Wolontariat – kobieta pomagająca przy zbiórce ubrań.

Wolontariat, czyli jak owocnie zaangażować się i pomagać innym

Wolontariat to nie tylko sensowne zajęcie, które może być bliskie sercu, ale także działalność, która wzbogaca twoje życie i innych osób. Dlatego warto zastanowić się nad poświęceniem części wolnego czasu na zaangażowanie w słusznej dla siebie sprawie. Jeśli zastanawiasz się nad takim działaniem, ale nie wiesz, jaki obszar byłby dla ciebie odpowiedni, to w naszym przewodniku spróbujemy pomóc podjąć ci tę decyzję. Pokażemy, gdzie można zaangażować się oraz jakie formy może mieć twoja działalność. Przedstawimy ci także zalety wolontariatu, aby móc przekonać się, że niesie on ze sobą wiele profitów.

Odkryj więcej artykułów:

Zalety bycia wolontariuszem lub wolontariuszką: 10 powodów, dla których warto zaangażować się w pomoc innym

Wielu wolontariuszy nie wyobraża sobie już życia bez pracy na rzecz społeczeństwa, zwierząt lub środowiska. Wolontariat jest bliski ich sercu i umożliwia zrobienie czegoś dobrego oraz znaczącego w wolnym czasie.

10 zalet pracy w wolontariacie:

 1. Wspierasz cele charytatywne: jako wolontariusz lub wolontariuszka możesz coś zmienić i wprowadzić trwałe zmiany. W ten sposób możesz wesprzeć ideę, na której ci zależy.

 2. Aktywnie działasz na rzecz zmian społecznych: sprawiasz, że świat staje się lepszym miejscem. Poprzez pomaganie ludziom w różnych sytuacjach życiowych, naprawiasz niesprawiedliwości, prowadzisz działalność edukacyjną lub chronisz środowisko.

 3. Jesteś wzorem do naśladowania: stajesz się osobą odpowiedzialną społecznie poprzez pracę w wolontariacie i dajesz dobry przykład innym.

 4. Zyskujesz inne spojrzenie na różne sprawy: jako wolontariusz lub wolontariuszka poszerzasz swoje horyzonty – nie tylko dzięki nowym umiejętnościom, ale także dzięki perspektywom, jakie otwiera przed tobą wolontariat.

 5. Wykorzystujesz swoje talenty: będąc wolontariuszem lub wolontariuszką możesz nie tylko realizować ulubione zajęcia, ale także wykorzystywać posiadane umiejętności i talenty w dobrym celu.

 6. Rozwijasz się: dzięki pracy wolontariackiej poznajesz lepiej siebie. Kiedy masz do czynienia z nowymi ludźmi i zadaniami, zawsze uczysz się czegoś nowego – nie tylko o sobie, także o innych.

 7. Nawiązujesz kontakty z podobnie myślącymi ludźmi: w ramach wolontariatu poznasz wiele ciekawych osób i nawiążesz cenne kontakty.

 8. Zdobędziesz nowe doświadczenia: wolontariat daje możliwość sprawdzenia się, zdobycia nowych doświadczeń i odkrycia dla siebie różnych zadań.

 9. Uczysz się nowych umiejętności i możesz je trenować: praca wolontariacka uczy nowych umiejętności i pomaga trenować nowo nabyte zdolności. Pracując w wolontariacie możesz np. ćwiczyć samoorganizację, doskonalić komunikację lub zdobywać praktyczne doświadczenie w obsłudze oprogramowania komputerowego.

 10. Wspierasz rozwój swojej kariery: działalność na rzecz innych może nie tylko pozytywnie wpłynąć na twoje życie prywatne, ale także zwiększyć szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Zalety bycia wolontariuszem – grupa przyjaciół angażuje się społecznie.

Jakie są formy wolontariatu – znajdź pasującą do ciebie

Szukając pomysłu na to, w jakiego rodzaju działalność wolontariacką zaangażować się, zadaj sobie następujące pytania, aby zawęzić krąg możliwości do wyboru:

 • Co mnie interesuje? Czy są jakieś tematy, które są mi szczególnie bliskie?

 • Czy mam jakieś hobby lub specjalne umiejętności, które mogę wykorzystać w szczytnym celu?

 • Ile czasu mogę poświęcić na wolontariat?

 • Czy udzielając się w wolontariacie preferuję działalność w stałych godzinach, czy też wolę zachować elastyczność?

 • Czy ważny jest dla mnie osobisty kontakt z ludźmi?

 • Czy poradzę sobie z trudnymi sprawami, cierpieniem i chorobą?

