Online komunikace – Také zde existují pravidla.

Ohleduplné online prostředí – Netiketa a pravidla pro chat u dětí i dospělých

Internet poskytuje nespočet možností, kde mohou lidé vyjádřit svůj názor nebo být jen tak v kontaktu s přáteli, ať už jde o online chatování, komentování, nebo lajkování. Na sociálních sítích, messengerech a diskusních fórech můžeme vést dlouhé rozhovory, ale také sdílet nové informace a články. Stejně tak jako v každodenním životě platí také na internetu pevná pravidla, která by lidé v rámci slušného chování měli dodržovat. Vysvětlíme vám, na co je třeba dbát při vzájemné online komunikaci a co znamená pojem „netiketa“. Dále vám poradíme, jak se svým dítětem nastavit chatovací pravidla a na co brát ohled, když přijde řeč na téma chytrého telefonu ve škole.

Vzájemná ohleduplnost – Dodržování netikety online i offline

Anonymita internetu dává mnohým uživatelům pocit, že mohou své myšlenky zveřejňovat bez jakýchkoliv zabrán. Někdy můžeme na fórech a v sekcích s komentáři najít urážlivé příspěvky, které za žádnou cenu neodpovídají správnému chatování a ani netiketě. Přitom by měla v online světe platit stejná pravidla slušného chování jako v běžné komunikaci mimo internet.

Slovo netiketa se skládá z anglického net (pro „síť“, zkratka pro internet) a francouzského étiquette (pro „etiketu“). Pod pojmem netiketa rozumíme pravidla slušného chování na internetu a ohleduplnou komunikaci na chatu, fórech, v komentářích a dalších místech na internetu. Administrátoři a moderátoři diskusí mají za úkol na svých platformách dohlížet na dodržování netikety. Ne každý uživatel však stanovené pokyny automaticky dodržuje – důsledkem může být například vyloučení z příslušné platformy.

Z toho důvodu je velice důležité o příspěvcích s dětmi mluvit a ujistit se, že se s možnými urážlivými poznámkami umí vypořádat. Mluvte spolu o pozitivních i negativních zkušenostech, svěřte si navzájem myšlenky a pocity, které ve vás situace zanechala. Co bylo špatné na chování určitého uživatele? Mohl se vyjádřit zdvořilejším způsobem? Tak si v tomto ohledu mezi sebou vybudujete vzájemnou důvěru, posílíte sebevědomí svého dítěte a přivedete ho k tomu, aby se na internetu samo chovalo podle pravidel. Jak bezpečně prozkoumávat svět internetu naleznete zde.

Nechte si dětmi vysvětlit, jak podle nich fungují různé webové adresy, dětské chaty a sociální sítě. Tak porozumíte funkcím, o kterých jste do té doby možná nevěděli, a zároveň poznáte aspekty, kterým dítě porozumělo a kde je naopak třeba pomoct. První kroky do světa sociálních médií a dětských chatů byste měli vždy podnikat společně. Vysvětlete dítěti, že se za každým uživatelským jménem skrývá opravdový člověk. Přes všechny vtipné přezdívky a profilové obrázky se tento fakt lehce zapomene. Mluvte společně o tom, že na chatu platí stejná pravidla jako v běžném rozhovoru a proč je důležité dodržovat netiketu.

Tip

Na internetu naleznete také dětské chaty, jako například www.alik.cz, které jsou moderované, a nabízí tak dětem bezpečné prostředí na chatování. Další nabídky pro děti najdete zde.

Pravidla chatu pro mírumilovnou online komunikaci

Chatovací místnosti nabízejí možnosti podílet se na online komunikaci, diskusi, ale také na posílání fotek. Zde se odehrává osobní rozhovor digitální cestou. Takový způsob komunikace je pro děti nový, a proto je důležité, abyste je při prvních návštěvách doprovázeli a vysvětlili jim nabízené funkce a možnosti. Aby vše probíhalo hladce, domluvte se na společných pravidlech a držte se jich. Níže jsme pro vás sepsali výběr důležitých pravidel pro ohleduplné chování v online prostředí:

 • Nejdříve myslet a potom psát

 • Zprávu před odesláním zkontrolovat

 • Volit milá slova a kritiku formulovat konstruktivním a přátelským tónem

 • Nešířit fámy

 • Neklikat na přijaté odkazy

 • Nesdílet obrázky bez souhlasu

 • Promluvit s rodiči v případě, že někdo s někým jedná hrubě

Projevte zájem o to, co vaše dítě dělá na chatu, a zeptejte se ho na nabyté poznatky. Jistě se u sdílených obrázků a přeposílaných vtipů budete bavit. Nezapomeňte však po této fázi dítěti poskytnout dostatečný prostor. Tak bude samo sbírat zkušenosti a zlepšovat se v mediální gramotnosti. Věřte svému dítěti a pomozte mu, pokud bude potřeba.

Nebezpečí na internetu – Buďte dětem při poznávání online světa oporou.

Dětskou alternativou k WhatsAppu je například aplikace Signal-Messenger. Podobně jako WhatsApp nabízí celou řadu funkcí moderní online komunikace, jako chatování, videohovory, hlasové zprávy a posílání fotek nebo videí, jen s tím rozdílem, že dbá více na bezpečí dat. Aplikace neukládá téměř žádná metadata a je zabezpečená koncovým šifrováním. Metadata jsou doplňkové informace, jako například kontakty a doba užívání, které mohou později sloužit za účelem zasílání personalizované reklamy. Dalším plusovým bodem je nastavení, kdy se zprávy po uplynutí daného časového intervalu, který lze individuálně nastavit, automaticky vymažou.

