Financiering opleiding – man rekent de kosten van zijn opleiding uit.

Overzicht van de onderwijsfinancieringen en studieverlof

Bijscholing kan een springplank zijn om succesvoller en tevredener te worden in uw beroepsleven. De juiste bijscholing stelt u in staat om op de carrièreladder te klimmen, uw weg terug te vinden in het beroepsleven na een langere onderbreking of u beroepsmatig te heroriënteren door middel van omscholing. Om het gebruik van al deze mogelijkheden eenvoudiger te maken, zijn er tal van subsidies voor bijscholing waarvan u gebruik van kunt maken. Hier volgt een lijst van de belangrijkste financieringsmogelijkheden voor bijscholing, waar u de juiste financiële steun voor uw bijscholing kunt vinden.

Let op!Let erop dat u een financiering meestal al moet aanvragen voordat u zich voor de opleiding inschrijft. Probeer daarom de financiering zo vroeg mogelijk aan te vragen, zodat u op tijd de goedkeuring krijgt.

Let op!Let erop dat u een financiering meestal al moet aanvragen voordat u zich voor de opleiding inschrijft. Probeer daarom de financiering zo vroeg mogelijk aan te vragen, zodat u op tijd de goedkeuring krijgt.

Opleiding financieren – verschillende opties en subsidies

Inmiddels zijn er in België ontzettend veel opleiders met verschillende opleidingen, die ieder zijn eigen financieringsvoorwaarden hebben. Of u nu hoger of lager onderwijs geniet, of iets naast uw werk wilt studeren waarmee u uw waarde op de arbeidsmarkt vergoot, dit moet natuurlijk allemaal worden gefinancierd en een complete opleiding kan aardig hoog in de kosten oplopen. Daarom is het belangrijk dat u zich hierover eerst goed informeert. Leest u verder om erachter te komen of uw cursus of opleiding gefinancierd kan worden.

Studietoelagen en studiepremies

Voor naar schoolgaande kinderen kunt u een schooltoeslag in vorm van een groeipakket aanvragen en studenten kunnen een studietoelage krijgen om hun studie mee te financieren. Maar opleiding is ook voor volwassenen nog altijd belangrijk, om zich verder te kunnen ontwikkelen en mee te groeien met de continue veranderende economie. Daarom is financiële steun ook voor deze doelgroep erg belangrijk. Uzelf opleiden om sterker in de arbeidsmarkt te staan of een specifieke opleiding volgen voor een nieuw beroep, zorgt ervoor dat u zich blijft ontwikkelen en uw leven lang leert. U heeft uw eigen loopbaan geheel in eigen handen. Dit alles kost natuurlijk wel geld, maar gelukkig zijn er ook voor volwassenen instanties die u een extra handje kunnen helpen.

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) is een publieke tewerkstellingsdienst en meteen de grootste werkbemiddelaar van Vlaanderen met een eigen vacature website. Het is zelfs mogelijk om via de VDAB een gratis diploma voor het secundair of hoger onderwijs te behalen. U kunt als werkende in aanmerking komen voor loopbaancheques, opleidingscheques, betaald opleidingsverlof en opleidingskrediet. Dit zijn allemaal financiële voordelen, die het volgen van een opleiding makkelijker moeten maken. Bent u werkzoekende? Ook voor u zijn er meer dan 300 gratis online opleidingen en workshops en meer dan 300 gratis opleidingen aan een erkend opleidingscentrum te volgen. Is uw opleiding niet erkend door het VDAB? Lees dan op hun site of u alsnog in aanmerking komt voor financiële voordelen. Wilt u een studie volgen voor een knelpuntberoep? In deze brochure van VDAB vindt u de knelpuntberoepen van het jaar 2021: https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen%202021.pdf

CheckAls u uw opleiding via VDAB volgt, dan kunt u uw uitkering behouden. U dient zich wel aan de plichten te houden. Als u zich hieraan niet houdt, dan kan uw dossier aan de controledienst worden doorgegeven en u kunnen sancties worden opgelegd.

CheckAls u uw opleiding via VDAB volgt, dan kunt u uw uitkering behouden. U dient zich wel aan de plichten te houden. Als u zich hieraan niet houdt, dan kan uw dossier aan de controledienst worden doorgegeven en u kunnen sancties worden opgelegd.

Opleiding bij Cevora

Cevora biedt gratis opleidingsmogelijkheden aan voor bepaalde doelgroepen. Lees hier of u hier recht op heeft: 

  • U werkt voor het PC 200 of APCB en volgt een opleiding voor werknemers.
  • U bent op zoek naar werk en zoekt een opleiding voor werkzoekenden. 

PC 200: Bedienden en Kaderleden die werkzaam zijn in bedrijven in de industriële sector, handel, de diensten en landbouw die tot geen andere PC behoren. 

