Jonge volwassenen studeren voor hun opleiding.

Voortdurende professionele ontwikkeling: aanbiedingen en mogelijkheden voor beroepsontwikkeling

Nieuwverworven vaardigheden en bekwaamheden kunnen op het werk veel voordelen opleveren. Aan de ene kant kunt u reageren op nieuwe ontwikkelingen in uw eigen vakgebied. Anderzijds biedt professionele ontwikkeling u de kans om vooruit te komen in uw baan en nieuwe taken op u te nemen. Daarom is er een breed scala aan voortdurende educatieprogramma's waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van uw individuele doelstellingen en wensen. In dit artikel leggen wij uit welke vormen van professionele ontwikkeling voor u beschikbaar zijn en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Op deze manier kunt u de bijscholing vinden die het best bij u past.

Professionele bijscholing: uitbreiding van kennis op het werk

Bijscholing kan verschillende doelen hebben: u kunt zich beroepsmatig volledig heroriënteren of uw beroepskwalificaties op uw huidige gebied uitbreiden. Als u binnen uw beroep verder wilt ontwikkelen, kan bijscholing de juiste vorm van opleiding voor u zijn. In dit geval zult u speciale cursussen moeten volgen die voortbouwen op uw geleerde vakgebied om een hogere kwalificatie te behalen. Na bijscholing zult u uw taken beter kunnen vervullen of zelfs nieuwe verantwoordelijkheden op u kunnen nemen. Een voorwaarde voor deelname aan bijscholing is gewoonlijk een voltooide beroepsopleiding en/of verschillende jaren werkervaring. Er zijn twee vormen van bijscholing: gehele omscholing of bijscholing met het oog op aanpassing. 

Opleiding voor een hogere beroepskwalificatie

Met een kwalificatie breidt u uw vaardigheden, kennis en bekwaamheden uit met als doel meer verantwoordelijkheid in uw functie te kunnen dragen. Deze opleidingen bestaan uit een brede inhoud van uw vakgebied. Op deze manier kunt u hogere beroepskwalificaties verwerven die u in staat stellen om nieuwe taken op u te nemen in uw job. Bijscholingscursussen worden aangeboden door hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen of uw werkgever. De meeste beroepsopleidingen of cursussen kunt u voltijds of deeltijds volgen. U rondt de bijscholing af met een examen, met soms een daarbij behorende licentie. 

Bijscholing om uw kennis te actualiseren

In tegenstelling tot een bijscholing, waarbij u volledig nieuwe kennis verwerft, heeft een opleiding tot aanpassing tot doel uw bestaande kennis te actualiseren. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld bepaalde richtlijnen of werkmethoden met betrekking tot uw beroep veranderen. Vooral in technische, economische, sociale of juridische beroepen kunnen zich vaak beroepsmatige vernieuwingen voordoen. Cursussen stellen u in staat om uw werk altijd volgens de laatste vereisten uit te voeren. De bijscholing vindt vaak binnen uw bedrijf plaats in de vorm van een seminar of cursus. Er zijn verschillende onderwijsinstellingen die zulke cursussen aanbieden. Vaak zijn het ook slechts trainingen van enkele dagen. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren en duurt vaak variërend van een uur tot een werkdag. 

Omscholing: een professionele heroriëntering

Omscholing kan om vele redenen plaatsvinden, bijvoorbeeld als u nieuwe professionele doelen wilt nastreven of als u vanwege gezondheidsredenen uw huidige werk niet meer kunt doen. Omscholing biedt een professionele heroriëntatie. Het geeft u de kans om een nieuw beroep te leren en nieuwe perspectieven op kennis te openen. U kunt kiezen uit drie vormen van omscholing:

  • Omscholing via een erkend instituut: bij omscholing via een erkend instituut ligt de nadruk op de theorie. U leert bijna alles op een beroepsschool, vakschool of ander opleidingsinstituut. Via stages kunt u praktische ervaring opdoen. Dit doe u meestal voltijds en na het afronden heeft u een diploma.
  • Omscholing binnen een bedrijf: omscholing binnen een bedrijf is onderverdeeld in theorie en praktijk. Het theoretische gedeelte doet u vaak aan een officieel instituut. Voor het praktische gedeelte werkt u voor een opleidingsbedrijf. Bij deze vorm van omscholing ontvangt u ook een salaris. Na het afronden van deze omscholing, oefent u meestal een hele andere functie uit dan u voor die tijd deed.
  • Inter-company omscholing: inter-company omscholing wordt gewoonlijk aangeboden door particuliere opleidingsaanbieders. U krijgt theoretische en praktische kennis. In sommige gevallen zijn aanvullende stages noodzakelijk. Hier staan de communicatie en samenwerkingsvaardigheden op de voorgrond.

Deze opleidingen zijn meestal verkort en nemen minder tijd in beslag dan een gewone opleiding. De omscholing kan worden verkort, bijvoorbeeld door uw bestaande kennis en vaardigheden uit vorige banen of opleidingen. Om de omscholing te voltooien, moet u een examen afleggen. Daarna kunt u een erkende beroepsopleiding voorleggen. 

