Algemene Voorwaarden – C&A for you

Algemene Voorwaarden "C&A for you" 

Laatst gewijzigd op: 4 december 2023 

Ingangsdatum: 4 december 2023 

Hieronder vind je alle Algemene Voorwaarden en de informatie over de verwerking van je persoonsgegevens. 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, plaatsen wij een bericht op het "C&A for you" gedeelte van onze website en in de C&A app, of we sturen een bericht naar het door jou opgegeven emailadres. De wijzigingen worden dan na 30 dagen van kracht. Lees alle wijzigingen aandachtig door en als je het er niet mee eens bent, meld je dan af voor "C&A for you" door jouw C&A for you account te verwijderen. Als je jouw C&A for you account blijft gebruiken nadat wij je op de hoogte hebben gesteld van wijzigingen, word je geacht de bijgewerkte Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.  

Voor elke aankoop gelden ook de respectievelijke Algemene Voorwaarden van de C&A online shop, in de C&A app of, in het geval van aankopen in de winkels, de respectievelijke landspecifieke voorwaarden. 

1 Registratie & toepassingsgebied  

1.1 "C&A for you" wordt beschikbaar gesteld door C&A Mode GmbH & Co. KG in samenwerking met haar lokale dochteronderneming (hierna genoemd "C&A" of "wij" of "ons"). C&A Mode GmbH & Co. KG is een in Duitsland geregistreerd bedrijf met haar statutaire zetel te Wanheimer Straße 70 40468 Düsseldorf, Duitsland.  

1.2 Voor "C&A for you" moet je minstens 18 jaar zijn en woonachtig zijn in Nederland. Deelname is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die handelen in de hoedanigheid van een consument.  

1.3 De persoonsgegevens die je als onderdeel van het registratieproces verstrekt, zijn nodig om ons in staat te stellen je "C&A for you" aan te bieden en deze worden veilig opgeslagen. Zie ook onze Privacy Policy.  

1.4 Alle informatie die je verstrekt als onderdeel van het registratieproces moet waarheidsgetrouw zijn.  

1.5 Wij behouden ons het recht voor om je aanvraag voor “C&A for you” wegens gerechtvaardigde redenen af te wijzen.  

1.6 Er bestaat geen wettelijk recht op een "C&A for you" deelname.  

1.7 Wij kunnen slechts één account per persoon per land accepteren. Wij kunnen weigeren een nieuw account aan te maken als er al een account is geregistreerd onder hetzelfde emailadres. Wij kunnen ook dubbele accounts samenvoegen of sluiten.  

1.8 Om "C&A for you" optimaal te kunnen gebruiken, raden we je aan cookies in je internetbrowser te activeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ons en door derden in verband met "C&A for you", raadpleeg de Privacy Policy van "C&A for you".  

2 Membership & voordelen  

2.1 Deelname aan C&A for you is gratis en niet gekoppeld aan een aankoop. Als je je met succes hebt aangemeld voor "C&A for you" en ons toestemming hebt gegeven dat we je mogen benaderen met gepersonaliseerde en marketing emails, versturen we je digitale "C&A for you" member ID naar het door jou opgegeven emailadres. Je vindt deze ook in je C&A account en in de C&A App.  

2.2 Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van je deelname aan "C&A for you", dien je je in de C&A winkels in Nederland te identificeren met je C&A for you member ID. Wanneer je je aankopen doet in de C&A online shop, zorg er dan voor dat je ingelogd bent in je C&A account in Nederland of in de C&A app. Dit C&A account en de toegekende voordelen kunnen niet gebruikt worden bij andere verkoopkanalen of partners die C&A artikelen verkopen. Kortingsvouchers moeten bij aankoop worden getoond in de C&A winkels aan de kassa of worden ingevoerd in de online shop in het daarvoor bestemde veld voordat de aankoop wordt voltooid. Geen van de voordelen kan met terugwerkende kracht worden toegepast op een aankoop die reeds werd gedaan. 

2.3 De volgende voordelen vereisen dat je je hebt ingeschreven voor onze gepersonaliseerde aanbiedingen en meldingen per email en zullen aan je worden gecommuniceerd via het door jou opgegeven emailadres. 

2.2.1 Welkomstbonus  

Na het voltooien van je registratie ontvang je een eenmalige inwisselbare voucher van 10%. Je kunt deze voucher gebruiken bij een aankoop in de C&A online shop of in de C&A winkels in Nederland in combinatie met je "C&A for you" member ID. De voucher is tot 30 dagen na ontvangst geldig. Er is geen minimale bestelwaarde. De voucher kan niet worden gebruikt voor reeds afgeprijsde artikelen of worden gecombineerd met andere acties of vouchers en kan niet worden gebruikt om cadeaubonnen of vouchers te kopen en is niet inwisselbaar voor geld. Om technische redenen zijn er twee verschillende codes, één voor gebruik in C&A winkels in Nederland en één voor gebruik in de C&A online shop, maar je mag maar één van de twee codes inwisselen.  

2.2.2 Verjaardagsbonus  

Op je verjaardag kun je een cadeau ontvangen indien je je geboortedatum aan ons hebt doorgegeven.  

2.2.3 Speciale memberaanbiedingen 

Je ontvangt van tijd tot tijd speciale member aanbiedingen.  

2.2.4 Extra memberkorting tijdens de uitverkoop  

Tijdens onze uitverkoop in de C&A online shop en in de C&A winkels in Nederland, ontvang je mogelijk een extra korting.  

2.2.5 Exclusieve aanbiedingen van derden 

Van tijd tot tijd willen we je toegang geven tot speciale aanbiedingen of evenementen van derden. Je stemt er hierbij mee in om dergelijke promotionele inhoud, aanbiedingen en advertenties van derden rechtstreeks van ons te ontvangen.  

