Man op zoek naar een boek in de bibliotheek voor persoonlijke ontwikkeling.

Bijscholingsmogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

Bijscholing is nuttig op alle gebieden van het leven - het hoeft niet altijd werk gerelateerd te zijn. Ook in uw privéleven kunt u uw kennishorizon vergroten. Lezingen of vakbeurzen zijn een nuttige bron van informatie over nieuwe onderwerpen of ter verdieping van uw interesses. Tijdens workshops of seminars kunt u ook nieuwe vaardigheden en technieken uitproberen. Bijscholingscursussen zijn beschikbaar in bijna alle vakgebieden, zoals gezondheid, kunst en cultuur, taal, media of politiek. Het aanleren van bepaalde persoonlijkheidskenmerken staat ook vaak centraal in de algemene bijscholing. In dit artikel vindt u uit welke bijscholingen of kleinere opleidingen u kunnen ondersteunen in uw persoonlijke ontwikkeling.

Algemene bijscholing: uitbreiding van uw kennis op verschillende vakgebieden

Algemene bij- en nascholing beschrijft alle bij- en nascholingsmogelijkheden die niet werk gerelateerd zijn. U leert nieuwe vaardigheden, competenties en kennis die u zullen helpen in uw dagelijks leven. Bovendien kunnen deze vaardigheden natuurlijk ook van pas komen in uw baan. Onderwerpen die aan bod komen in algemene bijscholingscursussen zijn onder meer:

 • Gezondheid en voeding
 • Media en computers
 • Milieu en ecologie
 • Kunst, cultuur en geschiedenis
 • Juridische kwesties
 • Kunst, cultuur en geschiedenis
 • Juridische kwesties

Deze vorm van bijscholing omvat verder ook cursussen voor persoonlijke ontwikkeling. Algemene bijscholingscursussen of trainingen worden gewoonlijk gegeven op hogescholen en andere onderwijsverenigingen.

Bijscholing voor persoonlijke ontwikkeling

Met persoonlijke ontwikkeling kunt u bepaalde karaktereigenschappen intensief trainen. Door persoonlijkheidstraining versterkt u uw soft skills en bent u dus beter voorbereid op (moeilijke) dagelijkse situaties. Soft skills zijn persoonlijke, sociale en methodische kwalificaties. Ze hebben niets te maken met uw vakkennis, maar verwijzen naar alle vaardigheden en kenmerken die uw persoonlijkheid beschrijven. Wij stellen hier enkele soft skills trainingen of verkorte opleidingen voor die kunnen bijdragen aan uw persoonlijke ontwikkeling.

 • Retorica: over het algemeen traint u in een retorica seminar uw welsprekendheid en een zelfverzekerde uitstraling. Daarbij komen bijv. de nieuwste beïnvloeding- en spreektechnieken aan bod. U leert bovendien uzelf bondig uit te drukken en uw assertiviteit en overtuigingskracht te vergroten. U kunt ook uw angst om te spreken overwinnen bij deze training. U zult daarvoor leren hoe u uzelf zelfverzekerd kunt presenteren en hoe u uw lichaamstaal succesvol kunt gebruiken.
 • Conflict- en onderhandelingsvaardigheden: als u een cursus conflicthantering volgt, leert u hoe u geschillen op een gerichte manier kunt oplossen. U zult ook worden getraind om de oorzaken van conflicten te herkennen. Verder zult u leren de verwachtingen en behoeften van anderen te analyseren en strategieën voor onderhandeling en conflictvermijding te gebruiken.
 • Persoonlijkheidsontwikkeling en zelfmanagement: in de persoonlijkheidsontwikkelingstraining ligt de nadruk op de analyse van uw optreden naar buiten toe. U krijgt feedback over uw persoonlijke impact en hoe u die kunt verbeteren. U kunt ook aan uw persoonlijkheid werken door zelfmanagementcursussen te volgen. Zo leert u bijvoorbeeld uw dagelijks leven te organiseren en met stress om te gaan.
 • Emotionele intelligentie: cursussen op het gebied van emotionele intelligentie zijn gericht op zelfreflectie, zelfbeheersing, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. U leert uw gevoelens te uiten en uw gedragspatronen te analyseren om bepaalde gewoonten te doorbreken. Nadat u de opleiding met succes hebt afgerond, bent u in staat u beter in te leven in andere mensen en hen beter te begrijpen. Ook zal het gemakkelijker worden op moeilijke emotionele situaties te reageren en de betrokkenen te helpen. Dit ondersteunt u in de omgang met anderen in het dagelijks leven.
Persoonlijke ontwikkeling: een groep traint hun persoonlijkheidskenmerken tijdens een seminar.
 • Motivatie: motivatietraining verhoogt uw prestaties en maakt het u gemakkelijker om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan. U identificeert persoonlijke motivatiefactoren en leert zelfcoaching-technieken. Bovendien leert u tijdens zo'n seminar ook hoe u anderen kunt motiveren.

