Bezpečná cesta do školy - děti běží do školy

Bezpečná cesta do školy

Denní cesta do školy vyžaduje od dětí samostatnost a zodpovědnost a poskytuje za patřičných podmínek pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu. Vaše dítě se učí převzít za sebe odpovědnost a být na ulici opatrné. Kromě toho musí čelit mnoha výzvám. Poradíme vám, jak vaše dítě nejlépe připravit na cestu do školy.

Tip: Jestliže chce vaše dítě do školy jezdit na kole, jsou věci, na které si jako rodiče musíte dát pozor. V našem článku „Cesta do školy na kole“ vám poradíme, jak svého potomka správně přichystat na cestu do školy.

Pěšky do školy

Pokud je to možné, měly by děti chodit do školy pěšky. Nevozte své dítě do školy autem, když to vaše situace nutně nevyžaduje. Ulehčíte tak dopravnímu provozu ve špičce a před školou a v jejím okolí se sníží hustota dopravních vozidel, čímž přispějete k obecné bezpečnosti dětí jdoucích do školy. Krom toho dětem prospívá čerstvý vzduch a pohyb a zvyšuje to také jejich soustředěnost. Děti se rovněž naučí být více soběstačné.

Výběr nejbezpečnější cesty

Pro cestu do školy platí: nejkratší cesta není nutně ta nejbezpečnější. Při plánování cesty do školy hrají roli hustota dopravy a bezpečnostní zařízení jako semafory nebo přechody přes silnici. Proto by se měla dát přednost trati se semafory, přechody stráženými policisty a menším dopravním provozem, i kdyby to mělo být oklikou.

Někdy připravují samotné školy nebo obce plán cesty do školy, který pomáhá dětem a rodičům se lépe zorientovat. Ukazuje nejbezpečnější cesty do školy a zohledňuje při tom semafory, zebry pro chodce, autobusové zastávky a rizikové zóny. Při plánování cesty vašeho dítěte do školy se můžete takovým plánem inspirovat. Je radno, abyste zvolenou trať sami nejprve prošli a udělali si obrázek o tom, jaká je na trati hustota dopravy.

Učte se cestu společně

Než vyšlete svou dceru nebo syna poprvé do školy samotné, měli byste si s nimi společně projít cestu. Je důležité to udělat v běžný všední den mimo prázdnin, aby se vaše dítě naučilo cestu se všemi překážkami, jako je třeba právě hustota dopravy na silnicích. Při cestě nespěchejte a chovejte se příkladně, aby se vaše dítě neučilo uspěchané chování dospělých. Vaše dítě napodobuje vaše chování a to i s chybami, pokud je zaregistruje.

I během prvních školních dní byste měli své děti do školy doprovázet. Pozorujte své dítě a všímejte si, co je mu třeba dovysvětlit. Děti vnímají dopravní provoz jinak než dospělí. Dávejte tedy pozor, jak dítě reaguje na určité situace . Můžete tak porovnat, jak se k různým situacím vaše dítě staví. Zjistíte tak, jak si je vaše dítě na cestě jisté a na co je třeba ho ještě upozornit. Nezapomeňte je pochválit za správný postup při přecházení přes silnici nebo za výběr místa k přechodu.

Matka ukazuje dětem bezpečnou cestu do školy

Pravidla dopravy

K bezpečné cestě do školy je důležité znát dopravní značky. Naučte svou ratolest všechny důležité značky, zvláště u přechodů je potřeba opatrnost. Ani u pruhovaných přechodů auta ne vždy zastaví. Proto je třeba vědět, jak se u přechodů a semaforů chovat. Zde je pár tipů, na co byste si měli dávat pozor:

  • Při červené u semaforu stát a čekat na zelenou
  • Při přechodu přes silnici se vícekrát ohlédnout doleva a doprava
  • Neběhat přes silnici mezi zaparkovanými auty
  • Před překročením silnice se snažit navázat s řidičem oční kontakt a dát znamení rukou.

Naplánujte si dost času

Když děti musí pospíchat do školy, neberou kvůli časovému presu ohled na pravidla bezpečného pohybu přes silnici. Na ráno byste měli naplánovat dost času na cestu. Děti by měly včas opustit dům, aby se nedostaly do hektické situace. I vhodná snídaně je důležitá. Správný stravovací návyk zlepšuje koncentraci při cestě. Další rady pro přípravu školáka na cestu najdete v našem článku „Rady pro bezpečnost dětí v dopravě“.

Autobusem do školy

Cesta do školy veřejnou dopravou je doporučována, jestliže musí dítě do školy urazit dlouhou cestu. V případě školního autobusu by se děti měly vždy posadit a připoutat. Při nouzovém zastavení se tím zabrání, že dítě vypadne ze sedadla. Ve stoje by se dítě mělo vždy držet madla, aby nespadlo. Jestliže je přijíždějící autobus přeplněný, je lepší počkat na další.

Chování na zastávkách a v autobusu

Během čekání na autobus děti rády vzájemně laškují. Nevšímají si přitom aut projíždějících kolem. I při přecházení silnice před nebo za autobusem jsou děti často špatně vidět. Proto je vhodné dítěti vysvětlit, jak by se mělo na zastávce a v autobusu chovat:

  • Během čekání na zastávce si držet odstup od obrubníku
  • Netlačit se při nástupu a výstupu
  • Po vystoupení počkat, dokud autobus neodjede
  • Během cesty se chovat klidně
  • V autobusu využít volných míst k sezení nebo se pevně držet madla.

I při jízdě do školy autobusem je dobré, když dítě při prvních jízdách doprovodíte. Nemělo by se na zastávku spěchat a netrápit se, pokud autobus ujede. V takovém případě by dítě mělo zvolit předem probranou záložní cestu, nebo počkat na další autobus.

Závěr

Děti se učí správný postup při cestě do školy od rodičů. Proto by děti při jejich první cestě do školy, ať pěšky, nebo autobusem, měly být doprovázeny jedním z rodičů. Tipy a rady u nebezpečných míst nebo v dopravě jsou pro děti velmi užitečné. Dodá jim to jistotu, díky které se nakonec naučí samy chodit do školy.

Tady najdete shrnuté důležité informace k tématu Děti v dopravním provozu v přehledném PDF souboru.

Zdroje:

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/
(zpřístupněno 01.10.2020)

https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-program-bezpecne-cesty-do-skoly/
(zpřístupněno 01.10.2020)

https://www.cistoustopou.cz/pesky/akce/bezpecne-cesty-do-skoly-ucinna-pomoc-skolam-pri-reseni-problemu-s-dopravou-922
(zpřístupněno 01.10.2020)

http://6000kroku.cz/clanek/pesi-cesta-do-skoly
(zpřístupněno 01.10.2020)

Zdroje obrázků

iStock.com/Imgorthand

kikovic/Shutterstock.com

iStock.com/FatCamera