Mężczyzna sprawdza swoje konto bankowe dla seniora.

Bankowość internetowa dla seniora – bezpieczne konto bankowe online

Bankowość online to prosty sposób na kontrolę swoich finansów oraz uregulowanie ewentualnych płatności bez konieczności wychodzenia z domu. Dostęp do konta nie jest uzależniony od godzin otwarcia placówek banku i pozostaje możliwy przez całą dobę. Poza tym pomaga oszczędzić czas, który musieliby Państwo poświęcić na dotarcie do placówki. Nie znaczy to jednak, że trzeba całkowicie zrezygnować z tradycyjnej bankowości, wszak obie te usługi znakomicie się uzupełniają. Mimo to, wielu seniorów waha się i unika korzystania z systemu bankowości internetowej. Dlatego też chcemy przybliżyć Państwu to zagadnienie i przekonać, że korzystając z rachunku online mamy do czynienia z w pełni bezpiecznym kontem bankowym.

Czym jest bankowość internetowa i jakie posiada zalety

Bankowość elektroniczna to usługa zapewniająca klientowi dostęp do jego rachunku bankowego za pośrednictwem Internetu. Możliwe jest to przy pomocy różnych urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, smartfon czy tablet. Wystarczy skorzystać z przeglądarki internetowej, dedykowanej aplikacji lub specjalnego programu komputerowego.

Wskazówka

W sieci znaleźć można różnego rodzaju kursy obsługi internetowych kont bankowych. Wiele z nich jest bezpośrednio skierowanych do seniorów, aby pomóc pokoleniu niewychowanemu na treściach cyfrowych w rozwiązaniu podstawowych problemów technicznych i ułatwić im dokonywanie płatności online. Informacji na ten temat mogą Państwo poszukać np. na stronie swojego banku.

Jakie zalety dla seniorów niesie ze sobą bankowość internetowa?

Konto bankowe online ułatwia używanie wszelkich usług bankowych i pozwala na ciągły dostęp do własnych środków. Innymi słowy, dzięki połączeniu z Internetem mogą Państwo korzystać ze swojego konta bankowego przez 24 godziny na dobę, bez potrzeby wychodzenia z domu. Przy pomocy komputera, telefonu lub tabletu można dziś bez problemu dokonać operacji bankowych, które wymagały kiedyś osobistego pójścia do oddziału i zajmowały dużo czasu.

Oto zalety jakie niesie ze sobą korzystanie z mobilnej bankowości:

 • Bezpośredni dostęp do konta bankowego, bez względu na to, gdzie się Państwo aktualnie znajdują.

 • Korzystanie z rachunku nie jest uzależnione od godzin pracy żadnej filii banku.

 • Łatwiej zachować kontrolę nad wydatkami, gdyż mamy możliwość wglądu do historii płatności.

 • Współczesna bankowość internetowa korzysta z wielu skutecznych zabezpieczeń.

 • Bankowość elektroniczna pozwala zaoszczędzić czas, gdyż nie trzeba pokonywać drogi do oddziału banku.

 • Wiele placówek udostępnia stanowiska komputerowe, umożliwiające korzystanie z tych usług osobom z niepełnosprawnościami. Można tam dostosować wielkość czcionek, kontrast kolorów lub sposób obsługi strony internetowej banku.

 • Również osoby z ograniczoną sprawnością ruchową mogą dzięki bankowości internetowej samodzielnie korzystać ze swoich środków finansowych, bez konieczności zdawania się na pomoc innych.

Bankowość internetowa nie musi oznaczać rezygnacji z pomocy doradcy. Na stronach internetowych i w aplikacjach bez problemu znajdą Państwo ważne numery kontaktowe, umożliwiające połączenie z konsultantami z różnych działów banku i zadanie im pytania przez telefon.

W jaki sposób działa bankowość online

Bankowość online umożliwia wygodny dostęp do konta, bez konieczności ruszania się z kanapy. Po zalogowaniu się na stronie internetowej – bądź w aplikacji mobilnej – swojego banku, mogą Państwo sprawdzić saldo rachunku, przejrzeć historię wpłat i wypłat oraz dokonać nowych płatności. Oprócz tych podstawowych czynności, dostępne jest wiele innych operacji, które umożliwia nam ta forma usług.

Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w systemie bankowości online, należy uprzednio zadbać o kilka formalności.

Aktywacja bankowości elektronicznej

W każdym banku aktywacja konta internetowego wygląda nieco inaczej, jednak składa się zazwyczaj z trzech podstawowych kroków:

 1. Zgłoszenie chęci aktywowania usługi bankowości mobilnej
  Najpierw należy skontaktować się z bankiem i poprosić o możliwość aktywowania bankowości elektronicznej. Można to zrobić osobiście w oddziale banku, przez telefon lub stronę internetową usługodawcy. Każdy bank ma nieco inne procedury, ale z reguły dane do logowania wysyłane są na Państwa adres zameldowania.

