Jak dostać się do Ochotniczej Straży Pożarnej? - strażacy ochotnicy w akcji.

Ochotnicza Straż Pożarna: zadania i obowiązki strażaka ochotnika

Strażacy ochotnicy codziennie przeprowadzają akcje ratownicze, nie tylko w czasie pożarów, ale również po wypadkach czy silnych burzach. Dzięki nim możemy liczyć na szybką i kompleksową pomoc w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. Nie byłoby to możliwe bez ludzi, którzy niezależnie od wieku są przepełnieni chęcią niesienia pomocy oraz zasilają grono Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli i ty chcesz zaangażować się w tę jednostkę ratowniczą, w artykule znajdziesz najważniejsze informacje o wymaganiach, szkoleniach i zadaniach OSP.

Zadania OSP - Czym zajmują się strażacy ochotnicy?

Już od najmłodszych lat uczymy dzieci, że w razie pożaru należy wezwać straż pożarną. Strażacy mają jednak szeroki zakres obowiązków, o których często zapominamy lub nawet nie jesteśmy ich świadomi. Przedstawiamy tutaj główne zadania OSP (i nie tylko), [KW2] które czekają na ciebie, jeśli zgłosisz się na ochotnika w straży pożarnej:

 • Gaszenie pożarów: strażacy są niezwłocznie wzywani w sytuacji pojawienia się pożaru.

 • Ratownictwo: ratowanie ludzi (i zwierząt) jest jednym z najważniejszych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Służby ratownicze nie tylko zapewniają nam bezpieczeństwo podczas pożarów, ale także uwalniają osoby, które utknęły np. w samochodzie po wypadku lub są w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

 • Pomoc na miejscu wypadku: w zakresie obowiązków strażaków leży również pomoc techniczna, na przykład odzyskiwanie i zabezpieczanie pojazdów powypadkowych lub towarów niebezpiecznych.

 • Ochrona: OSP wnosi istotny wkład w ochronę nie tylko życia i zdrowia, ale także środowiska, w ramach której usuwane są np. skutki wycieków oleju i substancji chemicznych.

 • Edukacja: strażacy podnoszą świadomość społeczeństwa w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prowadzą szkolenia prewencyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz inspekcje budynków pod kątem ewentualnych zagrożeń.

Istnieje szeroki zakres zadań OSP: od akcji ratowniczych, przez konserwację sprzętu i działania logistyczne, po szkolenie młodszych i nowych strażaków. Jeśli rozważasz, czy warto oraz jak zostać strażakiem ochotnikiem, możesz mieć pewność, że czeka na ciebie wiele ekscytujących zadań w zespole. Nie zapominaj jednak, że wymagają one wiele odpowiedzialności i silnego charakteru.

Ochotnicza Straż Pożarna: strażak w specjalnym ubraniu bojowym.

Jak dostać się do Ochotniczej Straży Pożarnej? – wymagania i umiejętności

W teorii każdy może zgłosić się i dołączyć do OSP. Jednak w praktyce dokładne wymagania dotyczące przyjęcia mogą różnić się w zależności od jednostki straży pożarnej oraz od tego, za jakie zadania będzie odpowiedzialny przyszły strażak. Jeśli zastanawiasz się, jak zostać strażakiem ochotnikiem, zwróć uwagę na poniższe ogólne wytyczne. Musisz:

 • Mieć skończone 18 lat

 • Posiadać polskie obywatelstwo

 • Mieć dobrą kondycję fizyczną

 • Mieć odporność i siłę psychiczną

 • Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 • Nie być karanym za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.

Jeśli chcesz wstąpić do OSP, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w Internecie. Po złożeniu wniosku czeka na ciebie rozmowa i test sprawności fizycznej. Po dołączeniu do kręgu Ochotniczej Straży Pożarnej przejdziesz szkolenia z zakresu technik pożarniczych, procedur operacyjnych i innej wiedzy ogólnej związanej z pożarnictwem. Na sam koniec otrzymasz mundur i inne wyposażenie strażackie.

Ważne: Szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne strażaków OSP oraz kandydatów prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. Jedyne co musisz zrobić to poświecić swój czas na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Jak wygląda szkolenie przyszłego strażaka ochotnika?

Jeśli chcesz wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej i posiadasz już potrzebne badania lekarskie, musisz przejść przez szkolenie podstawowe. Jest ono realizowane przez Państwową Straż Pożarną oraz składa się z 38 tematów opracowywanych w 133 godzin (64 godzin teorii i 69 godzin z zajęć praktycznych). Po przejściu szkolenia przystępujesz do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej, jak i sprawdzającej wiedzę z zakresu BHP. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku możesz uczestniczyć w akcjach strażackich.

