Nástup do školky: pohybové hry v rámci předškolní přípravy.

Nástup do školky: Předškolní vzdělávání ve školce

Mateřská škola nabízí dětem možnost trávit čas mezi svými vrstevníky, společně objevovat svět a získávat důležité mezilidské dovednosti. Dále poskytuje dětem cenné podněty pro předškolní a později školní vzdělávání. Děti se učí nejen od svých rodičů, ale také od osob v jiném sociálním prostředí. V tomto průvodci mateřskou školou vysvětlujeme, jak probíhá nástup do školky, co se děti ve školce učí a na které aktivity pro děti se ve školce můžete těšit. Podíváme se také na to, jak může školka připravit děti na povinnou školní docházku.

Objevte další články:

Aktivity pro děti ve školce: Předškolní vzdělávání a podpora v mateřské škole

V mateřské škole najde vaše dítě mnoho zajímavých podnětů, které mu rozšíří obzory a podpoří jeho zvídavost, a to ať už jde o společné hry s vrstevníky, pohybové hry ve skupině, nebo speciální aktivity, které učitelé předem připravili s cílem pomoci dětem ve vývoji. Díky aktivitám pro děti čas ve školce ubíhá rychleji. Navíc je pro ně velice příjemný, a to především kvůli tvorbě důležitých základů pro pozdější rozvoj a nadšení pro učení. V kombinaci s domácím vzděláváním a podporou dospělého může dítě ve školce objevit svou přirozenou touhu po vědění a rozvíjet svou zvídavost.

Učitelé využívají své pedagogické znalosti k tomu, aby co nejlépe podpořili děti už při nástupu do školky, a zajistili tak, že se nebudou cítit přetížené, nebo že se naopak nebudou nudit. V mnoha mateřských školách se předškolní vzdělávání zaměřuje na následující kompetenční oblasti:

  • Výuka základních sociálních dovedností: Při společných aktivitách se dítě učí začlenit se do skupiny a brát ohled na ostatní. Kromě toho posiluje interakce s ostatními dětmi sebevědomí a sebedůvěru, což má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti.

  • Rozvoj důležitých kognitivních dovedností: V mnohých školkách mají děti možnost seznámit se se základními znalostmi v oblasti zdraví, ale také mediální výchovy. Děti se také učí poznávat samy sebe i druhé děti. Pomocí her si osvojují pravidla, učí se zastávat svůj názor a orientovat se v areálu školky.

  • Podněcování nadšení pro učení: Učitelé v mateřské škole vymýšlejí pro děti hry a cílenými otázkami podporují jejich zvídavost. Různé aktivity pro děti ve školce podněcují sbírání vlastních zkušeností a také to, jak s nimi zacházet.

  • Podpora jazykových znalostí: Aby se děti naučily dobře mluvit, je kromě domácího procvičování důležitá také průběžná jazyková příprava ve školce. Učitelé v mateřských školách vyzývají děti k volnému mluvení a učení se říkanek nazpaměť. Jazykové hry jsou navrženy tak, aby hravou formou podporovaly osvojování jazyka. Pravidelné čtení nahlas posiluje kognitivní rozvoj.

  • Podpora motoriky: Cvičení a pohybové hry jsou pevnou součástí aktivit pro děti ve školce. Pomáhají dětem cvičit a budovat si dobré povědomí o vlastním těle. Tímto způsobem se rozvíjejí a neustále trénují důležité dovednosti, jako je například rovnováha a koordinace.

Tip

S učiteli ve školce udržujte pravidelný kontakt, abyste byli neustále informovaní o vývoji svého dítěte. Aktivity pro děti ve školce tak učitelé budou vytvářet podle jejich potřeb. Zajímejte se o aktuální dění ve školce a inspirujte se aktivitami ostatních dětí.

Nástup do školky: děti se soustředí na vyřešení úkolu.

Příprava na školu: Krok za krokem do školy ještě ve školce

Při nástupu do školy se děti dostávají do nové životní etapy, kde na ně čeká mnoho neznámých výzev. Předávání znalostí už najednou není tak hravé jako v mateřské škole. Místo toho se děti musí naučit soustředit se na výuku. Aby byl přechod ze školky do školy pro děti snazší a příprava na školu se dobře vydařila, nabízí mnoho mateřských škol předškolní vzdělávání.