Er zijn vele andere manieren om uw soft skills te trainen. Er worden onder meer ook cursussen aangeboden om de volgende soft skills te ontwikkelen:

 • Flexibiliteit en mentale belastbaarheid
 • Ambitieus zijn
 • Engagement
 • Creatieve technieken zoals vindingrijkheid en verbeelding
 • Kritisch denken en met kritiek omgaan
 • Mensenkennis
 • Nieuwsgierigheid
 • Organisatorische vaardigheden
 • Werken in teamverband
 • Betrouwbaarheid
 • Adviesvaardigheid
 • Goed leiderschap

Daarnaast kunt u tijdens een persoonlijke opleiding ook ontspanningstechnieken aanleren, die u zullen helpen om in het dagelijkse leven tot rust te komen en om te gaan met stress.

CheckInformeer van tevoren naar de doelgroep van de opleiding. Sommige opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling zijn meer gericht op professionals of managers die specifieke vaardigheden nodig hebben voor hun job. In dat geval is het beter een andere opleiding te kiezen die gericht is op alle belangstellenden.

CheckInformeer van tevoren naar de doelgroep van de opleiding. Sommige opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling zijn meer gericht op professionals of managers die specifieke vaardigheden nodig hebben voor hun job. In dat geval is het beter een andere opleiding te kiezen die gericht is op alle belangstellenden.

Opleiding tot coach

Met een opleiding tot coach heeft u de mogelijkheid om andere mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan uw eigen positieve ontwikkeling. Zo kunt u bijvoorbeeld een opleiding volgen tot coach voor:

 • Stressmanagement
 • Motivatie
 • Welzijnsadvies
 • Autogene training
 • Ontspanningstechnieken
 • Mentale training

Tijdens uw opleiding tot coach leert u verschillende counseling- en coaching technieken. Aanbieders van dergelijke opleidingen zijn onder meer coaching verenigingen of stichtingen zoals de Belgische coaching vereniging, BEFECO (Belgische Federatie voor Coaching).

Let op!Bij het kiezen van een coaching opleiding moet u altijd opletten hoe serieus de aanbieder is. Gerenommeerde aanbieders hebben meestal een website, veel actieve coaches als lid, kunnen certificeringen van de trainers tonen en bieden regelmatig netwerkbijeenkomsten aan.

Let op!Bij het kiezen van een coaching opleiding moet u altijd opletten hoe serieus de aanbieder is. Gerenommeerde aanbieders hebben meestal een website, veel actieve coaches als lid, kunnen certificeringen van de trainers tonen en bieden regelmatig netwerkbijeenkomsten aan.

Politieke bijscholing voor een actieve deelname aan de samenleving

Politieke vorming en ontwikkeling houdt niet alleen in dat men zich met de politiek bezighoudt, maar ook met wat er in de samenleving gebeurt. Als u zich politiek opleidt, leert u ook om de maatschappij op een zelfbepaalde en actieve manier te ervaren. Bovendien verruimt u uw kennis over de onderlinge verhoudingen in de samenleving en de beginselen van de democratie.

In de meeste gevallen kunt u actief deelnemen aan opleidingen van politieke vorming. Voorbeelden van onderwijsvormen zijn:

Politiek onderwijs: twee jonge volwassenen bespreken boeken en nieuws.
 • Cursussen en lezingen over gebeurtenissen in de hedendaagse geschiedenis
 • Rondleidingen of bezoeken aan politieke of hedendaagse historische instellingen
 • Discussiegroepen

U kunt uzelf ook politiek bijscholen en vormen in het dagelijks leven. Zo kunt u politieke gebeurtenissen volgen in de krant, op TV, op de radio of op het internet. Samen films kijken over hedendaagse gebeurtenissen draagt ook bij tot politieke vorming.

