Mediální gramotnost u dětí – Rodina společně objevuje svět médií.

Používání médií v rodině – Společné poznávání digitálních médií

Digitální média se stala nedílnou součástí všedních dní. Zejména v rodinném životě je proto důležité zachovat ohleduplný a uvědomělý přístup k médiím a objevovat je společně s dětmi. Jedná se o ideální příležitost, při níž se rodina díky společným mediálním zážitkům může sbližovat, zatímco se děti s médii seznamují a vyvíjí si pro ně cit.

V následujícím článku vám dáme několik rad, jak mohou média obohatit čas trávený s rodinou. Vysvětlíme vám také, proč jsou tyto chvíle důležité pro vývoj dětí. Ty nejdůležitější informace na téma Mediální gramotnost u dětí jsme pro vás shrnuli volně ke stažení zde.

Jak děti vnímají média

Malí školáci jsou doma v dětském světě a vnímají události okolo sebe jinak než dospělí. Jejich pozornost je stále omezená, a proto ještě nejsou schopni plně pochopit všechny souvislosti. Teprve se zažitými zkušenostmi se postupně učí rozlišovat jednotlivá média a správně je zařadit do kontextu. Dítě musí umět vnímat a objevovat svět všemi smysly, aby mohlo úspěšně vstřebávat zkušenosti. A právě z toho důvodu je důležité děti médii nezatěžovat příliš brzy, aby se neochudily o zážitky z reálného světa.

V prvních letech života vnímají děti digitální média především jako zdroj stimulace. Jejich digitální kompetence jsou omezené. Blikající světla a hlasité zvuky přitahují pozornost i těch nejmenších dětí, aniž by chápaly jejich smysl a význam. Je proto důležité, aby si rodiče byli této skutečnosti vědomi a podporovali své děti při konzumaci mediálních obsahů s rostoucím věkem cíleným a hravým způsobem. Protože nás digitální média obklopují téměř v každé situaci, je vhodné, abyste svému dítěti šli vzorem a ukázali mu, jak s nimi uvědoměle zacházet.

S přibývajícím věkem dětí roste také jejich zvídavost a zájem, například o televizi. Starší žáci prvního stupně jsou obvykle schopní sledovat delší filmy a nadchnout se pro dětské vědecké pořady. Uvědomují si rozdíl mezi filmem a reklamou, která je mnohdy velice zaujme. Proto by děti, v rámci vzdělávání v mediální gramotnosti, měly vědět, jak funguje reklama.

Společné používání médií v rodině

Cvičení dělá mistra, a to platí i v případě médií – čím více zkušeností dětí nasbírají v oblasti digitálních médií, tím větší je jejich mediální gramotnost. Děti získají cit pro média, pokud jim rodiče budou oporou a zprostředkují jim znalosti hravou formou.

Je důležité, aby děti všech věkových kategorií disponovaly dostatečně pestrým programem. Uzpůsobte dětem lákavě prostředí mimo digitální svět. Dopřejte jim ničím nerušený dětský svět, dostatečné volnočasové vyžití, jako například návštěvu hudební školy, tanečního kroužku, malování nebo tělocviku.

Níže naleznete nápady na média, která odpovídají konkrétnímu věku dětí, a dále doporučení, jak je můžete v rodině používat nejen rozumně a cíleně, ale také hravě a kreativně. Tak se můžete společně učit, bavit se a trénovat zodpovědné používání médií.

Předčítání, malování a popisování obrázků – děti 0–2 roky

Rodiče by kojence a batolata neměli vystavovat digitálním obrazovkovým médiím, jako je televize, notebook nebo chytrý telefon. Nerozumí tomu, co vidí, spíše jen reagují na akustické a vizuální vjemy. Děti v takovém věku dokážou zaznamenat, na co se zaměřuje pozornost jejich rodičů. Komunikace probíhá díky očnímu kontaktu, který významně posiluje vztah mezi rodičem a dítětem. V případě, že je pozornost rodiče směřována na mobil a jinou elektroniku, není možné zmíněný oční kontakt navázat.