CheckVoordat u begint met omscholing, kan het de moeite waard zijn om u een beetje in te lezen in het nieuwe vakgebied. Dit zal u helpen om een idee te krijgen van hoe het is en om de cursus met succes onder de knie te krijgen.

CheckVoordat u begint met omscholing, kan het de moeite waard zijn om u een beetje in te lezen in het nieuwe vakgebied. Dit zal u helpen om een idee te krijgen van hoe het is en om de cursus met succes onder de knie te krijgen.

Verschillende instituten voor bij- en omscholing

In België zijn er verschillende opleidingsaanbieders en instituten waar u een opleiding kunt volgen of advies vragen voor loopbaantraject. Denk daarbij aan de officiële, zoals universiteiten en hogescholen, waar u vaak keus hebt uit een breed aanbod en opleidingsinstituten voor bepaalde richtingen, zoals de techniek. Hieronder geven wij een paar als voorbeeld.

Syntra – Centra voor middenstandopleidingen

Syntra opleidingen zijn door heel Vlaanderen. Met verkorte opleidingen, cursussen of complete opleidingen van 3 jaar, kunt u bij hun uw diploma in deeltijd of voltijd behalen. Heeft u een hobby en overweegt u er een beroep van te maken? Syntra biedt namelijk ook avondopleidingen en soms ook op zaterdagen. Perfect te combineren met uw werk.

Thuisstudies in België 

In België zijn er zijn honderden thuisstudies met allemaal verschillende opleidingen. Bij een thuisstudie wordt er meer zelfstandigheid verwacht. De lessen zijn ook in de avonden en soms zelfs als voltijdse studie te volgen. Dit komt er vooral op neer, wat voor opleiding u doet en bij welke opleider. Over het algemeen zijn thuisstudie duurder dan een volledige opleiding aan een hogeschool of de universiteit. Thuisstudies zijn flexibeler en passen beter bij iemand die ernaast een job heeft. Omdat het er zo veel thuisstudie opleiders zijn, hebben wij er slechts een paar voor u uitgekozen.

  • Laudius: Laudius heeft meer dan 40 jaar ervaring met thuisstudies. Hun meer dan 300 thuisstudies met ervaren docenten geven opleidingen die met het ISO- en CRKBO-certificaat afgesloten kunnen worden. 
  • NHA: de Nationale Handels Academy zet zich in voor kwaliteit. Met 15 dagen gratis proef-studeren en hun hoge slagingspercentage, staat de NHA al een lange tijd in de top als een van de beste afstandsonderwijs opleiders. Ook het startmoment is bij hun geen probleem. Dit kan elk moment van het jaar. Bij NHA heeft u keus uit meer dan 500 thuisstudies.
  • Centrum voor avondonderwijs: dit is vooral volwassenenonderwijs voor mensen die werken en bij willen scholen in de avonden. Centrum voor avondonderwijs biedt zowel thuisstudies als klassikale opleidingen aan. Ze zijn actief in 24 landen en in 10 verschillende talen. Met wereldwijd rond de 550 duizend studenten, staan ze voor kwaliteit en praktijkgerichte cursussen. Hiermee zijn ze de grootste onderwijsinstelling van de Benelux.
Professionele bijscholing: jonge man studeert thuis aan zijn bureau.

Bijscholing aan de hogeschool of universiteit

In principe is studeren om uw kennis te vergroten en u verder te ontwikkelen voor iedereen mogelijk. Daarbij kan bijscholing ook aan een universiteit of de hogeschool een optie zijn. Iedereen heeft de mogelijkheid om aan de open universiteit te studeren. Ook al is dit een Nederlandse instelling, de open universiteit heeft verschillende locaties in Vlaanderen en is net zo toegankelijk als in Nederland.

Mits u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u ook aan een hogeschool studeren. Om toegelaten te worden tot een opleiding aan een hogeschool, kunt u nakijken of u aan de voorwaarden voldoet op de officiële website van onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/toelatingsvoorwaarden-hoger-onderwijs

Duaal studeren: een studie naast uw baan

Een deeltijdse opleiding geeft u de kans om een diploma te behalen terwijl u werkt. In principe zijn er studieprogramma's voor elk vakgebied, zodat u gemakkelijk een vak kunt vinden dat bij uw beroep past. Bovendien bieden de universiteiten flexibele studievormen aan, die in uw dagelijkse beroepsleven kunnen worden ingepast. Als u besluit persoonlijk te studeren, kunt u 's avonds of in het weekend cursussen volgen. Een andere mogelijkheid is afstandsonderwijs. In dit geval verwerft u de kennis hoofdzakelijk door zelfstudie en dient u enkel aan de universiteit of hogeschool de examens af te leggen. In sommige gevallen kan dit zelfs geheel online. Dit is in de vorm van e-Learning.