 • Czy jestem gotów lub gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność, czy raczej wspierać i pozostać w tle?

 • Czy potrafię zachować zimną krew w trudnych sytuacjach?

Te pytania mogą dać ci wyobrażenie o tym, które formy wolontariatu są dla ciebie odpowiednie. W ten sposób zawęzisz nieco obszar swoich poszukiwań, co ułatwi ci znalezienie odpowiedniego zajęcia w ramach pracy jako wolontariusz lub wolontariuszka.

Wskazówka

Gdzie można odbyć wolontariat oraz szukać ofert pracy jako wolontariusz?

Informacje na ten temat otrzymasz m.in.:

 • w urzędach miasta lub gminy,

 • w fundacjach, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach,

 • na portalach internetowych.

Gdzie potrzebują wolontariuszy? Poznaj przykładowe obszary, gdzie możesz się zaangażować

Pomocne dłonie są poszukiwane we wszystkich dziedzinach życia, więc wielce prawdopodobne jest znalezienie pracy w wolontariacie, który będzie pasował idealnie do ciebie. Możliwe jest zaangażowanie w pomoc w następujących obszarach:

 • Sport: działalność w ramach wolontariatu m.in. jako trener lub trenerka drużyny, członek zarządu klubu sportowego, sędzia lub komentator wydarzeń sportowych.

 • Przedszkola, szkoły i domy dziecka: praca w ramach wolontariatu np. jako pomoc ucząca czytać, korepetytor różnych przedmiotów.

 • Kultura: możliwy wolontariat m.in. jako animator lub animatorka kultury, przewodnik, pomoc w bibliotece lub przy organizacji festiwali i wydarzeń, dyrygent, kierownik lub kierowniczka zespołów młodzieżowych itp.

Wolontariat przykłady – kobieta pomaga starszemu mężczyźnie nieść zakupy.
 • Społeczeństwo: pomoc sąsiedzka, praca z osobami niepełnosprawnymi, pomoc bezdomnym, opieka nad osobami starszymi lub chorymi.

 • Religia i kościół: jako wolontariusz lub wolontariuszka działasz m.in. opiekując się religijnymi grupami młodzieżowymi lub organizując oprawę muzyczną podczas uroczystości kościelnych.

 • Pomoc pro bono: często prawnicy udzielają nieodpłatnie porad dla osób lub organizacji pozarządowych, które nie mogą pokryć kosztów usługi prawnej, a jej bardzo potrzebują.

 • Ochrona środowiska i zwierząt: wolontariusz lub wolontariuszka może brać udział w realizacji projektów ekologicznych, w liczeniu dzikich zwierząt, działać na rzecz edukacji w tym zakresie lub pomagać w opiece nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach dla zwierząt.

 • Pomoc ratownicza: działanie w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

 • Opieka zdrowotna: praca w ramach wolontariatu szpitalnego, np. jako pomoc chorym leczącym się z dala od miejsca zamieszkania lub osobom samotnym, klaun szpitalny, wolontariusz organizujący zajęcia dodatkowe dla pacjentów.

Gdzie potrzebują wolontariuszy – osoby zbierające śmieci pozostawione w lecie są zawsze potrzebne.

Wymienione powyżej typy wolontariatów dają tylko niewielki wgląd w możliwości, jakie faktycznie stoją przed tobą. Jeśli interesuje cię praca w określonym obszarze, odpowiednie organizacje, stowarzyszenia i instytucje chętnie udzielą ci dalszych informacji.

Wskazówka

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niezwykły sposób angażuje wolontariuszy w Polsce i na świecie. Co roku młodsi i starsi pomocnicy zbierają aktywnie datki na działalność w zakresie ochrony zdrowia. Liczba wolontariuszy wspierających WOŚP nieustannie rośnie wraz z kolejnymi rekordami w zbiórkach. Jeśli i ty chcesz choć w mały stopniu przyczynić się do kolejnego rekordu, zgłoś się do lokalnego sztabu.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo niektóre formy wolontariatu. W ten sposób możesz uzyskać pierwsze informacje, zawęzić swój zakres poszukiwań, a nawet znaleźć pasującą do ciebie ofertę wolontariatu.

Wolontariat sportowy – trenerka rozmawiająca ze swoją drużyną.

Wolontariat sportowy

Jeśli twoim konikiem jest jakaś dyscyplina sportu, wówczas możesz śmiało wybrać np. wolontariat w klubie sportowym. Jako trener lub trenerka podczas turniejów lub osoba wspierająca sprawy organizacyjne – twoja pomoc w tym obszarze będzie bardzo cenna.
W poniższym poradniku zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje o wolontariacie w sporcie.

