Mężczyzna tworzy plan rozwoju osobistego, korzystając z fachowej literatury w bibliotece.

Rozwój osobisty: odkryj swoje silne strony

Na samym szczycie słynnej piramidy Masłowa plasuje się coś, co drzemie w każdym z nas: potrzeba samorealizacji. W natłoku codziennych obowiązków często brakuje jednak czasu, by zatrzymać się i zastanowić, czy i w jakim stopniu wykorzystujemy nasz prawdziwy potencjał. Gdy już poświęcimy chwilę na autorefleksję, skupiamy się przede wszystkim na celach zawodowych. A rozwój osobisty ma przecież różne oblicza! Również w życiu prywatnym możesz zrobić wiele, by poszerzać swoje horyzonty w obszarach choćby takich, jak: sport i zdrowie, kultura i sztuka, znajomość języków, czy aktywność społeczna i polityczna. Każdy z nas jest odrębną jednostką i może realizować się w inny sposób. Wciąż szukasz pomysłu na siebie? Pomogą ci w tym m.in. szkolenia, warsztaty, konferencje, targi i wydarzenia online, podczas których zasięgniesz informacji na interesujące cię tematy i spróbujesz swych sił w nowych dziedzinach. W artykule podpowiadamy, gdzie szukać inspiracji oraz jak zmotywować się do rozwijania pasji w wolnym czasie.

Umiejętności miękkie: poszerzanie horyzontów w różnych dziedzinach

W przeciwieństwie do dokształcania zawodowego, rozwój osobisty pozwala doskonalić wszelkie umiejętności, które nie są bezpośrednio związane z twoją pracą. W praktyce oznacza to nabywanie tzw. kompetencji miękkich (soft skills), czyli cech psychospołecznych niezwykle przydatnych w niemal wszystkich dziedzinach życia. Ich opanowanie sprawia zarazem, że wzrasta twoja atrakcyjność na rynku pracy. Uważa się bowiem, że osoby o szerokich horyzontach i różnorodnych zainteresowaniach lepiej radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. Stawiając na rozwój osobisty, możesz pogłębić swoją wiedzę w jednej z następujących dziedzin:

 • Zdrowy styl życia i odżywianie

 • Kompetencje medialne i cyfrowe

 • Ekologia i ochrona środowiska

 • Historia, kultura i sztuka

 • Zagadnienia prawne.

Wiele placówek organizuje też specjalne szkolenia lub warsztaty rozwoju osobistego. Zapoznaj się z ofertą pobliskiego centrum kształcenia ustawicznego, domu kultury lub organizacji pozarządowej o profilu edukacyjnym. Czasami ciekawe kursy kompetencji ogólnych bywają też objęte patronatem uczelni wyższej lub urzędu miasta. Jednak zanim na dobre zabierzesz się za poszukiwania, zastanów się przez chwilę, w jakiej dziedzinie chcesz rozwinąć skrzydła.

Kursy i szkolenia rozwijające kompetencje miękkie

Niektóre formy rozwoju osobistego są ukierunkowane na wzmacnianie konkretnych cech charakteru. Najczęściej pod lupę brane są te z nich, które w jakiś sposób ułatwiają stawianie czoła (niełatwym) codziennym wyzwaniom. To właśnie takie zdolności personalne, społeczne lub organizacyjne określa się mianem umiejętności miękkich. Od typowych kwalifikacji zawodowych odróżnia je to, że są trudno mierzalne i nie można się ich nauczyć w taki sam sposób, jak fachowych terminów czy procedur. Jednak, jeśli już w tobie drzemią, to łatwo odkryjesz i wyćwiczysz je w trakcie specjalistycznych szkoleń.

 • Retoryka i wystąpienia publiczne: podczas zajęć poznasz klasyczne i współczesne techniki retoryczne i nauczysz się, jak wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach. Będziesz ćwiczyć sztukę autoprezentacji i wysławiania się w zwięzły, zrozumiały i perswazyjny sposób. Lepiej opanujesz mowę ciała oraz nabierzesz pewności siebie. Szkolenie dostarczy ci też okazji do przełamania ewentualnej tremy przed wystąpieniami publicznymi.

 • Mediacja i zarządzenie konfliktami: rozwijanie tych umiejętności pomaga sprawnie i skutecznie rozstrzygać spory. Dowiesz się, jak analizować potrzeby i oczekiwania innych osób oraz w porę dostrzegać punkty niezgody. Przećwiczysz stosowanie strategii negocjacyjnych i unikania konfliktów. Dodatkowo nauczysz się, jak wykorzystać energię spierających się stron jako motor pozytywnych zmian.

