecnie należy zrobić to najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania. Warto jednak zaznaczyć, że za niedopełnienie tego obowiązku ukarani mogą być tylko obywatele państw spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii.

W przypadku wyprowadzki, trzeba również zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie. Przemeldowanie nie następuje więc automatycznie, choć obserwując sytuację w innych krajach, można liczyć na to, że w niedalekiej przyszłości ten fakt ulegnie zmianie. Obecnie zarówno zgłoszenie wymeldowania jak i zameldowania są bezpłatne.

Obecnie, po zmianie adresu zamieszkania, nie trzeba wymieniać już dokumentów. Do niedawna dowód osobisty, prawo jazdy i paszport wymagały aktualizacji, jednak stopniowo zniesiono ten obowiązek.

Gdzie zgłosić zmianę adresu zameldowania

O przeprowadzce należy poinformować nie tylko urząd miasta lub gminy, do której się przenosisz, ale również kilka innych instytucji. W zależności od twojej sytuacji życiowej, powinnaś liczyć się z koniecznością zgłoszenia tej informacji różnym podmiotom:

 • Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta lub Gminy

 • Urząd Skarbowy

 • Pracodawcę

 • Bank

 • ZUS

 • Dostawcę usług telekomunikacyjnych

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe

 • Przychodnię lub usługodawcę prywatnej opieki medycznej

 • Przedszkole lub szkołę dziecka

 • Urząd Pracy

 • Dostawcę mediów: gazu, prądu, wody.

Nie wszystkie instytucje mają określone terminy, w których należy zgłosić zmianę adresu zameldowania, ale mimo wszystko warto zaplanować fakt zgłoszenia i się go trzymać:

Instytucja | Termin na zmianę meldunku

Wydział Spraw Obywatelskich | Najpóżniej 30. dni od przeprowadzki.

Urząd Skarbowy | Do 30 kwietnia należy złożyć roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

VUrząd Pracy, ZUS | W ciągu 7. dni od zmiany adresu zamieszkania.

Dostawca usług telekomunikacyjnych | Wynika bezpośrednio z umowy zawartej z operatorem.

Ubezpieczyciel | Nie wszystkie gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Termin zgłoszenia ustalany jest więc indywidualnie przez daną jednostkę terytorialną.

Media: prąd, woda, gaz | W domu, w którym nikt nie mieszkał do tej pory, istnieje ryzyko, że nie ma tam jeszcze aktywnego licznika. Jeżeli z kolei już jest zainstalowany licznik, należy go przepisać na siebie lub zawrzeć całkiem nową umowę. Warto to zrobić jeszcze przed przeprowadzką.

Ubez­pie­cze­nie miesz­ka­nia – czy war­to do­dat­ko­wo za­bez­pie­czyć swo­je czte­ry kąty?

Ubezpieczenia dla najemców cieszą się niewielką popularnością. Wynika to z faktu, że takie osoby często nie są świadome ponoszonej odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody. Jako najemca nie jesteś zmuszony wykupić polisy mieszkaniowej, ale mimo wszystko może się ona okazać bardzo przydatna. W przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego czy OC dla kierowców, ustawodawca nie ustanowił obligatoryjnego nakazu ubezpieczenia mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania – czy warto ubezpieczyć mieszkanie?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Polisa OC zapewniająca pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim jest najważniejszym elementem pakietów mieszkaniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W zależności od wysokości składki, takie ubezpieczenie pokrywa różnego rodzaju szkody. Brak polisy może sprawić, że w przypadku zawinionego zalania lub pożaru zostaniemy obciążeni niebotycznymi kosztami naprawy szkód.  

Poza tym, podczas samej przeprowadzki może się zdarzyć, że podczas transportu mebli lub innych przedmiotów, dojdzie do uszkodzenia wspólnego mienia – schodów, ścian, balustrad, windy. Nie wszystkie polisy pokrywają takie straty, warto więc zwrócić na to uwagę w trakcie wyboru ubezpieczenia mieszkania.

Ubez­pie­cze­nie ma­jąt­ku na­jem­cy

Poza OC, można również ubezpieczyć swój własny dobytek. W tym celu należy dokupić do polisy OC ochronę wyposażenia lokum. Gwarantuje ona wypłatę odszkodowania w razie zdarzeń losowych – bądź w droższej opcji – także w przypadku aktów wandalizmu lub kradzieży. Także w tym przypadku wysokość składek uzależniona jest od potencjalnego odszkodowania. Należy ją więc ustalić wg. naszych indywidualnych potrzeb.

__________

Czywiesz, że...

Coraz popularniejsze staje się w Polsce również ubezpieczenie ochrony prawnej. Nawet jeśli nie zakładasz konfliktu z właścicielem mieszkania lub sąsiadami, należy pamiętać, że może dojść do nieoczekiwanego sporu prawnego. Porada prawna oraz postępowanie w sądzie mogą wiązać się ze sporymi kosztami, przed którymi chronić ma właśnie powyższa polisa.

__________

Pod­su­mo­wa­nie

Pierwsze własne mieszkanie to ważny krok ku samodzielności. Aby cieszyć się niezależnością, należy pamiętać o kilku kwestiach związanych z przeprowadzką. Zaplanuj transport i zawczasu uporaj się z formalnościami, takimi jak zmiana meldunku, ubezpieczenie OC czy abonamentami. Tylko przemyślany i realistyczny plan pozwoli ci ogarnąć obowiązki, aby spokojnie zmienić lokum i cieszyć się nowym mieszkaniem.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Źródła:

https://www.urzadzamy.pl/porady/sprzatanie/przeprowadzka-poradnik-jak-sie-spakowac-aa-rrZB-Ama2-8DzL.html

(dostęp 28.09.2020)

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-zmienic-operatora-pradu-krok-po-kroku-3102964.html

(dostęp 28.09.2020)

https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf

(dostęp 28.09.2020)

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/2020/informacja-o-abonamencie-rtv-bip.pdf

(dostęp 28.09.2020)

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1488-deklaracja-smieciowa

(dostęp 28.09.2020)

https://mieszkanieplus.gov.pl/

(dostęp 11.09.2020)

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiaces

(dostęp 28.09.2020)

https://wynajmistrz.pl/ubezpieczenie-oc-najemcy

(dostęp 28.09.2020)

https://ubea.pl/Kiedy-ubezpieczenie-wynajmowanego-mieszkania-jest-oplacalne%2Cartykul%2C1303/

(dostęp 01.09.2020)

Źródła zdjęć:

iStock.com/Geber86

iStock.com/milan2099

iStock.com/urbazon

Chcesz 10% bonusu*? Zostań członkiem!

Dołącz do C&A for you (C&A dla Ciebie), naszego bezpłatnego programu członkowskiego, aby dodatkowo otrzymywać specjalne oferty członkowskie i zniżki członkowskie podczas wyprzedaży.

Zostań członkiem już teraz

*Po zarejestrowaniu się w programie lojalnościowym C&A dla Ciebie i dokonaniu subskrypcji spersonalizowanych wiadomości e-mail otrzymasz kupon rabatowy uprawniający do 10% zniżki. Po spełnieniu obu warunków kupon można wykorzystać jednorazowo, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym C&A. Nie obowiązuje on w przypadku artykułów z wyprzedaży lub objętych innymi promocjami. Więcej informacji o warunkach członkostwa dostępnych jest tutaj www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions