Condicions generals de contractació

§ 1 Operador de la botiga en línia i aplicabilitat i vigència d’aquestes Condicions generals de contractació

1. L’operador d’aquesta botiga en línia és la societat C&A Mode GmbH & Co. KG, amb domicili a Wanheimer Strasse 70, codi postal 40468 de Düsseldorf (Alemanya), inscrita al Registre Mercantil de Düsseldorf (Amstgericht) amb el número HRA 6237. Soci col·lectiu: C&A Retail GmbH, domicili social: Zug (Suïssa), núm. ROI: CHE 116.290.471, conseller delegat: Christoph Hammer.

2. La venda dels productes es regeix exclusivament per aquestes Condicions generals de contractació. Només s’hi poden aplicar altres condicions generals de contractació, en particular les condicions generals de contractació dels clients, si les hem acceptat expressament.

3. Venem els nostres productes exclusivament a consumidors i només en quantitats habituals al comerç minorista.

4. L’idioma exclusiu del contracte és el castellà.

5. Les vendes només es poden fer a clients amb domicili a la península Ibèrica i les Illes Balears. Per tant, tant l’adreça de facturació com la d’enviament han de pertànyer a aquests territoris.

§ 2 Contractació

1. A la botiga en línia, podeu seleccionar articles del catàleg de productes i col·locar los en una cistella de compra virtual, clicant al botó “Añadir a la cesta” («Afegir a la cistella»). La cistella inclou la referència de l’article o dels articles seleccionats, el seu nom, la quantitat, la talla i el preu, impostos inclosos. La compra no es perfà fins que no introduïu totes les dades necessàries per a executar el contracte, accepteu aquestes Condicions generals de contractació i cliqueu al botó “Finalizar pedido y continuar al pago” («Finalitzar la comanda i anar al pagament»). En qualsevol moment, abans de clicar aquest últim botó, podeu modificar i corregir la comanda i les dades introduïdes.

2. Un cop feta la comanda, rebreu un missatge de correu electrònic generat automàticament per confirmar-vos que l’hem rebut. Aquesta confirmació inclou novament les dades de la comanda i aquestes Condicions generals de contractació. Si no heu imprès o desat les dades de la comanda i aquestes Condicions generals de contractació durant el procediment de compra, us recomanem que imprimiu i deseu el missatge de correu electrònic. Nosaltres no emmagatzemem les dades de la vostra comanda. NOTA IMPORTANT: La confirmació d’entrada de la comanda no perfà el contracte de compravenda. El document justifica merament el fet que hem rebut la comanda.

3. Ens reservem el dret d’acceptar la vostra comanda. L’acceptació de la comanda i la perfecció del contracte es produeixen quan s’envien els articles demanats i disponibles. A aquest efecte, rebreu una nova notificació per correu electrònic. Per tal de poder fer una comanda heu de ser majors de 18 anys. No acceptem comandes de persones menors de 18 anys.

4. L’import mínim de la comanda és de 1,00 €. Lamentem no poder processar les comandes amb un preu inferior a aquest import.

§ 3 Disponibilitat dels articles i terminis de lliurament

1. En cas que, en el moment de fer la comanda, un o més dels articles demanats no estiguin disponibles, no podrem executar íntegrament la comanda. Per a aquests casos, ens reservem el dret de triar entre el compliment parcial de la comanda i el rebuig a la seva totalitat. Si és aquest el cas, us notificarem immediatament la decisió presa, per correu electrònic.

2. Quan l’/els article/s està/an disponible/s, el termini de lliurament a la direcció consignada és d’entre 4 i 6 dies laborables a partir de la recepció de la comanda, en èpoques d’activitat normal.

3. El lliurament s’efectua exclusivament al territori peninsular i les Illes Balears, a través de Correus. Aquesta botiga en línia no funciona a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, motiu pel qual no podem acceptar comandes amb lliurament a aquestes destinacions.

§ 4 Preus

1. Tots els preus que s’indiquen a la botiga en línia són «preus finals» i inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en cada moment, així com qualssevol altres impostos i taxes que siguin aplicables.

2. Les despeses d’enviament a un domicili particular són de 3,95 € i inclouen el cost de les bosses de plàstic, que és de 0,95 €. El preu del servei Click&Collect és d’1,95 €; en comandes de 29 € o més, és gratuït.

