Škola jízdy na kole – kolo je oblíbený a ekologický dopravní prostředek.

Dítě na kole – tipy pro rodiče

Jízda na kole nepředstavuje pro děti jen zábavu, ale i významnou rozvojovou pomůcku. Při jízdě na kole musí sladit mnoho pohybů, udržet rovnováhu, a přitom neztratit orientaci. Dále zvyšuje schopnost soustředit se, trénuje svaly i vytrvalost. Kolo je dopravní prostředek, který je šetrný k životnímu prostředí a současně na něm děti s oblibou jezdí. V následujícím článku se dozvíte, od jakého věku je vhodné, aby dítě jezdilo do školy na kole a jak sebe i svého potomka na jízdu připravit.

Na kole do školy – skupinka dětí jede na kole a koloběžkách do školy.

Obsah:

 • Od jakého věku mohou děti jezdit samy do školy

 • Informace k dopravní výchově

 • Naplánování bezpečné cesty do školy

 • Výběr vhodného dětského kola

Od ko­li­ka let může jez­dit dítě samo na kole do ško­ly?

Od kdy jsou děti připravené samostatně dojíždět na kole do školy, závisí na individuální situaci. V první řadě je třeba věcně posoudit, jak si dítě při jízdě na kole věří. Pouze blízké osoby dítěte mohou vyhodnotit, jak dobře umí jezdit na kole, zda dovede udržet pozornost a jestli správně rozumí pravidlům silničního provozu.

Zkouška z jízdy na kole, podle které se rodiče mohou orientovat při hodnocení dovedností svých dětí.

Školní děti vnímají dopravní ruch jinak než dospělí, a proto je třeba individuálně posoudit jejich schopnosti. Dítě je připravené samostatně dojíždět na kole do školy, pokud bezchybně ovládá následující dovednosti:

 • Udrží s jistotou rovnováhu na kole (i v zatáčkách).

 • Brzdí včas s dostatečným odstupem a umí dobře odhadnout brzdnou dráhu.

 • Bez problému se drží svého jízdního pruhu.

 • Během jízdy se zvládá ohlížet za sebe a do stran a během toho udržet směr.

 • Dovede pevně udržet směr jízdy s jednou rukou na řídítkách (důležité pro signalizaci odbočení).

 • Dokáže předvídat různé situace na cestě.

 • Zná a využívá základní pravidla dopravního ruchu (zastaví na značce Stop, ví, jak se chovat na křižovatkách se semafory, zná pravidlo přednosti zprava).

 • Má na hlavě přilbu.

Pokud dítě splňuje výše uvedené podmínky, je připravené dorazit samostatně do školy na kole.

Dalším krokem je vyhodnocení hustoty dopravy na trase do školy. Zvažte, jestli přímo před školou není rušná doprava, zhodnoťte počet křižovatek a další potenciální nebezpečí.

In­for­ma­ce k do­prav­ní vý­cho­vě

Kurz dopravní výchovy se nabízí dětem čtvrtých tříd základních škol. V teoretické části se zaměřuje na základní dopravní značky a pravidla dopravního provozu, dále také na možné nástrahy (např. slepý úhel u nákladních vozů a autobusů). V praktické části si pak školáci mohou vyzkoušet naučené znalosti na speciálně připravené jízdní dráze.

Během cyklistické přípravy dohlíží na průběh policisté, kteří mohou upozornit na případné chyby a následně přiblížit správné řešení dané situace. Dětem však nehrozí žádné nebezpečí, protože příprava probíhá v zajištěném okruhu (např. dopravní hřiště).

Úspěšné zakončení dopravní výchovy je jen první orientační bod. Rodiče by diplom z kurzu pro děti neměli přeceňovat a spíše se spoléhat na svůj úsudek, zda je dítě připravené na cestu, nebo zdali musí ještě cvičit. Protože je křivka zapomínání; strmá, doporučují odborníci na didaktiku „domácí“ opakování dopravních pravidel v terénu s rodiči co nejdřív po absolvování kurzu. Tímto způsobem můžete posoudit, jak je dítě připravené na dopravu a jízdu do školy na kole.

Před­po­kla­dy pro jízdu po sil­ni­ci

Děti si budou na kole lépe vědět rady, pokud budou již od mala s kolem ve styku. Malí cyklisté se zkušenostmi se lépe orientují v silničním provozu. Děti, které se cítí na kole jistě, se mohou zároveň soustředit na provoz kolem sebe a včas reagovat.

