Młodzi ludzie uczestniczą w kursie zawodowym.

Kursy i szkolenia zawodowe: możliwości dalszego rozwoju w zawodzie

Nowo zdobyte umiejętności mogą przynieść wiele korzyści w życiu zawodowym. Z jednej strony dzięki nim szybciej zareagujesz na nowinki pojawiające się w twojej branży, z drugiej często prowadzą one do awansu zawodowego i nowych wyzwań z nim związanych. Na rynku istnieje mnóstwo ofert, które są w stanie zaspokoić twoje cele i pragnienia. W tym artykule wyjaśniamy, jakie masz możliwości kształcenia zawodowego. Dzięki nim na pewno znajdziesz opcję dopasowaną do twoich potrzeb.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może służyć różnym celom: nauce nowych umiejętności i poszerzaniu zakresu kompetencji lub zupełnemu przekwalifikowaniu się. Jeśli interesuje cię zdobycie dodatkowej wiedzy w wykonywanej przez ciebie profesji, to najlepszą opcją dla ciebie będą szkolenia. Po ich ukończeniu, będziesz lepiej wykonywać swoje obowiązki, a także zdobędziesz potrzebne kwalifikacje do przejęcia nowych zadań. Jedynym wymaganiem, które musisz spełnić, jest uzyskanie od pracodawcy zgody na twoje dalsze kształcenie.

Szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywasz po to, by powiększyć zakres wiedzy i umiejętności z konkretnego działu, by móc wykonywać w pracy nowe obowiązki. Najczęściej to pracodawca przejmuje inicjatywę i wysyła cię na odpowiednie szkolenie, ale także i ty możesz poszukać ofert odpowiadającym twoim kompetencjom oraz potrzebom firmy. Takie szkolenia zawodowe odbywają się z reguły w czasie pracy, a po ich zakończeniu otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Szkolenia aktualizujące posiadaną wiedzę

W niektórych zawodach niezbędna jest ciągła aktualizacja posiadanej wiedzy. Najlepszym przykładem może być tutaj branża medyczna, ale także sektor nowych technologii, które są w ciągłej pogoni za postępem technicznym. Przykładów można szukać również w zakresie prawa, biznesu czy nauki. W takich przypadkach potrzebne będą kursy uzupełniające posiadaną już wiedzę. Najczęściej takie szkolenie organizowane jest przez firmę w formie wykładów lub warsztatów i jest przeprowadzane w czasie trwania pracy. Po jego zakończeniu nie trzeba przechodzić dodatkowych egzaminów. Do tego działu zaliczają się również konferencje tematyczne, jednak koszt udziału w nich nie zawsze jest pokrywany przez pracodawcę.

Przekwalifikowanie zawodowe: poszukiwanie nowej ścieżki kariery

Chęć do przekwalifikowania się może powstać wtedy, gdy zdecydujesz się podążać inną ścieżką kariery lub gdy nie możesz już wykonywać wyuczonego zawodu np. ze względów zdrowotnych. Przekwalifikowanie oznacza obranie nowej drogi zawodowej. To stwarza ci możliwość ponownego kształcenia zawodowego, zdobycia nowych umiejętności i poszerzania horyzontów wiedzy. Oto kilka sposobów na przekwalifikowanie się:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy: odbywa się najczęściej w centrum kształcenia ustawicznego, jest bezpłatny i zakończony egzaminem zawodowym potwierdzającym nabycie umiejętności technika. Sam certyfikat ukończenia kursu nie stanowi jednak dostatecznego potwierdzenia kwalifikacji, dlatego też należy dodatkowo przystąpić do egzaminu. W trakcie dokształcania często odbywa się także praktyki.

  • Wewnętrzne szkolenia: czasem niektóre zakłady pracy organizują wewnętrzne kusy i szkolenia, gdy np. stan zdrowia nie pozwala pracownikom wykonywać dotychczasowych obowiązków.

  • Kursy zewnętrzne: oferowane przez prywatne firmy specjalizujące się w edukacji dorosłych.

  • Studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe: oferowane przez uczelnie wyższe, ich zakończenie wiąże się z koniecznością napisania i obrony pracy dyplomowej.

Wskazówka

Przekwalifikowanie po 30stce lub nawet po 40stce nie jest czymś rzadkim. Nigdy nie jest za późno na poszerzanie horyzontów i obranie nowej drogi zawodowej.

Studia podyplomowe i zaoczne

Do wykonywania wielu zawodów wymagana jest wiedza, której można nauczyć się tylko podczas studiów. Jest to opcja dostępna dla każdego, kto ma świadectwo maturalne (w przypadku studiów niestacjonarnych) lub dyplom ukończenia szkoły wyższej (w przypadku studiów podyplomowych). W zależności od stopnia nauka może trwać 3 lub 2 lata, w przypadku studiów licencjackich i magisterskich albo rok do dwóch lat na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe: mężczyzna przygotowuje się w domu do egzaminu.