Tip

Pokud se mezi rodiči rozšíří povědomí o alternativách chatovacích aplikací, budou na ně moct děti rychleji přestoupit a mezi sebou využívat.

Sociální sítě – jak odhalit a zacházet s nebezpečím internetu

Sociální sítě nabízejí na rozdíl od chatovacích místností mnohem větší prostor pro interakci. Abyste s nimi mohli děti seznámit, je třeba mít o dané platformě přehled a dostatečné množství informací.

Dávejte pozor na nastavení zabezpečení a privátní sféry. Upravte svůj účet tak, aby informace, které jsou na něm k dispozici, viděli jen lidé, které si sami vyberete. Vysvětlete dětem, proč jsou taková zabezpečení důležitá. Tak o možných nástrahách internetu budou vědět a nebudou měnit nastavení svého účtu.

Směřujte konverzaci častěji na sociální sítě a chat, mluvte o tom, v čem se liší a jak se dají uplatnit, popřípadě rozšířit nastavená pravidla netikety:

 • Zveřejňuj fotky s rozvahou – nemohou nám nebo druhým fotky v budoucnu uškodit?

 • Nezveřejňuj adresu, telefonní čísla a polohu.

 • V případě obtěžování nebo urážek se obrať na podporu, popř. správce účtu.

 • Přidávej do přátel pouze osoby, které skutečně znáš.

 • Nezačínej rozhovory s cizími lidmi.

 • Buď trpělivý a vyčkej na odpověď i delší dobu.

Pokud dítě v online světě zažije negativní zkušenost, zachovejte klid a společně si o situaci promluvte. I takový prožitek přispívá k mediální gramotnosti dětí, pokud je rodiče s dětmi dostatečně probírají. Za normálních okolností situaci vyřeší společný dialog, kde už dohromady jistě naleznete řešení. V případě, že je ale pomoc ze třetí strany nevyhnutelná, můžete se spojit s některým z poradenských center:

 • Pro děti: https://www.linkabezpeci.cz/

 • Pro rodiče: http://www.kapezet.cz/ & https://www.stoponline.cz/cs/

Další možností je kontaktovat metodika prevence, popřípadě výchovného poradce ve škole, který (nejen) v oblasti kyberšikany pomůže najít řešení, a dodá tak dítěti sebevědomí.

Offline netiketa – Pravidla pro zacházení s chytrým telefonem na veřejnosti

Netiketa se nevztahuje pouze na ohleduplné chování v online prostředí. Krom něj se týká také samotného způsobu užívání médií. O snížení mediálního konzumu v rodině jsme vás informovali zde. Jak ale s médii správně zacházet na veřejnosti a ve škole?

Níže uvádíme několik základních pravidel pro správné zacházení s chytrým telefonem a tabletem na veřejnosti:

 • Osobní rozhovor je skoro vždy důležitější než zvonící telefon.

 • V restauraci nebo kavárně telefon zůstává v tašce.

 • Na veřejnosti by měl být zvuk ztišený.

 • Ve veřejné dopravě se nehodí hlasitě telefonovat.

Tip

Buďte svému dítěti příkladem a ukažte mu, jak (chytrý) telefon používat uvědomělým způsobem. Tak se rychle naučí, jak se má chovat a která pravidla má dodržovat.

Netiketa – Ve škole patří telefon do batohu.

Také ve škole děti musejí umět zacházet s telefonem zodpovědným způsobem, aby se mohly dobře soustředit na výuku. Níže se nachází několik důležitých rad na téma chytrý telefon ve škole:

 • Během vyučování zůstává telefon v batohu.

 • V době školy jsou ztišená oznámení.

 • Telefon používáme jen v případě, že to učitelé dovolí, například za účelem hledání informací.

 • Během vyučování nepořizujeme fotky ani videa.

 • Během testu nebo jiné školní práce je telefon tabu.

 • Během přestávky by měl telefon i nadále zůstat v tašce. Dítě by mělo čas využít ke společnému hraní nebo povídání se spolužáky.

Popovídejte si s dětmi o zmíněných pravidlech a vysvětlete jim, proč jsou důležitá. Je jednoduše slušné paní učitelce nebo panu učiteli na hodině věnovat plnou pozornost. Děti se plnohodnotně nevěnují probírané látce, pokud je rozptyluje telefon.

Závěr

Netiketa je důležitým aspektem každodenního života, na kterou se často zapomíná. Komunikujte s dětmi otevřeně o pravidlech, která se musí dodržovat i v online prostředí. Tak se naučí dobře odhadnout situaci a stanou se příkladem pro ostatní děti. Nedílnou součástí netikety tvoří také užívání telefonu na veřejnosti a ve škole. Další informace na téma Mediální kompetence pro děti a rodiče se nachází volně ke stažení zde.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.denik.cz/z_domova/kybersikana-deti-internet-zneuzivani-20200324.html

(cit. 07.10.2021)

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/2226-netiketa-pravidla-slusneho-chovani-uzivatelu-internetu-journal

(cit. 07.10.2021)

https://www.interval.cz/clanky/aplikace-signal/

(cit. 07.10.2021)

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/1642-mobilni-telefon-ve-skole-co-delaji-deti-s-mobilnim-telefonem-o-skolnich-prestavkach

(cit. 07.10.2021)

Zdroje obrázků

iStock.com/grinvalds

iStock.com/Deagreez

iStock.com/Kerkez

iStock.com/skynesher

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.