§ 5 Modalitats de pagament

1. Podeu triar entre diverses modalitats de pagament:

- Pagament amb targeta de crèdit (Visa, MasterCard, American Express).
- Pagament amb PayPal. Un cop us hàgiu registrat a Paypal, les vostres dades bancàries o de la vostra targeta de crèdit quedaran emmagatzemades en aquest operador.
- Pagament amb Visa Electron.

2. Us informem que, en virtut de les condicions que tingueu estipulades amb les entitats de crèdit o amb d’altres institucions, és possible que hi hagi despeses addicionals en concepte de costos de transferència, de gestió del compte, etc. Us recomanem que demaneu informació sobre aquesta qüestió al vostre banc o a l’entitat emissora de la targeta de crèdit. C&A no repercuteix en cap cas al client en concepte d’ús d’aquests o altres mitjans de pagament imports que superin el cost que C&A suporta pel seu ús.

3. Ens reservem el dret de limitar l’ús de les modalitats de pagament indicades més amunt, de manera individualitzada, a una o diverses opcions.

4. Emprem sistemes de pagament segur, proveïts per entitats financeres de primera línia del sector del comerç electrònic. El tractament de les dades de pagaments és confidencial. Les dades s’envien encriptades (SSL) a l’entitat financera corresponent.

§ 6 Reserva de domini

Fins que no s’ha pagat íntegrament el preu de compravenda, els articles lliurats continuen sent propietat de C&A Mode GmbH & Co. KG.

§ 7 Reclamacions per productes defectuosos i responsabilitat per danys i perjudicis

1. S’apliquen les disposicions legals en matèria de defectes materials i legals. A més, s’entén que tota la informació que facilitem sobre els productes és només informació sobre les característiques del producte. En cap cas no constitueix una garantia.

2. Responem dels danys i perjudicis provocats per dol o negligència greu dels nostres òrgans i auxiliars executius, així com —independentment del grau de culpabilitat— de les lesions a la vida o a la integritat física i la salut. Així mateix, responem de les negligències lleus dels nostres òrgans i auxiliars executius en cas d’impossibilitat, retard en l’execució (mora solvendi), incompliment d’una garantia o violació d’altres obligacions contractuals essencials. Es consideren obligacions contractuals essencials les condicions en el compliment de les quals es pot confiar habitualment o les que fan possible l’execució del contracte. Si alguna de les obligacions anteriors s’incompleix per negligència lleu, la nostra responsabilitat queda limitada als danys habituals per a aquesta mena de contractes que siguin previsibles a l’hora de formalitzar el contracte. S’exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que excedeixi el que disposen les estipulacions anteriors. Les anteriors limitacions de la responsabilitat s’apliquen també als nostres òrgans i auxiliars executius.

3. L’anterior no obsta als drets previstos a la legislació en matèria de responsabilitat per productes defectuosos.

§ 8 Propietat intel·lectual i marques

El nostre lloc web i tot el seu contingut, en particular els textos, fotografies, imatges, dibuixos, estampes, dissenys tèxtils, pel·lícules, presentacions, sons, il·lustracions i programari, si és el cas, així com la totalitat de les marques o dibuixos i models que emprem, estan protegits per drets de propietat intel·lectual, específicament drets d’autor, drets de protecció de denominacions i figuracions, drets de marca i drets de protecció de dibuixos i models, registrats o no registrats, davant un ús no autoritzat. Qualsevol ús que no sigui la tria i compra d’un producte requereix el consentiment previ per escrit de la nostra empresa o, si es tracta de drets de tercers, del seu titular. C&A Mode GmbH & Co. KG no confereix cap mena de dret, llicència ni autorització d’ús sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, ni sobre qualsevol altra titularitat o els drets relacionats amb el lloc web i els serveis i productes que s’hi ofereixen.

§ 9 Llei aplicable

És aplicable el dret material d’Espanya, sense incloure la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies (CISG).

§ 10 Cost de les trucades

Llevat que s’indiqui el contrari, els contactes per telèfon tenen el cost d’una trucada local.

§ 11 Avís sobre piles i acumuladors

De conformitat amb el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, en qualitat de distribuïdor o venedor de piles i acumuladors o, respectivament, d’aparells que n’incorporen, estem obligats a informar-vos que, amb caràcter general, està prohibit llençar les piles i els acumuladors a les escombraries de casa. Teniu l’obligació legal de retornar les piles i els acumuladors usats o de dipositar-los als punts de recollida previstos amb aquesta finalitat. Les piles usades poden contenir substàncies perilloses perjudicials per al medi ambient o la salut, si no s’emmagatzemen o gestionen com cal. A més, les piles i els acumuladors contenen matèries primeres valuoses (com ara ferro, zinc, manganès o níquel) que es poden reciclar. Podeu dipositar les piles i els acumuladors usats en un punt de recollida proper a casa vostra (en un establiment comercial o un punt de recollida municipal). El símbol de contenidor d’escombraries ratllat significa que no podeu llençar les piles o els acumuladors a les escombraries de casa.

