Předškolní vzdělávání: skupinka si ve školce společně hraje u stolu.

Předškolní vzdělávání: Informace k přihlášení do mateřské školy

Když se oba rodiče chtějí po rodičovské dovolené vrátit do práce, nabízí mateřská škola pro mnoho rodin vítané řešení. Chcete-li pro své dítě najít tu správnou mateřskou školu, měli byste se včas informovat a navštívit dny otevřených dveří. V tomto článku jsme pro rodiče shromáždili nejdůležitější informace o mateřské škole: od zápisu do mateřské školy přes poplatky spojené s předškolním vzděláváním až po každodenní režim ve školce.

Přihlášení do mateřské školy: Jaké jsou výhody péče o děti v MŠ?

Ve školce mají děti možnost trávit spoustu času se svými vrstevníky a navazovat nová přátelství. Společné hry v rámci předškolního vzdělávání mohou mít pro děti následující výhody:

 • Sociální kompetence: V mateřské škole je kladen důraz na sociální interakci. Děti se učí spolu vzájemně vycházet a prostřednictvím společných her získávají důležité dovednosti, jako je tolerance, schopnost řešit konflikty a sebeúcta. Děti se učí zapadnout do skupiny a dodržovat pravidla a normy.

 • Vývoj osobnosti: Prostřednictvím interakce s ostatními dětmi mají děti možnost objevovat samy sebe a rozvíjet svou vlastní osobnost. Zápis do mateřské školy je pro děti také prvním krokem k samostatnosti.

 • Věkově přiměřená podpora: Pedagogický sbor připravuje aktivity, které jsou přiměřené věku dětí. V mateřské škole lze také objevovat a podněcovat individuální zájmy v oblasti umění, vědy a sportu.

Tip

Dítě je povinné navštěvovat mateřskou školu od dovršení třetího roku. Děti v tomto věku mají ve školce vždy přednost před mladšími dětmi.

Kdy přihlásit dítě do školky?

Mateřské školy obvykle přijímají děti od tří let a starají se o ně až do jejich nástupu do školy. Pokud uvažujete o dřívějším hledání denní péče pro děti, zkuste ve svém okolí vyhledat zařízení, která se věnují menším dětem, jako jsou například jesle. Denní režim ve školce a ostatních předškolních institucích je přizpůsobený potřebám dětí v daném věku.

Pokud si nejste jisti, kdy je dítě připraveno na školku, zaměřte se na následující projevy chování:

 • Dítě se doma často nudí a aktivně vyhledává zabavení.

 • Dítě si častěji hraje s jinými dětmi a méně často si vybírá jako partnera ke hře rodiče.

 • Dítě se stává otevřenější vůči ostatním lidem a navazuje přátelství s ostatními dětmi.

Pokud si můžete zvolit nástup do školky, jsou právě výše zmíněné body známkou toho, že je dítě na předškolní vzdělávání dobře připraveno. Protože své dítě znáte nejlépe, můžete jistě posoudit, jak se dítě projevuje. Při rozhodování důvěřujte svému pocitu.

Denní režim ve školce: děti v mateřské škole společně malují u stolu.

Přihlášení dítěte do mateřské školy: Podle čeho najít správnou školku?

Rodiče se zpočátku mohou sami rozhodnout, do které školky chtějí poslat své děti. Zejména ve velkých městech je nabídka velmi široká – koncepce a struktury jednotlivých školek se liší a finální rozhodnutí pro mnoho rodičů nemusí být snadné. Zápis do mateřské školy je různý podle spádové oblasti. Následující rady vám pomohou vybrat tu pravou právě podle vašich preferencí:

 • Odpovídají rámcové podmínky vašemu každodennímu rodinnému životu? Otevírací a zavírací doba by měla odpovídat vašemu dennímu rozvrhu. Ověřte si, zda školka nabízí jak dopolední, tak odpolední program pro děti.

 • Jsou prostory ve školce pěkně zařízené a vhodné pro děti? Děti by měly mít dostatek prostoru na hraní a dovádění. Dále by jim měly být k dispozici různé hračky. Součástí denního režimu ve školce by měly být také pravidelné aktivity, jako jsou ruční práce, hudba, zpěv a poznávání přírody v rámci pravidelných procházek a trávení času na čerstvém vzduchu.

 • Kdo financuje mateřskou školu? Existují obecní, popř. městské mateřské školy, mateřské školy provozované nezávislými poskytovateli a soukromé mateřské školy. V závislosti na zřizovateli se může lišit zápis do mateřské školy, pedagogické přístupy a dostupnost míst ve školce.

 • Nabízí mateřská škola dlouhou a citlivou dobu na adaptaci? Dítě si tak snáze osvojí nový denní režim.

 • Pracuje ve školce dostatek personálu, který dbá na pravidelnou dokumentaci dětského vývoje? Ve školce pracuje dostatek zaměstnanců, který zajišťuje kvalitní předškolní vzdělávání. Mezi institucí a rodičem by měla panovat dobrá komunikace, aby byly obě strany vždy dobře informované o vývoji dítěte.