C&A deelt, verkoopt of onthult jouw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun onafhankelijk gebruik zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij vereist door de toepasselijke wetten of wettelijke vereisten. De promoties van derden worden door C&A verspreidt zonder directe betrokkenheid van derden bij het verzenden van dergelijke berichten om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens te garanderen. 

C&A onderschrijft, garandeert of waarborgt geen producten, evenementen of diensten van derden die via onze promotionele activiteiten, platforms of kanalen aangeboden worden. Alle transacties of zaken die je met deze derden hebt, zijn uitsluitend tussen jou en hen. 

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot aanbiedingen van derden, geven we geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van promotiemateriaal en zijn we niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit je vertrouwen hierop of de weigering van een derde partij om het voordeel toe te kennen. 

Je gaat ermee akkoord dat je beslissing om gebruik te maken van aanbiedingen of promoties van C&A op jouw eigen risico en discretie is. Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en stemt ermee in om C&A niet aansprakelijk te stellen voor verlies, schade, beschadiging of claims in verband met je gebruik daarvan. 

Waar C&A voor jou links bevat naar andere inhoud of bronnen die door derden of een beheerder worden aangeboden ("Inhoud van derden"), worden deze links voor je informatie en gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van derden en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. We garanderen niet dat links altijd werken en kunnen de beschikbaarheid van de gelinkte pagina's niet controleren. 

2.4 Alle voordelen, in het bijzonder de voordelen die hierboven zijn opgesomd (Verjaardagsbonus, de Speciale memberaanbiedingen, de Extra memberkorting en de aanbiedingen van derden), worden in meer detail beschreven in de emailcommunicatie en de inwisseling ervan kan onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden. Deze kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt: een tijds- of hoeveelheidslimiet op de aanbieding, een limiet op specifieke producten, productgroepen of het aantal gekochte producten, een minimale aankoopwaarde, een percentage of vast bedrag, enz.  

2.5 Elk voordeel dat wordt toegekend via "C&A for you" kan niet worden ingewisseld voor contant geld of op contant geld lijkende aanbiedingen zoals cadeaubonnen.  

2.6 In het geval van een terugbetaling van artikelen die met voordeel zijn gekocht, wordt het voordeel niet naar evenredigheid of volledig teruggegeven.  

2.7 Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen inzicht, de voordelen onder onze klanten te verdelen alsook om andere voordelen of voorwaarden op elk moment te annuleren, te wijzigen of toe te voegen. Je bent daarom verplicht om jezelf vertrouwd te maken met deze Algemene Voorwaarden en jezelf op de hoogte te houden.  

3 Gebruik van "C&A for you”  

3.1 Je bent verplicht om je wachtwoord geheim te houden. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met je account.  

3.2 Je mag geen gebruikmaken van het "C&A for you" membership, je C&A account, je member ID en de voordelen die je als "C&A for you" member zijn toegekend met het oog op:  

3.2.1 het doorgeven, publiceren of op een andere manier aan derden beschikbaar stellen,  

3.2.2 het voor commerciële doeleinden gebruiken of voor dergelijke doeleinden aan anderen ter beschikking stellen,  

3.2.3 exclusieve aanbiedingen of voordelen van "C&A for you" over te dragen, te ruilen of te verkopen.  

3.2.4 Zelfs een poging daartoe is in strijd met de Algemene Voorwaarden.  

3.3 Je bent verplicht om elk onbevoegd gebruik van je wachtwoord of C&A account of elke andere inbreuk op de beveiliging te melden aan onze klantenservice.  

3.4 Je bent verplicht om je C&A accountgegevens actueel te houden.  

3.5 In het geval van onregelmatigheden, overtredingen van de Algemene Voorwaarden of als er aanwijzingen zijn van misbruik, behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht je "C&A for you" account te verwijderen, tijdelijk te blokkeren of je uit te sluiten van voordelen en het aanmaken van een nieuw "C&A for you" account.  

4 Beëindiging  

Je kunt je deelname aan "C&A for you" op elk moment beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn, door het verwijderen van je C&A account. Beëindiging door C&A is mogelijk zonder opgave van een belangrijke reden met een opzegtermijn van vier weken. Het recht van de partijen op buitengewone beëindiging om gegronde redenen wordt hierdoor niet aangetast.  

5 Beperking van aansprakelijkheid  

C&A is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of onderbrekingen van het "C&A for you" membership, hetzij in de C&A online shop en de App, hetzij in de C&A winkels in Nederland of de gevolgen daarvan. Bovendien aanvaardt C&A geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de opschorting, wijziging of stopzetting van het "C&A for you" membership.  

6 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting, scheidbaarheidclausule  

6.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van de IPR-bepalingen en met uitsluiting van het Weens Koopverdag (CISG) van de Verenigde Naties. Alle geschillen, vorderingen of betwistingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of jouw deelname aan "C&A for you" worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Nederland, tenzij anders bepaald door dwingende toepasselijke wetten in jouw land.  

6.2 Je hebt het recht om de beslechting van je geschil aan te vragen op het online consumenten dispuutsoplossingsplatform (SRS) dat toegankelijk is via de volgende URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Houd er echter rekening mee dat C&A Mode GmbH & Co. KG noch bereid noch verplicht is om deel te nemen aan een procedure via het door de Europese Commissie aangeboden platform voor online geschillenbeslechting.  

6.3 De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een of meerdere afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval wordt de nietige of niet afdwingbare bepaling door de partijen vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van de partijen.  

7. Klantenservice 

Als je vragen hebt over "C&A for you", kun je per email contact opnemen met onze klantenservice via [email protected].