Veilige weg naar school – Kinderen lopen naar school

Een veilige weg naar schoolDe dagelijkse weg naar school zorgt ervoor dat de zelfstandigheid en het verantwoordingsbewustzijn van de kinderen wordt bevorderd. Voor kinderen brengt de route naar school echter enkele gevaren met zich mee. Wegen met een hoge verkeersdrukte of slecht overzicht door geparkeerde auto’s, bomen of bouwplaatsen en ontbrekende zebrapaden vormen bedreigende situaties voor kinderen in het verkeer. In vergelijking met volwassenen nemen zij hun omgeving anders waar en schatten hierdoor situaties verkeerd in. Daarom moeten ouders zich ruim voor de eerste schooldag laten informeren, over hoe zij de veiligheid van hun kinderen op weg naar school kunnen waarborgen.

Tip: Wanneer je kind met de fiets naar school wil gaan, moet je als ouder op een aantal dingen letten. In ons artikel over “veilige schoolweg met de fiets” leggen we uit, wat de belangrijkste veiligheidsaspecten zijn, die je moet weten.  

Lopend naar school – Moeder loopt met de kinderen naar school

Inhoudsopgave:

 • Lopend naar school

 • Met de bus naar schoolLo­pend naar school

Kinderen zullen mits dit mogelijk is altijd lopend naar school moeten gaan. Let erop, dat je je kinderen niet standaard met de auto naar school brengt. Alleen als het echt niet anders kan maak je een uitzondering. Frisse lucht en beweging zijn goed voor kinderen en verhogen het concentratievermogen. Ook bevordert het de zelfstandigheid. Bovendien zorgen minder auto’s op de weg voor meer veiligheid voor kinderen in het verkeer. Er ontstaan minder files en kinderen kunnen daardoor zonder gevaar op school aankomen.

De keu­ze voor de vei­lig­ste weg

Voor de weg naar school geldt: De kortste weg is niet altijd de veiligste weg. Bij de planning van de route moet rekening worden gehouden met de verkeersdrukte en de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn onderweg. Een minder drukke weg met veel stoplichten, zebrapaden en klaar-overs heeft een hogere veiligheid, ook als dit een omweg is. Meestal hebben scholen of gemeentes een veilig routeplan ontwikkeld die ouders en kinderen helpt bij de oriëntatie van de route. Hierop zijn de veiligste routes van en naar school in kaart gebracht waarop stoplichten, zebrapaden, bushaltes en gevarenzones zijn weergegeven.

Moeder laat de kinderen een veilige weg naar school zien

De route samen oefenen

Voordat kinderen zelfstandig naar school gaan is het belangrijk dat ouders de route naar school samen oefenen met hun kind(eren). Dit zal op de reguliere schooltijden moeten gebeuren en niet in het weekend of tijdens vakanties. Daardoor oefent het kind de situatie onder realistische omstandigheden en wordt zo op mogelijke gevaren gewezen. Hierbij is het belangrijk, dat ouders het goede voorbeeld zijn. Gedraag je verantwoordelijk en bewust in het verkeer en wees een voorbeeld. Kinderen spiegelen jouw gedrag en leren daardoor veilig aan het verkeer deel te nemen.

Tijdens de eerste schooldagen zullen ouders hun kinderen moeten begeleiden op weg naar school. Kinderen hebben vaak een beperkter gezichtsveld dan volwassenen. Het blikveld van kinderen is veel smaller, alsof ze oogkleppen dragen. Ze kunnen hierdoor gevaarlijke situaties over het hoofd zien. Observeer je kind en stel vragen, zodat jouw kind uitlegt wat hij/zij moet doen. Hierdoor kun je een goede inschatting maken in hoeverre je kind op de hoogte is van de verkeersregels. Fouten die gemaakt worden kun je gelijk bespreken. Vergeet niet om je kind complimenten te geven, goed gedrag mag beloond worden.De ver­keers­op­voe­ding

De verkeerseducatie is erg belangrijk, hierdoor voorkom je dat kinderen die deelnemen aan het verkeer terecht komen in gevaarlijke situaties. Leer je kinderen daarom alle belangrijke verkeersregels. Vooral bij het oversteken van de weg moet je erg voorzichtig zijn. Ondanks de zebrapaden stoppen autobestuurders niet altijd. Dit leidt vaak tot ongevallen, omdat kinderen er geen rekening mee houden en de weg zonder enige angst oversteken. Daarom is het belangrijk te weten, hoe kinderen zich in de buurt van een zebrapad of stoplicht moeten gedragen. Hierbij kun je letten op de volgende tips:

 • Bij een rood verkeerslicht altijd blijven staan en geduldig afwachten

 • Voordat je de weg oversteekt meerdere keren naar rechts en links kijken

 • Nooit tussen geparkeerde auto’s door de weg oplopen

 • Voordat je het zebrapad oversteekt oogcontact met de autobestuurders zoeken en een handgebaar geven