OpgeletBij de keuze van een studieprogramma moet altijd rekening worden gehouden met de individuele eisen van de universiteiten of de hogeschool. In sommige gevallen moet u vooraf toelatingsexamens afleggen. Soms kan ook een bewijs van vreemde talenkennis of andere bekwaamheden worden verlangd of slechts aangeraden. Bij veel universiteiten is extra voorkennis van wiskunde of scheikunde aangeraden. Dit komt er vooral op neer voor wat voor opleiding u zich aanmeldt. Informeert u zich daarom grondig over de studie-eisen voordat u een aanvraag indient.

OpgeletBij de keuze van een studieprogramma moet altijd rekening worden gehouden met de individuele eisen van de universiteiten of de hogeschool. In sommige gevallen moet u vooraf toelatingsexamens afleggen. Soms kan ook een bewijs van vreemde talenkennis of andere bekwaamheden worden verlangd of slechts aangeraden. Bij veel universiteiten is extra voorkennis van wiskunde of scheikunde aangeraden. Dit komt er vooral op neer voor wat voor opleiding u zich aanmeldt. Informeert u zich daarom grondig over de studie-eisen voordat u een aanvraag indient.

Naast de formele vereisten moet u ook over een aantal persoonlijke voorwaarden beschikken, want een deeltijdse opleiding is vaak een dubbele belasting. Uithoudingsvermogen, zelfmotivatie, vastberadenheid en tijdbeheer zijn daarom belangrijke kwaliteiten die u helpen bij uw studie. U kunt deze kwaliteiten onder meer trainen door persoonlijke bijscholing.

Deeltijdstudies kunnen enkele maanden tot enkele jaren duren, afhankelijk van de gekozen vorm en uw beschikbare tijd.

Hoe kan ik mij verder ontwikkelen? Welke vormen van opleidingen zijn er?

Als u zich wilt bijscholen over een bepaald onderwerp zonder u voor langere tijd vast te leggen op bijscholing, omscholing of studie, kunt u ook gebruikmaken van andere mogelijkheden voor voortdurende educatie.

  • Seminars en opleidingscursussen zijn beschikbaar voor alle opleidingsberoepen. In dit artikel vindt u informatie over seminars en cursussen aan hogescholen, universiteiten of andere instanties. Deze kunnen één dag duren of zich over meerdere dagen uitstrekken. Er zijn verschillende soorten cursussen, afhankelijk van hoe intensief u een onderwerp wilt behandelen. Basiscursussen verschaffen u basiskennis op een nieuw gebied. Opfriscursussen stellen u in staat om uw bestaande kennis bij te werken. Diepgaande cursussen helpen u om uw kennis op een bepaald gebied te specialiseren. Gevorderde cursussen helpen u om nieuwe inhoud in een vakgebied te ontdekken.
  • Afstandsonderwijs en e-learning zijn bijzonder flexibele manieren om verder te studeren. Er vinden onder meer webinars plaats waarin de kennis aan u wordt overgebracht. Een andere mogelijkheid is dat u lesmateriaal toegestuurd krijgt of online beschikbaar krijgt gesteld. Dit stelt u in staat nieuwe kennis op te doen door zelfstudie. Afhankelijk van het soort cursus kan aan het eind een examen worden geëist.

InformatieAls u financiële verliezen hebt als gevolg van voortdurende bijscholing, kunt u een beroep doen op verschillende financieringsmogelijkheden. Lees ons artikel over financiering en betaald studieverlof om te weten te komen hoe u uw voortdurende bijscholing kunt financieren en op welke subsidies u recht hebt.

InformatieAls u financiële verliezen hebt als gevolg van voortdurende bijscholing, kunt u een beroep doen op verschillende financieringsmogelijkheden. Lees ons artikel over financiering en betaald studieverlof om te weten te komen hoe u uw voortdurende bijscholing kunt financieren en op welke subsidies u recht hebt.

Conclusie

Bijscholing kan u helpen nieuwe professionele doelen te bereiken. Als u zich afvraagt "Welke opleiding is geschikt voor mij?", moet u eerst nadenken over wat u wilt bereiken met professionele ontwikkeling. U kunt uw carrière vooruit helpen door verder bij te scholen. Omscholing geeft u de kans om een nieuw beroep uit te oefenen. Het academische traject staat daarnaast ook voor u open via een deeltijdse opleiding. De aanbiedingen zijn meestal beschikbaar voor alle beroepen of vakgebieden. Dit betekent dat u gemakkelijk een geschikt programma voor voortdurende bijscholing voor u kunt vinden en kunt profiteren van de vele mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Bronnen:

https://www.centrumvooravondonderwijs.be/over-ons
(geraadpleegd op 03-08-2021)

https://www.mijnstudie.be/thuisstudies-belgie/
(geraadpleegd op 30-08-2021)

https://www.laudius.be/
(geraadpleegd op 31-08-2021)

https://www.belgium.be/
(geraadpleegd op 31-08-2021)

Bronnen van de afbeeldingen:

Stock.com/Prostock-Studio

iStock.com/Cesar Okada

iStock.com/Lordn