 2. Użycie danych do logowania
  Dane konieczne do pierwszego logowania to zazwyczaj nazwa użytkownika i numer PIN, lub po prostu hasło. Gdy uda się już zalogować na koncie, należy odnaleźć zakładkę z hasłem do konta i zmienić je na odpowiednio bezpieczny, ale możliwy do zapamiętania ciąg znaków.

 3. Korzystanie z usług bankowości mobilnej.
  Aby używać bankowości online, wystarczy skorzystać z komputera posiadającego dostęp do Internetu i odwiedzić stronę swojego banku. Popularność zyskują również aplikacje mobilne, które uławiają korzystane z konta za pomocą smartfona lub tabletu.

Po zalogowaniu mają Państwo do dyspozycji różne opcje. Zależą one od oferty banku i zawsze się trochę od siebie różnią. Generalnie jednak są tam funkcje do których przyzwyczaiły nas już bankomaty. Mogą więc Państwo:

 • Sprawdzić stan konta

 • Zrobić przelew

 • Sprawdzić historię wpłat i wypłat

 • Ustawić automatyczne przelewy, takie jak zlecenie stałe lub polecenie zapłaty

 • Sporządzić wyciąg z konta

Wskazówka

Jeśli otrzymają Państwo maila na swoją prywatną pocztę elektroniczną z prośbą o przesłanie wrażliwych danych, takich jak numer karty kredytowej, PIN lub swoje hasło do konta, należy zachować wzmożoną ostrożność i nikomu nie ujawniać tych informacji. Żaden bank nie przesyła i nie odbiera takich dyspozycji mailem. Nawet jeśli wiadomość sprawia wrażenie oryginalnej i przesłanej przez zaufaną instytucję, jest to na pewno zwykła próba oszustwa, która powinna znaleźć się w Spamie. Takie maile należy bezwzględnie usuwać, a w razie wątpliwości skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o zaistniałej sytuacji.

Przelewy z kartą kodów

Obok numeru PIN, dużą rolę odgrywają jeszcze inne ciągi liczb, a mianowicie hasła służące do autoryzacji transakcji, zwane również kartą kodów TAN. Te numery są czymś w rodzaju „elektronicznego podpisu“, dzięki któremu autoryzuje się operacje bankowe, takie jak przelewy, czy płatności internetowe. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, każdy kod służy zazwyczaj do autoryzacji tylko jednej transakcji. Dlatego też konieczne jest generowanie nowych kodów.

Do niedawna karty kodów były wydawane klientom w formie fizycznej. Ta praktyka uległa jednak zmianie w ostatnich latach. Zrezygnowano z namacalnego nośnika w postaci kartek i kart, które zastąpiono cyfrowymi odpowiednikami. Dziś kody TAN do autoryzacji generuje się w jeszcze bardziej zindywidualizowany sposób. Oto ich podstawowe formy, stosowane obecnie przez banki:

 • Autoryzacja przez SMS (mTAN): uwierzytelnienie przelewu następuje po wpisaniu kodu, który bank przesyła nam SMS-em. Otrzymana wiadomość zawiera kod autoryzacyjny wraz ze szczegółami transakcji, takimi jak dane odbiorcy, kwota przelewu i data zlecenia. Dzięki niej możliwe jest na przykład wykrycie korzystania z naszego konta przez osobę nieuprawnioną.

 • Mobilna autoryzacja transakcji (Push-TAN):jest to protokół ściśle powiązany z aplikacją bankową. Przy tym rodzaju autoryzacji, osoba wykonująca przelew internetowy otrzymuje powiadomienie przez aplikację banku. Następnie loguje się do tej aplikacji, sprawdza poprawność danych i zatwierdza przelew.

 • Autoryzacja przelewu tokenem: token to zasilane bateriami urządzenie do uwierzytelniania transakcji internetowych, będące generatorem krótkotrwałych (z reguły możliwych do użycia przez 60 sekund) i jednorazowych kodów dostępu. Obecnie tokeny mogą być również wbudowane w karty płatnicze lub zastąpione przez telefony komórkowe z zainstalowaną aplikacją do generowania haseł (token GSM).

 • Autoryzacja przez podpis elektroniczny i cyfrowy: zatwierdzanie transakcji w ten sposób uważane jest za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań. Wymaga to jednak użycia specjalnego czytnika i karty zawierającej prywatny klucz. Po podaniu kodu PIN, klucz umożliwia autoryzację danej transakcji.

 • Karta iTAN (indexed TAN): tu kody umieszczone są na przecięciu wierszy (oznaczonych np. literowo) oraz kolumn (oznaczonych np. liczbami). Hasła takie generowane są losowo przez system. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów autoryzacji, ta jej forma sprawia, że to samo hasło może być użyte kilkukrotnie.