Ačkoliv se mateřské školky řídí podle předškolního vzdělávacího programu, jeho praktické provedení se může v jednotlivých školkách lišit. V mnoha mateřských školách je předškolákům poskytována zvláštní podpora při společném učení v malých skupinách a při vyplňování nebo vybarvování pracovních listů. Tento typ předškolního vzdělávání je již srovnatelný s výukou ve škole a pomalu seznamuje děti s novou situací ve školní lavici. Děti se tak již dopředu připravují na školu. Jiné mateřské školy nabízejí ve spolupráci s místní policií speciální kurzy dopravní výchovy, které děti seznamují s nejdůležitějšími pravidly pro chodce a připravují je na cestu do školy. Kromě toho některé mateřské školy v rámci předškolního vzdělávání nabízejí výuku cizích jazyků, která děti hravou formou seznamuje s cizími jazyky, a může tak vzbudit nadšení pro cizojazyčné kultury. Příprava na školu bude jistě vydařená.

Tip

Již dopředu se ve školce informujte ohledně konkrétní koncepce přípravy dětí na školu. Tak budete již předem vědět, co na děti ve školce čeká, a vyvarujete se tak neočekávaným překvapením.

Připravili jsme pro vás průvodce předškolním vzděláváním, ve kterém naleznete články týkající se mateřských škol, jeslí i přípravy na školu. Dozvíte se také mnoho užitečných rad, například jak vypadá výbava do školky, jak si na školu zvyknout a jak na novou životní fázi děti připravit.

Nástup do školky: malé děti si hrají s vychovatelkou.

Jesle: Informace pro rodiče

V jeslích se s láskou starají o nejmenší děti od přibližně šesti měsíců do tří let. Pokud hledáte možnost péče o své batole, mohly by pro vás být jesle vhodnou formou péče. V tomto článku vám vysvětlíme, jaké výhody mají jesle pro rodiče i děti, jak najít kvalitní zařízení a co byste měli zvážit při podávání přihlášky. Najdete zde také informace o nákladech, které můžete očekávat, a o tom, jak může vypadat den dítěte v jeslích.

Jesle: Informace pro rodiče
Nástup do školky: skupinka dětí s učitelkou si hraje u stolu.

Nástup do školky: Informace pro rodiče

Přechod do mateřské školy představuje pro mnoho dětí novou, vzrušující životní etapu. Děti si zde mohou bezstarostně hrát s ostatními dětmi a učit se hrou při společných aktivitách. V tomto článku vás seznámíme s výhodami péče v mateřské škole a ukážeme vám, jak pro vaše dítě najít tu správnou. Kromě toho poskytneme užitečné informace, například o přihlášení a nákladech, které vám mohou usnadnit organizaci.

Školka: Informace pro rodiče
Příprava na školu: děti se společně smějí a kreslí.

Aktivity pro děti ve školce: Proces adaptace u dětí

První den v jeslích nebo mateřské škole je pro děti i rodiče velkou změnou. Malé děti musí zpracovat mnoho nových dojmů, zvyknout si na nové prostředí, nového pečovatele a na odloučení od rodičů. Vzhledem k tomu, že proces aklimatizace probíhá u každého dítěte a zařízení jinak, najdete v tomto článku mnoho tipů a informací, které vám tento proces usnadní.

Adaptace dětí ve školce
Co do školky: tatínek se před školkou loučí se svým synem, který si nese batoh.

Výbava do školy: Co všechno děti potřebují?

Každodenní život v mateřské škole je velmi rozmanitý, a proto si žádá správné oblečení na odlišné činnosti, popř. do různého počasí. Co tedy s sebou do školky? V mnoha mateřských školách můžete svému dítěti nechat oblečení na převlečení ve školce a věci, které potřebuje na určitý den, zabalit ráno do batůžku. Abyste na nic nezapomněli a vaše dítě bylo na vše připraveno, vytvořili jsme praktický seznam věcí ke stažení a v článku shrnuli další užitečné tipy na vybavení do školky.

Výbava do školky

______________________________________________

Zdroje:

http://soukromeskolky.cz/site/jeslicky-a-skolka-dc-bedrnicek/

(citováno 05.08.2022)

https://www.nevychova.cz/blog/nastup-do-skolky/

(citováno 05.08.2022)

https://eduzin.cz/wp/2021/08/10/jak-pripravit-dite-na-nastup-do-skolky-budte-hlavne-v-klidu-vy-radi-psycholozka/

(citováno 05.08.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/monkeybusinessimages

iStock.com/FatCamera

iStock.com/FatCamera

iStock.com/skynesher

iStock.com/skynesher

iStock.com/Fly View Productions

PaypalPPLCeska Posta