Studia niestacjonarne

Studia zaoczne, jak inaczej nazywa się studia niestacjonarne, są stworzone dla osób już pracujących lub tych, które z różnych innych względów nie mają czasu w ciągu tygodnia (np. młode mamy). Od studiów dziennych różnią się tym, że zamiast 5 dni w tygodniu, odbywają się one w formie zjazdów co drugi lub trzeci weekend. Wybierać możemy na ogół wśród tych samych kierunków, co studenci dzienni, a po ich zakończeniu nasz dyplom jest równoważny z tym ze studiów stacjonarnych. Studia zaoczne to także idealna opcja dla osób pragnących skończyć drugi kierunek lub zdobyć nowe kwalifikacje

Studia podyplomowe

W sytuacji, gdy możemy już pochwalić się dyplomem z uczelni wyższej - niezależnie, czy magisterskim, czy licencjackim – to studia podyplomowe w celu dalszego kształcenia są idealnym rozwiązaniem. Zaczynają się one tak jak wszystkie inne kierunki w październiku i trwają z reguły dwa semestry. Możliwe, że konieczne będzie napisanie i obronienie na nich pracy dyplomowej, jednak nie uzyskujemy po ich zakończeniu kolejnego stopnia naukowego, a jedynie świadectwo ich ukończenia.

Studia podyplomowe są dobrym sposobem na pogłębienie wiedzy, dodatkowe szkolenie pracowników czy zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie pracy. W szczególnych przypadkach można również liczyć na ich częściowe lub całkowite finansowanie z Urzędu Pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Dofinansowanie do kursów i urlop szkoleniowy: przegląd dostępnych sposobów rozwoju zawodowego”.

Poza formalnościami, takimi jak dyplom wyższej uczelni, należy się również zastanowić nad naszymi indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami. Studia podyplomowe i niestacjonarne to często dodatkowe obciążenie, które wymaga od nas dużej dozy samozaparcia, motywacji w dążeniu do celu i dobrego zarządzania czasem. Niektóre z tych cech możesz jednak wytrenować w ramach rozwoju osobistego.

Wskazówka

Nie ma wymogu, by kierunek studiów podyplomowych pokrywał się z tym ze studiów pierwszego i drugiego stopnia. Oferować je mogą jednak tylko uczelnie ujęte w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Inne formy edukacji dorosłych

Gdy marzysz o tym, by zdobyć nowe umiejętności, ale nie chcesz się przekwalifikować ani brać udziału w długich kursach i studiach, możesz spróbować innych możliwości kształcenia.

  • Intensywne szkolenia: są organizowane w formie jedno- lub kilkudniowych intensywnych warsztatów, na których ich uczestnicy zdobywają wiedzę w interesującym ich obszarze. Często są one podzielone na poziomy dla początkujących i zaawansowanych. Dobierz poziom szkolenia do twoich umiejętności, by w optymalny sposób przyswoić nowe informacje.

  • Kursy online: to coraz popularniejsza forma edukacji dorosłych, która zapewnia dużą elastyczność w planowaniu. Uczysz się w wolnym czasie, a na sam koniec zdajesz test potwierdzający twoje nowe kwalifikacje.

Wskazówka

Jeśli koszty kształcenia przerastają twoje możliwości, warto rozejrzeć się za innymi formami ich opłacenia. Z naszego artykułu o dofinansowaniach i urlopie szkoleniowym dowiesz się o najciekawszych programach (wsparcia).

Podsumowanie

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pomaga ci poszerzać twoje horyzonty wiedzy. Odpowiadając sobie na pytanie „jakie mam możliwości dalszego kształcenia?“ należy rozważyć to, jakich efektów oczekujemy. Kursy zawodowe, studia podyplomowe i niestacjonarne są idealne dla osób pragnących się przekwalifikować i zmienić dotychczas obraną ścieżkę kariery. Natomiast kursy i szkolenia uzupełniające pogłębiają wiedzę w interesującej nas branży. Dodatkowe kształcenie jest możliwe praktycznie w każdym zawodzie i zawsze przynosi wiele korzyści. Od ciebie zależy, jaką drogę obierzesz.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Żródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-studiow-podyplomowych

(dostęp 26.08.2021)

https://studia.pl/dla-kogo-studia-podyplomowe/

(dostęp 26.08.2021)

https://www.wsb.pl/
poznaj-wsb/dzielimy-sie-wiedza/jakie-studia-wybrac/studia-niestacjonarne-charakterystyka-zalety-perspektywy

(dostęp 26.08.2021)

https://www.gov.pl/
web/edukacja-i-nauka/kkz-wazne-informacje

(dostęp 26.08.2021)

Źródła zdjęć:

Stock.com/Prostock-Studio

iStock.com/Cesar Okada

iStock.com/LordnCzy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A