Pomoc dla seniorów – kobieta rozmawia z seniorką siedząc na ławce w parku.

Pomysły na zaangażowanie społeczne: od pomocy sąsiedzkiej po pomoc bezdomnym

Czy chcesz dać coś od siebie i pomóc innym ludziom w swoim czasie wolnym? Tylko nadal nie masz pomysłu, jak i gdzie zaangażować się społecznie? Wsparcie sąsiedzkie, pomaganie seniorom lub w instytucji czy organizacji społecznej: zapotrzebowanie na wolontariuszy jest duże i każdy, kto chce poświęcić wolny czas na dobry cel, jest mile widziany. W naszym poradniku przedstawiamy różne opcje wolontariatu społecznego, aby móc wybrać tę, która odpowiada twoim preferencjom i możliwościom czasowym.

Dla­cze­go za­an­ga­żo­wa­nie spo­łecz­nie jest waż­ne?

Pragniesz zaangażować się społecznie? Pomocnicy są potrzebni w wielu obszarach naszego życia: od straży pożarnej, przez schroniska dla zwierząt, po małe kluby sportowe. Jednak szczególnie w sektorze społecznym cenna jest każda pomocna dłoń, która wesprze osoby w różnym wieku lub trudnej sytuacji. Także ty decydując się na wolontariat społeczny możesz dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu trochę lepszego świata.

Zaangażowanie społeczne daje również możliwość rozwijania się i poznania siebie. W ramach wolontariatu spotkasz wiele nowych osób, usłyszysz ich historie i tym samym poszerzysz własne horyzonty. Oferując swoją pomoc z pewnością uda ci się również popracować nad innymi ważnymi umiejętnościami lub cechami, takimi jak praca zespołowa, poczucie odpowiedzialności, zdolność radzenia sobie z konfliktami oraz inteligencja emocjonalna. Każda z nich może przydać się również w twojej pracy i życiu codziennym.

Róż­ne po­my­sły na wo­lon­ta­riat spo­łecz­ny

Nie ma znaczenia, czy chcesz zaangażować się tylko od czasu do czasu, czy szukasz stałego zajęcia po pracy lub pragniesz znaleźć sensowne zajęcie na emeryturze – wolontariat społeczny to dla świetna opcja. Poniżej przedstawimy różne formy wolontariatu społecznego, zakresy zadań oraz organizacje i instytucje, w których można zostać wolontariuszem.

Pomoc sąsiedzka dla osób starszych – sąsiadka dostarcza zakupy starszej pani.

Pomoc sąsiedzka, czyli jak na co dzień robić coś dobrego

Nie jest trudno połączyć zaangażowanie społeczne z życiem codziennym i aktywnie pomagać. Na przykład możesz wybrać wolontariat pracowniczy lub rozważyć pomoc w organizacji, która działa obok twojego miejsca zamieszkania. Może również zastanawiasz się, jak pomóc seniorom w twojej okolicy? Robienie zakupów, wyprowadzanie psa lub spędzanie ze starszymi osobami czasu w ciągu tygodnia – taką drobną pomoc dla seniorów z łatwością uda się połączyć z własnymi obowiązkami, a jest ona bardzo cenna i może wiele zmienić.

Szukasz odpowiedniej formy zaangażowania społecznego w twojej okolicy? Portale internetowe, grupy w mediach społecznościowych oraz tablice ogłoszeń umieszczone w często uczęszczanych miejscach, jak sklepy czy biblioteki mogą służyć ci pomocą.

Za­an­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne w gru­pach wspar­cia lub te­le­fo­nie za­ufa­nia

Jeśli jesteś osobą empatyczną i masz dobre umiejętności komunikacyjne, to śmiało możesz wykorzystać te mocne strony i zaangażować się społecznie. Dwa obszary mogą być dla ciebie szczególnie interesujące:

  • Grupy samopomocowe: zrzeszenia osób w takiej formie dają ludziom możliwość porozmawiania o podobnych sytuacjach życiowych i/lub chorobach, uzyskania wsparcia i doświadczenia pomocy. W ramach spotkań możesz zachęcać innych członków do dzielenia się swoją historią lub dawać przykład i przedstawić swoje doświadczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewodzić takiej grupie lub nawet jakąś założyć, jeśli nie ma odpowiedniej w twojej okolicy.