Ge­noeg tijd in­plan­nen

Als kinderen met haast naar school moeten gaan, lopen zij het meeste risico op een ongeval. In de ochtend moet er dan ook voldoende tijd ingepland worden. Kinderen moeten ’s morgens op tijd vertrekken zodat ze niet in de stress komen. Ook is een gebalanceerd ontbijt erg belangrijk. Daardoor zijn kinderen beter geconcentreerd en letten dus ook scherper op in het verkeer. Verdere tips voor de voorbereiding van een veilige weg naar school, vind je in ons artikel “Tips voor veiligheid van kinderen in het verkeer

Klaar-overs en school­weg be­ge­lei­ders

Om de kinderveiligheid in het verkeer te waarborgen, zijn er op vele voetgangersoversteekplaatsen regelmatig klaar-overs aanwezig. Zij regelen het verkeer en zorgen ervoor dat kinderen de weg veilig kunnen oversteken. Ook zijn er schoolweg begeleiders, die leerlingen begeleiden op de route. Zij lopen dan samen met een groep kinderen naar school. Daarnaast kan het zinvol zijn, dat kinderen in tweetallen of een groep naar school gaan. Zo kunnen ze elkaar wederzijds in de gaten houden.

Met de bus naar school

Het risico op een ongeval is veel kleiner als kinderen met de bus naar school gaan. Belangrijk is dat kinderen altijd de beschikbare zitplaatsen gebruiken en de gordel omdoen. Bij een noodstop of een ongeval verhindert dit dat kinderen uit de stoel geslingerd kunnen worden. Mocht jouw kind staan in de bus, zal het zich goed moeten vasthouden. Hiermee voorkom je dat jouw kind valt. Een overvolle bus is te vermijden. Over het algemeen zullen er in een bus niet meer mensen getransporteerd worden dan er aan zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. Extra voertuigen, zoals speciale pendelbussen kunnen hierbij een voordeel zijn.

In sommige schoolbussen werken ook schoolweg begeleiders, die de kinderen in de gaten houden en verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zij helpen bij het in- en uitstappen en letten erop, dat kinderen zich rustig gedragen in de bus. Dit voorkomt chaos in de bus. Bovendien wordt de buschauffeur niet afgeleid zodat hij zich volledig kan concentreren op de weg en de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt.

Hoe ge­draag je je bij een bus­hal­te en in de school­bus

Tijdens het wachten op de bus, wordt er graag geklierd door kinderen. Hierbij letten ze vaak niet op het verkeer en lopen soms dus zomaar de weg op. Een ongeval is dan zo gebeurd. Ook bij het oversteken van de weg voor of achter de bus worden kinderen vaak niet gezien. Daarom moet je jouw kind bij brengen, hoe hij of zij zich bij een bushalte en in de bus juist gedraagt. Volgende punten zijn daarbij belangrijk:

 • Tijdens het wachten afstand tot de weg bewaren

 • Niet dringen tijdens het in- en uitstappen

 • Na het uitstappen wachten tot de bus weggereden is

 • Tijdens de rit rustig blijven

 • De gordel omdoen in de bus of je vasthouden aan een stang

Ook hier kan het helpen jouw kinderen tijdens de eerste busritten te begeleiden. Ook zullen kinderen altijd in alle rust naar de bushalte moeten gaan, zodat ze niet gaan twijfelen of zich haasten. Bespreek vooraf een alternatieve route met je kinderen zodat ze die in geval van nood kunnen nemen, of vertel ze dat ze rustig moeten gaan wachten tot de volgende bus komt.

Hier vind je de belangrijkste informatie over kinderen in het verkeer in een overzichtelijke PDF.

Con­clu­sie

Kinderen leren van hun ouders hoe zij juist moeten handelen in het verkeer. Om die reden moeten kinderen de eerste paar keer begeleid worden naar school. Dit kan lopend zijn, met de fiets of met de bus. Tips en voorbeelden waarvan kinderen leren helpen enorm goed. Zo kunnen kinderen veilig deelnemen aan het verkeer en zijn ouders gerustgesteld

Ontdek meer artikelen:

______________________________________________

Bronnen:

https://www.anwb.nl/verkeer/ (laatst opgeroepen op 27-05-2020)

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise (laatst opgeroepen op 27-05-2020)

https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsennaarschool/ (laatst opgeroepen op 27-05-2020)

https://www.opvoeden.nl/vervoer-naar-school-282/ (laatst opgeroepen op 27-05-2020)

https://www.gemeentewestland.nl/verkeersveiligheid/lopen-en-fietsen-naar-school.html (laatst opgeroepen op 27-05-2020)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/Imgorthand

kikovic/Shutterstock.com

iStock.com/FatCamera

Wist je dat? Nieuwe members krijgen 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in Nederland, ofwel in de online shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de Algemen Voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/nl/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypaliDealPostNL C&A Filiaal