De opleidingen van Cevora zijn gratis, omdat ze worden gefinancierd door de bedrijven die tot dit PC 200 behoren. Hierdoor kan elk bedrijven haar medewerkers eenvoudig bijscholen en nieuwe mensen in dit bereik aantrekken. Dus, bent u werkloos en op zoek naar een bijscholingscursus of werkt u al onder het PC 200 en wilt u u graag verder ontwikkelen? – meld u dan aan voor een van de gratis cursussen. 

Bijscholing - leraar legt iets uit in een bijscholingscursus.

Subsidiemogelijkheden voor de werkgever

Niet alleen u als werknemer kunt subsidies voor bijscholing aanvragen, maar ook uw werkgever heeft hiertoe mogelijkheden. Dus als het u niet lukt om privé een subsidie te krijgen, kunt u eens kijken of uw werkgever hier meer kan en hiervoor ook openstaat. Zie hieronder twee mogelijkheden die de werkgever heeft en die jullie zouden kunnen bespreken. 

KMO-portefeuille

Deze regeling is voor ondernemers die financiële steun voor verbetering van hun diensten nodig hebben. De KMO-portefeuille stelt een maximaal bedrag van 7.5 duizend euro per jaar ter beschikking voor de vrije ondernemer. Er wordt een verschil gemaakt in kleine en grote ondernemingen. Een kleine onderneming krijgt 30% steun en een middelgrote onderneming krijgt 20% steun. Op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille kunt u zien of uw onderneming in aanmerking komt voor deze subsidie.

Individuele beroepsopleiding in de onderneming IBO

Ondernemingen die moeilijk of zelfs helemaal geen geschikt arbeidskrachten kunnen vinden, kunnen via de VDAB-bemiddeling zelf voordelig personeel opleiden. Dit is bijzonder aantrekkelijk voor werkzoekenden, omdat de student na het succesvol afronden van de opleiding, een werkovereenkomst krijgt. Een extra motivatie en meer zekerheid voor zowel de werknemer als werkgever. 

Deze regeling heeft verschillende voordelen. Zo, hoeft de werkgever tijdens de opleiding van de cursist geen loon te betalen en de opleidende kan meteen praktijkervaring opdoen.

Deze ervaring kan ook een stage zijn: de Beroepsinlevingsstage (BIS). Is het opleidingsplan door VDAB goedgekeurd, dan betaalt u als werkgever alleen een stagevergoeding

Hier zijn enkele andere voorwaarden aan verbonden. Leest u meer op:

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsstage 

AanwijzingIedereen die bij VDAB staat ingeschreven en in België mag werken, komt in aanmerking voor een individuele beroepsopleiding binnen de onderneming (IBO). Het opleidingscontract wordt door het bedrijf, VDAB en door u getekend.

AanwijzingIedereen die bij VDAB staat ingeschreven en in België mag werken, komt in aanmerking voor een individuele beroepsopleiding binnen de onderneming (IBO). Het opleidingscontract wordt door het bedrijf, VDAB en door u getekend.

Vlaams betaald educatief verlof

Als u volwassenenonderwijs volgt en in de privé-sector werkt, dan heeft u mogelijk recht op betaald verlof.

Sinds September 2019 zijn de voorwaarden voor betaald verlof iets anders. U kunt een Vlaams opleidingsverlof, wat voorheen bekend was als betaald educatief verlof, aanvragen voor arbeidsgerichte opleidingen uit de Vlaamse opleidingsdatabank en voor een persoonlijke loopbaangerichte ontwikkelingsplan. Deze zet u meestal op voordat u zich voor een opleiding inschrijft.

Een man krijgt advies over financieringsmogelijkheden voor bijscholing.

Om Vlaams opleidingsverlof aan te vragen, dient u minstens halftijds in de privésector in het Vlaams Gewest te werken en uw gevolgde module moet minimaal 32 lestijden bevatten. Voor elk schooljaar kunt u maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof aanvragen. Het aantal uren hangt ook af van het percentage van uw tewerkstelling. Leest u meer op hun officiële pagina:

https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/hebt-u-recht-op-vlaams-opleidingsverlof 

Conclusie

De vele financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden, maken het mogelijk dat u in elke levenssituatie regelmatig deelneemt aan voortdurende bijscholing. Het is belangrijk dat u het grootste deel van de financiering aanvraagt voordat u zich inschrijft voor een programma van bijscholing. Als u een baan heeft en u uw kennishorizon wilt verbreden, kunt u ook met uw werkgever praten. Veel bedrijven financieren en steunen graag de opleidingsprojecten van hun werknemers.

Bronnen:

https://www.vlaanderen.be/werken/opleiding-op-de-werkplek/als-werkzoekende-een-opleiding-volgen/knelpuntberoepen-en-knelpuntopleidingen
(geraadpleegd op 27-08-2021)

https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen
(geraadpleegd op 27-08-2021)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/individuele-beroepsopleiding-de-onderneming-ibo
(geraadpleegd op 27-08-2021)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille
(geraadpleegd op 27-08-2021)

Bronnen van afbeeldingen:

iStock.com/AndreyPopov

iStock.com/Geber86

iStock.com/Ridofranz

iStock.com/Szepy