  • Telefon zaufania: dzwoniący na telefon zaufania mogą liczyć na fachową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Konsultanci udzielają rad właśnie takim osobom, które anonimowo szukają wsparcia telefonicznego. Aby zostać wolontariuszem lub wolontariuszką w telefonie zaufania nie musisz mieć wykształcenia psychologicznego, często wystarczy pozytywne przejście szkolenia, aby móc w ten sposób pomagać innym.

Wskazówka

Wiele wolontariatów związanych z zaangażowaniem społecznym możesz wykonywać również całkowicie online. Dla przykładu większość prac związanych z wolontariatem online lub pracą w obszarze PR na rzecz fundacji lub organizacji społecznych uda się zorganizować nie wychodząc z domu. Ciekawą propozycją pomocy zdalnej jest wsparcie osób niewidomych lub niedowidzących, które korzystają z aplikacji „Be my eyes”. Pomagasz wówczas osobom logującym się przez telefon i np. czytasz dla nich daty przydatności produktów spożywczych lub rozkłady jazdy transportu publicznego.

Wolontariat społeczny – studentka prowadzi zajęcia z rękodzieła w ośrodku dla osób niepełnosprawnych.

Wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich integracji to także zajęcie, które możesz wykonywać jako wolontariusz lub wolontariuszka. Twoje zadania mogą być bardzo różnorodne i zbieżne z twoimi zainteresowaniami. W tym obszarze wolontariatu popularne jest np. organizowanie kursów komputerowych lub zajęć z rękodzieła. Jeśli kochasz ruch, możesz przygotowywać zajęcia sportowe lub wspólne wędrówki. Jeżeli wolisz udzielać bardziej indywidualnej pomocy, możliwe jest również wspieranie osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym i np. towarzyszenie im podczas zakupów.

Po­moc uchodź­com

Uchodźcy, którzy zostawili swoje życie za sobą i teraz muszą odnaleźć się w nowym kraju, potrzebują pomocnej dłoni na starcie. Jest wiele sposobów pomocy im w ramach wolontariatu. Twoje wsparcie będzie niezwykle cenne np. jako osoba towarzysząca w wizytach w urzędzie, asysta w wypełnianiu formularzy i wniosków lub pomoc w zakupach. Jeśli masz talent organizacyjny, możesz też przygotowywać w ramach pomocy uchodźcom różne wydarzenia lub planować wspólne wyjazdy.

Wo­lon­ta­riat na rzecz osób star­szych i cho­rych

Oprócz pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych możesz również zaangażować się jako wolontariusz wspierając domy pomocy społecznej, szpitale lub nawet hospicja i tym samym pozytywnie wpłynąć na życie wielu osób. Możliwe obszary działania w ramach pomocy dla seniorów to:

  • Domy pomocy społecznej i spokojnej starości: jeśli chcesz zapewnić towarzystwo osobom starszym, to regularne odwiedziny w placówce dla seniorów jest ciekawą opcją odbycia wolontariatu. Rozmowy, wspólne zajęcia oraz pomoc w prozaicznych czynnościach, jak czytanie książek lub prasy to nie tylko duże wsparcie dla seniorów, ale także wzbogacanie ich codziennego życia. Jako wolontariusz lub wolontariuszka w tego typu placówkach masz możliwość nauki od starszego pokolenia i poznawania nowych ludzi z ciekawymi życiorysami.
    Jeżeli w ciągu roku nie dysponujesz wolnym czasem, a chcesz zrobić coś dobrego dla osób w podeszłym wieku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to akcja „Święty Mikołaj dla Seniora” jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Zaangażowanie w przygotowywanie paczek świątecznych może nieść ze sobą wiele satysfakcji i sprawić, że pomaganie seniorom będzie źródłem radości.

  • Szpitale i hospicja: wolontariusze w szpitalach lub hospicjach towarzyszą osobom chorym i ich bliskim, ale także mogą być wparciem w kwestiach organizacyjnych placówek. W szpitalach wolontariusze i wolontariuszki zajmują się m.in. pomocą osobom, które długo przebywają na oddziałach i nie mogą liczyć na odwiedziny członków rodziny.
    Wolontariat w hospicjum mogą odbyć specjalnie przeszkolone osoby, które mają bezpośredni kontakt z ciężko chorymi osobami. Zadaniem wolontariuszy i wolontariuszek jest najczęściej prowadzenie rozmów, ale też dostarczanie chorym i ich rodzinom miłych przeżyć (np. wspólna rozrywka czy wyjazd na wycieczkę), które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o ciężkiej chorobie.