 • Asertywność i pewność siebie: jednym z filarów rozwoju osobistego jest kontrola nad wrażeniem, które wywierasz na innych ludzi. Podczas warsztatów z tych kompetencji twoje zachowanie i mowa ciała zostaną dokładnie przeanalizowane pod kątem oddziaływania na otoczenie. Otrzymasz wskazówki, jak zwiększyć swoją asertywność, a także jak nabrać pewności siebie.

 • Inteligencja emocjonalna: warsztaty i szkolenia w tej dziedzinie skupiają się na rozwoju: samoregulacji, autorefleksji, empatii i kompetencji społecznych. Dzięki nim nauczysz się lepiej wyrażać swoje uczucia i porzucisz pewne niekorzystne schematy. Nowe umiejętności pozwolą ci wejść w skórę innych osób i zrozumieć, jakie motywy nimi kierują. W ten sposób lepiej poradzisz sobie w sytuacjach kryzysowych i dowiesz się, jak pomóc osobom, które zostały przez nie dotknięte.

 • Motywacja: seminarium motywacyjne pomoże ci zwiększyć wydajność i sprawi, że łatwiej podołasz codzienny obowiązkom. Zidentyfikujesz też, co jest twoim osobistym motorem do działania i jak najlepiej go wykorzystać. Dodatkowo nauczysz się zarażać swoim entuzjazmem innych.

 Warsztaty rozwoju osobistego: grupa ludzi przysłuchuje się coachowi podczas treningu asertywności.

Wspomniane kursy szkolą najbardziej pożądane kompetencje miękkie, co sprawia, że cieszą się największą popularnością. Ale możliwości jest dużo więcej! Do swojej dyspozycji masz też warsztaty i seminaria, poświęcone takim umiejętnościom, jak:

 • Odporność psychiczna

 • Ambicja

 • Zaangażowanie

 • Kreatywne myślenie

 • Konstruktywna krytyka

 • Znajomość natury ludzkiej

 • Skuteczność

 • Umiejętności organizacyjne

 • Działanie w zespole

 • Niezawodność.

Częstym komponentem szkoleń rozwoju osobistego są też różnorodne techniki relaksacyjne. Ich opanowanie pomoże ci zredukować stres i odzyskać równowagę, a także zapewni cenną chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków.

Wskazówka

Zanim zapiszesz się na szkolenie rozwoju osobistego, dowiedz się, czy zostało ono zorganizowane z myślą o konkretnej grupie docelowej. Niektóre kursy zawierają treści dopasowane do potrzeb danej branży. Jeśli do niej nie należysz, lepiej poszukaj bardziej ogólnej oferty.

Kurs coachingu

W trakcie pracy nad sobą udało ci się odkryć ogromne zasoby motywacji i energii? Weź udział w szkoleniu coachingowym i wspieraj innych w rozwijaniu potencjału ich osobowości. Często mówi się, że pomaganie to świetna inwestycja we własny rozwój osobisty. Zazwyczaj szkolenia przygotowują do zawodu coacha z naciskiem na konkretne dziedziny:

 • Radzenie sobie ze stresem

 • Motywacja

 • Zdrowy styl życia

 • Trening autogenny

 • Techniki relaksacyjne

 • Trening mentalny.

Na kursie coachingu poznasz różne techniki szkoleniowe i konsultingowe. Placówki, w których można zdobyć takie wykształcenie często działają pod egidą jednej z renomowanych organizacji branżowych. Należą do nich m.in.: Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju (PSCiR), Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów (ESCP) oraz European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Edukacja obywatelska: młodzi ludzie dyskutują na temat przeczytanego artykułu.

Zaangażowanie polityczne i społeczne jak forma dokształcania

Edukacja obywatelska trwa przez całe twoje dorosłe życie. Oznacza ona nie tylko śledzenie na bieżąco tego, co dzieje się w Sejmie i Senacie, ale również aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa. Poszerzanie swoich horyzontów światopoglądowych umożliwia lepsze rozumienie zachodzących na co dzień procesów politycznych, a co za tym idzie pełniejsze uczestnictwo w budowaniu demokracji.

Istnieje wiele sposobów na zwiększanie swojej świadomości społecznej oraz politycznej. Do najpopularniejszych należą:

 • kursy i wykłady o tematyce historycznej lub społecznej

 • zwiedzanie zabytków historycznych lub placówek politycznych

 • udział w klubie dyskusyjnym

 • członkostwo w organizacji obywatelskiej.

Kształtowanie postawy obywatelskiej może towarzyszyć ci każdego dnia. Włącz do swojej rutyny przeglądanie gazet lub śledzenie wiadomości w telewizji, radio lub w sieci. Również oglądanie filmów o tematyce społecznej lub historycznej rozwija świadomość w tej dziedzinie.