Wskazówka

Pobierając z Internetu aplikacje bankowe, powinni Państwo korzystać tylko z zaufanych źródeł. Warto też zadbać o odpowiednie zabezpieczenia antywirusowe, aby uniknąć instalacji złośliwego oprogramowania, które jest w stanie przekazywać wiadomości SMS z kodami TAN na numer oszusta.

Seniorzy zapoznają się z bankowością internetową za pośrednictwem tabletu.

Bezpieczne konto bankowe w Internecie

Bankowość mobilna jest prosta i komfortowa. Jednak takie usprawnienie transakcji finansowych nie jest pozbawione ryzyka – którego nie należy ignorować. Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie, także w przestrzeni cyfrowej. Aby optymalnie zabezpieczyć prywatne urządzenia elektroniczne, takie jak komputery i smartfony, przed atakami oszustów, powinno się przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należy przede wszystkim:

 • Korzystać z programów antywirusowych.

 • Regularnie aktualizować oprogramowanie i system operacyjny.

 • Zwracać szczególną uwagę na szyfrowanie skryptu bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że adres strony internetowej, na której wpisujemy poufne dane, powinien zaczynać się od liter „https”. Taki protokół gwarantuje, że niejawne informacje są zabezpieczone oraz trudniejsze do przechwycenia, odczytania i zmiany.

 • Zadbać o włączenie w przeglądarce internetowej wbudowanej ochrony przed próbami oszustwa (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem.

 • Używać jedynie bezpiecznych haseł – trudnych do odgadnięcia i składających się z wielu różnych znaków.

Więcej informacji w powyższej kwestii znajdą Państwo w naszym artykule na temat bezpieczeństwa w Internecie. Przestrzegając tych podstawowych zasad, można surfować, robić zakupy i korzystać z bankowości mobilnej bez zbędnych obaw. W kolejnym akapicie dowiedzą się Państwo co jeszcze można zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu bankowości internetowej.

Praktyczne wskazówki na temat bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

 • Nie należy ujawniać poufnych danych osobom postronnym. Nawet jeśli wydaje się, że prośba o takie informacje pochodzi z zaufanego konta, to należy pamiętać, że żaden bank nigdy nie żąda od nas ujawnienia takich informacji.

 • Publiczne sieci Wi-Fi nie są zabezpieczone. Korzystanie z nich może doprowadzić do przejęcia poufnych danych przez osoby postronne. W celu korzystania z bankowości online, lepiej używać prywatnych i odpowiednio zabezpieczonych sieci internetowych.

 • Zaleca się, by unikać obcych urządzeń, do logowania na konta online, gdyż dane mogą zostać na nich zapisane i wykorzystane przez osoby do tego niepowołane.

 • Po zakończeniu swojej aktywności na koncie bankowym, należy się wylogować. To skutecznie przerwie połączenie ze stroną i zapewni, że dostęp do rachunku pozostanie zabezpieczony.

 • Warto ustalić maksymalny dzienny limit wypłat. Wtedy, nawet w razie ataku oszustów, można ograniczyć ewentualne straty do minimum.

 • Jeśli ktoś wszedł w posiadanie Państwa poufnych danych związanych z kontem bankowym lub gdy pojawią się na nim operacje wykonane bez Państwa zgody i wiedzy, należy niezwłocznie powiadomić swój bank, który zablokuje dostęp do rachunku i uniemożliwi dalsze wyprowadzanie środków.

Podsumowanie

Bankowość internetowa pozwala na dostęp do swoich pieniędzy przez 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy tylko mieć w zasięgu ręki urządzenie podłączone do Internetu i znać swoje dane do logowania. Dzięki coraz lepszym zabezpieczeniom używanie konta bankowego online jest bardzo bezpieczne, o ile przestrzega się podstawowych środków ostrożności. Mimo wszystko, w razie ataku oszustów, można szybko zareagować i zminimalizować straty, a w większości sytuacji także odzyskać utracone środki. Jeśli chcą Państwo rozpocząć korzystanie z bankowości online, wystarczy skontaktować się z doradcą klienta wybranej placówki i poprosić o przesłanie danych do logowania.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87_elektroniczna
(dostęp 16.03.2021)

https://ofin.pl/autoryzacja-przelewu
(dostęp 16.03.2021)

https://direct.money.pl/artykuly/porady/uwaga-kradziez-z-konta-jak-sie-zachowac,94,0,2234974
(dostęp 16.03.2021)

https://finansowaporownywarka.pl/blik-co-to-jest-co-umozliwia-nowoczesna-bankowosc-mobilna/
(dostęp 16.03.2021)

https://www.wprost.pl/tygodnik/7198/Wirtualny-bank.html
(dostęp 16.03.2021)

Źródła zdjęć

iStock.com/Extreme Media

iStock.com/Paperkites

iStock.com/gradyrees

Czy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A