Poza szkoleniami podstawowymi istnieją również specjalistyczne, z zakresu ratownictwa technicznego, działań przeciwpowodziowych, ratownictwa na wodzie czy szkolenia dla kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego oraz dowódców OSP.

Zadania OSP: strażacy wyjeżdżają na akcję ratowniczą.

Jakie obowiązki mają strażacy ochotnicy?

Strażacy w Ochotniczej Straży Pożarnej wykonują odpowiedzialne zadania, a co za tym idzie, mają wiele zobowiązań. Wywiązywanie się z nich sprawia, że mogą oni efektywnie pracować w zespole i szybko reagować w nagłych sytuacjach i wypadkach. Obowiązki OSP to m.in.:

 • Uczestnictwo w ćwiczeniach i akcjach

 • Natychmiastowa gotowość do służby po usłyszeniu alarmu

 • Przestrzeganie oficjalnych przepisów i poleceń przełożonych

 • Dbanie o koleżeńskie stosunki z innymi strażakami

 • Ostrożne obchodzenie się z powierzonym sprzętem, urządzeniami, pojazdami i wszelkimi obiektami użytkowymi.

Jeśli chcesz wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej, nie zapomnij, że oprócz powyższych obowiązków służba w OSP wiąże się z poświęceniem wolnego czasu. Musisz zaplanować czas na szkolenia, ćwiczenia, wydarzenia integracyjne i akcje strażacko-ratownicze. Jeśli twoje miejsce pracy znajduje się niedaleko miejscowej straży pożarnej, weź pod uwagę również to, że akcje strażackie w godzinach pracy mogą stać się częścią twojej codzienności. Twój pracodawca powinien zwolnić cię wtedy z pracy, ale radzimy uzgodnienie takich sytuacji na samym początku.

Straż pożarna musi być gotowa na służbę przez całą dobę, gdyż akcje ratownicze mogą trwać nawet kilka godzin. Nie da się z góry przewidzieć, w jakich działaniach strażackich i jak często będziesz uczestniczyć. Zależy to od obszaru, na którym działa twoja OSP oraz zaistniałych sytuacji.

Dlaczego warto dołączyć do grona OSP?

Bez istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej nie byłoby możliwe zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przez zagrożeniami w takim stopniu, jak dzisiaj. Już choćby z tego powodu ważne jest, aby nowe osoby zapełniały struktury OSP w swojej lub pobliskiej miejscowości. Istnieje jednak wiele innych powodów, dla których warto wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • Praca zespołowa: koleżeństwo i praca w zespole to filary każdej drużyny pożarniczej. Ważne jest bowiem, aby podczas akcji strażacy zawsze mogli na sobie polegać. Często w OSP zyskuje się druhów na całe życie. Umiejętność pracy w zespole oraz poczucie wspólnoty to nieodłączny element w pracy strażaka.

 • Zaangażowanie społeczne: jeśli masz chęć pomagania innym, możesz realizować się w różnych organizacjach, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna. Pomaganie innym daje poczucie satysfakcji i spełnienia.

 • Odpowiedzialność i wzór dla innych: jako członek straży pożarnej pomagasz ludziom w po wypadkach i zapewniasz bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Dlatego strażacy często stanowią wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży.

 • Szkolenia i dalszy rozwój: szkolenia i wyzwania, które czekają na ciebie w OSP, nie tylko mogą pozytywnie wpłynąć na twój rozwój osobisty, ale również pozwolą ci zdobyć nową wiedzę i umiejętności - np. przy obsłudze wymaganego sprzętu lub pojazdów.

 • Plus w CV: dobrowolne zaangażowanie w straż pożarną jest wysoko cenione przez wielu pracodawców i dlatego może dać ci przewagę w procesie rekrutacyjnym. Wieloletnia służba w straży pokazuje, że masz zdolności techniczne, odporność psychiczną i fizyczną oraz umiesz pracować w zespole.

Jeśli zastanawiasz się, jak pomagać na co dzień innym, i zyskać przyjaciół na całe życie, to rozważ wstąpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej. Może jest to wybór w sam raz dla ciebie i będzie dawał ci poczucie satysfakcji każdego dnia.

Wskazówka

Czy wiesz, że…

W 2021 działało w Polsce 4738 jednostek OSP wpisanych do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) i aż ponad 11 000 jednostek niewpisanych do systemu. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 700 tys. strażaków ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współpracują z Państwowa Strażą Pożarną i innymi instytucjami, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom na swoim obszarze działania – w mieście lub gminie i jej pobliskich miejscowościach.

Ochotnicza Straż Pożarna: wóz strażacki i strażacy w remizie.

Kto może wstąpić do Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych?