Od šestého měsíce je pro dítě nejdůležitějším médiem obrázková knížka. Od této doby můžete dítěti předčítat a vysvětlovat, co vidí na obrázku. Také ono samo se může pokusit o první popis, i když se zprvu může jednat jen o jednotlivá slova. Vyzvěte ho, aby na obrázky ukazovalo. Společně tak strávíte spoustu času, podpoříte vývoj řeči a uděláte první krok pro jeho mediální gramotnost.

Tip

Rady ohledně času, který by děti měly aktivně trávit s médii a na co je třeba dát si pozor, najdete v naší příručce „Pravidla pro užívání médií“.

Dětský svět a média – Společné používání médií je zábava.

První kroky do světa digitálních médií – Děti 3–5 let

Hraní si a přímý kontakt s rodiči jsou pro malé děti v předškolním věku stále důležitější, protože tak mohou objevovat doposud nepoznaný dětský svět. Knížka však zůstává v hlavní roli. Dbejte na to, aby děti aktivně spolupracovaly a poslouchaly, co dospělý vypráví. Mluvte s dětmi o vyobrazených motivech, nechte je vysvětlit, co vidí na obrázku nebo společně dokončete závěr příběhu. Komunikace je klíčem ke zpracování obsahu a následnému učení. Prostřednictvím cíleně kladených otázek povzbudíte děti k tomu, aby se zamyslely nad tím, co viděly, čímž podpoříte cit pro jazyk, kreativitu a komunikační dovednosti.

S přibývajícím věkem můžete do všedního dne pomalu zakomponovávat obrazovková média. Digitální obrázkové knížky nebo fotoalbum na telefonu vybízí k prvnímu seznámení s dotykovou obrazovkou. Děti mohou na fotkách hledat známé tváře nebo krátce telefonovat na skypu, například s babičkou. Tak si uvědomí, že může používat média aktivně. Společně s dětmi můžete také koukat na krátké dětské pořady a následně si o nich povídat.

Od předškolního věku mohou děti poslouchat také delší příběhy bez obrázků. Proto byste dětem měli i nadále číst a pouštět jim krátké pohádky. Zopakujte si společně děj příběhu a hlavní osoby, vymýšlejte alternativní závěry a malujte společně scény, o kterých se v pohádce mluvilo. Děti budou nadšené a zároveň se naučí pozorně poslouchat. Konkrétní tipy na poslechy pro děti naleznete zde.

Tip

Mediální svět lze dětem zprostředkovat také pomocí chytrých hraček. Díky společnému hraní a zkoušení všech funkcí aplikací můžete objevovat nové formy digitálních zařízení.

Digitální kompetence – Digitální média podporují dětskou kreativitu.

Podpora kreativity prostřednictvím médií – Děti 6–7 let

Malí školáci trénují svoji soustředěnost denně ve škole a jsou tak dostatečně schopní věnovat pozornost delším příběhům. Zajímají se o pohádky i vědomostní pořady. Dívejte se na ně společně a povídejte si o tom, co nového jste se dověděli. Pokládejte dětem otázky na děj a naslouchejte jejich interpretaci zhlédnutého pořadu. Tak se děti naučí přemýšlet o tom, co viděly, a zlepší tak svou mediální kompetenci.

V tomto věku se děti učí zacházet s médii samostatným a kreativním způsobem. Například s pomocí foťáku mohou děti tvořit krátké reportáže a zachycovat tak pěkné okamžiky ze svého okolí. Na počítači nebo na tabletu můžete později dětem ukázat, jak lze fotky a videa upravovat (oříznout, otočit, domalovat atd.). Nyní už nic nebrání založení vlastního fotoalba, ve kterém můžete společně zachycené okamžiky obdivovat. U tvorby prvních reportáží buďte dítěti oporou. Jakmile je sebejisté, umí zacházet s foťákem a baví ho to, můžete ho čas od času nechat prozkoumat okolí samostatně. K promítání fotek může posloužit televize.