Cesta do školy na kole – dívka v doprovodu svého otce na cestě do školy.

Aby děti byly na cestu do školy dobře připravené, měli by rodiče zvolenou cestu nejdříve sami zkontrolovat a projet. Měli by zohlednit potenciálně nebezpečná místa. Pamatujme, že nejkratší cesta není nezbytně ta nejbezpečnější.

Vybranou trasu by měli rodiče se svými dětmi předem vyzkoušet. Kromě toho by si děti měly vždy pamatovat následující pravidla:

 • Pokud chceme přejít silnici, sesedneme z kola.

 • Na červenou čekáme a na zelenou vedeme kolo vedle sebe.

 • Pokud jede více školáků najednou, jedou za sebou.

 • V silniční dopravě jezdíme pomalu, opatrně a pozorně.

 • Soustředíme se na průběh dopravního provozu.

 • Děti mohou jezdit na silnici od deseti let.

 • Děti nosí přilbu povinně do osmnácti let.

Rodiče by si měli čas od času trasu s dítětem znovu projet, aby se ujistili, že je trasa stále bezpečná a že se na ní nezvýšila doprava.

Jak dí­tě­ti vy­brat bez­peč­né kolo?

Jízdní kolo, se kterým se dítě chystá vyjet na silnici, musí být předem dobře zkontrolované. V přehledném PDF souboru jsme shrnuli důležité informace k prohlídce dětského kola.

Cyklistická přilba je základní výbava každého zodpovědného cyklisty. Musí přitom přesně sedět na hlavu jezdce. V Česku je přilba povinná do dosažení zletilosti, doporučuje se ji ale nosit i poté.

Viditelnost dítěte je další důležité bezpečnostní opatření. Řidiči mohou snadno přehlédnout malé dítě na silnici, obzvlášť za snížené viditelnosti. Je důležité, aby děti nosily výrazné či reflexní oblečení, které je v dopravě zviditelní.

Při přípravě kola bychom neměli zapomenout na umístění školní aktovky. Ideální je košík na kolo nebo stabilní zavazadlová brašna, která se ke kolu připevní gumovými držáky.

Nedílnou součást výbavy kola představuje také zajištění proti krádeži. Vybíráme zámek, který je lehký a lze jej snadno přepravovat. Nejspolehlivějším zámkem z hlediska bezpečnosti, je typ „U“. Na druhou stranu je relativně těžký a neskladný, a proto rodiče většinou vybírají jiné alternativy. O konkrétní radu můžete požádat v prodejně kol ve vašem městě.

Zá­věr

Děti, které jezdí na kole do školy, podporují životní prostředí, dostávají se snadno a rychle do cílového bodu a netrápí je dopravní zácpy. Zvýšená fyzická aktivita má pozitivní vliv na svalový vývoj dítěte, které část dne tráví ve školní lavici. Kromě toho se zredukováním aut rodičů, které vozí své děti do školy, snižuje hustota dopravy před školní budovou. Rodiče sami zhodnotí, od kdy je dítě schopné samostatně jezdit do školy. Úspěšné absolvování kurzu dopravní výchovy je pomocný ukazatel, ale není zcela rozhodujícím faktorem zdatnosti školáka.

Pokud rodiče s dětmi společně natrénují cestu, není se čeho bát a školák může samostatně vyrazit do školy.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdro­je:

Centrum služeb pro silniční dopravu. Zákon o silničním provozu pamatuje i na cyklisty [online]. Praha: 2014 [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.cspsd.cz/158-silnicni-zakon-pamatuje-i-na-cyklisty

Do školy na kole [online]. [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://dopracenakole.cz/doskolynakole

Cyklospeciality. Jak naučit dítě jízdě na kole [online]. 2010 [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.cyklospeciality.cz/clanky/jak-naucit-dite-jizde-na-kole

Jak naučit dítě jezdit na kole [online]. [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.detska-kola.net/blog/jak-naucit-dite-jezdit-na-kole-7

Zdro­je ob­ráz­ků

iStock.com/romrodinka

iStock.com/Imgorthand

iStock.com/Delpixart

iStock.com/Nikada

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.