Interculturele opleiding: interculturele competenties verbeteren

Met een interculturele opleiding verbetert u uw interculturele competenties. Dit betekent dat u leert communiceren met mensen uit andere culturen, dat u bewust leert omgaan met culturele verschillen en dat u daar op de juiste manier op reageert. Een interculturele opleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Taalcursussen worden vaak aangeboden door centra voor volwassenenonderwijs of andere non-profit onderwijsinstellingen. Spaans, Frans, Duits, Japans of Chinees - er worden taalcursussen aangeboden voor veel verschillende talen en soms zelfs voor zeer zeldzame talen. In de cursussen leert u ook over culturele kenmerken en sociale gewoonten. Soms omvatten de taalcursussen ook activiteiten zoals het samen koken van culturele gerechten.
 • Tijdens een interculturele training verruimt u uw kennis over de normen en waarden van andere culturen. U wordt gevoelig gemaakt voor culturele verschillen en leert hoe u daar met begrip mee omgaat.
 • Interculturele ontmoetingen bevorderen de uitwisseling tussen u en mensen uit andere culturen. Dergelijke bijeenkomsten vinden vaak plaats op universiteiten of woorden door gemeenten georganiseerd. Bij een ontmoeting kunt u rechtstreeks van de plaatselijke bevolking van een cultuur leren en ook uw eigen gewoonten met anderen delen.
 • Reizen en wonen in het buitenland is de beste manier om een cultuur uit de eerste hand te ervaren. U kunt de samenleving in een vreemd land observeren, met de plaatselijke bevolking omgaan en van hen leren. Als u de mogelijkheid hebt om naar andere landen te reizen, is dit een ideale gelegenheid voor een optimale interculturele training. Wees u er wel van bewust, dat het leven in een ander land een cultuurschok kan veroorzaken. Dit is heel normaal, maar wel een proces waar u soms doorheen moet, om de onbekende cultuur beter te leren begrijpen.

InformatieWanneer u zonder voorbereidende cursus of zonder u in te lezen naar een ander land gaat met een andere cultuur dan uw eigen, wees dan voorbereid op mogelijke conflictsituaties. Ga hier heel open in en spreek eventuele op cultuurverschillen gebaseerde irritaties aan, om het gesprek toch prettig te kunnen afsluiten en beide iets van elkaars cultuur te kunnen leren. Reflecteer dit achteraf ook voor uzelf, om uw irritaties los te kunnen laten, en de andere cultuur beter te kunnen begrijpen en hiermee een volgende keer beter om te kunnen gaan.

InformatieWanneer u zonder voorbereidende cursus of zonder u in te lezen naar een ander land gaat met een andere cultuur dan uw eigen, wees dan voorbereid op mogelijke conflictsituaties. Ga hier heel open in en spreek eventuele op cultuurverschillen gebaseerde irritaties aan, om het gesprek toch prettig te kunnen afsluiten en beide iets van elkaars cultuur te kunnen leren. Reflecteer dit achteraf ook voor uzelf, om uw irritaties los te kunnen laten, en de andere cultuur beter te kunnen begrijpen en hiermee een volgende keer beter om te kunnen gaan.

Informele ontwikkeling in het dagelijkse leven

Vaak leert u nieuwe dingen in het dagelijkse leven. Dit gebeurt meestal ook onbewust. Deze vorm van voortdurende educatie is informeel. U maakt geen gebruik van cursussen of bijscholing, maar leert door het dagelijks leven, hobby's of uitwisselingen met vrienden of familie. Ook wanneer u boeken of tijdschriften leest, onderzoek doet op het internet, musea bezoekt of vrijwilligerswerk doet, blijft u zich bijscholen. Op die manier breidt u uw kennis elke dag een beetje meer uit.

Conclusie

Vele vormen van bijscholing of opleidingen kunnen bijdragen aan uw persoonlijke ontwikkeling. Of u nu wilt werken aan uw soft skills, uw sociaal-politieke kennis wilt uitbreiden of u wilt voorbereiden op interculturele ontmoetingen - voor elk van deze gevallen vindt u een passend aanbod. Zelfs in alledaagse gesprekken of hobby’s kunt u altijd iets nieuws leren. Kies gewoon een geschikt programma voor bijscholing in uw regio en moedig “leven lang leren” aan.

Bronnen:

https://www.hhp.be/nl/klachtenbeeld/stressgerelateerde-klachten/ontspanning
(geraadpleegd op 02-08-2021)

https://www.sprokkel.be/werk/beroepsvereniging/
(geraadpleegd op 02-08-2021)

https://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/arbeidsmarkt/beroepsopleiding/
(geraadpleegd op 02-08-2021)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/dusanpetkovic

iStock.com/alvarez

iStock.com/Nadasaki