Wskazówka

Wiele organizacji społecznych i fundacji możesz wpierać w prowadzonych zbiórkach pieniędzy. Jeżeli przygotujesz w ramach jakiegoś wydarzenia kiermasz ciast lub pchli targ i przekażesz uzyskany dochód na rzecz instytucji społecznej, wnosisz tym samym istotny wkład w promowanie idei zaangażowania społecznego.

Zaangażowanie społeczne – wolontariuszka wypakowuje produkty spożywcze z samochodu.

Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

W Polsce sporo ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, a część z nich nawet nie posiada dachu nad głową. W takich przypadkach pomoc bezdomnym i potrzebującym niosą różne wyspecjalizowane organizacje, a pomocników szukają w następujących zakresach:

  • Jadłodajnie: ich zadaniem jest zapewnienie osobom bezdomnym i potrzebującym ciepłego posiłku oraz czasami także zaopatrzenie w artykuły spożywcze. Aby wesprzeć jadłodajnie możesz podjąć się różnorodnych zadań, takich jak: koordynacja zbiórek jedzenia, praca w magazynie, pomocy w kuchni, po wydawanie jedzenia, aż do koordynacji zbiórek jedzenia. Znajdą się tu zadania dla każdego.

  • Wolontariat na rzecz osób bezdomnych: tu możesz pomoc przy rozdawaniu ciepłych posiłków, przygotowywaniu podarowanych ubrań, rozdzielaniu artykułów codziennego użytku, a nawet nieść wsparcie przez zwykłą rozmowę.

Wskazówka

Jak znaleźć odpowiedni dla siebie wolontariat? Jeśli zainteresował ciebie temat zaangażowania społecznego, skontaktuj się z wybraną organizacją i zapytaj, czy możesz pomóc. Także w Internecie znajdziesz specjalne wyszukiwarki, w których z łatwością uda się tobie wyszukać odpowiednią organizację lub wolontariat.

Za­an­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne dla mło­dych lu­dzi

Jeśli poza szkołą czy zajęciami na studiach chcesz robić coś dobrego i możesz poświęcić część swojego wolnego czasu na szczytny cel, to także jako młody człowiek masz wiele możliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś np. dwa razy w miesiącu organizować warsztaty z rękodzieła w domach dziecka lub placówkach zajmujących się opieką nad seniorami. Zapewne z wielką radością spotka się również twoja chęć do regularnego czytania na głos książek lub czasopism dla osób w podeszłym wieku.
Jeśli lubisz robić zdjęcia i/lub pisać teksty, możesz także wspierać fundacje i organizacje społeczne w ich działaniach PR, np. dbając o ich stronę internetową i/lub obecność w mediach społecznościowych.

Pod­su­mo­wa­nia: za­an­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne – tu też jest miej­sce dla cie­bie

Każdy, kto lubi spędzać czas z innymi ludźmi, jest otwarty i komunikatywny, odnajdzie się wybierając wolontariat społeczny. Nieważne, czy masz dużo, czy mało czasu, twój wkład jest nieznaczny czy wielki, pomagasz w sąsiedztwie czy działasz w ogólnopolskiej organizacji lub fundacji – każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby żyło się nam wszystkim lepiej. Nie wiesz, jak zacząć i zastanawiasz się, gdzie można być wolontariuszem? Rozejrzyj się dookoła, ponieważ pomocna dłoń jest potrzebna wszędzie. Pomoc w trudnych sytuacjach to cenny i wartościowy wolontariat, który może otworzyć przed tobą zupełnie nowe perspektywy.

Od­kryj wię­cej ar­ty­ku­łów:

______________________________________________

Źródła:

https://poradnik.ngo.pl/1-rozne-formy-zaangazowania-spolecznego-1536586740660

(dostęp: 9.02.2023)

https://e-wolontariat.pl/o-nas-2/

(dostęp: 9.02.2023)

https://wolontariat.org.pl/wolontariusze/czy-moge-zostac-wolontariuszem/

(dostęp: 9.02.2023)

Źródła zdjęć:

iStock.com/FredFroese

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/Daisy-Daisy

iStock.com/Jub Job

iStock.com/SolStock

10% rabatu*
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 10% rabatu na następne zakupy.

warningPodaj ważny adres e-mail.