Ogólne warunki handlowe (OWH)

§ 1 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez C&A Mode GmbH & Co. KG z siedzibą w Düsseldorfie, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf. C&A Mode GmbH & Co. KG zarejestrowana jest w rejestrze sądowym Sądu Rejonowego (niem. Amtsgericht) w Düsseldorfie (HRA 6237). Kierownictwo: Giny Boer, Christoph Hammer

2. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane.

3. Sprzedajemy nasze towary wyłącznie na rzecz konsumentów w ilościach zwyczajowo w handlu przyjętych.

4. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. C&A Mode GmbH & Co. KG dokłada najwyższej staranności, aby produkty oferowane w sklepie internetowym były dostępne oraz ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

5. Język polski jest jedynym wiążącym językiem umowy zawartej pomiędzy konsumentem a C&A Mode GmbH & Co. KG.

6. Sprzedaż następuje jedynie na terytorium Polski, dlatego też adres do rozliczeń i wysyłki musi znajdować się w Polsce.

§ 2 Zawarcie umowy

1. W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub poprawić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.

2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 49 PLN. W przypadku zamówienia z kuponem rabatowym, minimalna wartość zamówienia wynosi 100PLN

3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również ponownie niniejsze warunki sprzedaży. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również niniejszych warunków sprzedaży, radzimy Państwu wydrukowanie i zachowanie tego maila w zasobach elektronicznych. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.

4. Do zawarcia umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przez nas przyjęte, o czym zostaną Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości e-mail. Nie przyjmujemy zamówień od osób poniżej 18 roku życia.

§ 3 Dostępność oraz czas dostawy towarów

1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u naszych dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu na wskazany przez Państwa adres e-mail. Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców.

3. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok trzy do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia. W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

4. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, m.in. GLS. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa”.

§ 4 Cena

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Tytułem kosztów wysyłki pobieramy opłatę za dostarczenie zamówienia w wysokości:

- 9,90 PLN przy płatności przelewem bankowym, kartą kredytową, w systemie PayU lub PayPal, niezależnie od sposobu dostawy (przy zamówieniach powyżej 100 PLN dostawa jest za darmo),
- 14,90 PLN przy płatności za pobraniem, wybierając InPost (przy zamówieniach powyżej 100 PLN dostawa jest za darmo),
- 21,00 PLN przy płatności za pobraniem, wybierając Pocztę Polską (przy zamówieniach powyżej 100 PLN dostawa jest za darmo),
- 0,00 PLN przy odbiorze w sklepie C&A.

§ 5 Metody płatności

1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać m.in. z następujących form płatności:

- przedpłata przelewem bankowym:

Należną sumę należy przelać w ciągu 5 dni na następujące konto bankowe:

Odbiorca: C&A Online Shop
Bank: mBank S.A
Nr rachunku bankowego: 28114020620000536271001001
IBAN: PL28114020620000536271001001
BIC: BREXPLPWXXX

W tytule przelewu proszę podać numer faktury VAT. Dla każdego nowego zamówienia należy dokonać nowego przelewu.

- płatność kartą kredytową (VISA, Master Card),
- płatność za pobraniem,
- elektroniczne instrumenty płatnicze oferowane przez podmioty trzecie (np. PayU, PayPal). Szczegóły dotyczące metod płatności znajdują się w zakładce "Sposoby płatności".

§ 6 Zastrzeżenie własności

Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają naszą własnością.

§ 7 Roszczenia wynikające z wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

2. Reklamacje składa się w następujący sposób:

a) drogą pocztową na adres:

C&A Online Shop
Postfach 210110
46268 Dorsten / Niemcy
lub

b) drogą elektroniczną na adres:

service_pl@shop-c-and-a.com

Towar należy odesłać na adres:

arvato 1
c/o C&A Online Shop
Przegródka pocztowa nr 65
62-056 Komorniki P204

§ 8 Prawa autorskie i znaki towarowe

Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design tekstyliów, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

§ 9 Prawo właściwe

Obowiązuje prawo materialne Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§ 10 Informacja w zakresie kosztów telefonicznych

Koszty, które ponoszą Państwo w związku z kontaktem telefonicznym z C&A Mode GmbH & Co. KG określane są według stawek Państwa operatora. Nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.

§ 11 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46268 Dorsten, Niemcy, tel.: 022 21 31 237, e-mail: service_pl@shop-c-and-a.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwość zwrotu towarów przy użyciu wszystkich dostępnych metod znajdują się w zakładce „Zwroty” w dziale „Serwis”.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Jeżeli odeślecie nam Państwo towar w ciągu terminu na odstąpienie od umowy bez wyraźnego wskazania, że korzystacie Państwo z ustawowego prawa do odstąpienia, potraktujemy niniejszy zwrot jako odstąpienie od umowy ze wszelkimi opisanymi wyżej skutkami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy adresat C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46168 Dorsten, Niemcy lub adres e-mail: service_pl@shop-c-and-a.com:

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej ich wydruk.

4. Strona internetowa www.c-and-a.com działa w technologii flash/html.

5. Do przeglądania i korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu internetowego C&A wymaga przeglądarki internetowej, włączonej obsługi języka JavaScript i wyskakujących okienek pop-up.

6. C&A Mode GmbH & Co. KG zakazuje publikowania na swojej stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste C&A, kontrahentów lub osób trzecich, o ile wprowadzone zostaną funkcjonalności strony internetowej, które umożliwią przekazywanie treści przez klientów.

§ 13 Mediacje konsumenckie

C&A Mode GmbH & Co. KG zasadniczo nie wyraża gotowości i nie jest zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Stan na dzień 27.12.2022

Czy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A