 • Odpovídá koncept školky vašim představám? Existují různé pedagogické přístupy, od dvojjazyčných mateřských škol až po lesní školky. Neváhejte a již dopředu se informujte o různých možnostech a náplních školek. Přihlášení dítěte do mateřské školy pak bude jednoduší.

 • Jak je školka strukturovaná? V některých školkách se děti volně pohybují mezi skupinami a mohou se tak vždy účastnit činností, které je nejvíce baví. Jiné mateřské školy se řídí uzavřenou strukturou, kdy děti stejného věku zůstávají v pevně stanovených skupinách a plánují společné aktivity. Koncept, který nejlépe vyhovuje povaze vašeho dítěte, závisí na tom, jak je otevřené a zda se cítí lépe s pevně danými pečovateli, nebo zda raději zkouší nové věci.

Aby se dítě cítilo ve školce dobře, měla by vyhovovat jak dětem, tak vašim očekáváním. Mnohé školky nabízejí prohlídky a dny otevřených dveří, během nichž se můžete se zařízením lépe seznámit a udělat si o něm lepší představu. Můžete tak zařízení poznat zblízka a posoudit, zdali se dítěti bude líbit, nebo ne.

Na co dát pozor při zápisu do mateřské školy?

Vřele doporučujeme navštívit dny otevřených dveří, abyste si udělali představu o tom, jak školka funguje. Při zápisu do mateřské školy mají vždy přednost děti, kterým již byly tři roky, a jsou tak povinni předškolní zařízení navštěvovat. Zápis do několika školek „pro jistotu“ se z pravidla nedělá. Výjimkou mohou být větší města.

Tip

Pokud jsou dítěti tři roky například až v listopadu a rodiče dítě do školky také až od listopadu posílají, platí i tak úplatu zřizovateli již od září. Naopak stravné rodiče hradí až od skutečné návštěvy školky, tzn. u tohoto příkladu od listopadu.

Jak vysoké jsou měsíční náklady na školku?

Náklady na školku se v Česku liší, a proto neexistuje žádná pevně daná cena. Poplatky za mateřskou školu obvykle závisí na následujících aspektech:

 • Provozovatel školky

 • Místo bydliště (spádovost)

Městské a obecní školky jsou často nejlevnější, protože je financuje město/obec. Nezávislé mateřské školy obvykle provozují sociální sdružení, církevní společenství nebo rodičovské iniciativy. Tyto školky mohou také získat regionální finanční prostředky nebo být financovány z darů, což může mít pozitivní vliv na měsíční náklady na školku. Soukromé školky obvykle nejsou dotovány a vybírají školné bez ohledu na výši příjmu.

Ve školce se také platí takzvané stravné, které z pravidla obsahuje dopolední a odpolední svačinu a oběd. Kromě měsíčních nákladů na školku může zařízení účtovat další poplatky na mimořádné události, například za materiál na ruční práce. To vše můžete zohlednit již při plánování nákladů.

Jak probíhá den ve školce: děti si společně hrají ve venkovním areálu mateřské školy.

Jak probíhá (nejen) první den ve školce?

V každé školce je zavedený denní režim a v mnoha případech učitelé strukturu dne plánují sami. Existují však určité rituály a pevné součásti programu, které se v mnoha školkách opakují. Den ve školce mohou děti trávit například:

 • Své dítě přivedete do školky ve stanoveném čase ranního předávání. Učitelé dítě přivítají. Následně se bude moct přidat k ostatním dětem ve skupině.

 • Po příchodu všech dětí začíná skupina den v kroužku, ve kterém si povídají, popřípadě společně zpívají nebo tančí.

 • Poté si dítě může hrát a dovádět samostatně. V závislosti na počasí chodí skupina ven nebo si hraje vevnitř. Následuje svačina.

 • Děti před obědem, v rámci předškolního vzdělávání, mohou také vyrábět, hrát na hudební nástroje nebo cvičit.

 • Po společném obědě chodí děti spát, popřípadě odchází domů.

 • Po poledním klidu si děti mohou opět hrát, nebo společně s pedagogy vyrazit na zahradu.

 • V odpoledních hodinách dostanou děti malou svačinu.

 • Na závěr dne je čas na společný úklid. V tuto dobu také začínají do školky chodit rodiče, aby si své děti opět vyzvedli.

Tip

Abyste si byli jistí, že jsou děti připravené na každou situaci během denního režimu ve školce, můžete jim zabalit náhradní oblečení nebo jim do školky zabalit malý batůžek.

Závěr: Přihlášení do mateřské školy

Po úspěšné aklimatizaci se mnoho dětí těší, až půjdou ráno do školky a budou si hrát se svými vrstevníky. Neváhejte a nepropásněte zápis do mateřské školy. Zvýšíte tím tak šanci na místo ve školce, která bude splňovat všechna vaše kritéria a děti se do ní budou rady vracet.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje:

https://zdravi.euro.cz/zapis-do-skolky/

(citováno 02.08.2022)

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zapis-do-materskych-a-zakladnich-skol-msmt.A220324_201247_domaci_imat

(citováno 02.08.2022)

https://zena.aktualne.cz/rodina/mate-sanci-dostat-dite-do-skolky-zapisy-probihaji/r~i:article:774595/

(citováno 02.08.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/skynesher

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/BraunS

PaypalCeska PostaPPL