§ 12 Informació sobre el dret de desistiment i la manera d’exercir-lo

1. Dret de desistiment i instruccions per a exercir-lo

El dret de desistiment

Teniu dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense que n’hàgiu d’indicar el motiu.

El termini per a l’exercici d’aquest dret és de 14 dies a partir de la data en què preneu possessió material dels articles, és a dir, des del dia que els rebeu o bé una tercera persona que hagueu designat —i que no sigui el transportista— els rep.

Per tal d’exercir el dret de desistiment, ens heu de comunicar de forma inequívoca la vostra decisió de desistir del contracte; per exemple, per escrit, enviant una carta a C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46268 Dorsten (Alemanya) o un missatge de correu electrònic a l’adreça servicio@shop-c-and-a.com, o per telèfon, trucant al +34 911 223 891. També podeu emprar el model de desistiment que adjuntem més avall, tot i que no és obligatori utilitzar-lo.

Per tal de respectar el termini de desistiment, n’hi ha prou si ens envieu la comunicació informant-nos de l’exercici del vostre dret de desistiment abans que venci el termini de 14 dies naturals.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (a excepció de les despeses addicionals si vau triar una modalitat d’enviament diferent de la modalitat estàndard, més econòmica, que oferim nosaltres) sense demora i, passi el que passi, en un termini de 14 dies des de la data en què rebem la comunicació de desistiment. El reemborsament es fa utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat en l’operació original, excepte si s’acorda explícitament una altra cosa. En tot cas, el reemborsament no genera cap cost. Ens reservem el dret de suspendre el reemborsament fins que rebem els articles retornats o fins que presenteu un justificant de devolució, atenent sempre la condició que es compleixi primer.

Teniu l’obligació de retornar-nos els béns sense demora i, en tot cas, en un termini de 14 dies des de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistir. Per tal d’observar el termini de 14 dies, n’hi ha prou que feu l’enviament abans que acabi.

Les despeses d’enviament de la devolució van a càrrec nostre.

Pel que fa a un possible deteriorament del valor dels productes, només en sou responsables si és conseqüència d’un ús dels articles que excedeix la manipulació necessària per a comprovar-ne la qualitat, les característiques i les funcions. Si us és impossible retornar els articles per pèrdua, destrucció o alguna altra causa que se us pugui imputar, i sempre que la llei ho permeti, responeu pel valor dels productes, fins al màxim del valor d’adquisició.

2. En cas que retorneu les mercaderies dins del termini de desistiment indicat sense indicar expressament la vostra voluntat de desistir, interpretarem igualment que exerciu el vostre dret de desistiment i s’aplicarà el que preveuen els paràgrafs anteriors.

Model de desistiment

Si voleu desistir del contracte, només cal que empleneu el model següent i l’envieu per correu a C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46268 Dorsten (Alemanya), o per correu electrònic servicio@shop-c-and-a.com:

Amb aquesta carta els comunico/comuniquem(*) que desisteixo/desistim(*) del contracte de compravenda relatiu a l’article/a la prestació del servei següent(*):
Comanda efectuada/rebuda(*) amb data
Nom del consumidor o dels consumidors
Domicili del consumidor o dels consumidors
Signatura del consumidor o dels consumidors (només quan el formulari es presenti en format paper)
Data
(*) Ratlleu el que no escaigui.

§ 13 Arbitratge de consum

C&A Mode GmbH & Co. KG no està obligada ni té cap prescripció, en principi, per ventilar els conflictes que puguin sorgir davant d’organismes d’arbitratge de consum.

Darrera actualització: 11.02.2020

¿Sabies que... els nous membres reben una bonificació de benvinguda del 10 %*?

İUneix-te ara per gaudir d´avantatges i ofertes especials!

Uneix-te ara

La bonificació de benvinguda és vàlida per 30 dies i es pot utilitzar una sola vegada, ja sigui a una de les nostres botigues a Espanya, a la botiga en línia o a la nostra aplicació. No és acumulable amb altres ofertes ni descomptes de C&A for you. Més informació sobre els termes i condicions a www.c-and-a.com/es/ca/shop/foryou#termsconditions.

PaypalSendingBotigues