Dzieci i młodzież również mogą zaangażować się w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz dołączyć do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej (DDP) lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). W ten sposób poznają obszary działania strażaków ochotników. Do MDP mogą wstąpić chłopcy i dziewczęta do 18 roku życia. Dolna granica wieku wyznaczana jest przez konkretną jednostkę OSP. Kiedy dzieci podrosną, mogą zasilić szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do zadań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należy:

 • Nauka o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisach przeciwpożarowych

 • Rozwijanie sprawności fizycznych

 • Budowanie relacji i rozwijanie umiejętności społecznych

 • Działalność wolontariacka.

W MDP dzieci i młodzież poznają pracę straży pożarnej od kulis i nabywają wiele umiejętności, które potem mogą wykorzystać w praktyce po osiągnieciu pełnoletności i wstąpieniu do OSP. W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej młodzi strażacy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat:

 • Sprzętu i wyposażenia strażaków

 • Zarządzania i kierowania zespołem oraz umiejętności liderskich

 • Działania i obsługi węża strażackiego

 • Wiązania wytrzymałych węzłów

 • Ochrony przeciwpożarowej

 • Grup i rodzajów pożarów

 • Postepowania w przypadku wybuchu pożaru

 • Pierwszej pomocy

 • Ochrony środowiska

Zadania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej obejmują również aktywności poza remizą, np. integracje członków. Wspólne wycieczki, obozy czy zawody sportowe wzmacniają relacje oraz poprawiają pracę zespołową młodych strażaków.

Wskazówka

Czy wiesz, że…

Według statystyk z 2018 roku MDP liczą ok. 87 tys. członków, z czego 27 tys. to dziewczęta. Młodzi strażacy wraz ze stażem i umiejętnościami mają szansę zdobyć Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – I, II i III stopnia. Jednak sekcja młodzieżowa OSP to nie jedynie miejsce zdobywania wspaniałych osiągnięć, wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim budowania relacji i nawiązywania przyjaźni – które nie rzadko trwają już do końca życia.

Podsumowanie: Dlaczego warto dołączyć do Ochotniczej Straży Pożarnej?

Straży ochotnicy każdego dnia pomagają w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, a tym samym wnoszą nieoceniony wkład w społeczeństwo. Dodatkowo wstąpienie do szeregów OSP pomaga w przekroczeniu własnych granic i umożliwia zdobycie wielu nowych umiejętności. Jeśli chcesz zaangażować się w działalność tej służby ratowniczej, zwróć się do osoby kontaktowej w twojej okolicy i poproś o szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zostać strażakiem ochotnikiem. Jeśli jeszcze nie skończyłeś 18 lat, poszukaj Dziecięcej lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w twojej okolicy i zacznij już dziś zdobywać wiedzę i kompetencję, tak aby w przyszłości bez problemu dołączyć do grona pełnoprawnych strażaków.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Źródła:

https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/jak-zostac-strazakiem

(dostęp 25.01.2023)

http://www.traktat.pl/blog/finansowanie-przez-gmine-kosztow-szkolen-strazakow-ochotniczych-strazypozarnych#:~:text=11%20ust.,prowadzi%20nieodp%C5%82atnie%20Pa%C5%84stwowa%20Stra%C5%BC%20Po%C5%BCarna

(dostęp 25.01.2023)

https://strazak.online/artykuly/jak-zostac-strazakiem-osp/

(dostęp 25.01.2023)

https://www.gov.pl/web/kppsp-brzozow/ogolne-informacje-o-szkoleniach-i-kursach-osp

(dostęp 25.01.2023)

https://www.gov.pl/web/mswia/ochotnicze-straze-pozarne#:~:text=Wed%C5%82ug%20stanu%20na%20dzie%C5%84%206,11%20000%20jednostek%20spoza%20systemu

(dostęp 25.01.2023)

https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce#:~:text=Ile%20jest%20MDP%20w%20Polsce,nich%20jest%20prawie%2027%20tys.

(dostęp 25.01.2023)

https://www.gov.pl/web/kppsp-grojec/mlodziezowa-druzyna-pozarnicza

(dostęp 25.01.2023)

https://www.enh.pl/co-to-jest-ochotnicza-straz-pozarna/

(dostęp 25.01.2023)

https://www.gov.pl/web/mswia/ochotnicze-straze-pozarne

(dostęp 25.01.2023)

https://poradnik.ngo.pl/mlodziezowa-druzyna-pozarnicza-mdp-tworzenie-i-dzialalnosc

(dostęp 25.01.2023)

Źródła zdjęć:

iStock.com/AlenaPaulus

iStock.com/simonkr

iStock.com/Lammeyer

iStock.com/huettenhoelscher

iStock.com/QunicaStudio

Czy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A