Wolontariat w sporcie
Wolontariat w Ochotniczej Straży Pożarnej – zebrani strażacy przed wozem strażackim.

Wolontariat w Ochotniczej Straży Pożarnej

W Polsce działa zarówno Państwowa jak i Ochotnicza Straż Pożarna. W tej ostatniej zawsze są potrzebne ręce do pracy. Jeśli potrafisz zachować zimną krew w stresujących sytuacjach i lubisz pracować w zespole, zaangażowanie w Ochotniczej Straży Pożarnej może być twoim powołaniem. Więcej informacji na temat wolontariatu w OSP znajdziesz w naszym przewodniku.

Ochotnicza Straż Pożarna
Pomoc potrzebującym – łódź WOPR na wodzie.

Wolontariat w ratownictwie

Jako wolontariusz lub wolontariuszka w ratownictwie udzielasz niezbędnej pomocy w nagłych sytuacjach i zapewniasz opiekę medyczną do czasu pojawienia się fachowego wsparcia. Czy to na imprezach masowych, w ratownictwie górskim lub wodnym – pomoc wolontariuszy jest w takich obszarach niezwykle cenna. W naszym poradniku przedstawiamy zakres działania wolontariuszy medycznych oraz osób działających w stowarzyszeniach i organizacjach niosących pomoc, takich jak: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR).

Wolontariat w ratownictwie
Zaangażowanie społeczne – kobieta rozmawiająca z seniorką w parku.

Wolontariat społeczny, czy zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Lubisz pracę z innymi ludźmi, cechuje cię otwartość i komunikatywność? Zatem twoim powołaniem może być wolontariat społeczny. Opieka nad seniorami, pomoc w jadłodajni czy organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych – jest wiele obszarów, w których jest potrzebna pomoc. W przygotowanym przez nas poradniku znajdziesz różne propozycje wolontariatu na rzecz społeczeństwa, który wzbogaci twoje życie oraz to innych osób.

Wolontariat społeczny
Wolontariat ochrona środowiska – nastolatka nawołuje do dbania o planetę.

Wolontariat w schronisku dla zwierząt, a może ekologiczny?

Ochrona klimatu i zwierząt to bezapelacyjnie jedne z najważniejszych kwestii XXI wieku. Wiele osób angażuje się w ochronę środowiska i daje przykład prowadząc działalność edukacyjną oraz aktywnie pomaga. Także ochrona zwierząt jest również ściśle związana z tematem ekologii. Praca na rzecz ochrony gatunków, pomoc w lokalnym schronisku dla zwierząt i opieka nad nimi – to przykładowe działania wolontariuszy. Po więcej informacji na temat wolontariatu związanego z ekologią zapraszamy do naszego artykułu.

Wolontariat ze zwierzętami lub w ochronie środowiska
Wolontariat w szkole – emerytowany nauczyciel udziela korepetycji uczniom po lekcjach.

Wolontariat w przedszkolu, szkole lub domu dziecka

Lubisz pomagać dzieciom? Podejmij się wolontariatu w szkole podstawowej, przedszkolu lub domu dziecka. Pomocne dłonie są zawsze mile widziane i potrzebne. Możesz wspierać pracę wychowawcy, czytać książki dzieciom, udzielać korepetycji, zorganizować ciekawy czas wolny maluchom albo po prostu zgłosić się do rady rodziców. To, ile czasu będziesz w stanie poświęcić zależy tylko od ciebie.

Wolontariat w szkole, przedszkolu i domu dziecka

______________________________________________

Źródła:

https://wolontariat.org.pl/wolontariusze/czy-moge-zostac-wolontariuszem/

(dostęp: 9.02.2023)

https://caritas.pl/wolontariat/dla-wolontariusza/

(dostęp: 9.02.2023)

Źródła zdjęć

iStock.com/SDI Productions

iStock.com/Prostock-Studio

iStock.com/FredFroese

Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz do C&A for you, naszego bezpłatnego programu lojalnościowego, aby dodatkowo otrzymywać specjalne oferty i zniżki podczas wyprzedaży.

Zostań członkiem już teraz

*Po zarejestrowaniu się w programie lojalnościowym C&A dla Ciebie i dokonaniu subskrypcji spersonalizowanych wiadomości e-mail otrzymasz kupon rabatowy uprawniający do 10% zniżki. Po spełnieniu obu warunków kupon można wykorzystać jednorazowo, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym C&A. Nie obowiązuje on w przypadku artykułów z wyprzedaży lub objętych innymi promocjami. Więcej informacji o warunkach członkostwa dostępnych jest tutaj www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A