Nabywanie kompetencji międzykulturowych

Świat, w którym żyjemy jest coraz bardziej pluralistyczny i kolorowy. W szkole, w pracy, w gronie rodziny i znajomych co rusz mamy do czynienia z osobami, które pod wieloma względami różnią się od nas. Dlatego tak ważne są umiejętności przyjmowania perspektywy przedstawicieli innych kultur oraz porozumiewania się z nimi. Nazywane są one często kompetencjami międzykulturowymi. Za ich podstawę uznaje się otwartość na drugiego człowieka oraz akceptację istnienia różnych systemów wartości. Dokształcanie w tym zakresie może przybierać rozmaite formy:

 • Kursy językowe oferowane przez prywatne i państwowe placówki edukacyjne pomogą ci zrozumieć odmienną kulturę od podszewki. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zajęcia z angielskiego, francuskiego, japońskiego czy chińskiego – przyswajając nowe słówka i zwroty, otrzesz się też o historię, zwyczaje i… kulinaria danego kraju. Naukę często wzbogacają bowiem spotkania i aktywności poza salą lekcyjną, np. wspólne gotowanie potraw narodowych.

 • Udział w treningu międzykulturowym da ci z kolei możliwość popracowania nad swoją świadomością kulturową. Pod tym terminem kryje się zarówno uwrażliwienie na różnice między przedstawicielami odmiennych środowisk, jak i dostrzeganie potencjału wynikającego z tej różnorodności.

 • Spotkania międzykulturowe dostarczają okazji do intensywnej wymiany między osobami o różnym pochodzeniu. Takie wydarzenia są często organizowane przez domy kultury, gminy i inne lokalne instytucje. Dzięki nim przy cieście i filiżance kawy możesz usłyszysz autentyczne historie o życiu swoich sąsiadów, a także opowiedzieć im co nieco o własnym.

 • Podróże i pobyty za granicą pozwalają doświadczyć różnic kulturowych na własnej skórze. Są kapitalnym sposobem na zanurzenie się w świecie odmiennych wartości, klimatu, języka czy zwyczajów. Rozmowy z miejscowymi pomogą ci lepiej zrozumieć ich sposób myślenia i jeszcze bardziej otworzyć się na odmienność. Nic więc dziwnego, że wyjazdy do innych krajów to najlepszy sprawdzian nabytych kompetencji międzykulturowych, jaki można sobie wyobrazić.

Wskazówka

Pracownik wyposażony w kompetencje kulturowe jest dużo atrakcyjniejszy na rynku pracy, szczególnie dla większych firm i międzynarodowych korporacji. Stąd wiele instytucji oferuje dofinansowanie m.in. na tego typu kursy. Osoby aktywne zawodowo mogą ubiegać się w tym celu o wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a bezrobotni do 30 roku życia o dedykowany bon szkoleniowy.

Dokształcanie się w wolnym czasie

Zastanawiasz się, jak znaleźć czas na rozwój osobisty? Nie martw się na zapas. Okazuje się, że sporą część wiedzy przyswajamy prawie bezwiednie – podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, rozmów z nieznajomymi, czy realizowania swoich pasji. Zwykłe, aktywne codzienne życie również potrafi dostarczać sporej dawki inspiracji i pozytywnych bodźców. Takie nieformalne dokształcanie odbywa się również, gdy poświęcasz czas na czytanie książek, przeglądanie gazet, szukanie informacji w sieci czy wizytę w muzeum. Każde z tych doświadczeń sprawia, że uczysz czegoś nowego.

Podsumowanie

Rozwój osobisty ma wiele obliczy i może przybierać różne nieoczekiwane formy. Swoje kompetencje miękkie wzmocnisz równie dobrze zapisując się na warsztaty asertywności, jak i angażując się społecznie lub biorąc udział w wieczorkach międzykulturowych. Zapoznaj się z ofertami lokalnych fundacji, domów kultury i urzędów – często właśnie tam znajdziesz inspirację do podjęcia nowych wyzwań. Pamiętaj tez o tym, że codzienne doświadczenia już same w sobie są źródłem wiedzy i rozwoju. Zachowaj otwartość umysłu i korzystaj nawet z najdrobniejszych okazji do uczenia się nowych rzeczy.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Źródła:

https://rosnijwsile.pl/10-wskazowek-dotyczacych-rozwoju-osobistego/

(dostęp 18.08.2021)

https://emccpoland.org/2019/12/11/definicja-coachingu/

(dostęp 18.08.2021)

https://www.civic-institute.eu/pl/tematy/edukacja-obywatelska.html

(dostęp 18.08.2021)

https://www.gowork.pl/blog/kompetencje-miedzykulturowe

(dostęp 19.08.2021)

Źródła zdjęć

iStock.com/Halfpoint

iStock.com/dusanpetkovic

iStock.com/alvarez

iStock.com/Nadasaki

Czy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A