Tip

Přestože v Česku není zavedený jednotný systém označující přístupnost mediálních obsahů dle věku dítěte, pro jednotlivá média existují standardy. U počítačových her se používá označení systému PEGI, které jednak určuje vhodnost her podle věku, jednak popisuje charakter potenciálně nevhodného obsahu. U populárních streamovacích služeb (Netflix, O2 TV nebo HBO GO) lze nastavit dětský profil/rodičovský zámek, který automaticky vyfiltruje obsah nevhodný pro děti. Pořady bývají označeny piktogramem označujícím věkové omezení. Obdobně lze omezit přístup k nevhodným obsahům na YouTube pomocí nastavení vašeho profilu.

Společné poznávání filmů, počítače a internetu – Děti 8–10 let

Není překvapením, že děti stále více zajímá televize. Nyní už totiž lépe rozumí obsahu. Zároveň také dokážou vyhodnotit, jestli se jim pořad líbí. Mluvte s dětmi o zhlédnutém filmu, konkrétní postavě nebo scéně. Co je zaujalo? Co se jim naopak nelíbilo? Zatímco děti dostanou možnost dále rozvíjet svoji osobnost, rodiče lépe poznají záliby svých dětí.

Kromě toho děti vydrží delší dobu u poslechu. Proč si společné nepustit audioknihu a následně nezahrát divadlo? Inspirujte se tím, co jste slyšeli a zamyslete se, jak by mohl příběh dále pokračovat. Další možností je nahrát vlastní příběh. Kreativitě a fantazii se meze nekladou.

Dalším společným zájmem může být prozkoumávání počítačového světa. Na internetovém prohlížeči, který je určený dětem, můžete společně hledat zajímavé webové stránky nebo vtipné obrázky zvířat. Dále dětem můžete připravit kvíz a následně jim pomoct při hledání odpovědí. Nejen že děti budou vědět, jak zacházet s počítačem, ale ještě se navíc dozví nové informace. Počítačové hry, určené pro konkrétní věk, děti ostatně také nemusí prozkoumávat samy. Proč se neposadit před počítač a neproklikat se hrou společně? Správně zvolená hra posiluje digitální kompetence a koordinaci rukou a očí.

Chytré telefony a sociální média – Děti 11–13 let

Mezi jedenáctým a třináctým rokem dítě čím dál tím více rozvíjí svoji individualitu. Řídí se vlastním vkusem a vědomě odlišuje své názory od ostatních. Děti často chtějí trávit čas samy, což by rodiče měli respektovat. Tím ale samozřejmě není myšleno, abyste spolu netrávili žádný čas. Média mohou obecně posloužit jako zdroj inspirace pro společné rozvory a nápady. Zajímejte se o oblíbené postavy svých dětí nebo je nechte, aby vám o nich vyprávěly.

Při hraní her na počítači a herních konzolích si užijete spoustu legrace. Děti budou mít radost, když vás budou moct poučit o pravidlech hry. Navíc společně strávíte čas, který vás bude bavit. Některé počítačové hry mají pozitivní efekt na podporu reakcí a mohou děti naučit prohrávat. Mimo to dítě vylepšuje své digitální kompetence, komunikační schopnosti a učí se hrát férově.

Velkou roli hrají též sociální média a chytré telefony. Promluvte si s dětmi nejen o bezpečnosti, ale také o pravidlech, která se s užíváním zmíněných médií pojí. Posílejte si zajímavé odkazy, fotky nebo vtipné komentáře – tak se děti naučí hravým způsobem využívat sociální sítě a zůstanou s vámi v kontaktu i online cestou.

Závěr

Digitální média poskytují rodinám mnoho příležitostí k aktivnímu trávení volného času. Dávají náměty k novým rozhovorům, hrám, kreativnímu zapojení a společným mediálním zážitkům. Takové zkušenosti posilují rodinné vazby a zároveň podporují mediální gramotnost dětí. Vždy dávejte pozor na adekvátní obsah a dopřejte jim dostatečné vyžití mimo digitální svět.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.zkola.cz/deti-v-digitalnim-svete-kde-jsou-hranice/

(cit. 20.10.2021)

https://perpetuum.cz/2016/06/rady-rodicum-dite-a-pocitacove-hry/

(cit. 20.10.2021)

Zdroje obrázků

iStock.com/skynesher

iStock.com/Geber86

iStock.com/fizkes

iStock.com/PaulBradbury

PaypalCeska Posta